Home
 • E-maileirik.vassenden@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 59
 • Visitor Address
  Sydnesplass 7
  Bergen
  Room 
  HF-447
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Scandinavian literature, literary criticism and book reviewing, inter-art, vitalism, literature and ideology, ecocriticism, contemporary literature and theory.

Selected publications
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 pages. ISBN: 9788252193305.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik. 2016. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget. 652 pages. ISBN: 978-82-15-02450-9.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 pages. ISBN: 9788245018141.
 • Vassenden, Eirik. 2012. Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940. Scandinavian Academic Press. 533 pages. ISBN: 978-82-304-0078-4.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok. Spartacus. 386 pages. ISBN: 978-82-430-0631-7.
 • Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn; Vassenden, Eirik. 2010. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. 310 pages. ISBN: 978-82-519-2718-5.
 • Vassenden, Eirik. 2007. Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk. Scandinavian Academic Press. 425 pages. ISBN: 978-82-304-0028-9.
 • Vassenden, Eirik. 2004. Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen. 228 pages. ISBN: 82-04-10159-7.

Fall 2022:

NOLI103 – Nordic literature up to 1900

NOLI250 – Nordic Literature: Literary Analysis and Theory

Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies

 • Show author(s) (2023). «’Jeg vil i al Beskedenhed og simpelthen kalde Walt Whitman en Vild’. Knut Hamsun og poesikritikken ved sivilisasjonens grenser». 21 pages.
 • Show author(s) (2023). Prisen for kraften. Naturtap og industrihistorie i Gro Holms De hvite kull (1936) . Norsk Litterær Årbok. 55-82.
 • Show author(s) (2023). Panelsamtale: Skriving i ChatGPTs tidsalder.
 • Show author(s) (2023). Kritikerens spøkelse. Om kunsten å felle smaksdommer i det 21. århundret. Pelikanen forlag.
 • Show author(s) (2022). «Teknologien og oss: Mediebruk og demokrati» En samtale med Jill Walker Rettberg og Hallvard Moe.
 • Show author(s) (2022). Tidsskriftets død, tidsskriftets fødsel. Tale på Tidsskriftdagen 2022. Vagant. 451-457.
 • Show author(s) (2022). Hope in the Age of Dystopia: The Ghost in the Machine in Øyvind Rimbereid's Solaris korrigert. Scandinavian Studies. 221-243.
 • Show author(s) (2022). Den uferdige sangen. Om Pedro Carmona-Avarez' stemme. 31-41.
 • Show author(s) (2021). «Plutselige, modige, uventede spørsmål». Poeten Cecilie Løveid på 70-årsdagen. BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Show author(s) (2021). «Naar du ikkje kan tala fritt, so kan du heller ikke tenkja fritt.» Språk, nasjon og klasse hos Arne Garborg rundt 1877.
 • Show author(s) (2021). Glasshus, drivhus og speilsal. Litt om tidsskriftet som hukommelsesmaskin – og om Jan Kjærstads bidrag til utvidelsen av fantasirommet i norsk litteratur som redaktør av Vinduet (1985–1989). Vinduet.
 • Show author(s) (2021). Den romantiske kritiker i følsomhetens tid. Vagant.
 • Show author(s) (2021). Den lykkelige oppgaveskriver.
 • Show author(s) (2021). Cecilie Løveid som lyriker.
 • Show author(s) (2020). What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
 • Show author(s) (2020). Welhaven! .
 • Show author(s) (2020). Kriseministeren. Samtiden. 164-177.
 • Show author(s) (2020). En enda bedre debatt om instapoesien!? BLA - Bokvennen litterær avis.
 • Show author(s) (2020). Ekspansjonen. Om Thure Erik Lunds forfatterskap.
 • Show author(s) (2020). "Upp til fjells, so høgt som sky kann naa". Fjellet som metafysisk og økokritisk sted hos Aukrust, Nygard og Hauge og i samtidspoesien. Norsk Litterær Årbok. 198-223.
 • Show author(s) (2020). "La meg få bruke deg som farkost". Moderne læredikt og sakpoesi. 24 pages.
 • Show author(s) (2019). Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2019). Tale til årets litteraturkritiker 2019: Cathrine Krøger.
 • Show author(s) (2019). Scandinavian Dystopia.
 • Show author(s) (2019). Poesi, krise, utopi. Et forord. 7-12.
 • Show author(s) (2019). Nye posisjoner i samtidslyrikken / Nye posisjoner i poplyrikken. Modernisme i nordisk lyrikk 10–11. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2019). Liv, bilde, fortelling. Narrative mønstre i Edvard Munchs "Livsfrisen". 6 pages.
 • Show author(s) (2019). Life, Images, Storytelling. Narrative patterns in Edvard Munch's "The Frieze of Life". 6 pages.
 • Show author(s) (2019). Kunsten å hate. Kritikk i den nye offentligheten. Samtiden. 108-115.
 • Show author(s) (2019). Jeg, ikke jeg. Om ekspressivitet, lyriske subjekter og det uoriginale i samtidspoesien. 26 pages.
 • Show author(s) (2019). Dystopier, alternative verdener og litterær aksjonisme. Poesi i krisetider. 22 pages.
 • Show author(s) (2018). Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson. 15 pages.
 • Show author(s) (2018). Nasjonallitteraturen revisited. Anmeldelse av Jon Haarbergs Nei, vi elsker ikke lenger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 97-101.
 • Show author(s) (2018). Lyrikk. 129-181. In:
  • Show author(s) (2018). Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2018). Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 pages.
 • Show author(s) (2018). Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 pages.
 • Show author(s) (2018). Literary Quality: Historical Perspectives. 27 pages.
 • Show author(s) (2018). Kritikk og skam. Litt om hvorfor det er på tide å snakke om smak igjen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 18-26.
 • Show author(s) (2018). Inn i naturen. 101 norske dikt.
 • Show author(s) (2018). Hvorfor tidsskrift? Omtale av Bjerke og Halvorsen (red.): Kulturtidsskriftene. En analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Vagant.
 • Show author(s) (2018). Føreord. 7-8.
 • Show author(s) (2018). Forord. 3-6.
 • Show author(s) (2018). Det mest utmattende vennskap. Om å lage tidsskrift. Prosopopeia.
 • Show author(s) (2018). Den skødeløse Haandskrift. Hamsun i galleriet.
 • Show author(s) (2018). Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2018). "Slikk min Kallimachos." Øyvind Berg og de gamle grekere. 13 pages.
 • Show author(s) (2017). “Vitalisme og dødsdrift hos Tor Jonsson”. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. 7-21.
 • Show author(s) (2017). Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser i norsk samtidspoesi. 21 pages.
 • Show author(s) (2017). Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Hamsun-selskapets skriftserie. 7-26.
 • Show author(s) (2017). Kulturkanon og skole – feil spørsmål fra Høyre. Klassekampen. 41-41.
 • Show author(s) (2017). Kritikkens funksjon før og nå.
 • Show author(s) (2017). Kritikere og norske verdier. Klassekampen.
 • Show author(s) (2017). Den levende Inger og de døde barna; barnemord-debatten og Markens grøde.
 • Show author(s) (2017). Da Knut Hamsun kom til Bergen. Litteraturkritikk og mediestrategi anno 1891. 403-413.
 • Show author(s) (2017). "Vi skal tappe våre myrer". Skyld og uskyld i Hamsuns læredikt Markens grøde. Vinduet.
 • Show author(s) (2017). "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942). 18 pages.
 • Show author(s) (2017). "De ignorerer en hel sjanger".
 • Show author(s) (2016). «I am that radiance». Expansion of the Lyrical «I», Expressionism and Whitmanism in the Lyric Poetry of Kristofer Uppdal . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-227.
 • Show author(s) (2016). Tegnet litteraturkritikk: satire og kritisk portrettkunst. 17 pages.
 • Show author(s) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2016). Nasjonalsosialistisk estetikk og motstandskritikk: litteraturkritikk under okkupasjonen. 17 pages.
 • Show author(s) (2016). Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Vitalismen i norsk litteratur.
 • Show author(s) (2016). Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Show author(s) (2016). Kvalitetsspørsmålet i norskfaget og i de estetiske fagene: Post-litterære kvaliteter?
 • Show author(s) (2016). Kunsten, moralen og kritikken. Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894. 9 pages.
 • Show author(s) (2016). Kritikkjournalen (1983–1998) som kjønnspolitisk og litteraturkritisk korrektiv. 13 pages.
 • Show author(s) (2016). Kritikkens fenomenologi. Kroppen i norsk litteraturkritikks historie. 13 pages.
 • Show author(s) (2016). Kritikken i Syn og Segn ved inngangen til 1970-åra: litteratur, samfunn og nye opplysningsprosjekt. 9 pages.
 • Show author(s) (2016). Kristofer Uppdal (kritikarportrett). 178-179. In:
  • Show author(s) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2016). Innledning. 13-23.
 • Show author(s) (2016). Høyt og lavt i VG. Litteraturkritikken i VG i uke 50, 1949. 10 pages.
 • Show author(s) (2016). Hun har gått over i rensdyret. Forvandlinger og forflytninger i Cecilie Løveids portrettdikt. 18 pages.
 • Show author(s) (2016). Henning Hagerup (kritikerportrett). 520-521. In:
  • Show author(s) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2016). Georg Johannesen som kritiker og metakritiker. 9 pages.
 • Show author(s) (2016). Frå kristentru målreising til anarkistisk konfrontasjon. Arne Garborg og Fedraheimen (1874-1882). 8 pages.
 • Show author(s) (2016). Forord. 5-6.
 • Show author(s) (2016). En varslet sensasjon. Den tidlige mottakelsen av Knut Hamsuns Sult, sommeren og høsten 1890. 13 pages.
 • Show author(s) (2016). Den nynorske skriftålmenta i ein konsolideringsfase. Litteraturkritikken i avisa Den 17de Mai og familiebladet For bygd og by. 10 pages.
 • Show author(s) (2016). Den kritiske arbeiderpressen i Norge. Social-Demokraten frem til 1918. 11 pages.
 • Show author(s) (2016). Bolette Christine Pavels Larsen (kritikarportrett). 94-95. In:
  • Show author(s) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2016). 1965–1990: Litteraturkritikk i velferdsstaten. 17 pages.
 • Show author(s) (2016). 1905–1925: Nasjonalisering av kritikkoffentligheten. 10 pages.
 • Show author(s) (2015). «Kristofer Uppdals ekspresjonisme revisited».
 • Show author(s) (2015). Til kjernen av poesien#1: Walt Whitmans Leaves of Grass.
 • Show author(s) (2015). Til kjernen av poesien #3: Arild Nyquists Havet.
 • Show author(s) (2015). TIl kjernen av poesien #2: Inger Hagerups Så rart.
 • Show author(s) (2015). Nordsjøens topografier. 15 pages.
 • Show author(s) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • Show author(s) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2015). "Norwegian Spirit and Will". Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942). 18 pages.
 • Show author(s) (2014). “Diktet og den antropologiske maskinen. Menneske, dyr og nye utsigelsesinstanser hos bl.a. Øyvind Rimbereid og Aina Villanger”.
 • Show author(s) (2014). «Documenting Reflection» – what, why, how and for whom? .
 • Show author(s) (2014). Om innhold i litteraturen. 17 pages.
 • Show author(s) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 275-277.
 • Show author(s) (2014). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (2014). LIVET - en reform. Vitalisme som sivilisasjonskritikk og handlingsplan. 7 pages.
 • Show author(s) (2014). Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og "the exercise of making narratives about one’s own work". .
 • Show author(s) (2014). Grønn og GRRRønn poesi.
 • Show author(s) (2014). "Norwegian Spirit and Will": Vitalism as Radical Aesthetic and Reactionary Ideology in Literature and Art (1932–1942).
 • Show author(s) (2014). "Men et aent dyr". Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). “A dizzying account with all values reversed and multiplied”. Disease and cure in Johannes V. Jensen's vitalist crime fiction: Hjulet (1905).
 • Show author(s) (2013). Livet i Bjørnsons salmer. Det evige foraar som darwinisme og vitalisme. 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Litteraturhistorien er et rom som stadig må ommøbleres. Vitalismen i norsk mellomkrigslitteratur som eksempel.
 • Show author(s) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Show author(s) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Show author(s) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Show author(s) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 pages.
 • Show author(s) (2013). Kunsten å lese læreplaner. En analysemodell og et forsinket høringsutkast.
 • Show author(s) (2013). Inn i og ut av det store spelet. Litt om Vesaas' vitalisme(r).
 • Show author(s) (2013). Heroes, Villains, and Peasants: Writing the History of Minor Critics?
 • Show author(s) (2013). Eirik Vassenden: Norway. The Province and its Metropolites: Impressionisten (1886-90), Exlex (1919-20), PLAN (1933-6). 25 pages.
 • Show author(s) (2013). Ein spegel [Edda 100 år].
 • Show author(s) (2013). Dystopi og poetisk aktivisme. Noen linjer i skandinavisk samtidspoesi.
 • Show author(s) (2013). Critical Democratic Competence and Rhetorical Performance in Classroom Discussions.
 • Show author(s) (2012). «Men et aent dyr». Språk og erfaring i Øyvind Rimbereids Jimmen (2011).
 • Show author(s) (2012). Vitalisme og suget etter virkelighet. Ein samtale rundt litterære strømninger før og no.
 • Show author(s) (2012). Ved grensen. Liv, død og drøm hos Olav Nygard.
 • Show author(s) (2012). Norsk vitalisme: Litteratur, ideologi og livsdyrking. Og litt om estetisk (av)danning.
 • Show author(s) (2012). Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940.
 • Show author(s) (2012). Norsk vitalisme - før og nå.
 • Show author(s) (2012). Norsk vitalisme.
 • Show author(s) (2012). Mangler vi ord? Litt om kropp, smak og litteraturkritikkens kroniske utilstrekkelighet.
 • Show author(s) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Show author(s) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Show author(s) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Show author(s) (2012). Lauvhyttor og ei klaka hare. Kvifor er Olav H. Hauge så stor?
 • Show author(s) (2012). Kunsterfaring og fagspråk. 23 pages.
 • Show author(s) (2012). (Ny)norsk vitalisme.
 • Show author(s) (2012). "All jorda var ein einaste kyrkjegard". Døden som vitalitetsfigur hos Kristofer Uppdal og andre norske vitalister.
 • Show author(s) (2011). ”Forvitneleg”: Kan vi stole på (sjølv)biografen? Eit forsøk på å lese Olav H. Hauges roman Dagbok 1924 – 94.
 • Show author(s) (2011). The Teacher as the Main Character? A Literary Approach to Curriculum Research.
 • Show author(s) (2011). Marginalia og nye språk: Den nynorske kritikkoffentligheten rundt 1920.
 • Show author(s) (2011). Lyrikk. En håndbok.
 • Show author(s) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Show author(s) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Show author(s) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Show author(s) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • Show author(s) (2011). Kunsterfaring og fagspråk. Om forskningsobjekt og skrivemåte i estetiske fag.
 • Show author(s) (2011). Kunst vs. moral? Christen Collin og naturalismedebatten våren 1894.
 • Show author(s) (2011). Hva er samtidslitteratur? Litt om selvtilstrekkelighet og antikunst i den litterære institusjonen (og i litteraturen).
 • Show author(s) (2011). Fra mesterforteller til mesterleser? Et utkast til en litterær kritikk av læreplandokumenter.
 • Show author(s) (2011). Den solidariske vurderingen? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket. 15 pages.
 • Show author(s) (2010). Vitalistisk modernisme. Johannes V. Jensen og maskinenes indre liv.
 • Show author(s) (2010). Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. Norsk Litterær Årbok. 10-29.
 • Show author(s) (2010). Tidsskrift, kritikk, historie - en innledning. 9 pages.
 • Show author(s) (2010). Sol og skygge. Vitalismens dilemma hos Åsmund Sveen. 25 pages.
 • Show author(s) (2010). Skandinavisme i kritikken: Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918-1921). 19 pages.
 • Show author(s) (2010). Magefølelse. Nese for kunst. Ryggmargsrefleks. Artikulasjon av estetisk erfaring som litteraturkritisk grunnproblem.
 • Show author(s) (2010). Livet i Bjørnsons salmer. Idealisme, darwinisme, collinisme og vitalisme.
 • Show author(s) (2010). Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag.
 • Show author(s) (2010). Ibsens Brand, Collins Ibsen og Carlyles helter – heroismen revisited. 25 pages.
 • Show author(s) (2010). Fra leselyst til forskningsprosjekt. Hvordan leser og tolker vi litterære tekster når vi forsker på dem?
 • Show author(s) (2010). Forord. 5-6.
 • Show author(s) (2010). Folkekjær eller skremmende? Jakob Sande og kritikken.
 • Show author(s) (2010). Et eget rom? Kritikkbegrepet i Kritikkjournalen (1983-1998). 19 pages.
 • Show author(s) (2010). Er litteraturkritikken historieløs? Innlegg og paneldebatt.
 • Show author(s) (2010). Diktekunst, politikk, terrorisme: Litteratur og ideologi i det 21. århundret.
 • Show author(s) (2010). Attlatne bøker: korleis opnar ein dei? Uppdal og Kulten-diktinga.
 • Show author(s) (2010). A Conflagration in a Bookshop. Modernism and vitalism in Hamsun’s Hunger and in the reception of Hunger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 101-115.
 • Show author(s) (2009). «Sol og skygge. Vitalistiske trekk i Åsmund Sveens lyrikk».
 • Show author(s) (2009). «Sand i maskineriet». Anmeldelse av Bård Torgersen: Maskinens uerstattelige deler. Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). «Risiko i kritikken», innledning til debatt og møteledelse.
 • Show author(s) (2009). «Litteraturforskning», skolebesøk.
 • Show author(s) (2009). «Kurt blir voksen». Anmeldelse av Erlend Loe: Stille dager i Mixing Part. Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). «Fiksjonell fakta – faktuell fiksjon», innlegg og paneldebatt.
 • Show author(s) (2009). Welhaven og den andre romantikken. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Show author(s) (2009). Skandinavisme i kritikken. Om Litteraturen. Nordens kritiske revue (1918–21).
 • Show author(s) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Show author(s) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2009). Hvordan skrive norsk kritikkhistorie?
 • Show author(s) (2009). Farvel til litteraturvitenskapen? Anmeldelse av Anders Johansson: Nonfiction (2008). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 441-446.
 • Show author(s) (2009). En ildebrand i en boglade. Hva skal vi bruke kategorien "modernisme" til når vi leser Hamsuns Sult?
 • Show author(s) (2009). Den solidariske vurdering? Jan Erik Vold og det kritiske forsvarsverket.
 • Show author(s) (2009). Attlatne bøker – korleis opnar vi dei? Kristofer Uppdals dikting som døme på nokre forståingsmessige og pedagogiske utfordringar knytte til lyrikken.
 • Show author(s) (2009). "Nu maler maskinerne!" Johannes V. Jensen i pariserhjulet. Vagant. 5 pages.
 • Show author(s) (2009). "Fra kjellerdypet". Anmeldelse av Nils Henrik Smith: Austerrike. Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). "Den enkle bevegelsen som krysser alle opptrukne linjer og binder dem sammen" - En introduksjon til Henri Bergson og Den skapende utviklingen (1907). Prosopopeia. 13 pages.
 • Show author(s) (2008). ”Krim - kunst eller tidtrøyte”.
 • Show author(s) (2008). ’Livsens løyndom’. Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning.
 • Show author(s) (2008). ‘Men politiske Digtere? Gives der noget motbydeligere?‘ Om ulike former for engasjement i nyere norsk literatur.
 • Show author(s) (2008). Vage begreper. Og litt om hva vi bruker dem til i litteraturvitenskapen.
 • Show author(s) (2008). Ung maa verden endnu være. Om Henrik Wergelands Jødinden. 11 pages.
 • Show author(s) (2008). Norsk vitalisme: 1905-1930.
 • Show author(s) (2008). Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Show author(s) (2008). Mellom hand og tanke. Melding av Tone Hødnebø: Nedtegnelser. Dag og Tid. 23-23.
 • Show author(s) (2008). Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Show author(s) (2008). Ibsens Brand og Collins Ibsen – heroismen revisited.
 • Show author(s) (2008). Fagfolk og dilettanter. Læreren mellom det høye og det lave.
 • Show author(s) (2008). Estetikk og vold. Om noen motiver hos Åsmund Sveen. 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Dobbel nektelse. Anmeldelse av Abo Rasul/Matias Faldbakken: Unfun. Klassekampen.
 • Show author(s) (2008). Det nasjonale som faghistorisk forutsetning.
 • Show author(s) (2008). "Livsens løyndom". Litt om vitalismen i Jakob Sandes diktning. 18 pages.
 • Show author(s) (2008). "Dette som eig oss et oss". Litt om naturen i poesien – og om den ubestemte gleden hos Kjartan Hatløy. Ratatosk (Trondheim). 40-49.
 • Show author(s) (2007). Musikk til Obstfelders dikt. Samtale med komponist Nils Henrik Asheim i programposten "Musikk i brennpunktet".
 • Show author(s) (2007). Life-forms and vitalist structures in early-modernist Norwegian poetry and in current theory.
 • Show author(s) (2007). Estetikk og vold. Om noen motiver hos Åsmund Sveen.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor, dr. art. (2003)

MA, comparative literature (1996)