Home
Dag Roness's picture

Dag Roness

Associate Professor
 • E-mailDag.Roness@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 80
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsinteresse og publisering er knyttet til motivasjon, profesjonell utvikling, aksjonsforskning og generell forskningsmetode. 

Underviser i ulike pedagogikkemner ved den integrerte lektorutdanningen. Underviser også i forskningsmetode ved erfaringsbasert master i undervisning. 

Books
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget. 243 pages. ISBN: 978-82-450-2005-2.
Journal articles
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2017. Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 26: 273-287. doi: 10.1080/09650792.2017.1323657
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 100: 222-239.
 • Smith, Kari; Helland, Kristian; Steinmoen, Hilde; Økland, Mildrid Kronborg; Michelsen, Per Arne; Toft, Astrid; Jokstad, Gunnvi Sæle; Roness, Dag. 2013. En sikker flukt fra læreryrket. Bergens Tidende. Published 2013-05-26.
 • Roness, Dag. 2011. Still motivated? The motivation for teaching during the second year in the profession. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 27: 628-638. doi: 10.1016/j.tate.2010.10.016
 • Roness, Dag; Smith, Kari. 2010. Stability in motivation during teacher education. Journal of Education for Teaching. 36: 169-185. doi: 10.1080/02607471003651706
 • Roness, Dag; Smith, Kari. 2009. Post graduate certificate in education (PGCE) and student motivation. European Journal of Teacher Education. 32: 111-134.
Reports and theses
 • Roness, Dag. 2012. Hvorfor bli lærer? Motivasjon for utdanning og utøving. Universitetet i Bergen.
Book sections
 • Roness, Dag. 2016. Aksjonsforskning og kvantitativ metode. 3, pages 59-78. In:
  • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget. 243 pages. ISBN: 978-82-450-2005-2.

More information in national current research information system (CRIStin)