Home
 • E-mailEirin.Hillestad@uib.no
 • Phone+47 416 94 648
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2020. LIVE@Home.Path--innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their caregivers: Study protocol for a mixed-method, stepped-wedge, randomized controlled trial. Trials. 1-16.
Editorial
 • Show author(s) 2017. Frivillige. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 3-4.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2019. Frivillighetens kraft. Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. Fagbokforlaget.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Mangfoldige uttrykk, enfoldig fokus? – Kulturjournalistikk i møte med en flerkulturell virkelighet.
Feature article
 • Show author(s) 2006. Dei fire s-ane: smart, sosial, sjuk og sjarmerande. Syn og Segn. 36-40.
Interview
 • Show author(s) 2019. Har du lyst å gjøre noe sammen med en som har fått demens? Da kan du bli med i et viktig forskningsprosjekt.
 • Show author(s) 2019. Frivillighet i eldreomsorgen.
 • Show author(s) 2019. Frivillig innsats i eldreomsorgen og boken Frivillighetens kraft.
Poster
 • Show author(s) 2021. Understanding the motive and meaning of volunteer support for persons with dementia.
 • Show author(s) 2019. LIVE@Home.Path.
 • Show author(s) 2018. A model for involving volunteers in health care.
Foreword
 • Show author(s) 2019. Forord. 1 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2017. Kompetanseutvikling av frivillige og frivillighetskoordinatorer. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 49-53.
 • Show author(s) 2011. Frivillighet kommer ikke av seg selv. Kompetanseutvikling og profesjonell tilrettelegging av frivillig hjelp i eldreomsorgen. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 61-64.
Chapter
 • Show author(s) 2019. Å bygge broer - en innledning. 11-24. In:
  • Show author(s) 2019. Frivillighetens kraft. Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2019. Frivillige som samarbeidspartnere i eldreomsorgen . 364-374. In:
  • Show author(s) 2019. Eldreboken: Diagnoser og behandling. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2019. Arena for vekst - opplæring av frivillige. 77-91. In:
  • Show author(s) 2019. Frivillighetens kraft. Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2015. Opplæring av frivillige og frivillighetskoordinatorer. 111-121. In:
  • Show author(s) 2015. Frivillighet i omsorgssektoren. Aldring og helse.
 • Show author(s) 2015. Frivillighet i eldreomsorgen – hvorfor og hvordan? . 173-185. In:
  • Show author(s) 2015. En Verdig alderdom : omsorg ved livets slutt. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)