Home
Christian Sæle's picture

Christian Sæle

Associate Professor, History
 • E-mailChristian.Sele@uib.no
 • Phone+47 55 58 26 25
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Journal articles
 • Sæle, Christian. 2018. Trusselen fra Framtida. Klassekampen. Published 2018-10-05.
 • Sæle, Christian. 2013. Synnøve Veinan Hellerud: Håkon den gode. Mellom to kulturer i vikingtida. Bokmelding. Heimen - Lokal og regional historie. 50: 188-190.
Reports and theses
 • Sæle, Christian. 2013. Den rette historien. Lærebok kritikk som historiepolitisk redskap. Universitetet i Bergen.
 • Sæle, Christian. 2005. "Mer ytterliggående enn noen hadde tenkt seg" fremstillingen av Sovjetunionens historie ca 1928-1938 i norske lærebøker for videregående skole. Mastergradsoppgave. 5. Høgskolen i Bergen, Bergen. 152 pages.
Book sections
 • Sæle, Christian. 2017. Samordning og omstilling. Historiebruk i Ludvigsen-utvalgets utredning om fremtidens skole. 8, pages 180-199. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Sæle, Christian. 2012. Mellom "vi" og "de andre" : lærebokkritikk og historieundervisningens politiske dimensjon. Kapittel, pages 27-40. In:
  • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr. 2012. Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 191 pages. ISBN: 978-82-519-2916-5.

More information in national current research information system (CRIStin)