Home
 • E-mailedgar.hovland@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (1995). Gynekologiske fistler. Gynekologen.
 • Show author(s) (1992). Venstreskatten 100 år. Skatterett. 321-333.
 • Show author(s) (1992). Samfunnsutvikling og politisk handlingsmønstre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
Report
 • Show author(s) (1997). V#/inland eller Vinland? .
 • Show author(s) (1995). Samhold mot avhold. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2006). Skummet, hel eller lett? En historikers vurdering av boken "Melkens pris - perspekiver på meierisamvirkets historie".
Academic lecture
 • Show author(s) (2006). Da stedet het Melbo og kongen Christian - industrialisering i nord.
 • Show author(s) (2000). Vekst og sammenbrudd. Melbu's historie 1890-1940.
 • Show author(s) (1998). Studenter i Bergen gjennom 50 år|.
Book review
 • Show author(s) (2000). A Challenge on the research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History: Kommentar til: Ida Blom/ Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian History from the Vikings to the year 2000. (A Modernizing Economy: Part III. Gro Hagemann, The Silent Voices? 1800-1900). Historisk Tidsskrift (Norge). 254-256.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2013). Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2007). I Vinden - Geofysisk institutt 90 år. Fagbokforlaget.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2000). Hadsel bygdebok, bd. 2: Vi bygger videre. Hadsel Bygdehistorienemnd.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt..
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Universitetet i Oslo.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Universitetet i Oslo.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Universitetet i Oslo.
 • Show author(s) (1997). Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Universitetet i Oslo.
 • Show author(s) (1995). Norway. A History of Norway from The Vikings to our own Times. Scandinavian University Press.
 • Show author(s) (1995). De bygde landet. Hadsel Bygdebok I. Hadsel kommune.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2006). Nederlendere i Bergen på 1500-tallet.
 • Show author(s) (2006). "Det sviver bra på Sjølingstad". Økonomiske og sosiale utfordringer ved AS Sjølingstad Uldvarefabrikk 1920-1940.
 • Show author(s) (2004). Slik Glopparane gjorde det. Innmarksutskiftingane i Gloppen 1821- ca. 1920.
 • Show author(s) (2004). Bergens ekspansjon mot sør 1890-1940. En studie i boligbygging og byutvidelse.
 • Show author(s) (2003). Tlleggslova av 1968.
 • Show author(s) (2003). Grunnloven som unionstraktat? Norsk og svensk syn på Grunnloven 1814-1900.
 • Show author(s) (2001). Det sørlandske Anglo Saxon-eventyret.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2003). Peter Angelsen. Norsk fiskerinæring. 38-47.
 • Show author(s) (2003). Lars Peder Brekk. Norsk fiskerinæring. 40-45.
 • Show author(s) (2002). Thor Listau. Norsk fiskerinæring. 52-59.
 • Show author(s) (2002). Eivind Bolle. Norsk fiskerinæring. 52-59.
Feature article
 • Show author(s) (1993). I parafinlampens skjær. Esso perspektiv.
 • Show author(s) (1993). Den første oljekrise. Esso perspektiv.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2013). Parlamentarisme, demokrati og nasjonal sjølråderett. 13 pages.
 • Show author(s) (2013). Organisering og konsolidering av den nye staten. 8 pages.
 • Show author(s) (2013). Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 pages.
 • Show author(s) (2013). Fra verdenskrig til verdenskrig. 25 pages.
 • Show author(s) (2013). Et mer moderne Norge. 25 pages.
 • Show author(s) (2013). Embetsmannsstaten: Økonomisk vekst og politisk stabilitet. 18 pages.
 • Show author(s) (2007). Skiftende diagnoser og varierte inngrep. 21 pages.
 • Show author(s) (2006). Fra tynne tråder til betongkolosser. 52 pages.
 • Show author(s) (2005). Morgenavisen - Et samlingspolitisk prosjekt. 12 pages.
 • Show author(s) (2003). Thor Listau (1981-1985). Små skritt i retning høyre. 10 pages.
 • Show author(s) (2003). Peter Jon Angelsen (1997-1999). Sentrumskamerat til topps. 14 pages.
 • Show author(s) (2003). Lars Peder Brekk ( 1999-2000). Kortvarig opphold. 8 pages.
 • Show author(s) (2003). Eivind Bolle (1973-1981). Fiskeriminister under tre regjeringssjefer. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). Under den store ekspansjonen, 1952-1974. 8 pages.
 • Show author(s) (2002). Til Videnskapernes Fremme. 23 pages.
 • Show author(s) (2001). Kapitlene 4, 5 og 6 - s. 137 - 223 - og kapitlene 8 og 9 - s. 243 -305.
 • Show author(s) (1999). Kaffe i Norge - Friele i kaffe. 27 pages.
 • Show author(s) (1998). Sams for studentane. Studentsamskipnaden i Bergen 1948-1998. 60 pages.
 • Show author(s) (1997). Samhold mot avhold. Konkurranseregulering i bryggeriindustrien 1894-1939. 3 pages.
 • Show author(s) (1997). Det industrielle gjennombrudd i Norge med samtidens og ettertidens øyne (The industrial break-through in Norway). 25 pages.
 • Show author(s) (1997). Det industrielle gjennombrudd i Norge 1840-1914 med samtidens og ettertidens øyne. 27 pages.
 • Show author(s) (1996). Kap. 19. 3 pages.
 • Show author(s) (1995). Post partum blødning. 2 pages.
 • Show author(s) (1995). Norsk-Islandsk handelssamkvem frem til midten av 1870-årene.
 • Show author(s) (1995). Kap.16. Recovery and growth:the Norwegian econemy, 1815-75 Kap.18. Modern Norway takes shape, 1875-1920 Kap.20. The inter-war years. 25 pages.
 • Show author(s) (1995). Gynekologiske fistler. 1 pages.
 • Show author(s) (1995). Forretning til besvær. 17 pages.
 • Show author(s) (1994). Postpartum blødning. (Kap. 40).
 • Show author(s) (1993). I Nordland den første - og siden den største.
 • Show author(s) (1993). Christian Fredriksen til Melbu.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2005). Peter Jebsen. . In:
  • Show author(s) (2005). Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø.
 • Show author(s) (2005). Jørgen Faye. . In:
  • Show author(s) (2005). Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø.
 • Show author(s) (2005). Berent Friele. . In:
  • Show author(s) (2005). Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø.
 • Show author(s) (2004). Ole Vollan. . In:
  • Show author(s) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Show author(s) (2004). Aasmund Halvorsen Vinje. . In:
  • Show author(s) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
Other
 • Show author(s) (2005). Fra luksusartikkel til "Hvermansens": Norge og laksen.
 • Show author(s) (2000). Omsetnings- og avsetningsordninger for jordbruksprodukt i mellomkrigstiden. 107-123.
Chapter
 • Show author(s) (2000). Hadsel bygdebok, bd. 2: Vi bygger videre. . In:
  • Show author(s) (2000). Hadsel bygdebok, bd. 2: Vi bygger videre. Hadsel Bygdehistorienemnd.

More information in national current research information system (CRIStin)