Home
Dag Roness's picture

Dag Roness

Associate Professor
 • E-mailDag.Roness@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 80
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsinteresse og publisering er knyttet til motivasjon, profesjonell utvikling, aksjonsforskning og generell forskningsmetode. 

Underviser i ulike pedagogikkemner ved den integrerte lektorutdanningen. Underviser også i forskningsmetode ved erfaringsbasert master i undervisning. 

Academic article
 • Ulvik, Marit; Eide, Helene Kjærgård; Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Jensen, Vigdis Stokker; Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag; Torjussen, Lars Petter Storm. 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching-a collecive self-study . Professional Development in Education.
 • Ulvik, Marit; Eide, Helene Marie Kjærgård; Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Jensen, Vigdis Stokker; Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag; Torjussen, Lars Petter Storm. 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education.
 • Helleve, Ingrid; Ulvik, Marit; Roness, Dag. 2019. Expectations to mentoring as support for professional development. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 56-75.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2017. Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 273-287.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 222-239.
 • Roness, Dag. 2011. Still motivated? The motivation for teaching during the second year in the profession. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 628-638.
 • Roness, Dag; Smith, Kari. 2010. Stability in motivation during teacher education. Journal of Education for Teaching. 169-185.
 • Roness, Dag; Smith, Kari. 2009. Post graduate certificate in education (PGCE) and student motivation. European Journal of Teacher Education. 111-134.
Lecture
 • Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag. 2019. Bruk av NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet .
Popular scientific lecture
 • Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid; Roness, Dag; Eide, Liv; Kvam, Edel Karin. 2018. Hvordan skape lærelyst?
Academic lecture
 • Roness, Dag; Eide, Liv; Helleve, Ingrid. 2019. «Why I want to become a teacher». Student teachers’ change of motivation during teacher education.
 • Roness, Dag. 2019. Foredrag. Hva skaper lærelyst?
 • Roness, Dag. 2018. Etiske dilemmaer i kvalitativ og kvantitativ forskning.
 • Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Ulvik, Marit; Roness, Dag. 2018. Case-Based Teacher Education.
 • Roness, Dag. 2017. Å lese og skrive kvantitative data.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2017. Action research – connecting practice and theory in teacher education.
 • Roness, Dag; Helleve, Ingrid; Eide, Liv. 2015. Motivation for teaching.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
Feature article
 • Smith, Kari; Helland , Kristian; Steinmoen, Hilde; Økland, Mildrid Kronborg; Michelsen, Per Arne; Toft, Astrid; Jokstad , Gunnvi Sæle; Roness, Dag. 2013. En sikker flukt fra læreryrket. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Roness, Dag. 2012. Hvorfor bli lærer? Motivasjon for utdanning og utøving.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Roness, Dag. 2016. Aksjonsforskning og kvantitativ metode. 20 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)