Home
Christina Garmann-Nøss Holmefjord's picture

Christina Garmann-Nøss Holmefjord

Head Engineer
Popular scientific article
 • 2006. Verdifull hvalsamling forvitrer ved Bergen Museum. Museumsnytt. 6-7.
 • 2006. Hvalskjelettene på Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-17.
Interview
 • 2020. Mystisk giver droppet svært skilpaddeskjold hos museum.
 • 2006. Skal rense kjempeskjelett.
 • 2006. Kulturskatter forfaller ved Bergen Museum.
 • 2006. Kampen for museums-tilværet.
 • 2006. Intervju i P1 om restaurering av hvalskjeletter.
 • 2006. Intervju i Bergensavisen.
 • 2006. Hvalsamlingen smuldrer.
 • 2006. Hvalene smuldrer opp.
 • 2003. Arsenikk og gamle fjordinger.
Programme participation
 • 2013. Flytteprosjektet.
Museum exhibition
 • 2019. The whale hall - The great swarm.
 • 2019. Insekter - en million suksesshistorier.
 • 2019. Dinosaurene blant oss.
 • 2019. Dine nærmeste slektninger.
 • 2019. De første virveldyr på land.

More information in national current research information system (CRIStin)