Home
David Chelsom Vogt's picture

David Chelsom Vogt

Postdoctoral Fellow, Philosophy
 • E-maildavid.vogt@uib.no
 • Phone+47 55 58 90 13
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Room 
  429
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Project leader of the research project "Social Injustice and Criminal Justice", financed by the Norwegian Research Council (2021-2024).

 • Show author(s) (2023). Why the Moral Equality Account of Hypocrisy Does Not Fail After All. The Journal of Ethics.
 • Show author(s) (2023). Umoralsk som folk flest. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2023). Individers ansvar i møte med klimakrisen.
 • Show author(s) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Show author(s) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Show author(s) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Show author(s) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Show author(s) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Show author(s) (2023). Evig kamp mot egeninteressen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2023). Det er på tide å fornye samfunnskontrakten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2023). Bør vi sette en pris på uberørt natur?
 • Show author(s) (2022). Tragedien i Førdefjorden. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2022). Straff og sosial urettferdighet. 22 pages.
 • Show author(s) (2022). Samfunnsnyttebegrepet i Hordfastutredningen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2022). Reisebrev fra solnedgangen (om den politiske utviklingen i USA). Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2022). Radioprogram om menneskeverd og straff.
 • Show author(s) (2022). On the concept of desert.
 • Show author(s) (2022). Om whataboutism og krigen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2022). Om solidaritetsbegrepet i strømdebatten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2021). Valgomaten i underbevisstheten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2021). The Natural Meaning of Crime and Punishment: Denying and Affirming Freedom. Criminal Law and Philosophy.
 • Show author(s) (2021). Straff og konfliktløsning.
 • Show author(s) (2021). Klimaforbrytelser mot menneskeheten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2021). Intervju om "Frykten for tomrommet".
 • Show author(s) (2021). Hvilket ansvar har enkeltpersoner i kampen for klima?
 • Show author(s) (2021). Hegel og rettsvitenskapen.
 • Show author(s) (2021). Frykten for tomrommet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2021). Fred er ei det beste. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2021). Filosofi nedenfra. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2021). Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil stride mot Grunnloven. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Ungdomen og klimaproblemet.
 • Show author(s) (2020). Skattejakt i blinde. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Regjeringen vedder mot Parisavtalen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Klimasaka, juss og politikk.
 • Show author(s) (2020). Klimasaka sin legitimitet.
 • Show author(s) (2020). Klimasaka i Høgsterett. "Framtidige generasjonar, demokrati og klima". Podkast Dag og Tid.
 • Show author(s) (2020). Klimaproblemet? Kva utfordringar står vi ovenfor?
 • Show author(s) (2020). Klima og menneskerettar.
 • Show author(s) (2020). Kant og stemmeretten. Norsk Filosofisk tidsskrift. 242-252.
 • Show author(s) (2020). Ingen grunn til å beklage. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Hva skylder vi verden? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag: .
 • Show author(s) (2020). Fungerer fattigdom? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Frihet og brorskap i krisen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Framtidige generasjoner: Demokrati og klima.
 • Show author(s) (2020). Dommen har falle.
 • Show author(s) (2020). Den selvbevisste overklassen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Understanding Justice through Injustice.
 • Show author(s) (2019). Tre grunner til å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika.
 • Show author(s) (2019). Til forsvar for hyklerne. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Strømming utenfor mainstream. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Straffens rettferdighet og sosial urettferdighet.
 • Show author(s) (2019). Om opplevelser av rettferdighet.
 • Show author(s) (2019). Koste hva det koste bør. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Klimaproblemets problem.
 • Show author(s) (2019). Hvorfor så sint? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Helvete er fravær av de andre. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Hegel's Concept of Crime.
 • Show author(s) (2019). Gjenopprettende rettferdighet.
 • Show author(s) (2019). Fra avmakt til motmakt. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Et lite pust av kosmos. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). Er det greit å være milliardær? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2019). "Løven er ikke et bord". Samtiden.
 • Show author(s) (2018). Rettferdighet i straffesaker: Konfliktråd som alternativ til straff.
 • Show author(s) (2018). Problemet med klimaproblemet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2018). Kan sosial urettferdighet i domfeltes bakgrunn undergrave straffens rettferdighet?
 • Show author(s) (2018). Intervju om hykleri og moralisme i klimasammenheng.
 • Show author(s) (2018). Intervju om doktoravhandling om filosofi og straff.
 • Show author(s) (2018). Fri vilje og ansvar.
 • Show author(s) (2018). Er konfliktråd et rettferdig alternativ til straff?
 • Show author(s) (2018). En dult i riktig retning. Avisa Vårt land.
 • Show author(s) (2018). Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.
 • Show author(s) (2018). Betydningen av sosial deprivasjon i strafferetten: Et filosofisk perspektiv.
 • Show author(s) (2017). Streng = rettferdig? Klassekampen.
 • Show author(s) (2017). Kriminiminiminalfilosofi: Hegelianske betraktninger om forbrytelse og straff (inkludert om alenemødre som sæller no'n hekto).
 • Show author(s) (2017). Hvorfor straffer vi? Avisa Vårt land.
 • Show author(s) (2017). Forbrytelse og straff: Refleksjoner rundt straffens funksjon basert på samtaler med innsatte og filosofisk teori.
 • Show author(s) (2017). Forbrytelse og anerkjennelse: Et hegeliansk perspektiv på hva som kjennetegner forbrytelser og hvorfor folk begår dem.
 • Show author(s) (2017). Et forsvar for hykleren: Klima, moralisering, liv og lære. Norsk Filosofisk tidsskrift. 103-113.
 • Show author(s) (2017). Et forsvar for hykleren. Avisa Vårt land.
 • Show author(s) (2017). Crime as Domination: The expressive function of crime and punishment and its implication for a distinction between a Kantian and a consequentialist republicanism.
 • Show author(s) (2016). The Right to be Punished: On Kant and Hegel's theories of punishment as respect for the criminal. Norsk Filosofisk tidsskrift. 148-162.
 • Show author(s) (2016). Plikt til å hjelpe flyktninger. Klassekampen.
 • Show author(s) (2016). Crime, Social Distance and Recognition.
 • Show author(s) (2015). Social Distance, Punishment and Restorative Justice.
 • Show author(s) (2015). Friendship, Sympathy, Rhetoric and Justice.
 • Show author(s) (2014). Rettferdighetsbegrepets logikk og rommet det gir for retorikk .
 • Show author(s) (2014). Bokanmeldelse: Eric Heinze, The Concept of Injustice, Routledge (2013). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 115-119.
 • Show author(s) (2012). The Aims of Restorative Justice: Some philosophical remarks on the challenges of integrating restorative justice into the criminal justice system. Reconciling the irreconcilable? 20 pages.
 • Show author(s) (2010). Narkotika og straff. Klassekampen.
 • Show author(s) (2010). Konfliktløsningens retorikk. Rhetorica Scandinavica. 6-23.

More information in national current research information system (CRIStin)