Home
Eiliv Vinje's picture

Eiliv Vinje

Researcher, Editor Ludvig Holberg's Writings
 • E-mailEiliv.Vinje@uib.no
 • Phone+47 905 20 340
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2017). Å få lesaren til å tenka seg om. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 301-307.
 • Show author(s) (2011). "En fri og skarp Kritik". Jacob Baden og litteraturkritikken i Kritisk Journal 1767-1779. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 109-123.
 • Show author(s) (2000). Etterlengta innføring i folkedikting. Melding av Olav Solberg: Norsk folkedikting. Litteraturhistoriske linjer og tematiske perspektiv, 1999. ?. 58-60.
 • Show author(s) (1991). Ei jente på døra, historia under madrassen og ei filmstjerne frå Hollywood. Om forvitringar i språket. ?. 79-85.
 • Show author(s) (1991). (Melding av) Knut Gørvel: En emigrant krysser sine ord. Studier i Aksel Sandemoses Det svundne er en drøm, Aschehoug 1990. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 86-88.
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). "Kompilasjon. Termar og definisjonar" Innlegg på arbeidsseminar i regi av forskargruppa "1700" med undertittel "The dynamics of compilation in the Eighteenth Century", Solstrand Hotell & bad, 26.-28. april 2016. .
 • Show author(s) (2009). Om å kommentera Holbergs epistlar.
 • Show author(s) (2008). Litteraturkritikk i Jacob Badens Kritisk Journal 1767-1779.
 • Show author(s) (2007). Litteraturkritikken i Kritisk Journal 1768-71.
 • Show author(s) (2006). Den danske Spectator (1744-45).
 • Show author(s) (2004). Europejczyk przecina swój slad. O twórczosci Ludviga Holberga En europeer krysser sine ord. Om Ludvig Holbergs forfatterskap.
 • Show author(s) (2004). En europeer krysser sine ord. Om Ludvig Holbergs forfatterskap Europejczyk przecina swoj slad. O tworczosci Ludviga Holberga.
 • Show author(s) (2004). "Jeg har en heftig Lyst Satyricus at være..." Om Holberg som satirikar.
 • Show author(s) (2003). À la recherche de la signification perdue? Classical rhetoric and modern poetics in Gérard Genettes oevre.
 • Show author(s) (2002). Aesthetics and the Boundaries of Rhetoric. Charles Batteaux's Les beaux arts réduit à un même principe (1746) and its Danish Translation (1773-74).
 • Show author(s) (2002). Aesthetics and the Boundaries of Rhetoric. Charles Batteaux's Les beaux arts réduit à un même principe (1746) and its Danish Translation (1773-74).
Other product
 • Show author(s) (2016). Innledning (til Ludvig Holberg: "Moralske Tanker" (1744).
Book review
 • Show author(s) (2015). Jens Bjerring-Hansen: Ludvig Holberg på bogmarkedet. Studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet. Danske studier. 156-162.
 • Show author(s) (2005). [Omtalt verk] Bent Holm: Skal dette være Troja? Om Holberg i virkeligheden. Nordic Theatre Studies. 108-109.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2012). Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk.
Database
 • Show author(s) (2016). Ludvig Holbergs skrifter : en tekstkritisk og kommentert utgave.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2005). Livet, døden og frisøren. "Den misunnelige frisøren" som novelle og film,. Norsklæreren. 47-55.
Feature article
 • Show author(s) (2001). Ikkje lett å skriva Holbergs biografi. Bergens Tidende.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). Writings by Holberg in English. 14 pages.
 • Show author(s) (2017). Om Holbergs Epistler. 15 pages.
 • Show author(s) (2014). Om reflekterande element i Holbergs historier. 25 pages.
 • Show author(s) (2012). Val av grunntekst til ei ny utgåve. 0 pages.
 • Show author(s) (2012). Naturretten i resepsjonen og i Holbergs øvriger forfattarskap. 14 pages.
 • Show author(s) (2008). [Jørgen Riis] Den danske Spectator (1744-1745). 22 pages.
 • Show author(s) (2008). The Essay Writer. 14 pages.
 • Show author(s) (2005). Om kanon i litteraturundervisninga. 16 pages.
 • Show author(s) (2005). "Jeg har en heftig Lyst Satyricus at være ..." Om Holberg som satirikar. 22 pages.
 • Show author(s) (2002). "Ikonoklasten" Holberg. 16 pages.
 • Show author(s) (2000). Niels Klim. 2 pages.
 • Show author(s) (2000). Ludvig Holberg. 3 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2005). Ludvig Holberg. 98-110. In:
  • Show author(s) (2005). Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø.
 • Show author(s) (2001). Ludvig Holberg. 322-329. In:
  • Show author(s) (2001). Norsk biografisk leksikon. 4.
Popular scientific book
 • Show author(s) (1984). Norskfaget i skole og lærerutdanning. Landslaget for norskundervisning, Cappelen.
Academic literature review
 • Show author(s) (2020). Den nye digitalutgåva av Holbergs samla skrifter. Studier i Nordisk 2012-2015. 5-27.
Introduction
 • Show author(s) (2018). Om Moralske tanker. 9-21.
 • Show author(s) (2012). Innleiing. 9-14.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence