Home
 • E-maildwo042@uib.no
 • Phone+47 410 23 219
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2017). Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 25-32.
 • Show author(s) (2012). Konrad Eriksson og skildringa av eit grensemål. Maal og Minne. 55-71.
 • Show author(s) (2008). "Bjørn Haldorsens islandske lexicon" og Ivar Aasens ordbøker. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 475-486.
 • Show author(s) (2005). Per Sandanger: Ord frå ei anna tid II (2005). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • Show author(s) (2004). [Anmeldelse] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 97-102.
 • Show author(s) (1996). Materialgrunnlaget i morsmålsordbøker. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 47-62.
 • Show author(s) (1980). Om bortfall av palatal nasal på Søre Sunnmøre. Maal og Minne. 193-214.
Report
 • Show author(s) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. 8. 8. .
 • Show author(s) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren. 7. 7. .
 • Show author(s) (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002. .
 • Show author(s) (1999). Morsmål, ord og turvande teori. .
 • Show author(s) (1998). Endringar i ordtilfanget i målføra ¿ orddaude eller ordauke? I: Ord om ord nr. 4 (1998) s. 54-65. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2013). Ivar Aasen og Herøy.
 • Show author(s) (2003). I Ivar Aasens ungdomsrike (foredrag under lunsj på ekskursjon til Herøy på Sunnmøre).
 • Show author(s) (2002). Hovudtrekk ved dagens forsking i nynorsk skriftkultur (særskilt om skriftmålet).
Academic lecture
 • Show author(s) (2014). Eit maskulint i-mål.
 • Show author(s) (2013). Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana.
 • Show author(s) (2011). Ivar Aasen og svensk leksikografi.
 • Show author(s) (2010). Ein grenselaus innsats. Konrad Eriksson (1908-1944) - norsk målføregranskar og motstandsmann med norsk "lektoreksamen" frå Uppsala.
 • Show author(s) (2009). Ole Vig og vi. Folkeopplysning i Norsk Ordbok.
 • Show author(s) (2007). "Bjørn Haldorsens islandske Lexicon" og Ivar Aasens ordbøker.
 • Show author(s) (2005). Molbech som mønster for Aasen.
 • Show author(s) (2001). Ordartikkelen i nokre norske ordbøker i historisk perspektiv.
Other product
 • Show author(s) (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020.
 • Show author(s) (2019). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2019.
 • Show author(s) (2018). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2018.
 • Show author(s) (2018). Aasen og Vinje. Frå avstand til nært venskap.
 • Show author(s) (2016). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2017.
 • Show author(s) (2015). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2016).
 • Show author(s) (2014). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2015).
 • Show author(s) (2013). Dagens Aasen-Ord (for 2014).
 • Show author(s) (2012). Dagens Aasen-Ord.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2013). Nytt band av Norsk Ordbok [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa]. Møre-Nytt. 6-6.
 • Show author(s) (2013). Nytt band av "Norsk Ordbok" [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 16-16.
 • Show author(s) (2013). Nynorsken i bokmålet. Dag og Tid. 40-40.
 • Show author(s) (2012). Ljubisa Rajic til minne [Minneord]. Dagsavisen. 33-33.
 • Show author(s) (2012). Ljubisa Rajic (1947-2012) [Minneord]. Dag og Tid. 17-17.
 • Show author(s) (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Ski-ilje, ski-klabb og ski-nase: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ørsta-bygdene. Møre-Nytt. 1 pages.
 • Show author(s) (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ytre Søre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • Show author(s) (2009). Ord frå Ørsta var grunnstomnen [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Møre-Nytt. 1 pages.
 • Show author(s) (2009). Mange ord frå Søre Sunnmøre [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • Show author(s) (2009). Avduka Dag og Tid. Dag og Tid. 1 pages.
 • Show author(s) (2008). Opneår og vår. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 17-17.
 • Show author(s) (2008). I vinfat under Voldsfjorden. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 16-16.
 • Show author(s) (2007). Også sjef for nynorsken. Dag og Tid. 23-23.
 • Show author(s) (2004). Urbane heimfødingar? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 43-43.
 • Show author(s) (2003). Irsk i hovudet. Dag og Tid. 1 pages.
 • Show author(s) (2002). [Melding av] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar av Ivar Aasen (Serie A6). Bergen: Norsk bokreidingslag, 1999. LIII + 240 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 102-118.
 • Show author(s) (2002). Gullkorn frå ordmeistrar. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 43-44.
 • Show author(s) (2001). Tolvspråkleg mynt. Dag og Tid. 2-2.
 • Show author(s) (2000). Store stengde dører og somme stumme forskarar. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2000). Nynorsk og bokmål i bryting. Sunnmørsposten. 14-14.
 • Show author(s) (2000). Alle tiders ordbok. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Show author(s) (1998). Russenorsk 1 og 2. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 27-27.
 • Show author(s) (1998). Ivar Aasen i sør og aust. Dag og Tid. 20-21.
 • Show author(s) (1998). Breiside mot sidemål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 15-15.
Book review
 • Show author(s) (2019). Sunnhordlending med Sande-slekt. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • Show author(s) (2019). Livsnær litteratur frå Leikong. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • Show author(s) (2018). To heimland og same karen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 66-72.
 • Show author(s) (2018). Norske gatenamn i Berlin. Nytt om namn. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). [Melding av] John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red.). Ivar Aasen - vandreren og veiviseren. Oslo: Emilia forlag, 2002. 258 sider. Maal og Minne. 202-209.
 • Show author(s) (2003). Fleire sunnmørske ordsamlingar. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 85-94.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget. 2-2020.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2002). Ivar Aasen-almanakken 2003. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2001). Ivar Aasen-almanakken 2002. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2000). Ivar Aasen-almanakken 2001. Dag og Tid.
 • Show author(s) (1999). Ivar Aasen-almanakken 2000. Dag og Tid.
 • Show author(s) (1998). Ivar Aasen-almanakken. Dag og Tid.
 • Show author(s) (1997). Ivar Aasen-almanakken 1998. Dag og Tid, Oslo.
 • Show author(s) (1996). Ivar Aasen-almanakken 1997. Dag og Tid, Oslo.
 • Show author(s) (1995). Ivar Aasen-almanakken 1996. Dag og Tid, Oslo.
Reference material
 • Show author(s) (2010). Ivar Aasen-almanakken 2011.
 • Show author(s) (2009). Ivar Aasen-almanakken 2010.
 • Show author(s) (2008). Ivar Aasen-almanakken 2009.
 • Show author(s) (2007). Ivar Aasen-almanakken 2008.
 • Show author(s) (2006). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva.
 • Show author(s) (2006). Ivar Aasen-almanakken 2007.
 • Show author(s) (2005). Ivar Aasen-almanakken 2006.
 • Show author(s) (2004). Ivar Aasen-almanakken 2005.
 • Show author(s) (2003). Ivar Aasen-almanakken 2004.
 • Show author(s) (2002). Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje.
 • Show author(s) (2001). Om lag 300 nye ord(tydingar) fordelte på alfabetbolken br-cøliaki og bokstavane k, o, s og v i tredjeutgåva av Nynorskordboka.
 • Show author(s) (2001). Nynorskordboka, 3. utgåva.
 • Show author(s) (2001). Norsk Ordbok. 4.
 • Show author(s) (2001). Bolken gu-guerilja i Norsk Ordbok, band IV, hefte 4. 4.
 • Show author(s) (2000). Norsk ordbok. 3.
 • Show author(s) (1986). Nynorskordboka: Alfabetbolken a-bowlingspelar (saman med Sigurd Nordlie), br-cøliakisk, bokstavane K (saman Arne Lauvhjell), O, S, alfabetbolken trabelere-triårs og bokstaven V.
 • Show author(s) (1986). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok, bolken a - bowlingspelar.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Med Jøleik på Lerkendal. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 2 pages.
 • Show author(s) (2017). Jul med Ivar Aasen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • Show author(s) (2015). Tòskji æ kòmi, men sjøi æ rùskji. Eit språkleg særmerke i søresunnmørsk. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Show author(s) (2013). Ivar Aasen og Herøy. Folk og Fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag. 32-46.
 • Show author(s) (2013). Ein varm tilhengjar (mest om omnen som langs kysten frå Florø til Vadsø vart kalla "tilhengjar"). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • Show author(s) (2001). Dei gode orda våre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Show author(s) (1999). Vi i Vanylven, oss på Hareid og me midt i mylljå. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 11-11.
 • Show author(s) (1999). Frå Sande til Seattle og St. Olaf. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Show author(s) (1998). Ta helga. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 8-8.
 • Show author(s) (1996). Tydelege Aasen. Språknytt. 24-26.
 • Show author(s) (1990). Leksikografiske databasar. Humanistiske data. 59-68.
 • Show author(s) (1988). Har nynorsken noka framtid i landet vårt? Mål og makt. 35-46.
 • Show author(s) (1981). Ivar Aasen og målstriden i 1850- og 1860-åra. Mål og makt. 2-18.
Letter to the editor
 • Show author(s) (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.
Interview
 • Show author(s) (2008). Veit du kva mugetuft og lakeballe tyder?
 • Show author(s) (2008). Om prosjektet Norsk Ordbok 2014 med vekt på materialgrunnlag og arbeidsmåtar.
 • Show author(s) (2008). Intervju om ordtak med utgangspunkt i ordtaka i Ivar Aasen-almanakken 2008.
 • Show author(s) (2008). De ukjente ordene (om band 7 av Norsk Ordbok).
Programme participation
 • Show author(s) (1999). Ord med motsett tyding.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok. 16 pages.
 • Show author(s) (2017). Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt. 48 pages.
 • Show author(s) (2017). Eit maskulint i-mål. 10 pages.
 • Show author(s) (2016). Alfabetbolkane ul-uliøyra, underslag-undst,velsett-veløyra, via-vigring, vomma-vomverlam og ålfar-ålåte. 77 pages.
 • Show author(s) (2014). Ivar Aasen og Universitetet i Oslo. 17 pages.
 • Show author(s) (2013). Alfabetbolkane svelg-svenskåklede,sæ-sælvar,tel-telfjell, tilfall-tilhøyrsle, topp-topunkts, tupe-turistvisum, tyn-tynke. 64 pages.
 • Show author(s) (2012). Ole Vig og avløysarorda hans - samnorsk gjennom fornorsking. 14 pages.
 • Show author(s) (2012). Ivar Aasen og svensk leksikografi. 12 pages.
 • Show author(s) (2012). Alfabetbolkane skure-skussmål, skysam-skysvart, slat-sledevyrke, smi--smjell, sol-solhøve, solka-solår, stapp-stapra og stete-stifttann. 66 pages.
 • Show author(s) (2011). Alfabetbolkane rar-rarvoren, riff-rikkebjørk, ru-rugåker, rådyr-råmåla, sel-selshus, sju-sjællending. 65 pages.
 • Show author(s) (2009). nik - niårsskule. 25 pages.
 • Show author(s) (2009). Alfabetbolkane natur-natyrell, ov-ovengel, oveta-ovtømmer, pas-pasved, py-pæte og rakl-raklyft. 53 pages.
 • Show author(s) (2008). Dei første nasjonale ordbøkene for norsk og svensk. 9 pages.
 • Show author(s) (2008). Alfabetbolkane lek-lelunneleg, lildra-limån og mas-masverk. 39 pages.
 • Show author(s) (2007). Ordboksartiklar i alfabetbolken kny-knåvle. 10 pages.
 • Show author(s) (2007). Leksikografen Knud Knudsen. 9 pages.
 • Show author(s) (2006). Molbech as a Model for Aasen. 16 pages.
 • Show author(s) (2005). hip-hivvind. 22 pages.
 • Show author(s) (2005). The Norwegian form of biligualism. 8 pages.
 • Show author(s) (2002). Sunnmørske ordsamlingar ¿ frå Harboe (1698) i Norddal til Widnes (2001) i Vanylven. 13 pages.
 • Show author(s) (2002). LEXIN på norsk. 2 pages.
 • Show author(s) (2001). Nye ord i Nynorskordboka 2001. 6 pages.
 • Show author(s) (1998). Tilråding om ordtilfanget i nynorsk. 18 pages.
 • Show author(s) (1998). Om å avgrense eit ordtilfang - soga om målføreorda i Nynorskordboka. 12 pages.
 • Show author(s) (1997). Ivar Aasen per definisjon. 14 pages.
 • Show author(s) (1996). Ordinnsamling på amerikansk. 11 pages.
 • Show author(s) (1995). Skandinaviske ord frå A til H i Dictionary of American Regional English. 7 pages.
 • Show author(s) (1991). Drag frå målet i Norrøna. 12 pages.
 • Show author(s) (1990). Den nasjonale revolusjonen (1814-1905). 34 pages.
 • Show author(s) (1989). Ord for ord. 15 pages.
 • Show author(s) (1988). Om ordlista (s. 37-38) og Ordliste (s. 38-55).
 • Show author(s) (1988). Berre ord. 14 pages.
 • Show author(s) (1983). Tilråding om ordtilfanget i nynorsk. 30 pages.
 • Show author(s) (1983). "Nye" ord i Tilråding og i ordlistene. 4 pages.
 • Show author(s) (1981). Delkapitla ¿Språket i bruk¿ (s. 52), ¿Nasjonalomgrepet i over- og underklasse¿ (s. 52-55) og ¿Ivar Aasen¿ (s. 59-68, unnateke bolken om Munch og Landstad s. 64) i hovudkapitlet Den nasjonale revolusjonen.
 • Show author(s) (1975). Ivar Aasen - målreisar og målpolitikar. 4 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2004). Third International Workshop on Dictionary Writing Systems. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 45-50.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2020). Språket i kryssord. 37-40.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014.
Chapter
 • Show author(s) (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen. 27-33. In:
  • Show author(s) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2020). Jamningsord frå Inntrøndelag i Ole Vigs ordliste. 113-138. In:
  • Show author(s) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)