Home
Christian Franklin's picture

Christian Franklin

Professor
 • E-mailChristian.Franklin@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 21+47 958 06 468
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  450
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

EU law

EEA Law

Public International law

Course Supervisor for:

JUS 121 Norske og internasjonale rettslige institusoner

JUS 330 Forhåndsgodkjente prosedyrekonkurranser

JUS 287-2-A EU & EEA Commercial Law

JUS 291-2-A EU & EEA State Aid Law

JUS 285-2-A EU & EEA Public Procurement Law

 • Show author(s) 2022. Differentiated Citizenship in the European Economic Area. 21 pages.
 • Show author(s) 2021. Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Show author(s) 2021. EØS-rett, en teoretisk og praktisk tilnærming.
 • Show author(s) 2021. EØS-rett – konflikt, metode og ymse rettsspørsmål knyttet til fri bevegelighet.
 • Show author(s) 2020. Pride and Prejudice: Some Reflections on the (In)discretionary Application of Fundamental Freedoms by Norwegian Courts. Europarecht. 225-254.
 • Show author(s) 2020. Integrering av EU-/EØS-rett på Masterstudiet i Rettsvitenskap - før, nå og i fremtiden.
 • Show author(s) 2020. Enforcement of EEA Law: Norway (including Iceland and Liechtenstein). 47 pages.
 • Show author(s) 2020. (Gjen)innføring i EØS-rett for dommere.
 • Show author(s) 2020. "NAV-skandalen" og krav til botid og oppholdskrav – i folketrygdloven og trygdeforordningen.
 • Show author(s) 2020. "NAV-skandalen" - Et kollektivt systemsvikt. Europarättslig tidskrift. 7-12.
 • Show author(s) 2019. The EFTA Court and Norwegian Courts – bridging troubled waters? Fosen Linjen and beyond.
 • Show author(s) 2019. Norwegian Perspectives on the Fundamental Freedoms.
 • Show author(s) 2019. Legal Mechanics of the EEA Agreement and Scope for Flexible Adaptability to the UK.
 • Show author(s) 2019. Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. .
 • Show author(s) 2019. Gjennomføring og konflikt - en innføring i grunnleggende EØS-rett.
 • Show author(s) 2019. Effectiveness and Application of EU & EEA Law in National Courts - Principles of Consistent Interpretation.
 • Show author(s) 2019. Brexit Roundtable - EEA Perspectives.
 • Show author(s) 2018. The Effectiveness and Application of EU and EEA Law in National Courts - Principles of Consistent Interpretation. Intersentia.
 • Show author(s) 2018. The EEA Principle of Consistent Interpretation (or something that looks like it) and Norwegian courts. 44 pages.
 • Show author(s) 2018. Synthesis - Drawing Some Lines on the Application of the Principle of Consistent Interpretation in National Courts. 70 pages.
 • Show author(s) 2018. Article 3 - Principle of Loyalty. 17 pages.
 • Show author(s) 2018. Article 2 SCA - Principle of Loyalty. 3 pages.
 • Show author(s) 2017. Square Pegs and Round Holes: The Free Movement of Persons under EEA Law. Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 165-186.
 • Show author(s) 2017. A Legal Cultural "Take" on the Legal System of England & Wales. 59 pages.
 • Show author(s) 2016. Limits to the Limits of the Principle of Consistent Interpretation? Commentary on the Court’s Decision in Spedition Welter (Republished). European Current Law.
 • Show author(s) 2016. Impossible or simply unwilling - the Norwegian Supreme Court’s findings in Finanger I.
 • Show author(s) 2016. "National report on private enforcement of European competition law in Norway". 830 pages.
 • Show author(s) 2015. Rights of Third Country Nationals under the EEA Agreement. 17 pages.
 • Show author(s) 2015. Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 629-684.
 • Show author(s) 2015. Limits to the Limits of the Principle of Consistent Interpretation? Commentary on the Court’s Decision in Spedition Welter. European Law Review. 910-924.
 • Show author(s) 2014. Explaining the Principle of Consistent Interpretation in EU law.
 • Show author(s) 2013. Reelle hensyn i EU-retten. 30 pages.
 • Show author(s) 2012. Om innholdet i og rekkevidden av det EØS-rettslige prinsippet om direktivkonform fortolkning. Jussens venner. 269-317.
 • Show author(s) 2012. "Lost in Translation: Translation of EU Legal Texts".
 • Show author(s) 2011. The Legal Status of the EU Charter of Fundamental Rights after the Treaty of Lisbon. Tilburg Law Review. 137-162.
 • Show author(s) 2011. The Burgeoning Principle of Consistency in EU Law. Yearbook of European Law (YEL). 42-85.
 • Show author(s) 2011. Consistency in EU External Relations Law.
 • Show author(s) 2010. The melting pot or the salad bowl revisited (again - the meeting of legal cultures at the European Court of Justice. 20 pages.
 • Show author(s) 2010. The Burgeoning Principle of Consistency in EU law.
 • Show author(s) 2010. Consistency in EC external relations Law.
 • Show author(s) 2009. Book Review of "The European Union at the United Nations. The Functioning and Coherence of EU External Representation in a State-Centric Environment", by Maximilian B. Rasch. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. xviii + 348 pp. European Law Journal.
 • Show author(s) 2008. Flypassasjerers rettigheter ved kanselleringer, nektet ombordstigning og forsinkelser: Forordning 261/2004. Det juridiske fakultets skriftserie. 92-121.
 • Show author(s) 2007. The fight against terrorism in the UK.
 • Show author(s) 2007. Prosjektpresentasjon: Consistency & Coherence in the EC's External Relations.
 • Show author(s) 2006. Norwegian National Report to the FIDE Congress 2006, "Negotiations procedures under the Treaties: An Outsider's Perspective", i P. Eeckhout (ed.) "External Relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility and Effects of International Law" (2006), s. 165-197. .
 • Show author(s) 2005. Rettskildefaktorene i EF- og EU-retten. Det juridiske fakultets skriftserie. 27-48.
 • Show author(s) 2005. Flexibility vs. legal certainty. Article 307 EC and other issues in the aftermath of the open skies cases. European Foreign Affairs Review. 79-115.
 • Show author(s) 2005. Flexibility vs. Legal Certainty: Article 307 EC and Other Issues in the Aftermath of the Open Skies Cases. European Foreign Affairs Review. 35 pages.
 • Show author(s) 2005. EC External Relations: A new Treaty model for coherent and consistent application.
 • Show author(s) 2004. The "Open Skies" Cases: Enforcing the judgments of the European Court of Justice. Europarättslig tidskrift. 424-440.

More information in national current research information system (CRIStin)

Project supervisor, "Application and Effectiveness of EU & EEA Law in National Courts" (2015-2017)

Project supervisor, "Modernisation of the Public Sector - Competition and Market law Challenges" (2011-2015)

PhD thesis, "Consistency in EC External Relations Law" (2004-2010)

Qualifications:

PhD (Bergen), 2010

Barrister (Gray's Inn, London) 2002

LL.M European Law (Stockholm), 2000

LL.B Law (Manchester), 1999

Academic positions:

2016-present: Professor, Faculty of Law, University of Bergen

2011-2016: Associate Professor, Faculty of Law, University of Bergen

2008- 2011: Researcher, Faculty of Law, University of Bergen

2004-2008: Research Fellow, Faculty of Law, University of Bergen

2003-2004: Research Fellow, Nordic Institute of Maritime Law, Faculty of Law, University of Oslo

2001-2002: Lecturer & Course Supervisor, EC Procedural Law, University of Stockholm