Home
Eiliv Vinje's picture

Eiliv Vinje

Researcher , Editor Ludvig Holberg's Writings
 • E-mailEiliv.Vinje@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Vinje, Eiliv; Madssen, Kjell Arild. 1984. Norskfaget i skole og lærerutdanning. 221 pages. ISBN: 82-02-09957-9.
Journal articles
 • Vinje, Eiliv. 2019. Den nye digitalutgåva av Holbergs samla skrifter. Studier i Nordisk Filologi. 21 pages.
 • Vinje, Eiliv. 2017. Å få lesaren til å tenka seg om. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 12: 301-307.
 • Vinje, Eiliv. 2015. Jens Bjerring-Hansen: Ludvig Holberg på bogmarkedet. Studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet. Danske studier. 156-162.
 • Vinje, Eiliv. 2011. "En fri og skarp Kritik". Jacob Baden og litteraturkritikken i Kritisk Journal 1767-1779. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2. 109-123.
 • Vinje, Eiliv. 2005. Livet, døden og frisøren. "Den misunnelige frisøren" som novelle og film,. Norsklæreren. 29: 47-55.
 • Vinje, Eiliv. 2005. [Omtalt verk] Bent Holm: Skal dette være Troja? Om Holberg i virkeligheden. Nordic Theatre Studies. 17: 108-109.
 • Vinje, Eiliv. 2001. Ikkje lett å skriva Holbergs biografi. Bergens Tidende. Published 2001-11-15.
 • Vinje, Eiliv. 2000. Etterlengta innføring i folkedikting. Melding av Olav Solberg: Norsk folkedikting. Litteraturhistoriske linjer og tematiske perspektiv, 1999. ?. 24: 58-60.
 • Vinje, Eiliv. 1991. (Melding av) Knut Gørvel: En emigrant krysser sine ord. Studier i Aksel Sandemoses Det svundne er en drøm, Aschehoug 1990. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 91: 86-88.
 • Vinje, Eiliv. 1991. Ei jente på døra, historia under madrassen og ei filmstjerne frå Hollywood. Om forvitringar i språket. ?. 5. 79-85.
Book sections
 • Vinje, Eiliv. 2018. Om Moralske tanker. Innledning, pages 9-21. In:
  • Fahl, Laurids Kristian. 2018. Holberg. Ludvig Holbergs hovedværker. Moralske Tanker. 449 pages. ISBN: 9788771841947.
 • Vinje, Eiliv. 2017. Writings by Holberg in English. Part IV, Chapter 11, pages 219-232. In:
  • Haakonssen, Knud; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2017. Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge. 249 pages. ISBN: 9781472450708.
 • Vinje, Eiliv. 2017. Om Holbergs Epistler. Innledning, pages 9-24. In:
  • Fahl, Laurids Kristian. 2017. Holberg. Ludvig Holbergs hovedværker. Epistler I. 369 pages. ISBN: 9788771841886.
 • Vinje, Eiliv. 2014. Om reflekterande element i Holbergs historier. -, pages 119-143. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 pages. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Innleiing. Innledning, pages 9-14. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Vinje, Eiliv. 2012. Val av grunntekst til ei ny utgåve. -, pages 227-226. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Vinje, Eiliv. 2012. Naturretten i resepsjonen og i Holbergs øvriger forfattarskap. -, pages 17-30. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Vinje, Eiliv. 2008. [Jørgen Riis] Den danske Spectator (1744-1745). 15-36. In:
  • 2008. Opplysningens tidsskrifter : norskeog danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Red. Erling Tjønneland. Fagbokforlaget. 22 pages.
 • Vinje, Eiliv. 2008. The Essay Writer. 83-96. In:
  • 2008. Holberg (red. Gunnar Sivertsen og Eivind Tjønneland). Fagbokforlaget. 14 pages.
 • Vinje, Eiliv. 2005. "Jeg har en heftig Lyst Satyricus at være ..." Om Holberg som satirikar. 239-260. In:
  • 2005. Den mangfoldige Holberg (red. Eivind Tjønneland). Aschehoug & Co. 22 pages.
 • Vinje, Eiliv. 2005. Om kanon i litteraturundervisninga. 72-87. In:
  • 2005. Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Det Norske Samlaget. 16 pages.
 • Vinje, Eiliv. 2005. Ludvig Holberg. 98-110. In:
  • 2005. Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø. Kunnskapsforlaget. 13 pages.
 • Vinje, Eiliv. 2002. "Ikonoklasten" Holberg. 49-64. In:
  • 2002. Mere lys! Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og kultur. 16 pages.
 • Vinje, Eiliv. 2001. Ludvig Holberg. 322-329. In:
  • 2001. Norsk biografisk leksikon. 8 pages.
 • Vinje, Eiliv; Lunde, Hege. 2000. Niels Klim. faglig_bok_institusjon, pages 32-33. In:
  • 2000. 3xHolberg 2. januar 2000. 12. Den Nationale Scene, Bergen. 3 pages.
 • Vinje, Eiliv; Lunde, Hege. 2000. Ludvig Holberg. faglig_bok_institusjon, pages 7-9. In:
  • 2000. 3xHolberg 2. januar 2000. 12. Den Nationale Scene, Bergen. 3 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence