Home
 • E-mailedvin.schei@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 38+4797413790
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
 • Show author(s) (2023). The principles of clinical learning. Workplace supervision as skilled improvisation.
 • Show author(s) (2023). The liminal landscape of mentoring—Stories of physicians becoming mentors. Medical Education. 1020-1027.
 • Show author(s) (2023). The experience of meeting a medical student at the GP's office.
 • Show author(s) (2023). Pasienters møte med medisinstudenter i fastlegerollen.
 • Show author(s) (2023). PROFMED. Medical student's identity formation through clinical practice.
 • Show author(s) (2023). Learning in the workplace – why so important? Clinical competence and the goals of medicine.
 • Show author(s) (2023). Improved learning in grim environments. How can medical students learn more in the hectic hospital world? A Norwegian intervention study.
 • Show author(s) (2023). Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag.
 • Show author(s) (2023). Filosofisk poliklinikk – å stille diagnose på medisinen. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Show author(s) (2023). Er legerollen uforenlig med dødshjelp? Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 52-55.
 • Show author(s) (2022). Norwegian Medical Association should represent members' views on assisted dying (English translation) . Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Show author(s) (2022). Legeforeningen bør representere medlemmenes syn på dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Show author(s) (2022). Hva er klinikerens essensielle oppgave, og hvordan kan den løses godt? En introduksjon til Eric Cassells tenkning.
 • Show author(s) (2022). Fastlegeordningen dør. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2022). Bruk av tolk blant fastleger på Vestlandet. Utposten.
 • Show author(s) (2021). Threshold concepts in group-based mentoring and implications for faculty development: A qualitative analysis. Medical Teacher. 879-883.
 • Show author(s) (2021). Shame in medical clerkship: “You just feel like dirt under someone’s shoe”. Perspectives on Medical Education (PME). 265-271.
 • Show author(s) (2021). Brev til Helseministeren i forbindelse med redningsaksjon for fastlegeordningen.
 • Show author(s) (2020). På tide å vurdere aktiv dødshjelp i Norge. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Group mentorship for undergraduate medical students—a systematic review. Perspectives on Medical Education (PME). 1-9.
 • Show author(s) (2020). Group mentoring of medical students in Canada and Norway - influence of mentors' age and gender.
 • Show author(s) (2020). Group mentoring for undergraduate medical students - What factors decide mentors' satisfaction?
 • Show author(s) (2019). Å kunne få dø med legens hjelp? Dagens medisin. 1 pages.
 • Show author(s) (2019). The role model of medical educators. .
 • Show author(s) (2019). Stretching the Comfort Zone: Using Early Clinical Contact to Influence Professional Identity Formation in Medical Students. Journal of medical education and curricular development. 1-6.
 • Show author(s) (2019). Skog – eller bare trær? . Dagens medisin. 1 pages.
 • Show author(s) (2019). Du må se det mennesket du har foran deg. Dagens medisin. 1 pages.
 • Show author(s) (2019). Culture, language and the clinic: Three stories, two keys. 31-41. In:
  • Show author(s) (2019). Migrant Health: A Primary Care Perspective. CRC Press.
 • Show author(s) (2018). Video i mentorgruppe: Medisinsk pedagogikk på tre nivåer.
 • Show author(s) (2018). Trustingly bewildered. How first-year medical students make sense of their learning experience in a traditional, preclinical curriculum. Medical Education Online. 1-9.
 • Show author(s) (2018). Suffering and the modern practice of medicine. A conversation with Eric Cassell. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 12-16.
 • Show author(s) (2018). Studentenes naive tillit til universitetet. Dagens medisin.
 • Show author(s) (2018). Reflection in medical education: intellectual humility, discovery, and know-how. Medicine, Health care and Philosophy. 12 pages.
 • Show author(s) (2018). Pasientkontakt uten kontakt. Dagens medisin.
 • Show author(s) (2018). Mentors for medical students in Canada and Norway need training and pedagogical support.
 • Show author(s) (2018). Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and pain in a Norwegian primary care population.
 • Show author(s) (2018). Forgetting the audible body. Voice awareness in teacher education. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. 197-215.
 • Show author(s) (2018). Er «alexitymi» en kulturell yrkessykdom i medisinen? . Dagens medisin.
 • Show author(s) (2018). Clinical decisions presented to patients in hospital encounters: a cross-sectional study using a novel taxonomy. BMJ Open. 1-9.
 • Show author(s) (2017). Å levere gode budskap, er også en kunst. Dagens medisin. 1 pages.
 • Show author(s) (2017). Voice shame: Self-censorship in vocal performance. the singing network. 10 pages.
 • Show author(s) (2017). The defuzzification of reflection.
 • Show author(s) (2017). The Sounding Body Forgotten. Teacher Education and Voice Awareness.
 • Show author(s) (2017). Self-reported depression in patients visiting their general practitioner.
 • Show author(s) (2017). Mr. and Mrs. Professionalism. Tidsskrift for Den norske legeforening. 616-618.
 • Show author(s) (2017). Medicine as a Community of Practice: Implications for Teaching and Learning.
 • Show author(s) (2017). Hva er sakens fakta? Dagens medisin.
 • Show author(s) (2017). En bedre legeutdanning? Dagens medisin.
 • Show author(s) (2017). Curiosity in medical education.
 • Show author(s) (2017). 'I was so nervous when we called!' Using patient encounters to unleash professional identity development in junior medical students.
 • Show author(s) (2016). Å transplantere relasjoner. Dagens medisin.
 • Show author(s) (2016). Å kommunisere som en helbreder. Dagens medisin.
 • Show author(s) (2016). What is a medical decision? A taxonomy based on physician statements in hospital encounters: A qualitative study. BMJ Open.
 • Show author(s) (2016). Veiledere i tospann - mentorordning på medisinstudiet.
 • Show author(s) (2016). Sykdomsdiskriminering.
 • Show author(s) (2016). Snill perfeksjonistisk refser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24-26.
 • Show author(s) (2016). Snill Perfeksjonistisk Refser. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Show author(s) (2016). På tide med en oppdatert helseforståelse. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2016). Patients' goals, resources, and barriers to future change: A qualitative study of patient reflections at hospital discharge after myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing. 495-503.
 • Show author(s) (2016). Overbehandling i den siste livstiden … når er nok nok.
 • Show author(s) (2016). Møtet mellom pasient og vaktlege: Klinisk kommunikasjon på legevakt. 163-170. In:
  • Show author(s) (2016). Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Show author(s) (2016). Medisinstudent klok av skade :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 908-910.
 • Show author(s) (2016). Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice. 496-501.
 • Show author(s) (2016). Jeg merker at noen ser på angst som en tullesykdom.
 • Show author(s) (2016). Hvordan kommunisere med smertepasienten?
 • Show author(s) (2016). Hvordan kan vi ved hjælp af vores kommunikation aktivere patientens egne ressourcer? Hvordan kan vi give bedre oplevelser, der styrker patientens mod og helbred?
 • Show author(s) (2016). Hva går «legeskap» ut på? Dagens medisin.
 • Show author(s) (2016). Hjelperens hjelpeløshet i møtet med smertepasienten.
 • Show author(s) (2016). God kommunikasjon med pasienten.
 • Show author(s) (2016). God kommunikasjon gir betre dokterar. Fotnoten.
 • Show author(s) (2016). Følelser og profesjonalitet.
 • Show author(s) (2016). Flink nok? Vokse(n)smerter som student ved NHH.
 • Show author(s) (2016). Dannelse til lege: Pasientkontakt og profesjonalitet i første fase av medisinstudiet. UNIPED. 357-367.
 • Show author(s) (2016). Annerledes tenkende angstfri. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1212-1214.
 • Show author(s) (2016). Advarer mot ubevisst sykdomsdiskriminering.
 • Show author(s) (2016). Actions speak louder than words. Shaping professional identity through early patient contact - a Norwegian experiment.
 • Show author(s) (2015). Å lytte er å høyre også det som ikkje blir sagt.
 • Show author(s) (2015). Voice shame – self-censorship in vocal performance.
 • Show author(s) (2015). Trustingly bewildered. First-year medical students’ reflections on the ideals of medicine and the realities of medical school.
 • Show author(s) (2015). Tror alle, men tviler på alt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 28-30.
 • Show author(s) (2015). Skal vi HJEM til pasienten? Profesjonalitet i legestudiet.
 • Show author(s) (2015). Medisin og hjernevask. Æsculap. 4 pages.
 • Show author(s) (2015). Mannen som misliker ros. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1126-1128.
 • Show author(s) (2015). Lytt, lege! Morgenbladet.
 • Show author(s) (2015). Love life or fear death? Cartesian dreams and awakenings. 13 pages.
 • Show author(s) (2015). Kunsten å snakke med leger. Hjertebarnet. 2 pages.
 • Show author(s) (2015). Konfrontasjon eller dialog i helse- og rettsvesen.
 • Show author(s) (2015). Hvorfor sliter vi i det hele tatt med tørr og uengasjert undervisning ved universitetene når vi har så dyktige folk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2015). Hvorfor misforstår legen deg? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2015). Hva betyr utdanningskvalitet i en profesjonsutdanningsinstitusjon?
 • Show author(s) (2015). Helseledelse - lytting eller lærhud? Dialog med Jan Vincents Johannessen.
 • Show author(s) (2015). Den nye pasientrollen.
 • Show author(s) (2015). Dancing with difficult patients.
 • Show author(s) (2014). Vil forberede ferske leger på virkeligheten.
 • Show author(s) (2014). Temporal characteristics of decisions in hospital encounters: A threshold for shared decision making? A qualitative study. Patient Education and Counseling. 216-222.
 • Show author(s) (2014). Profesjonalitet kommer ikke av seg selv. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1482-1483.
 • Show author(s) (2014). Pasientkontakt på timeplanen.
 • Show author(s) (2014). Pasientkontakt fra første stund.
 • Show author(s) (2014). Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 96-105.
 • Show author(s) (2014). Lærer kommunikasjon av Trond-Viggo.
 • Show author(s) (2014). Lytt. Legerolle og kommunikasjon. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2014). Legestudiets skjulte læring – det bøkene ikke forteller. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1480-1481.
 • Show author(s) (2014). Kjendisforeleseren. Portrett av Trond-Viggo Torgersen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1462-1465.
 • Show author(s) (2014). Intellektuelt underernærte legestudentar. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1500-1501.
 • Show author(s) (2014). Identification, classification and distribution of clinical decisions in 372 hospital encounters.
 • Show author(s) (2014). Hold menneskemøtet hellig. Tidsskrift for Den norske legeforening. 702-704.
 • Show author(s) (2014). Ekko: Legerollen gjennom 200 år.
 • Show author(s) (2014). Den kontaktspøkende foreleseren.
 • Show author(s) (2014). Dannelse til lege.
 • Show author(s) (2014). Blackies datter. Portrettintervju med Anna Stavdal. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24-26.
 • Show author(s) (2014). A.S. Mørner Paus og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1634.
 • Show author(s) (2013). What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 65-66.
 • Show author(s) (2013). The nature of healing. The modern practice of medicine. An overview.
 • Show author(s) (2013). Profesjonalitet må læres. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1578-1581.
 • Show author(s) (2013). Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin. 20-21.
 • Show author(s) (2013). Praktisk kunnskap.
 • Show author(s) (2013). Practical skills in patient-centered clinical communication.
 • Show author(s) (2013). Menneskets natur og medisinens magi. Refleksjoner om sunnhet og sannhet.
 • Show author(s) (2013). Legen som profesjonell og personlig - hvor mye av hvert?
 • Show author(s) (2013). Krigerens vei. Tidsskrift for Den norske legeforening. 746-748.
 • Show author(s) (2013). Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. 6 pages.
 • Show author(s) (2013). Doctoring as leadership – wielding the power to heal.
 • Show author(s) (2012). Understanding medical power: Leadership without paternalism.
 • Show author(s) (2012). Stakkars minister. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2012). Se mennesket. Tidsskrift for Den norske legeforening. 596-598.
 • Show author(s) (2012). Rusbyen Bergen.
 • Show author(s) (2012). Medisin, makt og medikalisering.
 • Show author(s) (2012). Medicine, health, religion: Challenging epistemic hegemonies.
 • Show author(s) (2012). Lidenskapeleg fornuft frå Volda. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1704-1706.
 • Show author(s) (2012). Legerollen mellom organteknikk og eksistens.
 • Show author(s) (2012). Hvordan møte den spesielt krevende pasient? Hvordan hjelpe pasienten tilbake?
 • Show author(s) (2012). Gi helseminsiteren et bedre kart. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Et visst talent for å overleve. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2610-2612.
 • Show author(s) (2012). Er det bare å forby bakstreverske holdninger? Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2012). Clinicians’ Power and Leadership. The Hastings center report. 1 pages.
 • Show author(s) (2012). Clinicians' Power and Leadership. The Hastings center report. 1 pages.
 • Show author(s) (2011). The realm of experience and the realm of evidence - how can they be integrated?
 • Show author(s) (2011). Snill som faen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2584-2586.
 • Show author(s) (2011). Patients' experiences with lifestyle counselling in general practice: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 99-103.
 • Show author(s) (2011). Lifestyle, health and the ethics of good living. Health behaviour counselling in general practice. Patient Education and Counseling. 180-184.
 • Show author(s) (2011). Legen er alltid leder - fire spørsmål og fire fiender.
 • Show author(s) (2011). Helbredende nytenkning.
 • Show author(s) (2011). Effecting change through dialogue: Habermas' theory of communicative action as a tool in medical lifestyle interventions. Medicine, Health care and Philosophy. 81-90.
 • Show author(s) (2011). Druiden i Pennsylvanias dype skoger. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1519-1521.
 • Show author(s) (2011). Development of a tool for identification and classification of decisions in medical encounters.
 • Show author(s) (2011). Alle nevrologers president. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1852-1854.
 • Show author(s) (2010). Risk, uncertainty and indeterminacy in clinical decisions.
 • Show author(s) (2010). Pandemien - bidrag til etterpåklokskap. Tidsskrift for Den norske legeforening. 169-171.
 • Show author(s) (2009). Retorikk på avveier. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Ny fastlegeordning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2009). Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1323-1325.
 • Show author(s) (2009). Hva er «original» vitenskap? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1009.
 • Show author(s) (2009). Hva er "original" vitenskap? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1009.
 • Show author(s) (2009). Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2009). Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4.
 • Show author(s) (2009). Allmennmedisin 2020 – faget allmennmedisin. Utposten. 23-26.
 • Show author(s) (2008). Decoding the genetics debate: hype and hope in Icelandic news media in 2000 and 2004. New genetics and society (Print). 377-394.
 • Show author(s) (2007). Hva er medisin. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2006). Skam i pasientrollen. 15 pages.
 • Show author(s) (2006). Scientific rationality, uncertainty and the governance of human genetics: an interview study with researchers at deCODE genetics. European Journal of Human Genetics.
 • Show author(s) (2006). Kroppslogikk, vold og medisin. Utposten. 38-39.
 • Show author(s) (2006). Ibsens elendige hjelpere - en medisinsk analyse av Vildanden. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3292-3294.
 • Show author(s) (2006). Doctoring as leadership - the power to heal. Perspectives in biology and medicine. 393-406.
 • Show author(s) (2006). Analysis of role-play in medical communication training using a theatrical device the fourth wall. BMC Medical Education. 51.
 • Show author(s) (2005). Ni år med "Samtalegrupper for medisinstudentar" i Bergen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2219-2220.
 • Show author(s) (2005). Medical Therapy, Enhancement and Alteration.
 • Show author(s) (2005). Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 14.
 • Show author(s) (2005). Health as a genetic planning project: Enthusiasm and second thoughts among biomedical researchers and their research subjects. Genomics, Society and Policy. 52-65.
 • Show author(s) (2004). The meaning of risk in medicine.
 • Show author(s) (2004). På sykeleiet: sykdom og medisin i litteraturen. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2004). Parasite tags in ecological studies of terrestrial hosts: a study on ptarmigan (Lagopus spp.) dispersal. Ornis Fennica. 128-136.
 • Show author(s) (2004). Complex Systems and Human Complexity in Medicine. ComPlexUs. 2-6.
 • Show author(s) (2003). Min pasient. Dagbladet.
 • Show author(s) (2003). Makt i lege-pasientforholdet.
 • Show author(s) (2003). Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. 116-121. In:
  • Show author(s) (2003). Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2003). Den kliniske samtalen. 17 pages.
 • Show author(s) (2003). Den kliniske samtalen. 69-87. In:
  • Show author(s) (2003). Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2001). Skjebnezapping - medisinsk grunnopplæring, legestudenters dannelse og den etiske fordring. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1618-1621.
 • Show author(s) (2001). Menneskekunnskap som klinisk kompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1122-1125.
 • Show author(s) (2001). Hvordan blir kloke studenter kloke leger? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1561.
 • Show author(s) (2001). Global barnehelse - tiltak som virker. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3111.
 • Show author(s) (2001). Gjør kunnskap vondt? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1502-1506.
 • Show author(s) (2000). The physician-patient relationship: medicine or magic?
 • Show author(s) (2000). The physician-patient relationship: medicine or magic?
 • Show author(s) (2000). Patientcentrerad metod - undervisnings-former och metodutveckling.-II -Hvordan undervises det?
 • Show author(s) (2000). Patientcentrerad metod - undervisnings-former och metodutveckling.-II -Hvordan undervises det?
 • Show author(s) (2000). Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2253-2256.
 • Show author(s) (2000). Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2253-2256.
 • Show author(s) (2000). Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1207-1209.
 • Show author(s) (2000). Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1207-1209.
 • Show author(s) (2000). Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet - studentenes evaluering. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2263-2265.
 • Show author(s) (2000). Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet - studentenes evaluering. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2263-2265.
 • Show author(s) (2000). Klinisk kommunikasjon - et strukturert undervisningsoplegg. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2258-2261.
 • Show author(s) (2000). Klinisk kommunikasjon - et strukturert undervisningsoplegg. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2258-2261.
 • Show author(s) (1999). Hjemmebrent og ungdomsfyll. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2010-2014.
 • Show author(s) (1999). Helsebegrepet i bevegelse. 1 pages.
 • Show author(s) (1999). Bør man satse på SATS? Evaluering av nytt allmennmedisinsk utdanningsprosjekt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2869-2872.
 • Show author(s) (1999). Adolescent smoking prevention - primary health care in cooperation with local schools. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 54-58.
 • Show author(s) (1998). Praksis læres i praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2975-2981.
 • Show author(s) (1998). Hvordan utvikles profesjonell kompetanse? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2979-2981.

More information in national current research information system (CRIStin)