Home
Edel Karin Kvam's picture

Edel Karin Kvam

Associate Professor
 • E-mailEdel.Kvam@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 80
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2021. School experiences that make an impression – a study on how to promote bildung and the desire to learn. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-14.
 • Show author(s) 2021. Knowledge development in the teaching profession: an interview study of collective knowledge processes in primary schools in Norway. Professional Development in Education. 1-13.
 • Show author(s) 2020. Familiebilder til allmenn danning. En nylesning av Nordahl Rolfsens lesebøker til skolebruk . Norsk pedagogisk tidsskrift. 402-415.
 • Show author(s) 2019. Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. Acta Didactica Norge. 1-19.
 • Show author(s) 2018. Untapped learning potential? A study of teachers’ conversations with colleagues in primary schools in Norway . Cambridge Journal of Education. 697-714.
 • Show author(s) 2014. Lærersamarbeid i norsk grunnskole. Om pedagogiske begrunnelser og strukturelle rammer for kollektiv yrkesutøvelse de siste førti år. Årbok for norsk utdanningshistorie. 71-91.
Lecture
 • Show author(s) 2019. Veiledningssamtalens betydning i profesjonsutvikling. Et innspill til progresjon i veiledning av nyutdannede lærere .
 • Show author(s) 2019. Utviklende samtalepraksis i fagfornyelsen.
 • Show author(s) 2019. Profesjonsfaglig fellesskap. Om kollektive utviklingsprosesser i skoleorganisasjonen.
 • Show author(s) 2019. Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere i Norge .
 • Show author(s) 2019. Forsøk med ny ordning for praksisbesøk: pedagogenes erfaringer.
 • Show author(s) 2018. Veiledning som verktøy for profesjonell utvikling.
 • Show author(s) 2018. Om å arbeide med case.
 • Show author(s) 2016. Skikkethet i grunnskolelærerutdanningene.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2018. Hvordan skape lærelyst?
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. What is the ideal school according to school leaders?
 • Show author(s) 2019. The entrance into teaching for new teachers with a variety of backgrounds.
 • Show author(s) 2019. Students’ perspectives on teaching.Teachers’ work in a tension between student perspectives and educational policy .
 • Show author(s) 2019. Student wellbeing in the time of measurement.
 • Show author(s) 2019. Mediating the ideal school - school leaders’ perspectives on ideal schooling and learning .
 • Show author(s) 2018. Lærersamarbeid i norsk grunnskole de siste 50 år.
 • Show author(s) 2018. Affected by teaching.
 • Show author(s) 2017. Læreres kollegasamtaler.
 • Show author(s) 2017. Kollegasamtaler i skolen.
 • Show author(s) 2017. Erfaringer med feltarbeid i grunnskolen.
Academic monograph
 • Show author(s) 2018. Læreres kollegasamtaler. Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning.
Feature article
 • Show author(s) 2011. Slipp lærerne fri! Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) 2015. Lærerne diskuterer ikke pedagogikk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Strengthening knowledge development in teachers` conversations in lesson study. 10 pages.
 • Show author(s) 2020. Opplevd undervisning. Et bidrag til læreres didaktiske analyse i spenningen mellom elevperspektiv og samfunnsmandat. 17 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)