Home
Dag Roness's picture

Dag Roness

Associate Professor
 • E-mailDag.Roness@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 80
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsinteresse og publisering er knyttet til motivasjon, profesjonell utvikling, aksjonsforskning og generell forskningsmetode. 

Underviser i ulike pedagogikkemner ved den integrerte lektorutdanningen. Underviser også i forskningsmetode ved erfaringsbasert master i undervisning. 

Academic article
 • Show author(s) (2023). Newly qualified teachers: Tensions between needing support and being a resource. A qualitative study of newly qualified teachers in Norwegian upper secondary schools. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.
 • Show author(s) (2023). Live Remote Classroom: A Tool for Coherent Teacher Education. Education Sciences. 1-13.
 • Show author(s) (2020). Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 pages.
 • Show author(s) (2019). Expectations to mentoring as support for professional development. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 56-75.
 • Show author(s) (2017). Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 273-287.
 • Show author(s) (2016). Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 222-239.
 • Show author(s) (2011). Still motivated? The motivation for teaching during the second year in the profession. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 628-638.
 • Show author(s) (2010). Stability in motivation during teacher education. Journal of Education for Teaching. 169-185.
 • Show author(s) (2009). Post graduate certificate in education (PGCE) and student motivation. European Journal of Teacher Education. 111-134.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Teknologiske verktøy for praksis. Erfaringer fra et Erasmus+-prosjekt.
 • Show author(s) (2020). NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet. .
 • Show author(s) (2020). Hvordan tilrettelegge for lærelyst og motivasjon?
 • Show author(s) (2020). Hvordan lage undervisning som fremmer lærelyst og motivasjon?
 • Show author(s) (2019). Bruk av NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2018). Hvordan skape lærelyst?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Å forske på egen praksis.
 • Show author(s) (2023). Virtual pilot training classroom in teacher education .
 • Show author(s) (2023). Ulike tilnærminger til læringsmiljøet i skolen.
 • Show author(s) (2023). Live Remote Classroom, a tool in a coherent teacher education.
 • Show author(s) (2023). Hvordan utdanne gode lærere for dagens skole?
 • Show author(s) (2021). Å forske på egen praksis - aksjonsforskning.
 • Show author(s) (2021). Forske på egen praksis - aksjonsforskning del 2.
 • Show author(s) (2021). Ethics in Educational Research.
 • Show author(s) (2019). «Why I want to become a teacher». Student teachers’ change of motivation during teacher education.
 • Show author(s) (2019). Foredrag. Hva skaper lærelyst?
 • Show author(s) (2018). Etiske dilemmaer i kvalitativ og kvantitativ forskning.
 • Show author(s) (2018). Case-Based Teacher Education.
 • Show author(s) (2017). Å lese og skrive kvantitative data.
 • Show author(s) (2017). Action research – connecting practice and theory in teacher education.
 • Show author(s) (2015). Motivation for teaching.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2022). Betydningen av å møtes: Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2020). Skolens betydning. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2016). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
Feature article
 • Show author(s) (2013). En sikker flukt fra læreryrket. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2012). Hvorfor bli lærer? Motivasjon for utdanning og utøving.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Relasjoner som grunnlag for læring og utvikling. 23 pages.
 • Show author(s) (2016). Aksjonsforskning og kvantitativ metode. 20 pages.
Chapter
 • Show author(s) (2020). Lærelyst og motivasjon. 107-125. In:
  • Show author(s) (2020). Skolens betydning. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)