Home
David Godfrey Chelsom Vogt's picture

David Godfrey Chelsom Vogt

Associate Professor, Philosophy
 • E-mailDavid.Vogt@uib.no
 • Phone+47 55 58 90 13+47 997 16 681
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12–13
  Room 
  429
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Post doc/project leader for the research project "Social Injustice and Criminal Justice", financed by the Norwegian Research Council (2021-2025).

 • Show author(s) 2021. Intervju om "Frykten for tomrommet".
 • Show author(s) 2021. Hvilket ansvar har enkeltpersoner i kampen for klima?
 • Show author(s) 2021. Frykten for tomrommet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2021. Filosofi nedenfra. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2021. Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil stride mot Grunnloven. Rett24.no.
 • Show author(s) 2020. Ungdomen og klimaproblemet.
 • Show author(s) 2020. Skattejakt i blinde. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2020. Regjeringen vedder mot Parisavtalen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2020. Klimasaka, juss og politikk.
 • Show author(s) 2020. Klimasaka sin legitimitet.
 • Show author(s) 2020. Klimasaka i Høgsterett. "Framtidige generasjonar, demokrati og klima". Podkast Dag og Tid.
 • Show author(s) 2020. Klimaproblemet? Kva utfordringar står vi ovenfor?
 • Show author(s) 2020. Klima og menneskerettar.
 • Show author(s) 2020. Kant og stemmeretten. Norsk Filosofisk tidsskrift. 242-252.
 • Show author(s) 2020. Ingen grunn til å beklage. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2020. Hva skylder vi verden? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2020. Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag: .
 • Show author(s) 2020. Fungerer fattigdom? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2020. Frihet og brorskap i krisen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2020. Framtidige generasjoner: Demokrati og klima.
 • Show author(s) 2020. Dommen har falle.
 • Show author(s) 2020. Den selvbevisste overklassen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Understanding Justice through Injustice.
 • Show author(s) 2019. Tre grunner til å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika.
 • Show author(s) 2019. Til forsvar for hyklerne. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Strømming utenfor mainstream. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Straffens rettferdighet og sosial urettferdighet.
 • Show author(s) 2019. Om opplevelser av rettferdighet.
 • Show author(s) 2019. Koste hva det koste bør. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Klimaproblemets problem.
 • Show author(s) 2019. Hvorfor så sint? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Helvete er fravær av de andre. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Hegel's Concept of Crime.
 • Show author(s) 2019. Gjenopprettende rettferdighet.
 • Show author(s) 2019. Fra avmakt til motmakt. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Et lite pust av kosmos. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. Er det greit å være milliardær? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2019. "Løven er ikke et bord". Samtiden.
 • Show author(s) 2018. Rettferdighet i straffesaker: Konfliktråd som alternativ til straff.
 • Show author(s) 2018. Problemet med klimaproblemet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2018. Kan sosial urettferdighet i domfeltes bakgrunn undergrave straffens rettferdighet?
 • Show author(s) 2018. Intervju om hykleri og moralisme i klimasammenheng.
 • Show author(s) 2018. Intervju om doktoravhandling om filosofi og straff.
 • Show author(s) 2018. Fri vilje og ansvar.
 • Show author(s) 2018. Er konfliktråd et rettferdig alternativ til straff?
 • Show author(s) 2018. En dult i riktig retning. Avisa Vårt land.
 • Show author(s) 2018. Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.
 • Show author(s) 2018. Betydningen av sosial deprivasjon i strafferetten: Et filosofisk perspektiv.
 • Show author(s) 2017. Streng = rettferdig? Klassekampen.
 • Show author(s) 2017. Kriminiminiminalfilosofi: Hegelianske betraktninger om forbrytelse og straff (inkludert om alenemødre som sæller no'n hekto).
 • Show author(s) 2017. Hvorfor straffer vi? Avisa Vårt land.
 • Show author(s) 2017. Forbrytelse og straff: Refleksjoner rundt straffens funksjon basert på samtaler med innsatte og filosofisk teori.
 • Show author(s) 2017. Forbrytelse og anerkjennelse: Et hegeliansk perspektiv på hva som kjennetegner forbrytelser og hvorfor folk begår dem.
 • Show author(s) 2017. Et forsvar for hykleren: Klima, moralisering, liv og lære. Norsk Filosofisk tidsskrift. 103-113.
 • Show author(s) 2017. Et forsvar for hykleren. Avisa Vårt land.
 • Show author(s) 2017. Crime as Domination: The expressive function of crime and punishment and its implication for a distinction between a Kantian and a consequentialist republicanism.
 • Show author(s) 2016. The Right to be Punished: On Kant and Hegel's theories of punishment as respect for the criminal. Norsk Filosofisk tidsskrift. 148-162.
 • Show author(s) 2016. Plikt til å hjelpe flyktninger. Klassekampen.
 • Show author(s) 2016. Crime, Social Distance and Recognition.
 • Show author(s) 2015. Social Distance, Punishment and Restorative Justice.
 • Show author(s) 2015. Friendship, Sympathy, Rhetoric and Justice.
 • Show author(s) 2014. Rettferdighetsbegrepets logikk og rommet det gir for retorikk .
 • Show author(s) 2014. Bokanmeldelse: Eric Heinze, The Concept of Injustice, Routledge (2013). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 115-119.
 • Show author(s) 2012. The Aims of Restorative Justice: Some philosophical remarks on the challenges of integrating restorative justice into the criminal justice system. Reconciling the irreconcilable? 20 pages.
 • Show author(s) 2010. Narkotika og straff. Klassekampen.
 • Show author(s) 2010. Konfliktløsningens retorikk. Rhetorica Scandinavica. 6-23.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups