Home
 • E-mailEdvin.Schei@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 38
 • Visitor Address
  Kalfarveien 31
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
 • Ofstad, Eirik Hugaas; Frich, Jan C; Schei, Edvin; Frankel, Richard M.; Šaltytė Benth, Jūratė; Gulbrandsen, Pål. 2018. Clinical decisions presented to patients in hospital encounters: a cross-sectional study using a novel taxonomy. BMJ Open. 8: 1-9. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018042
 • Schei, Edvin. 2018. Studentenes naive tillit til universitetet. Dagens medisin. Published 2018-09-04.
 • Schei, Edvin. 2018. Pasientkontakt uten kontakt. Dagens medisin. Published 2018-04-25.
 • Schei, Edvin. 2018. Er «alexitymi» en kulturell yrkessykdom i medisinen? Dagens medisin. Published 2018-01-31.
 • Schei, Edvin. 2018. Suffering and the modern practice of medicine. A conversation with Eric Cassell. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 12-16.
 • Schei, Edvin; Fuks, Abraham; Boudreau, J. Donald. 2018. Reflection in medical education: intellectual humility, discovery, and know-how. Medicine, Health care and Philosophy. 12 pages. doi: 10.1007/s11019-018-9878-2
 • Schei, Edvin; Johnsrud, Ruth E.; Mildestvedt, Thomas; Pedersen, Reidar; Hjørleifsson, Stefan. 2018. Trustingly bewildered. How first-year medical students make sense of their learning experience in a traditional, preclinical curriculum. Medical Education Online. 23: 1-9. doi: 10.1080/10872981.2018.1500344
 • Schei, Tiri Bergesen; Åvitsland, Bjørg Solsvik; Schei, Edvin. 2018. Forgetting the audible body. Voice awareness in teacher education. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. 19: 197-215.
 • Schei, Edvin. 2017. Hva er sakens fakta? Dagens medisin. Published 2017-10-20.
 • Schei, Edvin. 2017. Mr. and Mrs. Professionalism. Tidsskrift for Den norske legeforening. 137: 616-618. doi: 10.4045/tidsskr.17.0159
 • Schei, Edvin. 2017. En bedre legeutdanning? Dagens medisin. Published 2017-06-06.
 • Schei, Edvin. 2017. Å levere gode budskap, er også en kunst. Dagens medisin. 1 pages. Published 2017-03-14.
 • Schei, Tiri Bergesen; Schei, Edvin. 2017. Voice shame: Self-censorship in vocal performance. the singing network. 1. 10 pages.
 • Blomkvist, Andreas Wahl; Juul, Frederik Emil; Schei, Edvin. 2016. Å kommunisere som en helbreder. Dagens medisin. Published 2016-08-19.
 • Fålun, Nina Britt; Fridlund, Bengt Gotthard Anton; Schaufel, Margrethe Aase; Schei, Edvin; Norekvål, Tone M. 2016. Patients' goals, resources, and barriers to future change: A qualitative study of patient reflections at hospital discharge after myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing. 15: 495-503. doi: 10.1177/1474515115614712
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan. 2016. Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice. 22: 496-501. doi: 10.1111/jep.12369
 • Kirkengen, Anna Luise; Stavdal, Anna; Rønneberg, Anne; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene; Sigurdsson, Johann Agust; Ormstad, Kari; Getz, Linn Okkenhaug; Gullestad, Siri Erika; Nordhov, Solveig Marianne; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Willumsen, Tiril; Ekeland, Tor Johan. 2016. På tide med en oppdatert helseforståelse. Morgenbladet. Published 2016-12-23.
 • Ofstad, Eirik Hugaas; Frich, Jan C; Schei, Edvin; Frankel, Richard M.; Gulbrandsen, Pål. 2016. What is a medical decision? A taxonomy based on physician statements in hospital encounters: A qualitative study. BMJ Open. 6. doi: 10.1136/bmjopen-2015-010098
 • Schei, Edvin. 2016. Dannelse til lege: Pasientkontakt og profesjonalitet i første fase av medisinstudiet. UNIPED. 04. 357-367.
 • Schei, Edvin. 2016. God kommunikasjon gir betre dokterar. Fotnoten. Published 2016-09-12.
 • Schei, Edvin. 2016. Hva går «legeskap» ut på? Dagens medisin. Published 2016-12-19.
 • Schei, Edvin. 2016. Møtet mellom pasient og vaktlege: Klinisk kommunikasjon på legevakt. Kapittel 3.6, pages 163-170. In:
  • Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar. 2016. Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 387 pages. ISBN: 978-82-05-48460-3.
 • Schei, Edvin. 2016. Å transplantere relasjoner. Dagens medisin. Published 2016-09-26.
 • Schei, Edvin. 2016. Medisinstudent klok av skade :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 136: 908-910. doi: 10.4045/tidsskr.16.0346
 • Schei, Edvin; Bretthauer, Michael. 2016. Snill Perfeksjonistisk Refser. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.15.1257
 • Schei, Edvin; Bretthauer, Michael. 2016. Snill perfeksjonistisk refser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 136: 24-26. doi: 10.4045/tidsskr.15.1257
 • Schei, Edvin; Kalager, Mette. 2016. Annerledes tenkende angstfri. Tidsskrift for Den norske legeforening. 136: 1212-1214. doi: 10.4045/tidsskr.16.0517
 • Schei, Edvin. 2015. Lytt, lege! Morgenbladet. Published 2015-01-23.
 • Schei, Edvin. 2015. Mannen som misliker ros. Tidsskrift for Den norske legeforening. 135: 1126-1128.
 • Schei, Edvin. 2015. Tror alle, men tviler på alt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 135: 28-30. doi: 10.4045/tidsskr.14.1463
 • Schei, Edvin. 2015. Medisin og hjernevask. Æsculap. 5. 4 pages.
 • Schei, Edvin. 2015. Kunsten å snakke med leger. Hjertebarnet. 3. 2 pages.
 • Schei, Edvin. 2015. Hvorfor sliter vi i det hele tatt med tørr og uengasjert undervisning ved universitetene når vi har så dyktige folk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-03-06.
 • Schei, Edvin. 2015. Hvorfor misforstår legen deg? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-02-03.
 • Schei, Edvin; Strand, Roger. 2015. Love life or fear death? Cartesian dreams and awakenings. Chapter 3, pages 45-58. In:
  • Funtowicz, Silvio Oscar; Pereira, Angela Guimaraes. 2015. Science, Philosophy and Sustainability The End of the Cartesian Dream. Routledge. 169 pages. ISBN: 978-1-138-79640-9.
 • Holt, Ane; Schei, Edvin. 2014. Intellektuelt underernærte legestudentar. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1500-1501.
 • Kvarstein, Lars Eivind; Schei, Edvin. 2014. Legestudiets skjulte læring – det bøkene ikke forteller. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1480-1481.
 • Ofstad, Eirik Hugaas; Frich, Jan C; Schei, Edvin; Frankel, Richard M.; Gulbrandsen, Pål. 2014. Temporal characteristics of decisions in hospital encounters: A threshold for shared decision making? A qualitative study. Patient Education and Counseling. 97: 216-222. doi: 10.1016/j.pec.2014.08.005
 • Paus, Anne Sofie Mørner; Neteland, Ingrid; Valestrand, Eivind Alexander; Schei, Edvin; Müller, Karl Erik. 2014. Profesjonalitet kommer ikke av seg selv. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1482-1483.
 • Paus, Anne Sofie Mørner; Neteland, Ingrid; Valestrand, Eivind Alexander; Schei, Edvin; Müller, Karl Erik. 2014. A.S. Mørner Paus og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 134: 1634. doi: 10.4045/tidsskr.14.1052
 • Schei, Edvin. 2014. Lytt. Legerolle og kommunikasjon. Fagbokforlaget. 334 pages. ISBN: 978-82-450-0928-6.
 • Schei, Edvin. 2014. Kjendisforeleseren. Portrett av Trond-Viggo Torgersen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1462-1465.
 • Schei, Edvin. 2014. Blackies datter. Portrettintervju med Anna Stavdal. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24-26.
 • Schei, Edvin. 2014. Hold menneskemøtet hellig. Tidsskrift for Den norske legeforening. 702-704.
 • Stensland, Per Steinar; Nessa, John; Schei, Edvin. 2014. Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 10: 96-105.
 • Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene; Vetlesen, Arne Johan. 2013. What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 31: 65-66. doi: 10.3109/02813432.2013.782699
 • Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin. 2013. Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin. 21. 20-21. Published 2013-12-05. doi: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan. 2013. Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. Grunnlag, pages 116-121. In:
  • Hunskaar, Steinar; Holtedahl, Knut A.; Hjortdahl, Per; Smith-Sivertsen, Tone; Brekke, Mette; Sandvik, Hogne. 2013. Allmennmedisin, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. 1000 pages. ISBN: 978-82-05-40192-1.
 • Schei, Edvin. 2013. Profesjonalitet må læres. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: 1578-1581.
 • Schei, Edvin. 2013. Krigerens vei. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: 746-748.
 • Schei, Edvin. 2012. Gi helseminsiteren et bedre kart. Bergens Tidende. Published 2012-11-08.
 • Schei, Edvin. 2012. Se mennesket. Tidsskrift for Den norske legeforening. 132: 596-598. doi: 10.4045/tidsskr.12.0128
 • Schei, Edvin. 2012. Lidenskapeleg fornuft frå Volda. Tidsskrift for Den norske legeforening. 132: 1704-1706. doi: 10.4045/tidsskr.12.0617
 • Schei, Edvin. 2012. Et visst talent for å overleve. Tidsskrift for Den norske legeforening. 132: 2610-2612. doi: 10.4045/tidsskr.12.1305
 • Schei, Edvin. 2012. Stakkars minister. Morgenbladet. 1 pages. Published 2012-02-17.
 • Schei, Edvin; Cassell, E. 2012. Clinicians' Power and Leadership. The Hastings center report. 42. 1 pages. doi: 10.1002/hast.97
 • Schei, Edvin; Cassell, Eric. 2012. Clinicians’ Power and Leadership. The Hastings center report. 42. 1 pages. doi: 10.1002/hast.97
 • Schei, Edvin; Meland, Eivind. 2012. Er det bare å forby bakstreverske holdninger? Bergens Tidende. 1 pages. Published 2012-02-10.
 • Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene; Ekeland, Tor-Johan; Schei, Edvin. 2011. Helbredende nytenkning. Kapittel. In:
  • Synnevåg, Vidar-Rune; Solheim, Rolf Erik. 2011. Framtidsfrø - spirer til en bedre verden. 351 pages. ISBN: 978-82-7780-061-5.
 • Schei, Edvin. 2011. Alle nevrologers president. Tidsskrift for Den norske legeforening. 131: 1852-1854.
 • Schei, Edvin. 2011. Druiden i Pennsylvanias dype skoger. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24. 1519-1521.
 • Schei, Edvin. 2011. Snill som faen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2584-2586.
 • Walseth, Liv Tveit; Abildsnes, Eirik; Schei, Edvin. 2011. Lifestyle, health and the ethics of good living. Health behaviour counselling in general practice. Patient Education and Counseling. 83: 180-184. doi: 10.1016/j.pec.2010.05.022
 • Walseth, Liv Tveit; Abildsnes, Eirik; Schei, Edvin. 2011. Patients' experiences with lifestyle counselling in general practice: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 29: 99-103. doi: 10.3109/02813432.2011.553995
 • Walseth, Liv Tveit; Schei, Edvin. 2011. Effecting change through dialogue: Habermas' theory of communicative action as a tool in medical lifestyle interventions. Medicine, Health care and Philosophy. 14: 81-90. doi: 10.1007/s11019-010-9260-5
 • Ulvestad, Elling; Swensen, Elisabeth; Simonsen, Gunnar Skov; Schei, Edvin. 2010. Pandemien - bidrag til etterpåklokskap. Tidsskrift for Den norske legeforening. 130: 169-171.
 • Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Kirkengen, Anna Luise; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan. 2009. Hva er «original» vitenskap? Tidsskrift for Den norske legeforening. 129: 1009.
 • Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Kirkengen, Anna Luise; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan. 2009. Hva er "original" vitenskap? Tidsskrift for Den norske legeforening. 129: 1009.
 • Getz, Linn; Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan; Schei, Edvin; Hetlevik, Irene. 2009. Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4. Published 2009-03-23.
 • Getz, Linn; Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan; Schei, Edvin; Hetlevik, Irene. 2009. Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2009-03-23.
 • Nessa, John; Schei, Edvin; Stensland, Per. 2009. Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem? Tidsskrift for Den norske legeforening. 129: 1323-1325.
 • Schei, Edvin. 2009. Allmennmedisin 2020 – faget allmennmedisin. Utposten. 23-26.
 • Schei, Edvin; Diaz, Esperanza; Rørtveit, Guri. 2009. Ny fastlegeordning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2009-01-16.
 • Ulvestad, Elling; Schei, Edvin. 2009. Retorikk på avveier. Bergens Tidende. Published 2009-10-01.
 • Hjørleifsson, Stefan; Árnason, Vilhjálmur; Schei, Edvin. 2008. Decoding the genetics debate: hype and hope in Icelandic news media in 2000 and 2004. New genetics and society (Print). 27: 377-394. doi: 10.1080/14636770802485467
 • Schei, Edvin. 2007. Hva er medisin. Universitetsforlaget. 160 pages. ISBN: 978-82-15-00924-7.
 • Hjørleifsson, Stefan; Schei, Edvin. 2006. Scientific rationality, uncertainty and the governance of human genetics: an interview study with researchers at deCODE genetics. European Journal of Human Genetics. 14.
 • Jacobsen, Torild; Baerheim, Anders; Lepp, Margret; Schei, Edvin. 2006. Analysis of role-play in medical communication training using a theatrical device the fourth wall. BMC Medical Education. 6: 51.
 • Schei, Edvin. 2006. Skam i pasientrollen. Kapittel 1, pages 18-32. In:
  • Gulbrandsen, Pål; Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind; Wilmar, Bente. 2006. Skam i det medisinske rom. Gyldendal Akademisk. 214 pages. ISBN: 9788205350762.
 • Schei, Edvin. 2006. Doctoring as leadership - the power to heal. Perspectives in biology and medicine. 49: 393-406.
 • Schei, Edvin. 2006. Kroppslogikk, vold og medisin. Utposten. 38-39.
 • Schei, Edvin. 2006. Ibsens elendige hjelpere - en medisinsk analyse av Vildanden. Tidsskrift for Den norske legeforening. 126: 3292-3294.
 • Biringer, Eva Aaker; Stordal, Kirsten Irene; Johansen, Kjell; Aase, Kathe; Søvik, Dag H.; Kristiansen, Juel; Schei, Edvin; Broch, Kirsten; Nilsen, Stein Tore. 2005. Ni år med "Samtalegrupper for medisinstudentar" i Bergen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 125: 2219-2220.
 • Getz, Linn; Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan; Schei, Edvin; Hetlevik, Irene. 2005. Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 14. Published 2005-09-22.
 • Hjørleifsson, Stefan; Strand, Roger; Schei, Edvin. 2005. Health as a genetic planning project: Enthusiasm and second thoughts among biomedical researchers and their research subjects. Genomics, Society and Policy. 1: 52-65.
 • Frich, Jan C; Schei, Edvin. 2004. På sykeleiet: sykdom og medisin i litteraturen. Gyldendal Akademisk. 293 pages. ISBN: 8205325650.
 • Holmstad, Per Ragnvald; Holstad, Ø; Karbøl, G; Revhaug, JO; Schei, Edvin; Vandvik, Vigdis; Skorping, Arne. 2004. Parasite tags in ecological studies of terrestrial hosts: a study on ptarmigan (Lagopus spp.) dispersal. Ornis Fennica. 81: 128-136.
 • Strand, Roger; Rørtveit, Guri; Schei, Edvin. 2004. Complex Systems and Human Complexity in Medicine. ComPlexUs. 2: 2-6. doi: 10.1159/000087849
 • Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Schei, Edvin; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan. 2003. Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. Del 1, pages 116-121. In:
  • Hunskaar, Steinar. 2003. Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. 832 pages. ISBN: 82-05-30779-2.
 • Schei, Edvin. 2003. Min pasient. Dagbladet. Published 2003-11-15.
 • Schei, Edvin. 2003. Makt i lege-pasientforholdet. In:
  • Fugelli, Per; Stang, Grete; Wilmar, Bente. 2003. Makt og medisin. Rapportserie. 57.
 • Schei, Edvin; Mildestvedt, Thomas. 2003. Den kliniske samtalen. Kapittel 1.4., pages 69-87. In:
  • Hunskaar, Steinar. 2003. Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. 832 pages. ISBN: 82-05-30779-2.
 • Schei, Edvin; Steinsholt, Inger Marie. 2003. Den kliniske samtalen. 61-77. In:
  • Hunskår, Steinar. 2003. Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk. 832 pages. ISBN: 82-05-30779-2.
 • Johansson, Kjell Arne; Ohldieck, Christian; Aase, Margrethe; Schei, Edvin. 2001. Skjebnezapping - medisinsk grunnopplæring, legestudenters dannelse og den etiske fordring. Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 1618-1621.
 • Schei, Edvin. 2001. Menneskekunnskap som klinisk kompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 1122-1125.
 • Schei, Edvin. 2001. Hvordan blir kloke studenter kloke leger? Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 1561.
 • Smith-Sivertsen, Tone; Schei, Edvin; Schei, M. 2001. Global barnehelse - tiltak som virker. Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 3111.
 • Strand, Roger; Schei, Edvin. 2001. Gjør kunnskap vondt? Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 1502-1506.
 • Bærheim, Anders; Meland, Eivind; Schei, Edvin. 2000. Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet - studentenes evaluering. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 2263-2265.
 • Bærheim, Anders; Meland, Eivind; Schei, Edvin. 2000. Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet - studentenes evaluering. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 2263-2265.
 • Meland, Eivind; Schei, Edvin; Bærheim, Anders. 2000. Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 2253-2256.
 • Meland, Eivind; Schei, Edvin; Bærheim, Anders. 2000. Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 2253-2256.
 • Schei, Edvin; Bærheim, Anders; Meland, Eivind. 2000. Klinisk kommunikasjon - et strukturert undervisningsoplegg. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 2258-2261.
 • Schei, Edvin; Bærheim, Anders; Meland, Eivind. 2000. Klinisk kommunikasjon - et strukturert undervisningsoplegg. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 2258-2261.
 • Schei, Edvin; Norheim, Ole Frithjof; Rørtveit, Guri; Lysebo, DE; Hjørleifsson, Stefan. 2000. Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 1207-1209.
 • Schei, Edvin; Norheim, Ole Frithjof; Rørtveit, Guri; Lysebo, Dag Einar; Hjorleifsson, S. 2000. Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 1207-1209.
 • Jægtvik, T; Schei, Edvin. 1999. Hjemmebrent og ungdomsfyll. Tidsskrift for Den norske legeforening. 119: 2010-2014.
 • Rørtveit, Guri; Schei, Edvin. 1999. Bør man satse på SATS? Evaluering av nytt allmennmedisinsk utdanningsprosjekt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 119: 2869-2872.
 • Schei, Edvin. 1999. Helsebegrepet i bevegelse. x. In:
  • Skjærven, LH. 1999. Bevegelseskvalitet, kunst og helse.
 • Svoen, N; Schei, Edvin. 1999. Adolescent smoking prevention - primary health care in cooperation with local schools. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 17: 54-58.
 • Schei, Edvin; Eskeland, Benedicte. 1998. La halsbetennelsen kurere seg selv! Kronikk. Bergens Tidende. Published 1998-03-08.
 • Schei, Edvin; Gulbrandsen, Arild; Skjerven, Tone. 1998. Hvordan utvikles profesjonell kompetanse? Tidsskrift for Den norske legeforening. 118: 2979-2981.
 • Schei, Edvin; Gulbrandsen, Arild; Skjerven, Tone. 1998. Praksis læres i praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 118: 2975-2981.
 • Schei, Edvin; Hoftvedt, B. 1998. Obligatorisk kollegaveiledning: hva mener spesialistkandidatene i allmennmedisin om utdanningen i praktiske ferdigheter? Tidsskrift for Den norske legeforening. 118: 895-899.
 • Bærheim, Anders; Meland, Eivind; Schei, Edvin. 1997. Utplassering i allmennpraksis - veileder for lærere og studenter. Seksjon for allmennmedisin, UiB..
 • Schei, Edvin. 1996. I kongens klær. En veiledning til militærtjenesten. Universitetsforlaget.
 • Schei, Edvin. 1996. Hva betyr "jeg"? Samtiden. 2.
 • Samdal, F.; Haaverstad, R.; Almdahl, S. M.; Skogassal, O.; Sommerseth, J.; Schei, Edvin. 1991. Bruk av tobakk og alkohol hos vernepliktige i Brig N. Tidsskrift for Den norske legeforening. 111: 2725-2727.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups