Home
 • E-maileivind.tjonneland@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Wilhelm Reich i Norge - noen kildekritiske betraktninger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 99-107.
 • Show author(s) (2023). Andreas Reckwitz om subjektets idéhistorie - mellom kontingensåpning og lukning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 160-167.
 • Show author(s) (2023). "Å, umulige drøm om masser!" - Arild Asnes' sentimentale nær-folket-opplevelse. Agora. 176-201.
 • Show author(s) (2019). Tidsskriftet Arr og grunnleggelsens ideologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 93-103.
 • Show author(s) (2019). Kritikkhistorisk idiosynkrasi. Prosopopeia. 90-93.
 • Show author(s) (2018). Humor under nasjonalsosialismen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 101-111.
 • Show author(s) (2016). Hamsuns kritikk av Ibsen - en resepsjon av Rosmersholm-resepsjonen? Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. 29-40.
 • Show author(s) (2016). Den norske essaydebatten hausten 2015 - nokre hovudliner. Norsk Litterær Årbok. 52-67.
 • Show author(s) (2015). Nietzsche og den tidlige Hamsun. Vinduet. 75-82.
 • Show author(s) (2015). Montaigne som pseudoessayist. Vinduet. 7-16.
 • Show author(s) (2015). Hamsun og det ubevisste sjeleliv : fra kanonisering til kontekstualisering. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 51-54, 56-61.
 • Show author(s) (2014). Ronald Fangen og tantene i Bergen - Biografisk myteskaping i litteraturhistorieskrivinga? Norsk Litterær Årbok. 250-263.
 • Show author(s) (2013). Swingpianister spiller blues - noen stilistiske iakttakelser. Agora. 363-371.
 • Show author(s) (2012). Livet i boblen - risikosamfunnets masochistiske smerteøkonomi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 3-11.
 • Show author(s) (2012). Det metaforiske bakteppet i litteraturkritikken : med døme frå nokre meldingar av Knausgårds Min Kamp 6. Norsk Litterær Årbok. 59-83.
 • Show author(s) (2011). Rot fra Rösing - en antikritikk av anmeldelsen av Knausgård-koden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 367-370.
 • Show author(s) (2009). ”Opposisjon ex auditorio” ved Inger Østenstad: Hvorfor så stor? En litterær diskursanalyse av Dag Solstads forfatterskap. Doktordisputas, UiO, 20. februar 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 261-266.
 • Show author(s) (2009). Nærøs anarkisme. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 147-149.
 • Show author(s) (2007). Daniel Braut : en veslevoksen ironiker? Prosopopeia. 7 pages.
 • Show author(s) (2006). To epistler av Ludvig Holberg - en innledning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 53-54.
 • Show author(s) (2006). Rasisme og fysiognomi i første bind av Juvikfolke : Noen idéhistoriske innvendinger mot Gujords kontekstualisering. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 80-85.
 • Show author(s) (2006). Joseph Addison of falsk underholdning og sant vidd. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 61-69.
 • Show author(s) (2006). Ibsens hysteriske kvinner. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 398-404.
 • Show author(s) (2006). Hedda Gablers hysteriske skamløshet. Minerva (Oslo). 85-91.
 • Show author(s) (2005). Retorkken mot unionen - J.E. Sars som tidsskriftpolemiker. Sosiologi i dag. 107-116.
 • Show author(s) (2005). Dogmatisk eller dialogisk? Nils Kjær som essayistisk forsøkskanin. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 68-71.
 • Show author(s) (2004). Idéhistorie som håndverk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 47-57.
 • Show author(s) (2002). Kledd for mord på demokratiet. Agora. 163-175.
 • Show author(s) (2001). Naiviteten i Erlend Loes Naiv.Super. - regresjon eller estetisk utopi? Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 85-94.
 • Show author(s) (2000). Kristen hjemmekos før og nå. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 29-39.
 • Show author(s) (2000). Idéhistorisk bakgrunn for Suhms lærdhetstypologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 40-43.
 • Show author(s) (2000). Idéhistorisk bakgrunn for Suhms lærdhetstypologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 40-43.
 • Show author(s) (1999). The Culture of Masochism. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 2-17.
 • Show author(s) (1999). Kjedsomhetens metafysikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 86-88.
 • Show author(s) (1999). Kjedsomhet - 90-årenes ideologi. Agora. 342-343.
 • Show author(s) (1999). Idéhistorie og Nordisk litteraturvitenskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 49-54.
 • Show author(s) (1999). Darwin, J.P. Jacobsen og Ibsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 54-64.
 • Show author(s) (1999). Bakgrunnen for Treschows innlegg i universitetsdebatten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 25-28.
 • Show author(s) (1998). Fabelens fragmentering - noen strøtanker om Cecilie Løveids <I>Måkespisere</I>. Nordica Bergensia. 29-37.
 • Show author(s) (1998). Darwin, J.P. Jacobsen og Ibsen. Tidsskriftet Spring. 178-199.
 • Show author(s) (1997). Slavens ironi - misunnelse og idealisme i Hedda Gabler. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 111-117.
 • Show author(s) (1997). Om å fiske i rørt vann - den nyretoriske Kierkegaard-bølgen. Anmeldelse av: Lars Erslev Andersen: Hinsides ironi - Fire essays om Søren Kierkegaard, Skrifter fra Nordisk Sommeruniversitet, Århus 1995. Agora. 390-399.
 • Show author(s) (1997). Kuhn, Darwin, Rorty og liberalismens dilemma. Agora. 183-203.
 • Show author(s) (1997). Dialektikken mellom liv og verk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 64-71.
 • Show author(s) (1996). Subjektfilosofiens begrensninger - Kierkegaard lest metaforologisk. Agora. 211-251.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Kampen om ”Borgerlig Offentlighet”. .
 • Show author(s) (1999). Kierkegaard og Henrik Ibsens "Brand".
 • Show author(s) (1999). Ironisk subjektivitet versus historiens ironi - Kierkegaard som hegeliansk klovn.
 • Show author(s) (1999). Idéhistorie og Nordisk litteraturvitenskap.
 • Show author(s) (1999). Gibt es eine bildungsgeschichtliche "Verspätung" Norwegens? Über das Verhältnis zwischen literarischer und politischer Öffentlichkeit in Deutschland und Norwegen.
Book review
 • Show author(s) (2015). På grensen til det jeg-parodiske Anmeldelse av: Tor Eystein Øverås: Hva er et essay? Oslo: Gyldendal 2015. Bergens Tidende. 32-32.
 • Show author(s) (2015). Museumsaktig Fassbinder. Ny Tid. 18-18.
 • Show author(s) (2015). Hans Blumenberg : kritiker og myteskaper Anmeldelse av: Hans Blumenberg: Präfiguration : Arbeit am politischen Mythos. Suhrkamp Verlag 2014 og Hans Blumenberg: Rigorismus der Wahrheit. Suhrkamp Verlag 2015. Ny Tid.
 • Show author(s) (2015). Filosofene og første verdenskrig Anmeldelse av: Svante Nordin: Filosofenes krig. Den europeiske filosofien under første verdenskrig. Dreyers forlag 2015. Ny Tid. 18-18.
 • Show author(s) (2011). Mer sirkus enn ballett. Anmeldelse av: Berlin-operaens oppsetning av Peer Gynt. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2011). Freakshow som frigjøringsteater. Anmeldelse av: Vegard Vinge/ Ida Müllers oppsetning av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman i Berlin. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2011). Et viktig bidrag til vår kultur. Anmeldelse av: Henrik Ibsens skrifter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2011). Et uværskart over vår tid Anmeldelse av: Helge Vold: Helge Krog 1889-1962. En biografi. Z-forlag 2011. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2011). Enfant terrible med fotoapparat. Anmeldelse av: Edvard Munch – l’œil moderne, Éditions du Centre du Pompidou,Paris 2011. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2011). Dokusåpen i romanform. Anmeldelse av: Karl Ove Knausgård Min Kamp 6. Morgenbladet. 48-49.
 • Show author(s) (2010). Knuser mytene. Anmeldelse av: Tore Rem: Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe. Dagbladet. 60-61.
 • Show author(s) (2003). Anmeldelse av: Anne Marie Rekdal: Frihetens dilemma - Ibsen lest med Lacan. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-295.
 • Show author(s) (2002). Solstad har klart det igjen. Anmeldelse av: Dag Solstad: |6-07-41, Forlaget Oktober 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2002). Ny blødme fra Fløgstad. Anmeldelse av: Kjartan Fløgstad: Paradis på jord, Gyldendal 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2002). Makt og opprør. Anmeldelse av: Abo Rasul: Macht und Rebel (Skandinavisk misantropi 2), Cappelen 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2002). Kjærstad om kjærligheten. Anmeldelse av: Jan Kjærstad: Tegn til kjærlighet, Aschehoug 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2002). Anmeldelse av: Tore Rem: Forfatterens strategier - Alexander Kielland og hans krets, Universitetsforlaget. Prosa - tidsskrift for skribenter. 77-78.
 • Show author(s) (2001). Psykoterapi og selvdestruksjon. Anmeldelse av: Irvin D. Yalom: Hver dag litt nærmere, Pax 2001. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2001). Mellomkrigstidens politiske idéhistorie Anmeldelse av: Hans Fredrik Dahl: Norsk idéhistorie bind V: De store ideologiers tid, Aschehoug 2001. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2001). Kierkegaard om angst og frihet. Anmeldelse av: Søren Kierkegaard: Begrebet Angst, Oktober 2001. Morgenbladet.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Massepsykologi og jeg-analyse / En illusjons fremtid. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2021). Edvard Munchs verk - Fire bidrag. Orkana Forlag.
 • Show author(s) (2020). Henrik bsens Kongs-Emnerne : Teater, historie, resepsjon. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2019). Til innføring i narsissismen. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2017). Stein Mehren: Her har du mitt liv. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (2016). Trætte Mænd. Orkana Forlag.
 • Show author(s) (2014). Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S.
 • Show author(s) (2013). Totem og Tabu : Noen overensstemmelser mellom villes og nevrotikeres sjeleliv. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2012). Gloria amoris. Kjærlighetens komedie 150 år. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2011). Hinsides lystprinsippet (overs. Kari Uecker). Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2009). Gjentagelsen : Et forsøk i den eksperimenterende psykologi. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2008). Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2008). Opplysningens tidsskrifter. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2008). Holberg. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2007). Freud : Bruddstykke av en hysterianalyse. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2007). Etterord. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2006). Holberg og essayet. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2006). Holberg og essayet. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2005). Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (2005). Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Munch, dekadansen - og Jæger. Ny Tid. 16-17.
 • Show author(s) (2021). De omnibus dubitandum est. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2021). De "intellektuelle" og faglitteraturen i offentligheten. Prosa - tidsskrift for skribenter. 24-32.
 • Show author(s) (2020). Mellom det generelle og det spesielle. Prosa - tidsskrift for skribenter. 14-19.
 • Show author(s) (2020). Berserkergang mot Bazarov. Avisa Vårt land. 30-31.
 • Show author(s) (2019). Subjektivitet i sakprosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. 12-18.
 • Show author(s) (2016). Garborgs roman Trætte Mænd og essayismens problem. Samtiden. 151-161.
 • Show author(s) (2016). Fiksjon og virkelighet - i fiksjonen. Vinduet. 20-29.
 • Show author(s) (2014). Et heroisk verk. Anmeldelse av: Ellen Krefting, Aina Nøding, Mona Ringvej: En pokkers Skrivesyge : 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet, Scandinavian Academic Press 2014. Klassekampen. 18-19.
 • Show author(s) (2013). Bevissthetens ubevisste smak - om Elster og Bourdieu. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2010). Den infantile autoriteten. Morgenbladet. 38-39.
 • Show author(s) (2009). Kulturradikalismens muligheter. Vagant. 3 pages.
 • Show author(s) (2007). Welhaven som symptom. Morgenbladet. 54-56.
 • Show author(s) (2007). Postmodernismen post festum. Minerva (Oslo). 118-124.
 • Show author(s) (2006). Hysteriets aktualitet. Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2004). Country-følelsen i dekadensen : Ola Hansson, 1860-1925 mellom forfall og sunt bondevett. Utflukt. 24-27.
 • Show author(s) (2002). Mellom angst og fetisjisme: om akademikernes motsigelsesfulle forhold til populærkulturen. Demo. 36-39.
 • Show author(s) (2001). Redaktørmonument som klassesett; Anmeldelse av: Mari Toft (red.): Prosaboka, Forlaget Fritt og vilt 2000. Prosa - tidsskrift for skribenter. 53-54.
 • Show author(s) (2001). Kjærlighetshatet til norsk kulturjournalistikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 06-11.
 • Show author(s) (2000). Rus som salongradikal erfaring. Samtiden. 138-143.
 • Show author(s) (2000). Kulturradikalism på norska - 00-talets revansch på kulturmasochister och institutionaliserade fritidspedagoger. Ord & bild. 07-10.
 • Show author(s) (1999). Kulturradikalismens fjerde fase. Vagant. 22-27.
 • Show author(s) (1996). Peer Gynt på benken. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 18-20.
Feature article
 • Show author(s) (2015). «Fra nasjonens ubevisste sjeleliv». Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2014). Beredskapskunnskap - et ideologisk nullpunkt. Morgenbladet. 26-27.
 • Show author(s) (2013). Mediekannibalisme. Morgenbladet. 19-19.
 • Show author(s) (2011). Fra eksistensialisme til ideologikritikk. [Om Dag Solstad]. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2010). Knausgårds kulturmasochisme. Dagbladet. 56-57.
 • Show author(s) (2006). Ibsen som antiidealistisk modernist. Bergens Tidende. 37-37.
 • Show author(s) (2004). Kristeva, Holberg og psykosomatikken. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2002). På sporet av den tapte tid. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2001). Garborg, Nietzsche og masochismen. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2001). Garborg og de trette menn. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2000). Jeg-svakhet eller autonomi? (Om Torunn Borges "Gudsskrekk"). Dagsavisen.
 • Show author(s) (1999). Tidens idéhistorie, Anmeldelse av: Trond Berg Eriksen: Tidens historie. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Selvbiografisk om Adorno. Morgenbladet.
 • Show author(s) (1999). Satire eller sensur? Morgenbladet.
 • Show author(s) (1999). Refleksjon som symptom. Morgenbladet.
 • Show author(s) (1999). Litterært forsvinningsnummer Anmeldelse av: Dag Solstad: T. Singer. Morgenbladet.
 • Show author(s) (1999). Instruksjon eller debatt? Morgenbladet.
 • Show author(s) (1999). Familiesosiologiens mysterier. Morgenbladet.
 • Show author(s) (1998). Projektiv persepsjon - replikk til Erik Østerud. Norsklæreren. 56-58.
 • Show author(s) (1998). "Uklart perspektiv på Ibsen og den visuelle kulturen." Anmeldelse av Erik Østerud: <I>Den optiske fordring</I>. Norsklæreren. 49-51.
 • Show author(s) (1997). Fra skjønnhetsmyte til promiskuitet (om Naomi Wolfs forfatterskap). Morgenbladet.
 • Show author(s) (1997). Benjamin i Bergen. Morgenbladet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Etterord. 36 pages.
 • Show author(s) (2021). Ibsen og symbolismen - et begrepshistorisk riss av norsk offentlighet 1891-1894. 14 pages.
 • Show author(s) (2021). Etterord. 11 pages.
 • Show author(s) (2021). Bohembegrepet i norsk litteraturdebatt 1890. 9 pages.
 • Show author(s) (2020). Innledning. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Sakprosa og skjønnlitterære ambisjonar. Sakprosaåret 2018. 21 pages.
 • Show author(s) (2019). Etterord. 32 pages.
 • Show author(s) (2018). Sakprosa. 35 pages.
 • Show author(s) (2018). Marginalités/ Marginalities. 6 pages.
 • Show author(s) (2017). Stein Mehrens essayistikk. -78 pages.
 • Show author(s) (2016). Marginalités/ Marginaliteter. 9 pages.
 • Show author(s) (2016). Etterord. 58 pages.
 • Show author(s) (2015). Paradigms of Criticism in the Eighteenth Century: Some Considerations Concerning Publicity and Secrecy. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Objektbesetning og allmenngjøring i Michael Curtiz' Casablanca - en kritikk av Zizeks autoritetsspøkelse. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Innledning. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Hildebrand Meyer (1723-1785). 9 pages.
 • Show author(s) (2013). THE MYSTICAL POWER OF CHEMISTRY – A BLIND SPOT IN DAG SOLSTAD’S FIRST NOVEL, IRR! GRØNT! 13 pages.
 • Show author(s) (2013). Henrik Ibsen: The Conflict between the Aesthetic and the Ethical. 32 pages.
 • Show author(s) (2013). Etterord. 31 pages.
 • Show author(s) (2013). Bjørnson som essayist. 9 pages.
 • Show author(s) (2012). Tid, evighet og erindring i "Kjærlighedens Komedie" : Falks filosofiske selvmotsigelser. 22 pages.
 • Show author(s) (2011). Railway Hysteria and gender ideology in "Pillars of Society". 16 pages.
 • Show author(s) (2011). Jan Erik Vold som entusiastisk essayist. 10 pages.
 • Show author(s) (2011). Ibsen and Darwin. 10 pages.
 • Show author(s) (2011). Etterord : biografi og bakgrunn. 27 pages.
 • Show author(s) (2010). Åsmund Sveens antologi Norsk ånd og vilje og litteraturen i norsk nazisme. 17 pages.
 • Show author(s) (2010). Henrik Ibsens Brand og Søren Kierkegaard. 15 pages.
 • Show author(s) (2010). Glimt fra den skandinaviske tidsskriftkritikken 1887 - 1890. 15 pages.
 • Show author(s) (2010). From Heredity of Acquired Traits to Atavism : The Impact of Darwin on Scandinavian Literature. 7 pages.
 • Show author(s) (2009). Welhaven og erindringens ambivalens. 17 pages.
 • Show author(s) (2009). Identifikation mit dem Wunsch des Anderen – Eine Kritik der absoluten Negativität in Kierkegaards Über den Begriff er Ironie. 11 pages.
 • Show author(s) (2009). Etterord. 22 pages.
 • Show author(s) (2008). Kultur- og livsstilsjournalistikken på 1700-tallet - En kritikk av Habermas' offentlighetsteori. 14 pages.
 • Show author(s) (2008). Kaffemytologien i opplysningstiden - mellom utopi og demoni. 12 pages.
 • Show author(s) (2008). Innledning. 17 pages.
 • Show author(s) (2008). Holberg and the Enlightenment. 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Den hysteroide kulturjournalistikken - en freudiansk kritikk. 17 pages.
 • Show author(s) (2007). "Essayisten par excellence" - Nils Kjær in memoriam. 12 pages.
 • Show author(s) (2006). Uskyldens demoni. 4 pages.
 • Show author(s) (2006). Nyrnes, Aslaug: Det didaktiske rommet 1. opposisjonsinnlegg fra komitemedlem. 20 pages.
 • Show author(s) (2006). Ibsen, Brandes og ideen om fremtidens aristokrati. 17 pages.
 • Show author(s) (2006). Forord: Holberg og essayet. 74 pages.
 • Show author(s) (2006). Bjørnstjerne Bjørnson : Literature, 1903. 27 pages.
 • Show author(s) (2005). Sult og "Fra det ubevidste Sjæleliv". 16 pages.
 • Show author(s) (2005). Repetition, Recollection and Heredity in Ibsen's Ghosts - the Context of Intellectual History. 13 pages.
 • Show author(s) (2005). Holberg som hysteriker. 19 pages.
 • Show author(s) (2005). Bjørnstjerne Bjørnson : Litteraturprisen 1903. 27 pages.
 • Show author(s) (2004). Mehren og det mytiske. 11 pages.
 • Show author(s) (2004). Erindringens kroppslige poetikk : Henrik Ibsens dikt Mindets magt. 10 pages.
 • Show author(s) (2003). Verdikonservatismen. 7 pages.
 • Show author(s) (2003). Liberalismen. 7 pages.
 • Show author(s) (2003). Fra vitenskapsoptimisme til positivismekritikk. 31 pages.
 • Show author(s) (2003). Dannelse og utdanning. 35 pages.
 • Show author(s) (2003). "Om å lese Ibsen i sammenheng", i: Henrik Ibsen: Samlede Verker 1850-1863, Bind 1, Kagge forlag 2003. 8 pages.
 • Show author(s) (2002). Verden som vilje og forestilling: generasjonsmotsetninger i noen norske filmer. 21 pages.
 • Show author(s) (2002). Preserving Innocence. The Dialectics of Desire in Little Red Ridinghood. 4 pages.
 • Show author(s) (2002). Etterord. 10 pages.
 • Show author(s) (2000). Garborg, Jæger og bohemen. 7 pages.
 • Show author(s) (1998). Kvinnelighetens syndefall - det dyriske hos Løveid. 13 pages.
 • Show author(s) (1998). Etterord i Peter Bürger: <I>Om avantgarden</I>.
 • Show author(s) (1996). Vanens virkelighet som gjentagelsens mulighet. 14 pages.
Book Translation
 • Show author(s) (2005). Masseforakt : kampen mellom høy og lav kultur i moderne samfunn.
Academic literature review
 • Show author(s) (2023). Review of: Evert Sprinchorn: Ibsen’s Kingdom – The Man and his Works. New Haven & London: Yale University Press 2021. European Journal of Scandinavian Studies. 5 pages.
 • Show author(s) (2009). Ibsen som individualanarkist Anmeldelse av: Arvid Nærø: Den politiske Ibsen, Oslo 2008. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 67-71.
 • Show author(s) (2007). Ibsen interpreted as an allegory of systems theory. Review of: Kjetil Jakobsen: Kritikk av den rene autonomi: Ibsen, verden og de norske intellektuelle. Avhandling for dr. art.-graden, University of Oslo 2004. Ibsen Studies. 122-128.

More information in national current research information system (CRIStin)