Home
 • E-mailEirik.Vassenden@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 59+47 402 44 626
 • Visitor Address
  Sydnesplass 7
  Bergen
  Room 
  HF-447
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Scandinavian literature, literary criticism and book reviewing, inter-art, vitalism, literature and ideology, ecocriticism, contemporary literature and theory.

Selected publications
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 pages. ISBN: 9788252193305.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. 652 pages. ISBN: 978-82-15-02450-9.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 pages. ISBN: 9788245018141.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940. Scandinavian Academic Press. 533 pages. ISBN: 978-82-304-0078-4.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok. Spartacus. 386 pages. ISBN: 978-82-430-0631-7.
 • Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. 310 pages. ISBN: 978-82-519-2718-5.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk. Scandinavian Academic Press. 425 pages. ISBN: 978-82-304-0028-9.
 • Vassenden, Eirik. 2004. Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen. 228 pages. ISBN: 82-04-10159-7.

Fall 2021: sabbatical

 • Show author(s) 2021. «Plutselige, modige, uventede spørsmål». Poeten Cecilie Løveid på 70-årsdagen. BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Show author(s) 2021. Den romantiske kritiker i følsomhetens tid. Vagant.
 • Show author(s) 2021. Den lykkelige oppgaveskriver.
 • Show author(s) 2021. Cecilie Løveid som lyriker.
 • Show author(s) 2020. What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
 • Show author(s) 2020. Welhaven! .
 • Show author(s) 2020. Kriseministeren. Samtiden. 164-177.
 • Show author(s) 2020. En enda bedre debatt om instapoesien!? BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Show author(s) 2020. Ekspansjonen. Om Thure Erik Lunds forfatterskap.
 • Show author(s) 2020. "Upp til fjells, so høgt som sky kann naa". Fjellet som metafysisk og økokritisk sted hos Aukrust, Nygard og Hauge og i samtidspoesien. Norsk Litterær Årbok. 198-223.
 • Show author(s) 2020. "La meg få bruke deg som farkost". Moderne læredikt og sakpoesi. 24 pages.
 • Show author(s) 2019. Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2019. Tale til årets litteraturkritiker 2019: Cathrine Krøger.
 • Show author(s) 2019. Scandinavian Dystopia.
 • Show author(s) 2019. Poesi, krise, utopi. Et forord. 7-12.
 • Show author(s) 2019. Nye posisjoner i samtidslyrikken / Nye posisjoner i poplyrikken. Modernisme i nordisk lyrikk 10–11. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2019. Liv, bilde, fortelling. Narrative mønstre i Edvard Munchs "Livsfrisen". 6 pages.
 • Show author(s) 2019. Life, Images, Storytelling. Narrative patterns in Edvard Munch's "The Frieze of Life". 6 pages.
 • Show author(s) 2019. Kunsten å hate. Kritikk i den nye offentligheten. Samtiden. 108-115.
 • Show author(s) 2019. Jeg, ikke jeg. Om ekspressivitet, lyriske subjekter og det uoriginale i samtidspoesien. 26 pages.
 • Show author(s) 2019. Dystopier, alternative verdener og litterær aksjonisme. Poesi i krisetider. 22 pages.
 • Show author(s) 2018. Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson. 15 pages.
 • Show author(s) 2018. Nasjonallitteraturen revisited. Anmeldelse av Jon Haarbergs Nei, vi elsker ikke lenger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 97-101.
 • Show author(s) 2018. Lyrikk. 129-181. In:
  • Show author(s) 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2018. Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 pages.
 • Show author(s) 2018. Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 pages.
 • Show author(s) 2018. Literary Quality: Historical Perspectives. 27 pages.
 • Show author(s) 2018. Kritikk og skam. Litt om hvorfor det er på tide å snakke om smak igjen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 18-26.
 • Show author(s) 2018. Inn i naturen. 101 norske dikt.
 • Show author(s) 2018. Hvorfor tidsskrift? Omtale av Bjerke og Halvorsen (red.): Kulturtidsskriftene. En analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Vagant.
 • Show author(s) 2018. Føreord. 7-8.
 • Show author(s) 2018. Forord. 3-6.
 • Show author(s) 2018. Det mest utmattende vennskap. Om å lage tidsskrift. Prosopopeia.
 • Show author(s) 2018. Den skødeløse Haandskrift. Hamsun i galleriet.
 • Show author(s) 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2018. "Slikk min Kallimachos." Øyvind Berg og de gamle grekere. 13 pages.
 • Show author(s) 2017. “Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson”. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. 7-21.
 • Show author(s) 2017. Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser i norsk samtidspoesi. 21 pages.
 • Show author(s) 2017. Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Hamsun-selskapets skriftserie. 7-26.
 • Show author(s) 2017. Kulturkanon og skole – feil spørsmål fra Høyre. Klassekampen. 41-41.
 • Show author(s) 2017. Kritikkens funksjon før og nå.
 • Show author(s) 2017. Kritikere og norske verdier. Klassekampen.
 • Show author(s) 2017. Den levende Inger og de døde barna; barnemord-debatten og Markens grøde.
 • Show author(s) 2017. Da Knut Hamsun kom til Bergen. Litteraturkritikk og mediestrategi anno 1891. 403-413.
 • Show author(s) 2017. "Vi skal tappe våre myrer". Skyld og uskyld i Hamsuns læredikt Markens grøde. Vinduet.
 • Show author(s) 2017. "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942). 18 pages.
 • Show author(s) 2017. "De ignorerer en hel sjanger".
 • Show author(s) 2016. «I am that radiance». Expansion of the Lyrical «I», Expressionism and Whitmanism in the Lyric Poetry of Kristofer Uppdal . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-227.
 • Show author(s) 2016. Tegnet litteraturkritikk: satire og kritisk portrettkunst. 17 pages.
 • Show author(s) 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2016. Nasjonalsosialistisk estetikk og motstandskritikk: litteraturkritikk under okkupasjonen. 17 pages.
 • Show author(s) 2016. Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Vitalismen i norsk litteratur.
 • Show author(s) 2016. Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Show author(s) 2016. Kvalitetsspørsmålet i norskfaget og i de estetiske fagene: Post-litterære kvaliteter?
 • Show author(s) 2016. Kunsten, moralen og kritikken. Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894. 9 pages.
 • Show author(s) 2016. Kritikkjournalen (1983–1998) som kjønnspolitisk og litteraturkritisk korrektiv. 13 pages.
 • Show author(s) 2016. Kritikkens fenomenologi. Kroppen i norsk litteraturkritikks historie. 13 pages.
 • Show author(s) 2016. Kritikken i Syn og Segn ved inngangen til 1970-åra: litteratur, samfunn og nye opplysningsprosjekt. 9 pages.
 • Show author(s) 2016. Kristofer Uppdal (kritikarportrett). 178-179. In:
  • Show author(s) 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2016. Innledning. 13-23.
 • Show author(s) 2016. Høyt og lavt i VG. Litteraturkritikken i VG i uke 50, 1949. 10 pages.
 • Show author(s) 2016. Hun har gått over i rensdyret. Forvandlinger og forflytninger i Cecilie Løveids portrettdikt. 18 pages.
 • Show author(s) 2016. Henning Hagerup (kritikerportrett). 520-521. In:
  • Show author(s) 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2016. Georg Johannesen som kritiker og metakritiker. 9 pages.
 • Show author(s) 2016. Frå kristentru målreising til anarkistisk konfrontasjon. Arne Garborg og Fedraheimen (1874-1882). 8 pages.
 • Show author(s) 2016. Forord. 5-6.
 • Show author(s) 2016. En varslet sensasjon. Den tidlige mottakelsen av Knut Hamsuns Sult, sommeren og høsten 1890. 13 pages.
 • Show author(s) 2016. Den nynorske skriftålmenta i ein konsolideringsfase. Litteraturkritikken i avisa Den 17de Mai og familiebladet For bygd og by. 10 pages.
 • Show author(s) 2016. Den kritiske arbeiderpressen i Norge. Social-Demokraten frem til 1918. 11 pages.
 • Show author(s) 2016. Bolette Christine Pavels Larsen (kritikarportrett). 94-95. In:
  • Show author(s) 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2016. 1965–1990: Litteraturkritikk i velferdsstaten. 17 pages.
 • Show author(s) 2016. 1905–1925: Nasjonalisering av kritikkoffentligheten. 10 pages.
 • Show author(s) 2015. «Kristofer Uppdals ekspresjonisme revisited».
 • Show author(s) 2015. Til kjernen av poesien#1: Walt Whitmans Leaves of Grass.
 • Show author(s) 2015. Til kjernen av poesien #3: Arild Nyquists Havet.
 • Show author(s) 2015. TIl kjernen av poesien #2: Inger Hagerups Så rart.
 • Show author(s) 2015. Nordsjøens topografier. 15 pages.
 • Show author(s) 2015. Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • Show author(s) 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2015. "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942). 18 pages.
 • Show author(s) 2014. “Diktet og den antropologiske maskinen. Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser hos bl.a. Øyvind Rimbereid og Aina Villanger”.
 • Show author(s) 2014. «Documenting Reflection» – what, why, how and for whom? .
 • Show author(s) 2014. Om innhold i litteraturen. 17 pages.
 • Show author(s) 2014. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) 2014. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) 2014. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 275-277.
 • Show author(s) 2014. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) 2014. LIVET - en reform. Vitalisme som sivilisasjonskritikk og handlingsplan. 7 pages.
 • Show author(s) 2014. Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og "the exercise of making narratives about one’s own work". .
 • Show author(s) 2014. Grønn og GRRRønn poesi.
 • Show author(s) 2014. "Norwegian Spirit and Will": Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942).
 • Show author(s) 2014. "Men et aent dyr". Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen. 18 pages.
 • Show author(s) 2013. “A dizzying account with all values reversed and multiplied”. Disease and cure in Johannes V. Jensen's vitalist crime fiction: Hjulet (1905).
 • Show author(s) 2013. Livet i Bjørnsons salmer. Det evige foraar som darwinisme og vitalisme. 20 pages.
 • Show author(s) 2013. Litteraturhistorien er et rom som stadig må ommøbleres. Vitalismen i norsk mellomkrigslitteratur som eksempel.
 • Show author(s) 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Show author(s) 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Show author(s) 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Show author(s) 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 pages.
 • Show author(s) 2013. Kunsten å lese læreplaner. En analysemodell og et forsinket høringsutkast.
 • Show author(s) 2013. Inn i og ut av det store spelet. Litt om Vesaas' vitalisme(r).
 • Show author(s) 2013. Heroes, Villains, and Peasants: Writing the History of Minor Critics?
 • Show author(s) 2013. Eirik Vassenden: Norway. The Province and its Metropolites: Impressionisten (1886-90), Exlex (1919-20), PLAN (1933-6). 25 pages.
 • Show author(s) 2013. Ein spegel [Edda 100 år].
 • Show author(s) 2013. Dystopi og poetisk aktivisme. Noen linjer i skandinavisk samtidspoesi.
 • Show author(s) 2013. Critical Democratic Competence and Rhetorical Performance in Classroom Discussions.
 • Show author(s) 2012. «Men et aent dyr». Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen (2011).
 • Show author(s) 2012. Vitalisme og suget etter virkelighet. Ein samtale rundt litterære strømninger før og no.
 • Show author(s) 2012. Ved grensen. Liv, død og drøm hos Olav Nygard.
 • Show author(s) 2012. Norsk vitalisme: Litteratur, ideologi og livsdyrking. Og litt om estetisk (av)danning.
 • Show author(s) 2012. Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940.
 • Show author(s) 2012. Norsk vitalisme - før og nå.
 • Show author(s) 2012. Norsk vitalisme.
 • Show author(s) 2012. Mangler vi ord? Litt om kropp, smak og litteraturkritikkens kroniske utilstrekkelighet.
 • Show author(s) 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Show author(s) 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Show author(s) 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Show author(s) 2012. Lauvhyttor og ei klaka hare. Kvifor er Olav H. Hauge så stor?
 • Show author(s) 2012. Kunsterfaring og fagspråk. 23 pages.
 • Show author(s) 2012. (Ny)norsk vitalisme.
 • Show author(s) 2012. "All jorda var ein einaste kyrkjegard". Døden som vitalitetsfigur hos Kristofer Uppdal og andre norske vitalister.
 • Show author(s) 2011. ”Forvitneleg”: Kan vi stole på (sjølv)biografen? Eit forsøk på å lese Olav H. Hauges roman Dagbok 1924 – 94.
 • Show author(s) 2011. The Teacher as the Main Character? A Literary Approach to Curriculum Research.
 • Show author(s) 2011. Marginalia og nye språk: Den nynorske kritikkoffentligheten rundt 1920.
 • Show author(s) 2011. Lyrikk. En håndbok.
 • Show author(s) 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Show author(s) 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Show author(s) 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • Show author(s) 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Show author(s) 2011. Kunsterfaring og fagspråk. Om forskningsobjekt og skrivemåte i estetiske fag.
 • Show author(s) 2011. Kunst vs. moral? Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894.
 • Show author(s) 2011. Hva er samtidslitteratur? Litt om selvtilstrekkelighet og antikunst i den litterære institusjonen (og i litteraturen).
 • Show author(s) 2011. Fra mesterforteller til mesterleser? Et utkast til en litterær kritikk av læreplandokumenter.
 • Show author(s) 2011. Den solidariske vurderingen? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket. 15 pages.
 • Show author(s) 2010. Vitalistisk modernisme. Johannes V. Jensen og maskinenes indre liv.
 • Show author(s) 2010. Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. Norsk Litterær Årbok. 10-29.
 • Show author(s) 2010. Tidsskrift, kritikk, historie - en innledning. 9 pages.
 • Show author(s) 2010. Sol og skygge. Vitalismens dilemma hos Åsmund Sveen. 25 pages.
 • Show author(s) 2010. Skandinavisme i kritikken: Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918-1921). 19 pages.
 • Show author(s) 2010. Magefølelse. Nese for kunst. Ryggmargsrefleks. Artikulasjon av estetisk erfaring som litteraturkritisk grunnproblem.
 • Show author(s) 2010. Livet i Bjørnsons salmer. Idealisme, darwinisme, collinisme og vitalisme.
 • Show author(s) 2010. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag.
 • Show author(s) 2010. Ibsens Brand, Collins Ibsen og Carlyles helter – heroismen revisited. 25 pages.
 • Show author(s) 2010. Fra leselyst til forskningsprosjekt. Hvordan leser og tolker vi litterære tekster når vi forsker på dem?
 • Show author(s) 2010. Forord. 5-6.
 • Show author(s) 2010. Folkekjær eller skremmende? Jakob Sande og kritikken.
 • Show author(s) 2010. Et eget rom? Kritikkbegrepet i Kritikkjournalen (1983-1998). 19 pages.
 • Show author(s) 2010. Er litteraturkritikken historieløs? Innlegg og paneldebatt.
 • Show author(s) 2010. Diktekunst, politikk, terrorisme: Litteratur og ideologi i det 21. århundret.
 • Show author(s) 2010. Attlatne bøker: korleis opnar ein dei? Uppdal og Kulten-diktinga.
 • Show author(s) 2010. A Conflagration in a Bookshop. Modernism and vitalism in Hamsun’s Hunger and in the reception of Hunger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 101-115.
 • Show author(s) 2009. «Sol og skygge. Vitalistiske trekk i Åsmund Sveens lyrikk».
 • Show author(s) 2009. «Sand i maskineriet». Anmeldelse av Bård Torgersen: Maskinens uerstattelige deler. Klassekampen.
 • Show author(s) 2009. «Risiko i kritikken», innledning til debatt og møteledelse.
 • Show author(s) 2009. «Litteraturforskning», skolebesøk.
 • Show author(s) 2009. «Kurt blir voksen». Anmeldelse av Erlend Loe: Stille dager i Mixing Part. Klassekampen.
 • Show author(s) 2009. «Fiksjonell fakta – faktuell fiksjon», innlegg og paneldebatt.
 • Show author(s) 2009. Welhaven og den andre romantikken. 14 pages.
 • Show author(s) 2009. Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Show author(s) 2009. Skandinavisme i kritikken. Om Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918–21).
 • Show author(s) 2009. Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) 2009. Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Show author(s) 2009. Hvordan skrive norsk kritikkhistorie?
 • Show author(s) 2009. Farvel til litteraturvitenskapen? Anmeldelse av Anders Johansson: Nonfiction (2008). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 441-446.
 • Show author(s) 2009. En ildebrand i en boglade. Hva skal vi bruke kategorien "modernisme" til når vi leser Hamsuns Sult?
 • Show author(s) 2009. Den solidariske vurdering? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket.
 • Show author(s) 2009. Attlatne bøker – korleis opnar vi dei? Kristofer Uppdals dikting som døme på nokre forståingsmessige og pedagogiske utfordringar knytte til lyrikken.
 • Show author(s) 2009. "Nu maler maskinerne!" Johannes V. Jensen i pariserhjulet. Vagant. 5 pages.
 • Show author(s) 2009. "Fra kjellerdypet". Anmeldelse av Nils Henrik Smith: Austerrike. Klassekampen.
 • Show author(s) 2009. "Den enkle bevegelsen som krysser alle opptrukne linjer og binder dem sammen" - En introduksjon til Henri Bergson og Den skapende utviklingen (1907). Prosopopeia. 13 pages.
 • Show author(s) 2008. ”Krim - kunst eller tidtrøyte”.
 • Show author(s) 2008. ’Livsens løyndom’. Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning.
 • Show author(s) 2008. ‘Men politiske Digtere? Gives der noget motbydeligere?‘ Om ulike former for engasjement i nyere norsk literatur.
 • Show author(s) 2008. Vage begreper. Og litt om hva vi bruker dem til i litteraturvitenskapen.
 • Show author(s) 2008. Ung maa verden endnu være. Om Henrik Wergelands Jødinden. 11 pages.
 • Show author(s) 2008. Norsk vitalisme: 1905-1930.
 • Show author(s) 2008. Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Show author(s) 2008. Mellom hand og tanke. Melding av Tone Hødnebø: Nedtegnelser. Dag og Tid. 23-23.
 • Show author(s) 2008. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Show author(s) 2008. Ibsens Brand og Collins Ibsen – heroismen revisited.
 • Show author(s) 2008. Fagfolk og dilettanter. Læreren mellom det høye og det lave.
 • Show author(s) 2008. Estetikk og vold. Om noen motiver hos Åsmund Sveen. 16 pages.
 • Show author(s) 2008. Dobbel nektelse. Anmeldelse av Abo Rasul/Matias Faldbakken: Unfun. Klassekampen.
 • Show author(s) 2008. Det nasjonale som faghistorisk forutsetning.
 • Show author(s) 2008. "Livsens løyndom". Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning. 18 pages.
 • Show author(s) 2008. "Dette som eig oss et oss". Litt om naturen i poesien – og om den ubestemte gleden hos Kjartan Hatløy. Ratatosk (Trondheim). 40-49.
 • Show author(s) 2007. Åpner opp lyrikken.
 • Show author(s) 2007. Åpner for lyrikken.
 • Show author(s) 2007. What is ”contemporary literature” and why do we read it? Some remarks on a concept of criticism and the study of literature. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 357-371.
 • Show author(s) 2007. Tolker tradisjonen. Intervju i Klassekampen.
 • Show author(s) 2007. På flukt fra livet. Anmeldelse av Erlend Loe: Muleum. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) 2007. Musikk til Obstfelders dikt. Samtale med komponist Nils Henrik Asheim i programposten "Musikk i brennpunktet".
 • Show author(s) 2007. Intervju om "Lyrikkhåndboken", i NRKP2, Kulturnytt, 28.03.2007.
 • Show author(s) 2007. Hvordan lese et dikt.
 • Show author(s) 2007. Hvordan lese dikt? Intervju om Lyrikkhåndboken og om et dikt av Olav Nygard.
 • Show author(s) 2007. God vs. viktig? Om forholdet mellom kvalitet og relevans i vurderingen av litteratur. Norsklæreren. 15-23.
 • Show author(s) 2007. Detaljrikt forsvar for Welhaven. Anmeldelse av Anne-Lise Seip: Demringstid. Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2007. Den sanselige Vesaas. Anmeldelse av Kjell Ivar Skjerdingstad: Skyggebilder. Tarjei Vesaas og det sanselige språket. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2007. "Fordi jeg kun motvillig omgås det melodramatiske". Anmeldelse av Rune Christiansen: Fraværet av musikk. Vagant. 115-120.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor, dr. art. (2003)

MA, comparative literature (1996)