Home
Chris Hagen Magnussen's picture
Photo:
NSD - Norsk senter for forskningsdata

Chris Hagen Magnussen

PhD Candidate
 • E-mailChris.Magnussen@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 74
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Selected publications
 • Magnussen, Chris Hagen. 2021. Faglig begrenset innflytelse, politisk begrenset legitimitet? Om politisering og ekspertifisering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 37: 226-242. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2021-04-05
 • Show author(s) (2022). Oppfølgingsundersøkelsen 2021. Politiansatte og politilederes erfaring med (nær)politireformen. .
 • Show author(s) (2021). Faglig begrenset innflytelse, politisk begrenset legitimitet? Om politisering og ekspertifisering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 226-242.
 • Show author(s) (2020). Etableringen av Undersøkelseskommisjonen for helse og omsorgsektoren. Stat og styring. 52-56.

More information in national current research information system (CRIStin)