Home
Edel Karin Kvam's picture

Edel Karin Kvam

Professor
 • E-mailedel.kvam@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 80
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Newly qualified teachers’ experiences of support in a micro-political perspective. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-13.
 • Show author(s) (2023). Newly qualified teachers: Tensions between needing support and being a resource. A qualitative study of newly qualified teachers in Norwegian upper secondary schools. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.
 • Show author(s) (2023). Newly qualified secondary school teachers’ perspectives on workplace learning. Education Inquiry. 19 pages.
 • Show author(s) (2023). Negotiating coherence through meeting spaces in practicum. Social Sciences & Humanities Open. 7 pages.
 • Show author(s) (2023). Live Remote Classroom: A Tool for Coherent Teacher Education. Education Sciences. 1-13.
 • Show author(s) (2021). School experiences that make an impression – a study on how to promote bildung and the desire to learn. Scandinavian Journal of Educational Research. 1327-1340.
 • Show author(s) (2021). Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. . Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 19-37.
 • Show author(s) (2021). Knowledge development in the teaching profession: an interview study of collective knowledge processes in primary schools in Norway. Professional Development in Education. 1-13.
 • Show author(s) (2020). Familiebilder til allmenn danning. En nylesning av Nordahl Rolfsens lesebøker til skolebruk . Norsk pedagogisk tidsskrift. 402-415.
 • Show author(s) (2019). Placement mentoring and student teacher' professional development. Acta Didactica Norden (ADNO). 1-19.
 • Show author(s) (2018). Untapped learning potential? A study of teachers’ conversations with colleagues in primary schools in Norway . Cambridge Journal of Education. 697-714.
 • Show author(s) (2014). Lærersamarbeid i norsk grunnskole. Om pedagogiske begrunnelser og strukturelle rammer for kollektiv yrkesutøvelse de siste førti år. Årbok for norsk utdanningshistorie. 71-91.
Report
 • Show author(s) (2021). Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Sluttrapport 2021. .
 • Show author(s) (2021). Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Kortversjon av sluttrapport 2021. .
 • Show author(s) (2020). Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Delrapport 2020. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Teknologiske verktøy for praksis. Erfaringer fra et Erasmus+-prosjekt.
 • Show author(s) (2019). Veiledningssamtalens betydning i profesjonsutvikling. Et innspill til progresjon i veiledning av nyutdannede lærere .
 • Show author(s) (2019). Utviklende samtalepraksis i fagfornyelsen.
 • Show author(s) (2019). Profesjonsfaglig fellesskap. Om kollektive utviklingsprosesser i skoleorganisasjonen.
 • Show author(s) (2019). Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere i Norge .
 • Show author(s) (2019). Forsøk med ny ordning for praksisbesøk: pedagogenes erfaringer.
 • Show author(s) (2018). Veiledning som verktøy for profesjonell utvikling.
 • Show author(s) (2018). Om å arbeide med case.
 • Show author(s) (2016). Skikkethet i grunnskolelærerutdanningene.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2018). Hvordan skape lærelyst?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Virtual pilot training classroom in teacher education .
 • Show author(s) (2023). Veiledningsordning - nasjonale intensjoner.
 • Show author(s) (2023). Ulike tilnærminger til læringsmiljøet i skolen.
 • Show author(s) (2023). Technology implementation. Mentoring training course (Module 3).
 • Show author(s) (2023). Live Remote Classroom, a tool in a coherent teacher education.
 • Show author(s) (2023). Hvordan utdanne gode lærere for dagens skole?
 • Show author(s) (2022). Nyutdannede læreres møte med arbeidsplassen.
 • Show author(s) (2022). Newly qualified teachers as a resource in school in a micro-political perspective.
 • Show author(s) (2021). Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i Norge - intensjoner og realiteter.
 • Show author(s) (2021). Profesjonsutvikling i skolen.
 • Show author(s) (2021). Novice teachers: tensions between the need for support and being a resource. A qualitative study of newly qualified teachers in Norwegian upper secondary schools .
 • Show author(s) (2021). Kommentarer til sluttrapport 2021: Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere .
 • Show author(s) (2021). Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere - hvor går veien videre?
 • Show author(s) (2019). What is the ideal school according to school leaders?
 • Show author(s) (2019). The entrance into teaching for new teachers with a variety of backgrounds.
 • Show author(s) (2019). Students’ perspectives on teaching.Teachers’ work in a tension between student perspectives and educational policy .
 • Show author(s) (2019). Student wellbeing in the time of measurement.
 • Show author(s) (2019). Mediating the ideal school - school leaders’ perspectives on ideal schooling and learning .
 • Show author(s) (2018). Lærersamarbeid i norsk grunnskole de siste 50 år.
 • Show author(s) (2018). Affected by teaching.
 • Show author(s) (2017). Læreres kollegasamtaler.
 • Show author(s) (2017). Kollegasamtaler i skolen.
 • Show author(s) (2017). Erfaringer med feltarbeid i grunnskolen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2018). Læreres kollegasamtaler. Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning.
Feature article
 • Show author(s) (2022). Hvordan beholde nyutdannede i læreryrket? Lønn er bare én faktor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 26-27.
 • Show author(s) (2022). Hvordan beholde nyutdannede i læreryrket? Lønn er bare én faktor. Lektorbladet. 20-21.
 • Show author(s) (2011). Slipp lærerne fri! Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) (2015). Lærerne diskuterer ikke pedagogikk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). Strengthening knowledge development in teachers` conversations in lesson study. 10 pages.
 • Show author(s) (2020). Opplevd undervisning. Et bidrag til læreres didaktiske analyse i spenningen mellom elevperspektiv og samfunnsmandat. 17 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)