Home
Eivind Tjønneland's picture

Eivind Tjønneland

Professor Emeritus
 • E-mailEivind.Tjonneland@uib.no
 • Phone+47 +4700493060959128
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2019. Tidsskriftet Arr og grunnleggelsens ideologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 93-103.
 • Show author(s) 2019. Kritikkhistorisk idiosynkrasi. Prosopopeia. 90-93.
 • Show author(s) 2018. Humor under nasjonalsosialismen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 101-111.
 • Show author(s) 2016. Hamsuns kritikk av Ibsen - en resepsjon av Rosmersholm-resepsjonen? Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. 29-40.
 • Show author(s) 2016. Den norske essaydebatten hausten 2015 - nokre hovudliner. Norsk Litterær Årbok. 52-67.
 • Show author(s) 2015. Nietzsche og den tidlige Hamsun. Vinduet. 75-82.
 • Show author(s) 2015. Montaigne som pseudoessayist. Vinduet. 7-16.
 • Show author(s) 2015. Hamsun og det ubevisste sjeleliv : fra kanonisering til kontekstualisering. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 51-54, 56-61.
 • Show author(s) 2014. Ronald Fangen og tantene i Bergen - Biografisk myteskaping i litteraturhistorieskrivinga? Norsk Litterær Årbok. 250-263.
 • Show author(s) 2013. Swingpianister spiller blues - noen stilistiske iakttakelser. Agora. 363-371.
 • Show author(s) 2012. Livet i boblen - risikosamfunnets masochistiske smerteøkonomi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 3-11.
 • Show author(s) 2012. Det metaforiske bakteppet i litteraturkritikken : med døme frå nokre meldingar av Knausgårds Min Kamp 6. Norsk Litterær Årbok. 59-83.
 • Show author(s) 2011. Rot fra Rösing - en antikritikk av anmeldelsen av Knausgård-koden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 367-370.
 • Show author(s) 2009. ”Opposisjon ex auditorio” ved Inger Østenstad: Hvorfor så stor? En litterær diskursanalyse av Dag Solstads forfatterskap. Doktordisputas, UiO, 20. februar 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 261-266.
 • Show author(s) 2009. Nærøs anarkisme. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 147-149.
 • Show author(s) 2007. Daniel Braut : en veslevoksen ironiker? Prosopopeia. 7 pages.
 • Show author(s) 2006. To epistler av Ludvig Holberg - en innledning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 53-54.
 • Show author(s) 2006. Rasisme og fysiognomi i første bind av Juvikfolke : Noen idéhistoriske innvendinger mot Gujords kontekstualisering. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 80-85.
 • Show author(s) 2006. Joseph Addison of falsk underholdning og sant vidd. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 61-69.
 • Show author(s) 2006. Ibsens hysteriske kvinner. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 398-404.
 • Show author(s) 2006. Hedda Gablers hysteriske skamløshet. Minerva (Oslo). 85-91.
 • Show author(s) 2005. Retorkken mot unionen - J.E. Sars som tidsskriftpolemiker. Sosiologi i dag. 107-116.
 • Show author(s) 2005. Dogmatisk eller dialogisk? Nils Kjær som essayistisk forsøkskanin. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 68-71.
 • Show author(s) 2004. Idéhistorie som håndverk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 47-57.
 • Show author(s) 2002. Kledd for mord på demokratiet. Agora. 163-175.
 • Show author(s) 2001. Naiviteten i Erlend Loes Naiv.Super. - regresjon eller estetisk utopi? Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 85-94.
 • Show author(s) 2000. Kristen hjemmekos før og nå. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 29-39.
 • Show author(s) 2000. Idéhistorisk bakgrunn for Suhms lærdhetstypologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 40-43.
 • Show author(s) 2000. Idéhistorisk bakgrunn for Suhms lærdhetstypologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 40-43.
 • Show author(s) 1999. The Culture of Masochism. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 2-17.
 • Show author(s) 1999. Kjedsomhetens metafysikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 86-88.
 • Show author(s) 1999. Kjedsomhet - 90-årenes ideologi. Agora. 342-343.
 • Show author(s) 1999. Idéhistorie og Nordisk litteraturvitenskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 49-54.
 • Show author(s) 1999. Darwin, J.P. Jacobsen og Ibsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 54-64.
 • Show author(s) 1999. Bakgrunnen for Treschows innlegg i universitetsdebatten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 25-28.
 • Show author(s) 1998. Fabelens fragmentering - noen strøtanker om Cecilie Løveids <I>Måkespisere</I>. Nordica Bergensia. 29-37.
 • Show author(s) 1998. Darwin, J.P. Jacobsen og Ibsen. SPRING: tidsskrift for moderne dansk litteratur. 178-199.
 • Show author(s) 1997. Slavens ironi - misunnelse og idealisme i Hedda Gabler. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 111-117.
 • Show author(s) 1997. Om å fiske i rørt vann - den nyretoriske Kierkegaard-bølgen. Anmeldelse av: Lars Erslev Andersen: Hinsides ironi - Fire essays om Søren Kierkegaard, Skrifter fra Nordisk Sommeruniversitet, Århus 1995. Agora. 390-399.
 • Show author(s) 1997. Kuhn, Darwin, Rorty og liberalismens dilemma. Agora. 183-203.
 • Show author(s) 1997. Dialektikken mellom liv og verk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 64-71.
 • Show author(s) 1996. Subjektfilosofiens begrensninger - Kierkegaard lest metaforologisk. Agora. 211-251.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2013. Filosofikafé med Foredrag og samtale om Ibsen, Hamsun, Munch og Kierkegaard.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Kampen om ”Borgerlig Offentlighet”. .
 • Show author(s) 1999. Kierkegaard og Henrik Ibsens "Brand".
 • Show author(s) 1999. Ironisk subjektivitet versus historiens ironi - Kierkegaard som hegeliansk klovn.
 • Show author(s) 1999. Idéhistorie og Nordisk litteraturvitenskap.
 • Show author(s) 1999. Gibt es eine bildungsgeschichtliche "Verspätung" Norwegens? Über das Verhältnis zwischen literarischer und politischer Öffentlichkeit in Deutschland und Norwegen.
Other product
 • Show author(s) 2008. Dødsforakt og meningstap - Brand og Rosmersholm.
Book review
 • Show author(s) 2015. På grensen til det jeg-parodiske Anmeldelse av: Tor Eystein Øverås: Hva er et essay? Oslo: Gyldendal 2015. Bergens Tidende. 32-32.
 • Show author(s) 2015. Museumsaktig Fassbinder. Ny Tid. 18-18.
 • Show author(s) 2015. Hans Blumenberg : kritiker og myteskaper Anmeldelse av: Hans Blumenberg: Präfiguration : Arbeit am politischen Mythos. Suhrkamp Verlag 2014 og Hans Blumenberg: Rigorismus der Wahrheit. Suhrkamp Verlag 2015. Ny Tid.
 • Show author(s) 2015. Filosofene og første verdenskrig Anmeldelse av: Svante Nordin: Filosofenes krig. Den europeiske filosofien under første verdenskrig. Dreyers forlag 2015. Ny Tid. 18-18.
 • Show author(s) 2011. Mer sirkus enn ballett. Anmeldelse av: Berlin-operaens oppsetning av Peer Gynt. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) 2011. Freakshow som frigjøringsteater. Anmeldelse av: Vegard Vinge/ Ida Müllers oppsetning av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman i Berlin. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2011. Et viktig bidrag til vår kultur. Anmeldelse av: Henrik Ibsens skrifter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2011. Et uværskart over vår tid Anmeldelse av: Helge Vold: Helge Krog 1889-1962. En biografi. Z-forlag 2011. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) 2011. Enfant terrible med fotoapparat. Anmeldelse av: Edvard Munch – l’œil moderne, Éditions du Centre du Pompidou,Paris 2011. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) 2011. Dokusåpen i romanform. Anmeldelse av: Karl Ove Knausgård Min Kamp 6. Morgenbladet. 48-49.
 • Show author(s) 2010. Knuser mytene. Anmeldelse av: Tore Rem: Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe. Dagbladet. 60-61.
 • Show author(s) 2003. Anmeldelse av: Anne Marie Rekdal: Frihetens dilemma - Ibsen lest med Lacan. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-295.
 • Show author(s) 2002. Solstad har klart det igjen. Anmeldelse av: Dag Solstad: |6-07-41, Forlaget Oktober 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2002. Ny blødme fra Fløgstad. Anmeldelse av: Kjartan Fløgstad: Paradis på jord, Gyldendal 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2002. Makt og opprør. Anmeldelse av: Abo Rasul: Macht und Rebel (Skandinavisk misantropi 2), Cappelen 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2002. Kjærstad om kjærligheten. Anmeldelse av: Jan Kjærstad: Tegn til kjærlighet, Aschehoug 2002. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2002. Anmeldelse av: Tore Rem: Forfatterens strategier - Alexander Kielland og hans krets, Universitetsforlaget. Prosa - tidsskrift for skribenter. 77-78.
 • Show author(s) 2001. Psykoterapi og selvdestruksjon. Anmeldelse av: Irvin D. Yalom: Hver dag litt nærmere, Pax 2001. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2001. Mellomkrigstidens politiske idéhistorie Anmeldelse av: Hans Fredrik Dahl: Norsk idéhistorie bind V: De store ideologiers tid, Aschehoug 2001. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2001. Kierkegaard om angst og frihet. Anmeldelse av: Søren Kierkegaard: Begrebet Angst, Oktober 2001. Morgenbladet.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2020. Henrik bsens Kongs-Emnerne : Teater, historie, resepsjon. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) 2019. Til innføring i narsissismen. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) 2017. Stein Mehren: Her har du mitt liv. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) 2016. Trætte Mænd. Orkana Forlag.
 • Show author(s) 2014. Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S.
 • Show author(s) 2013. Totem og Tabu : Noen overensstemmelser mellom villes og nevrotikeres sjeleliv. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) 2012. Gloria amoris. Kjærlighetens komedie 150 år. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2011. Hinsides lystprinsippet (overs. Kari Uecker). Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) 2009. Gjentagelsen : Et forsøk i den eksperimenterende psykologi. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) 2008. Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2008. Opplysningens tidsskrifter. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2008. Holberg. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2007. Freud : Bruddstykke av en hysterianalyse. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2007. Etterord. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co.
Academic monograph
 • Show author(s) 2010. Knausgård-koden : Et ideologikritisk essay.
 • Show author(s) 2004. Ironie als Symptom : Eine kritische Auseinandersetzung mit Søren Kierkegaards Über den Begriff der Ironie.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2008. Holberg. Fagbokforlaget.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2020. Mellom det generelle og det spesielle. Prosa - tidsskrift for skribenter. 14-19.
 • Show author(s) 2020. Berserkergang mot Bazarov. Avisa Vårt land. 30-31.
 • Show author(s) 2019. Subjektivitet i sakprosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. 12-18.
 • Show author(s) 2016. Garborgs roman Trætte Mænd og essayismens problem. Samtiden. 151-161.
 • Show author(s) 2016. Fiksjon og virkelighet - i fiksjonen. Vinduet. 20-29.
 • Show author(s) 2014. Et heroisk verk. Anmeldelse av: Ellen Krefting, Aina Nøding, Mona Ringvej: En pokkers Skrivesyge : 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet, Scandinavian Academic Press 2014. Klassekampen. 18-19.
 • Show author(s) 2013. Bevissthetens ubevisste smak - om Elster og Bourdieu. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) 2010. Den infantile autoriteten. Morgenbladet. 38-39.
 • Show author(s) 2009. Kulturradikalismens muligheter. Vagant. 3 pages.
 • Show author(s) 2007. Welhaven som symptom. Morgenbladet. 54-56.
 • Show author(s) 2007. Postmodernismen post festum. Minerva (Oslo). 118-124.
 • Show author(s) 2006. Hysteriets aktualitet. Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) 2004. Country-følelsen i dekadensen : Ola Hansson, 1860-1925 mellom forfall og sunt bondevett. Utflukt. 24-27.
 • Show author(s) 2002. Mellom angst og fetisjisme: om akademikernes motsigelsesfulle forhold til populærkulturen. Demo. 36-39.
 • Show author(s) 2001. Redaktørmonument som klassesett; Anmeldelse av: Mari Toft (red.): Prosaboka, Forlaget Fritt og vilt 2000. Prosa - tidsskrift for skribenter. 53-54.
 • Show author(s) 2001. Kjærlighetshatet til norsk kulturjournalistikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 06-11.
 • Show author(s) 2000. Rus som salongradikal erfaring. Samtiden. 138-143.
 • Show author(s) 2000. Kulturradikalism på norska - 00-talets revansch på kulturmasochister och institutionaliserade fritidspedagoger. Ord & bild. 07-10.
 • Show author(s) 1999. Kulturradikalismens fjerde fase. Vagant. 22-27.
 • Show author(s) 1996. Peer Gynt på benken. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 18-20.
Feature article
 • Show author(s) 2015. «Fra nasjonens ubevisste sjeleliv». Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) 2014. Beredskapskunnskap - et ideologisk nullpunkt. Morgenbladet. 26-27.
 • Show author(s) 2013. Mediekannibalisme. Morgenbladet. 19-19.
 • Show author(s) 2011. Fra eksistensialisme til ideologikritikk. [Om Dag Solstad]. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2010. Knausgårds kulturmasochisme. Dagbladet. 56-57.
 • Show author(s) 2006. Ibsen som antiidealistisk modernist. Bergens Tidende. 37-37.
 • Show author(s) 2004. Kristeva, Holberg og psykosomatikken. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) 2002. På sporet av den tapte tid. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2001. Garborg, Nietzsche og masochismen. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2001. Garborg og de trette menn. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2000. Jeg-svakhet eller autonomi? (Om Torunn Borges "Gudsskrekk"). Dagsavisen.
 • Show author(s) 1999. Tidens idéhistorie, Anmeldelse av: Trond Berg Eriksen: Tidens historie. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1999. Selvbiografisk om Adorno. Morgenbladet.
 • Show author(s) 1999. Satire eller sensur? Morgenbladet.
 • Show author(s) 1999. Refleksjon som symptom. Morgenbladet.
 • Show author(s) 1999. Litterært forsvinningsnummer Anmeldelse av: Dag Solstad: T. Singer. Morgenbladet.
 • Show author(s) 1999. Instruksjon eller debatt? Morgenbladet.
 • Show author(s) 1999. Familiesosiologiens mysterier. Morgenbladet.
 • Show author(s) 1998. Projektiv persepsjon - replikk til Erik Østerud. Norsklæreren. 56-58.
 • Show author(s) 1998. "Uklart perspektiv på Ibsen og den visuelle kulturen." Anmeldelse av Erik Østerud: <I>Den optiske fordring</I>. Norsklæreren. 49-51.
 • Show author(s) 1997. Fra skjønnhetsmyte til promiskuitet (om Naomi Wolfs forfatterskap). Morgenbladet.
 • Show author(s) 1997. Benjamin i Bergen. Morgenbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2012. Eksempelet og kunnskapens orden. Ein analyse av eksempel i munnlege og skriftlege didaktiske tekstar.
 • Show author(s) 2000. Ironi som symptom - en kritisk studie av Søren Kierkegaards "Om Begrebet Ironi".
Interview
 • Show author(s) 2014. Den gang teaterkritikk førte til borgerkrig.
 • Show author(s) 2002. Debatt og dannelse.
 • Show author(s) 2002. DEn siste kulturradikaler - Samtale med Eivind Tjønneland.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Innledning. 16 pages.
 • Show author(s) 2019. Sakprosa og skjønnlitterære ambisjonar. Sakprosaåret 2018. 21 pages.
 • Show author(s) 2019. Etterord. 32 pages.
 • Show author(s) 2018. Sakprosa. 35 pages.
 • Show author(s) 2018. Marginalités/ Marginalities. 6 pages.
 • Show author(s) 2017. Stein Mehrens essayistikk. -78 pages.
 • Show author(s) 2016. Marginalités/ Marginaliteter. 9 pages.
 • Show author(s) 2016. Etterord. 58 pages.
 • Show author(s) 2015. Paradigms of Criticism in the Eighteenth Century: Some Considerations Concerning Publicity and Secrecy. 16 pages.
 • Show author(s) 2014. Objektbesetning og allmenngjøring i Michael Curtiz' Casablanca - en kritikk av Zizeks autoritetsspøkelse. 16 pages.
 • Show author(s) 2014. Innledning. 16 pages.
 • Show author(s) 2014. Hildebrand Meyer (1723-1785). 9 pages.
 • Show author(s) 2013. THE MYSTICAL POWER OF CHEMISTRY – A BLIND SPOT IN DAG SOLSTAD’S FIRST NOVEL, IRR! GRØNT! 13 pages.
 • Show author(s) 2013. Henrik Ibsen: The Conflict between the Aesthetic and the Ethical. 32 pages.
 • Show author(s) 2013. Etterord. 31 pages.
 • Show author(s) 2013. Bjørnson som essayist. 9 pages.
 • Show author(s) 2012. Tid, evighet og erindring i "Kjærlighedens Komedie" : Falks filosofiske selvmotsigelser. 22 pages.
 • Show author(s) 2011. Railway Hysteria and gender ideology in "Pillars of Society". 16 pages.
 • Show author(s) 2011. Jan Erik Vold som entusiastisk essayist. 10 pages.
 • Show author(s) 2011. Ibsen and Darwin. 10 pages.
 • Show author(s) 2011. Etterord : biografi og bakgrunn. 27 pages.
 • Show author(s) 2010. Åsmund Sveens antologi Norsk ånd og vilje og litteraturen i norsk nazisme. 17 pages.
 • Show author(s) 2010. Henrik Ibsens Brand og Søren Kierkegaard. 15 pages.
 • Show author(s) 2010. Glimt fra den skandinaviske tidsskriftkritikken 1887 - 1890. 15 pages.
 • Show author(s) 2010. From Heredity of Acquired Traits to Atavism : The Impact of Darwin on Scandinavian Literature. 7 pages.
 • Show author(s) 2009. Welhaven og erindringens ambivalens. 17 pages.
 • Show author(s) 2009. Identifikation mit dem Wunsch des Anderen – Eine Kritik der absoluten Negativität in Kierkegaards Über den Begriff er Ironie. 11 pages.
 • Show author(s) 2009. Etterord. 22 pages.
 • Show author(s) 2008. Kultur- og livsstilsjournalistikken på 1700-tallet - En kritikk av Habermas' offentlighetsteori. 14 pages.
 • Show author(s) 2008. Kaffemytologien i opplysningstiden - mellom utopi og demoni. 12 pages.
 • Show author(s) 2008. Innledning. 17 pages.
 • Show author(s) 2008. Holberg and the Enlightenment. 16 pages.
 • Show author(s) 2008. Den hysteroide kulturjournalistikken - en freudiansk kritikk. 17 pages.
 • Show author(s) 2007. "Essayisten par excellence" - Nils Kjær in memoriam. 12 pages.
 • Show author(s) 2006. Uskyldens demoni. 4 pages.
 • Show author(s) 2006. Nyrnes, Aslaug: Det didaktiske rommet 1. opposisjonsinnlegg fra komitemedlem. 20 pages.
 • Show author(s) 2006. Ibsen, Brandes og ideen om fremtidens aristokrati. 17 pages.
 • Show author(s) 2006. Forord: Holberg og essayet. 74 pages.
 • Show author(s) 2006. Bjørnstjerne Bjørnson : Literature, 1903. 27 pages.
 • Show author(s) 2005. Sult og "Fra det ubevidste Sjæleliv". 16 pages.
 • Show author(s) 2005. Repetition, Recollection and Heredity in Ibsen's Ghosts - the Context of Intellectual History. 13 pages.
 • Show author(s) 2005. Holberg som hysteriker. 19 pages.
 • Show author(s) 2005. Bjørnstjerne Bjørnson : Litteraturprisen 1903. 27 pages.
 • Show author(s) 2004. Mehren og det mytiske. 11 pages.
 • Show author(s) 2004. Erindringens kroppslige poetikk : Henrik Ibsens dikt Mindets magt. 10 pages.
 • Show author(s) 2003. Verdikonservatismen. 7 pages.
 • Show author(s) 2003. Liberalismen. 7 pages.
 • Show author(s) 2003. Fra vitenskapsoptimisme til positivismekritikk. 31 pages.
 • Show author(s) 2003. Dannelse og utdanning. 35 pages.
 • Show author(s) 2003. "Om å lese Ibsen i sammenheng", i: Henrik Ibsen: Samlede Verker 1850-1863, Bind 1, Kagge forlag 2003. 8 pages.
 • Show author(s) 2002. Verden som vilje og forestilling: generasjonsmotsetninger i noen norske filmer. 21 pages.
 • Show author(s) 2002. Preserving Innocence. The Dialectics of Desire in Little Red Ridinghood. 4 pages.
 • Show author(s) 2002. Etterord. 10 pages.
 • Show author(s) 2000. Garborg, Jæger og bohemen. 7 pages.
 • Show author(s) 1998. Kvinnelighetens syndefall - det dyriske hos Løveid. 13 pages.
 • Show author(s) 1998. Etterord i Peter Bürger: <I>Om avantgarden</I>.
 • Show author(s) 1996. Vanens virkelighet som gjentagelsens mulighet. 14 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2018. Gripsruds grep : Offentlighetshistorie som ideologi. Freigeist Publication.
Book Translation
 • Show author(s) 2005. Masseforakt : kampen mellom høy og lav kultur i moderne samfunn.
Academic literature review
 • Show author(s) 2009. Ibsen som individualanarkist Anmeldelse av: Arvid Nærø: Den politiske Ibsen, Oslo 2008. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 67-71.
 • Show author(s) 2007. Ibsen interpreted as an allegory of systems theory. Review of: Kjetil Jakobsen: Kritikk av den rene autonomi: Ibsen, verden og de norske intellektuelle. Avhandling for dr. art.-graden, University of Oslo 2004. Ibsen Studies. 122-128.
Foreword
 • Show author(s) 2018. Føreord. 7-8.
Interview Journal
 • Show author(s) 2019. Enquête Bloom i Norge. Agora. 177-180.

More information in national current research information system (CRIStin)