Home
 • Phone+47 410 23 119
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • 2017. Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 25-32.
 • 2012. Konrad Eriksson og skildringa av eit grensemål. Maal og Minne. 55-71.
 • 2008. "Bjørn Haldorsens islandske lexicon" og Ivar Aasens ordbøker. Skrifter - Nordisk forening for leksikografi (NLF Skrift). 475-486.
 • 2005. Per Sandanger: Ord frå ei anna tid II (2005). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • 2004. [Anmeldelse] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 97-102.
 • 1996. Materialgrunnlaget i morsmålsordbøker. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 47-62.
 • 1980. Om bortfall av palatal nasal på Søre Sunnmøre. Maal og Minne. 193-214.
Report
 • 2005. Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. 8. 8. .
 • 2005. Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren. 7. 7. .
 • 2002. Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002. .
 • 1999. Morsmål, ord og turvande teori. .
 • 1998. Endringar i ordtilfanget i målføra ¿ orddaude eller ordauke? I: Ord om ord nr. 4 (1998) s. 54-65. .
Popular scientific lecture
 • 2013. Ivar Aasen og Herøy.
 • 2003. I Ivar Aasens ungdomsrike (foredrag under lunsj på ekskursjon til Herøy på Sunnmøre).
 • 2002. Hovudtrekk ved dagens forsking i nynorsk skriftkultur (særskilt om skriftmålet).
Academic lecture
 • 2014. Eit maskulint i-mål.
 • 2013. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana.
 • 2011. Ivar Aasen og svensk leksikografi.
 • 2010. Ein grenselaus innsats. Konrad Eriksson (1908-1944) - norsk målføregranskar og motstandsmann med norsk "lektoreksamen" frå Uppsala.
 • 2009. Ole Vig og vi. Folkeopplysning i Norsk Ordbok.
 • 2007. "Bjørn Haldorsens islandske Lexicon" og Ivar Aasens ordbøker.
 • 2005. Molbech som mønster for Aasen.
 • 2001. Ordartikkelen i nokre norske ordbøker i historisk perspektiv.
Other product
 • 2020. Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020.
 • 2019. Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2019.
 • 2018. Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2018.
 • 2018. Aasen og Vinje. Frå avstand til nært venskap.
 • 2016. Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2017.
 • 2015. Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2016).
 • 2014. Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2015).
 • 2013. Dagens Aasen-Ord (for 2014).
 • 2012. Dagens Aasen-Ord.
Reader opinion piece
 • 2013. Nytt band av Norsk Ordbok [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa]. Møre-Nytt. 6-6.
 • 2013. Nytt band av "Norsk Ordbok" [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 16-16.
 • 2013. Nynorsken i bokmålet. Dag og Tid. 40-40.
 • 2012. Ljubisa Rajic til minne [Minneord]. Dagsavisen. 33-33.
 • 2012. Ljubisa Rajic (1947-2012) [Minneord]. Dag og Tid. 17-17.
 • 2011. Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Ski-ilje, ski-klabb og ski-nase: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ørsta-bygdene. Møre-Nytt. 1 pages.
 • 2011. Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ytre Søre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • 2009. Ord frå Ørsta var grunnstomnen [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Møre-Nytt. 1 pages.
 • 2009. Mange ord frå Søre Sunnmøre [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • 2009. Avduka Dag og Tid. Dag og Tid. 1 pages.
 • 2008. Opneår og vår. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 17-17.
 • 2008. I vinfat under Voldsfjorden. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 16-16.
 • 2007. Også sjef for nynorsken. Dag og Tid. 23-23.
 • 2004. Urbane heimfødingar? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 43-43.
 • 2003. Irsk i hovudet. Dag og Tid. 1 pages.
 • 2002. [Melding av] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar av Ivar Aasen (Serie A6). Bergen: Norsk bokreidingslag, 1999. LIII + 240 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 102-118.
 • 2002. Gullkorn frå ordmeistrar. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 43-44.
 • 2001. Tolvspråkleg mynt. Dag og Tid. 2-2.
 • 2000. Store stengde dører og somme stumme forskarar. Dag og Tid.
 • 2000. Nynorsk og bokmål i bryting. Sunnmørsposten. 14-14.
 • 2000. Alle tiders ordbok. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • 1998. Russenorsk 1 og 2. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 27-27.
 • 1998. Ivar Aasen i sør og aust. Dag og Tid. 20-21.
 • 1998. Breiside mot sidemål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 15-15.
Book review
 • 2019. Sunnhordlending med Sande-slekt. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • 2019. Livsnær litteratur frå Leikong. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • 2018. To heimland og same karen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 66-72.
 • 2018. Norske gatenamn i Berlin. Nytt om namn. 1 pages.
 • 2004. [Melding av] John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red.). Ivar Aasen - vandreren og veiviseren. Oslo: Emilia forlag, 2002. 258 sider. Maal og Minne. 202-209.
 • 2003. Fleire sunnmørske ordsamlingar. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 85-94.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2017. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.
 • 2016. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.
 • 2013. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.
 • 2012. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.
 • 2011. Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.
 • 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.
 • 2009. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.
 • 2008. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.
Non-fiction book
 • 2002. Ivar Aasen-almanakken 2003. Dag og Tid.
 • 2001. Ivar Aasen-almanakken 2002. Dag og Tid.
 • 2000. Ivar Aasen-almanakken 2001. Dag og Tid.
 • 1999. Ivar Aasen-almanakken 2000. Dag og Tid.
 • 1998. Ivar Aasen-almanakken. Dag og Tid.
 • 1997. Ivar Aasen-almanakken 1998. Dag og Tid, Oslo.
 • 1996. Ivar Aasen-almanakken 1997. Dag og Tid, Oslo.
 • 1995. Ivar Aasen-almanakken 1996. Dag og Tid, Oslo.
Reference material
 • 2010. Ivar Aasen-almanakken 2011.
 • 2009. Ivar Aasen-almanakken 2010.
 • 2008. Ivar Aasen-almanakken 2009.
 • 2007. Ivar Aasen-almanakken 2008.
 • 2006. Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva.
 • 2006. Ivar Aasen-almanakken 2007.
 • 2005. Ivar Aasen-almanakken 2006.
 • 2004. Ivar Aasen-almanakken 2005.
 • 2003. Ivar Aasen-almanakken 2004.
 • 2002. Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje.
 • 2001. Om lag 300 nye ord(tydingar) fordelte på alfabetbolken br-cøliaki og bokstavane k, o, s og v i tredjeutgåva av Nynorskordboka.
 • 2001. Nynorskordboka, 3. utgåva.
 • 2001. Norsk Ordbok. 4.
 • 2001. Bolken gu-guerilja i Norsk Ordbok, band IV, hefte 4. 4.
 • 2000. Norsk ordbok. 3.
 • 1986. Nynorskordboka: Alfabetbolken a-bowlingspelar (saman med Sigurd Nordlie), br-cøliakisk, bokstavane K (saman Arne Lauvhjell), O, S, alfabetbolken trabelere-triårs og bokstaven V.
 • 1986. Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok, bolken a - bowlingspelar.
Popular scientific article
 • 2018. Med Jøleik på Lerkendal. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 2 pages.
 • 2017. Jul med Ivar Aasen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • 2015. Tòskji æ kòmi, men sjøi æ rùskji. Eit språkleg særmerke i søresunnmørsk. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • 2013. Ivar Aasen og Herøy. Folk og Fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag. 32-46.
 • 2013. Ein varm tilhengjar (mest om omnen som langs kysten frå Florø til Vadsø vart kalla "tilhengjar"). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 1 pages.
 • 2001. Dei gode orda våre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • 1999. Vi i Vanylven, oss på Hareid og me midt i mylljå. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 11-11.
 • 1999. Frå Sande til Seattle og St. Olaf. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • 1998. Ta helga. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 8-8.
 • 1996. Tydelege Aasen. Språknytt. 24-26.
 • 1990. Leksikografiske databasar. Humanistiske data. 59-68.
 • 1988. Har nynorsken noka framtid i landet vårt? Mål og makt. 35-46.
 • 1981. Ivar Aasen og målstriden i 1850- og 1860-åra. Mål og makt. 2-18.
Letter to the editor
 • 2014. Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.
Interview
 • 2008. Veit du kva mugetuft og lakeballe tyder?
 • 2008. Om prosjektet Norsk Ordbok 2014 med vekt på materialgrunnlag og arbeidsmåtar.
 • 2008. Intervju om ordtak med utgangspunkt i ordtaka i Ivar Aasen-almanakken 2008.
 • 2008. De ukjente ordene (om band 7 av Norsk Ordbok).
Programme participation
 • 1999. Ord med motsett tyding.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2017. Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok. 16 pages.
 • 2017. Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt. 48 pages.
 • 2017. Eit maskulint i-mål. 10 pages.
 • 2016. Alfabetbolkane ul-uliøyra, underslag-undst,velsett-veløyra, via-vigring, vomma-vomverlam og ålfar-ålåte. 77 pages.
 • 2014. Ivar Aasen og Universitetet i Oslo. 17 pages.
 • 2013. Alfabetbolkane svelg-svenskåklede,sæ-sælvar,tel-telfjell, tilfall-tilhøyrsle, topp-topunkts, tupe-turistvisum, tyn-tynke. 64 pages.
 • 2012. Ole Vig og avløysarorda hans - samnorsk gjennom fornorsking. 14 pages.
 • 2012. Ivar Aasen og svensk leksikografi. 12 pages.
 • 2012. Alfabetbolkane skure-skussmål, skysam-skysvart, slat-sledevyrke, smi--smjell, sol-solhøve, solka-solår, stapp-stapra og stete-stifttann. 66 pages.
 • 2011. Alfabetbolkane rar-rarvoren, riff-rikkebjørk, ru-rugåker, rådyr-råmåla, sel-selshus, sju-sjællending. 65 pages.
 • 2009. nik - niårsskule. 25 pages.
 • 2009. Alfabetbolkane natur-natyrell, ov-ovengel, oveta-ovtømmer, pas-pasved, py-pæte og rakl-raklyft. 53 pages.
 • 2008. Dei første nasjonale ordbøkene for norsk og svensk. 9 pages.
 • 2008. Alfabetbolkane lek-lelunneleg, lildra-limån og mas-masverk. 39 pages.
 • 2007. Ordboksartiklar i alfabetbolken kny-knåvle. 10 pages.
 • 2007. Leksikografen Knud Knudsen. 9 pages.
 • 2006. Molbech as a Model for Aasen. 16 pages.
 • 2005. hip-hivvind. 22 pages.
 • 2005. The Norwegian form of biligualism. 8 pages.
 • 2002. Sunnmørske ordsamlingar ¿ frå Harboe (1698) i Norddal til Widnes (2001) i Vanylven. 13 pages.
 • 2002. LEXIN på norsk. 2 pages.
 • 2001. Nye ord i Nynorskordboka 2001. 6 pages.
 • 1998. Tilråding om ordtilfanget i nynorsk. 18 pages.
 • 1998. Om å avgrense eit ordtilfang - soga om målføreorda i Nynorskordboka. 12 pages.
 • 1997. Ivar Aasen per definisjon. 14 pages.
 • 1996. Ordinnsamling på amerikansk. 11 pages.
 • 1995. Skandinaviske ord frå A til H i Dictionary of American Regional English. 7 pages.
 • 1991. Drag frå målet i Norrøna. 12 pages.
 • 1990. Den nasjonale revolusjonen (1814-1905). 34 pages.
 • 1989. Ord for ord. 15 pages.
 • 1988. Om ordlista (s. 37-38) og Ordliste (s. 38-55).
 • 1988. Berre ord. 14 pages.
 • 1983. Tilråding om ordtilfanget i nynorsk. 30 pages.
 • 1983. "Nye" ord i Tilråding og i ordlistene. 4 pages.
 • 1981. Delkapitla ¿Språket i bruk¿ (s. 52), ¿Nasjonalomgrepet i over- og underklasse¿ (s. 52-55) og ¿Ivar Aasen¿ (s. 59-68, unnateke bolken om Munch og Landstad s. 64) i hovudkapitlet Den nasjonale revolusjonen.
 • 1975. Ivar Aasen - målreisar og målpolitikar. 4 pages.
Academic literature review
 • 2004. Third International Workshop on Dictionary Writing Systems. 45-50.
Website (informational material)
 • 2003. Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014.

More information in national current research information system (CRIStin)