Home
 • E-mailEivind.Ronold@uib.no
 • Phone+47 55 58 62 04
 • Visitor Address
  Jonas Lies vei 91
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

PhD kandidat og psykolog som arbeider med kognitiv funksjon ved depresjon. Forkningsinteresser inkluder klinisk nevropsykologi generelt, og kognitiv funksjon ved psykiatriske lidelser spesielt. Forholdet mellom affektivt materiale, emosjonsregulering og eksekutive funksjoner er av særlig interesse. Intervensjoner for å forbedre kognitiv funksjon, som arbeidsminnetrening, er en del av doktorgradsarbeidet mitt. Ut over dette har jeg noe erfaring fra kognitiv nevrovitenskap, samt fra alderspsykiatri, med utredning av ulike typer demens og nevropsykiatriske tilstander, og barnehabilitering, gjennom utredning av ulike former for lærevansker ved utviklingsforstyrrelser og andre nevrologiske tilstander hos barn og ungdommer. Ble spesialist i nevropsykologi våren 2020.

PhD candidate and clinical psychologist working on cognitive functioning in depression. Research interests include clinical neuropsychology in general, and cognitive functioning in psychiatric disorders in particular. Hereunder, amongst other things, the relationship between affective material, emotional regulation and executive functions is of interest. Interventions for improving/remediating cognition, like working memory training, is part of my graduate work. In addition, I have some experience in cognitive neuroscience, from gerontopsychiatry assessing various forms of dementia and neuropsychiatric illnesses, and child habilitation assessing learning disorders related to developmental- and neurological conditions in children and adolescents. Became a specialist in clinical psychology, sub specialization in work on clinical neuropsychology in the spring of 2020.

Academic article
 • Show author(s) 2020. A pilot study of cognitive remediation in remitted major depressive disorder patients. Applied neuropsychology: Adult. 1-11.
 • Show author(s) 2020. A longitudinal 5-year follow-up study of cognitive function after first episode major depressive disorder: Exploring state, scar and trait effects. Frontiers in Psychiatry. 1-12.
 • Show author(s) 2019. Facing recovery: Emotional bias in working memory, rumination, relapse, and recurrence of major depression; an experimental paradigm conducted five years after first episode of major depression. Applied neuropsychology: Adult. 1-13.
Poster
 • Show author(s) 2018. Emotional Working Memory and Depression.
 • Show author(s) 2017. Kan strukturerte behandlingsforløp forbedre oversikt, samarbeid og oppfølging av pasienter på et alderspsykiatrisk sykehus?
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2017. Behandlingsforløp ved NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus - Hva gjør vi? Tidsskriftet aldring og helse. 36-39.

More information in national current research information system (CRIStin)