Home
Dag Arne Christensen's picture

Dag Arne Christensen

Forskningsleder I
NORCE, Uni Rokkansenteret
 • E-mailDag.Christensen@uni.no
 • Phone+47 55 58 97 68+47 416 03 079
 • Visitor Address
  Nygårdsgt. 112
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5008 BERGEN
Books
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 pages. ISBN: 978-82-7935-342-3.
Journal articles
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt. 2019. Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 35: 62-76. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. 2019. When is a Reminder Enough? Text Message Voter Mobilization in a European Context. Political Behavior. 21 pages. doi: 10.1007/s11109-019-09578-1
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2019. Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping. Political Behavior. 19 pages. Published 2019-11-07. doi: 10.1007/s11109-019-09580-7
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2019. Does Democracy Decrease Fear of Terrorism? Terrorism and Political Violence. 31: 615-631. doi: 10.1080/09546553.2017.1287700
 • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Midtbø, Tor. 2019. Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60: 123-139. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-01
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2018. Education and political participation: the impact of educational environments. Acta Politica. 1-17. doi: 10.1057/s41269-018-0101-5
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58: 191-209. Published 2017-05-10. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-02-03
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities. Scandinavian Political Studies. 40: 312-329. doi: 10.1111/1467-9477.12090
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Terror og toleranse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2017-05-10.
 • Christensen, Dag Arne; Ytre-Arne, Brita; Lindén, Tord Skogedal; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Stat og styring. 42-46.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo. 2016. Personvalg ved stortingsvalg? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32: 217-242. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2016. The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies. 26: 243-253. doi: 10.1080/13597566.2015.1124094
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2013. The impact of local associational life on citizens' attitudes towards local government. Policy & Politics. 41: 371-388.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor. 2012. Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review. 12: 367-382.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2011. Hvis bare flere kunne stille! : kjønn og politisk motivasjon. Tidsskrift for kjønnsforskning. 3. 234-252.
 • Christensen, Dag Arne; Hansen, Hans-Tore; Aars, Jacob. 2011. Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier. 13: 55-80.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2011. Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 22: 14-18.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2010. Electing mayors with the supplementary vote method: evidence from Norway. Local Government Studies. 36: 823-841. doi: 10.1080/03003930.2010.522083
 • Ervik, Rune; Helgøy, Ingrid; Christensen, Dag Arne. 2009. Idées et politiques en matière de veillissement actif en Norvège et au Royaume-Uni. Revue internationale des sciences sociales. 190: 615-630.
 • Ervik, Rune; Helgøy, Ingrid; Christensen, Dag Arne. 2008. Ideas and policies on active ageing in Norway and the UK. International Social Science Journal. 190: 571-584.
 • Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne. 2005. "Når angrep blir et forsvar. En kritikk av Helleviks "Kritikk". Tidsskrift for samfunnsforskning. 46: 554-564.
 • Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt. 2003. Personvalgets farer. Kommunal rapport. Published 2003-03-27.
 • Johnsen, Sigbjørn; Christensen, Dag Arne. 2001. Myter om valg. Dagbladet.
 • Christensen, Dag Arne. 1998. Foreign Policy Objectives: Left Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies. 21: 51-70.
 • Christensen, Dag Arne. 1998. Foreign Policy Objectives: Left-Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies. 1.
 • Christensen, Dag Arne. 1997. Europautvala i Danmark, Sverige og Noreg: Sandpåstrøingsorgan eller politiske muldvarpar? Nordisk Administrativt Tidsskrift. 2: 143-162.
 • Christensen, Dag Arne. 1997. Adaptation of Agrarian Parties in Norway and Sweden. Party Politics. 3: 391-406.
 • Christensen, Dag Arne. 1997. Europautvala i Danmark, Sverige og Noreg: Sandpåstrøingsorgan eller politiske muldvarpar? Nordisk Administrativt Tidsskrift. 143-162.
 • Christensen, Dag Arne. 1997. Adaptation of Agrarian Parties in Norway and Sweden. Party Politics. 3: 391-406.
 • Christensen, Dag Arne. 1996. The Left-Wing Opposition in Denmark, Norway and Sweden: Cases of Euro-Phobia. West European Politics.
 • Christensen, Dag Arne. 1996. The Left-Wing Opposition in Denmark, Norway and Sweden: Cases of Euro-Phobia? West European Politics. 19: 525-546.
 • Christensen, Dag Arne. 1995. Meir folkestyre? Dagbladet.
 • Christensen, Dag Arne. 1995. Bondeparti lagra på bås. Bergens Tidende.
Reports and theses
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard. 2018. Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:7. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 44 pages.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. 2016. Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:12. Institutt for samfunnsforskning. 47 pages.
 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 100 pages.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo. 2014. Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:008. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 129 pages.
 • Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo. 2014. Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne? Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014: 2014:007. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 146 pages.
 • Berven, Nina; Ludvigsen, Kari; Christensen, Dag Arne; Nilssen, Even. 2013. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 49 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes. 2013. Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2013:001. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 117 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2013. Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Uni Rokkansenteret, Bergen. 24 pages.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob. 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. 186 pages.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob. 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret, Oslo, Bergen. 186 pages.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2012. Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 49 pages.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne. 2012. "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. IRIS, Stavanger. 137 pages.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2011. Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene. Rokkansenteret Notat. 1. Uni Rokkansenteret, Bergen. 25 pages.
 • Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne. 2011. Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 134 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2011. Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-3. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Oslo/Bergen. 100 pages.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2010. Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn. Rokkansenteret Notat. 12. Uni Rokkansenteret, Bergen. 39 pages.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2010. Diversity, uniformity and urban political participation. Rokkansenteret Notat. 04. Uni Rokkansenteret, Bergen. 23 pages.
 • Christensen, Dag Arne. 2010. Tilfredshet med velferdstjenester. Har egenskaper ved kommunene noe å si? Rokkansenteret Notat. 11. Uni Rokkansenteret.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor. 2010. Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. Rokkansenteret Notat. 8. Uni Rokkansenteret, Bergen. 31 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Hanssen, Gro Sandkjær; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte; Aars, Jacob. 2010. Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. 186 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Homme, Anne Dåsvatn; Midtbø, Tor. 2010. Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. Rapport - Rokkansenteret. 05. UNI Rokkansenteret, Bergen. 50 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob. 2010. Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. Rokkansenteret Notat. 3. Uni Rokkansenteret, Bergen. 20 pages.
 • Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling. 2010. Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Rokkansenteret, Oslo. 182 pages.
 • Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2010. Does place matter? A study of Norwegian local party support. Rokkansenteret Notat. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 24 pages.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2010. Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. Rokkansenteret Notat. 6. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 20 pages.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar; Aars, Jacob. 2009. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2009:005. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 103 pages.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2009. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. ISTR Conference Working Papers. VI. International Society for Third Sector Research. 42 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2008. Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 84 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob. 2008. To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring? Rapport - Rokkansenteret. 9. Rokkansenteret, Bergen. 146 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Klausen, Jan Erling. 2006. Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati. Statens offentlige utredninger, Oslo.
 • Christensen, Dag Arne. 2005. Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. NOU 2005:6 Samspill og tillit (Norges offentlige utredninger), Oslo. 20 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2005. Modalen. Fra off-road til on-line på 25 år. Rokkansenteret Working Papers. 2. Rokkansenteret, Bergen. 32 pages.
 • Christensen, Dag Arne. 2004. Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. Rokkansenteret Working Papers. 19. Rokkansenteret, Bergen.
 • Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune; Aardal, Bernt. 2004. På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Raport. 1: 2004:006. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 70 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans-Erik; Svåsand, Lars G; Aars, Jacob. 2004. Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Rapport - Rokkansenteret. 3: 8. Rokkansenteret, Bergen. 149 pages.
 • Christensen, Dag Arne. 2003. Active Ageing: Country Report Norway. Rokkansenteret Working Papers. 16. Rokkansenteret, Bergen. 33 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Helgøy, Ingrid. 2003. The Impact of Institutional Legacies On Active Ageing Policies: Norway and the UK as Contrasting Cases. Rokkansenteret Working Papers. 18. Rokkansenteret, Bergen. 34 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2003. Gjennomføring og frafall ved doktorgradsprogrammet ved HF: En empirisk analyse. Ikke utgitt, Bergen. 46 pages.
 • Christensen, Dag Arne. 2002. Hovedtyper av valgordninger. Proporsjonalitet eller politisk styring? Rokkansenteret Working Papers. 26. Rokkansenteret, Bergen.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2002. Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! Rokkansenteret Working Papers. 29. Rokkansenteret, Bergen. 71 pages.
 • Christensen, Dag Arne. 1999. Venstresosialistisk EU-politikk : ei analyse av Sosialistisk Venstreparti i Noreg, Vänsterpartiet i Sverige og Socialistisk Folkeparti i Danmark, 1973-1997.
Book sections
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2019. Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere? 223-236. In:
  • Bergh, Johannes; Aardal, Bernt. 2019. Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. 258 pages. ISBN: 978-82-02-60971-9.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2018. Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism. 16, pages 285-302. In:
  • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2018. Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. 387 pages. ISBN: 978-3-319-92302-4.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2018. The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities. 17, pages 323-342. In:
  • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2018. Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. 387 pages. ISBN: 978-3-319-92302-4.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Rykkja, Lise H. 2018. Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. Chapter 16, pages 303-321. In:
  • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2018. Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. 387 pages. ISBN: 978-3-319-92302-4.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2017. Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. Kapittel 4, pages 61-78. In:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. 2017. "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen? Kapittel 5, pages 79-94. In:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. Kapittel 10, pages 169-184. In:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob. 2017. Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. Kapittel 3, pages 40-60. In:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal. 2017. Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. 7, pages 105-124. In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Forord. Forord, pages . In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. 1, pages 11-21. In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. 13, pages 212-216. In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2017. Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. Kapittel 2, pages 22-39. In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo. 2017. Lokalvalget 2015: tilbake til det normale? Kapittel 1, pages 11-20. In:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Hansen, Hans-Tore; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Klagegapet, isfjellet og stiene. Kapittel 3, pages 40-60. In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun; Christensen, Dag Arne. 2017. Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. 7, pages 261-284. In:
  • Sivesind, Karl Henrik; Saglie, Jo. 2017. Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. 325 pages. ISBN: 978-3-319-55380-1.
 • Midtbø, Tor; Walgrave, Stefaan; Aelst Van, Peter; Christensen, Dag Arne. 2014. Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. Kap 9., pages 188-208. In:
  • Deschouwer, Kris; Depauw, Sam. 2014. Representing the People. A Survey among Members of Statewide and Sub-state Parliaments. Oxford University Press. 270 pages. ISBN: 978-0-19-968453-3.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2013. De mange partisystemene: lokalister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011. 8, pages 147-164. In:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 pages. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport. Kapittel 1, pages 15-20. In:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 pages. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung. 2013. Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011. 3, pages 47-72. In:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 pages. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor. 2013. The people and structure solution? Collegial administration in Norway. Kap.7, pages 111-124. In:
  • O'Flynn, Janine; Blackman, Deborah; Halligan, John. 2013. Crossing Boundaries in Public Management and Policy. Routledge. 316 pages. ISBN: 978-0-415-67824-7.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob. 2013. Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 13, pages 243-262. In:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 pages. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne. 2012. Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. 2, pages 27-49. In:
  • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro. 2012. Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 158 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2011. Har det lokale organisasjonslivet betydning for innbyggernes vurderinger av lokalpolitikere? Kapittel 3, pages 79-100. In:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 pages. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Christensen, Dag Arne. 2010. The Danish Socialist People's Party: Still Waiting After all these Years. kap. 8, pages 121-137. In:
  • Olsen, Jonathan; Koss, Michael; Hough, Dan. 2010. Left Parties in National Governments. Palgrave Macmillan. 207 pages. ISBN: 978-0-230-23650-9.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2010. Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. kapittel, pages 147-160. In:
  • Amnå, Erik. 2010. New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Nomos Verlagsgesellschaft. 211 pages. ISBN: 978-3-8329-5240-2.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2008. Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. Kapittel 6, pages 153-188. In:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 pages. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2007. "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". Part II, pages 215-233. In:
  • Rakner, Lise; Gloppen, Siri. 2007. Globalization and democratization: Challenges for political parties. Fagbokforlaget. 259 pages. ISBN: 9788245006940.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2007. IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. Kapitel 6, pages 192-223. In:
  • Tranvik, Tommy. 2007. Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. 223 pages. ISBN: 978-82-450-0663-6.
 • Christensen, Dag Arne. 2005. Senterpartiene i Norge og Sverige. 7, pages 159-190. In:
  • Demker, Marie; Svåsand, Lars G. 2005. Partiernas århundrade. Fempartimodellens uppgång och fall i Norge och Sverige. Santérus Academic Press Sweden. 474 pages. ISBN: 9189449762.
 • Karlsen, Rune; Aardal, Bernt; Christensen, Dag Arne. 2005. Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene. Kapittel 7, pages 122-142. In:
  • Saglie, Jo; Bjørklund, Tor. 2005. Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 82-05-33941-4.
 • Christensen, Dag Arne. 2001. The Norwegian Agrarian Centre Party: Class, Rural or Catchall Party? 31-58. In:
  • Arter, David. 2001. From Farmyard to City Square? The Electoral Adaptation of the Nordic Agrarian Parties. ISBN: 0-7546-2084-0.
 • Christensen, Dag Arne. 2001. Kva utset kandidatar til norske kommunestyreval seg for? Ei undersøking av Kristiansand, Østre Toten, Narvik og Trondheim. kapittel. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. NOU 2001: 3, Velgere, valgordning, valgte. Norges offentlige utredninger, Oslo.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2001. Norsk valgdeltagelse i et makro-perspektiv. kapittel. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. NOU 2001: 3, Velgere, valgordning, valgte. Norges offentlige utredninger, Oslo.
 • Christensen, Dag Arne; Lars, Svåsand. 1998. Norvege. In:
  • Hermet, Guy; Hottinger, Julian Thomas; Seiler, Daniel-Louis. 1998. Les Parties Politiques en Europe De L`oest.
 • Christensen, Dag Arne. 1997. Utanrikspolitikk og regjeringsambisjonar : Den venstresosialistiske opposisjonen i Danmark, Sverige og Noreg. Kapittel, pages 231-257. In:
  • Heidar, Knut Martin; Svåsand, Lars G. 1997. Partier uten grenser? ISBN: 82-518-3623-9.
 • Christensen, Dag Arne. 1994. Fornyinga av bondepartia i Noreg og Sverige. Kapittel, pages 327-357. In:
  • Heidar, Knut Martin; Svåsand, Lars. 1994. Partiene i en brytningstid. 386 pages. ISBN: 82-419-0153-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups