Home
 • E-maileldbjorg.haug@uib.no
 • Visitor Address
  Dokkeveien 2B
  N-5020 Bergen
  Room 
  508
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

"The Decline and Fall of the Kalmar Union"

"The Two Swords: The Church and the Kingdom in Medieval Norway"

"Diplomatics and Analysis of Documents"

Textbook
 • Show author(s) (2004). Lars Hamre: Innføring i diplomatikk. Hamriana.
Academic article
 • Show author(s) (2019). Queen Margaret's Legitimate Power Base at the Change of Dynasty in Scandinavia, 1387–1388. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning. 10-36.
 • Show author(s) (2018). On the coronations of Magnus Eriksson and their sources. Historisk Tidsskrift (Norge). 24-39.
 • Show author(s) (2015). Concordats, Statute and Conflict in Árna saga biskups. Collegium Medievale. 70-104.
 • Show author(s) (2010). Stavanger-privilegiet, Stavangers romanske domkirke og klostersamfunnet på Utstein. Historisk Tidsskrift (Norge). 263-271.
 • Show author(s) (2009). On the early history of the Stavanger Church. Historisk Tidsskrift (Norge). 453-483, 554.
 • Show author(s) (2009). Kort innføring i diplomatikk: Diplomtyper og formelverk. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 246-252.
 • Show author(s) (2008). Om Utstein klosters bygningshistorie. Collegium Medievale. 169-180.
 • Show author(s) (2008). Minor Papal Penitentiaries of Dacia, their Lives and Careers in Context (1263 – 1408). Collegium Medievale. 86-157.
 • Show author(s) (2008). Challenges in the Research of Norwegian Monastic History. American Benedictine Review. 64-96.
 • Show author(s) (2003). Ein diplomatarisk og rettshistorisk analyse av Sættargjerda i Tunsberg. Historisk Tidsskrift (Norge). 381-431.
 • Show author(s) (2002). Muligheter og begrensninger i de Islandske annalene. Forum mediaevale: tidsskrift for middelalderforskning. 57-80.
 • Show author(s) (2001). Political Archeology. Heimen - Lokal og regional historie. 147-153.
 • Show author(s) (2001). Dronning Margrete og Drotningdalen: Kildekritiske betraktninger over tradisjonen - og litt om noen middelalderkilder som kan støtte den. Bøgda vår. 79-86.
Report
 • Show author(s) (2009). HIS 114: Fremveksten av Kalmarunionen: Foreløpig utgave. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Kvinnen som forente Norden.
 • Show author(s) (2011). Kirkeordningen i Eidsvoll i middelalderen.
 • Show author(s) (2010). Margrete, dronningen som samlet Norden.
 • Show author(s) (2010). Introduksjon til klostertilværelsen. Foredrag og omvisning på Utstein kloster.
 • Show author(s) (2008). Utstein klosters historie - meditasjon i middelalderen.
 • Show author(s) (2008). Klostrene - en nøkkel til middelalderens Norge.
 • Show author(s) (2004). Meditasjon i middelalderen.
 • Show author(s) (2003). St. Olavs lov og Kalmarunionen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). The cult of St Swithun in Scandinavia, c. 1020--c. 1340.
 • Show author(s) (2016). The Norwegian Provincial Statute of 1280: Reform or Renewal?
 • Show author(s) (2014). Provinsialstatuttet av 1280 og dets nedslag i Árna saga.
 • Show author(s) (2013). Coronation and Conflict.
 • Show author(s) (2012). The Council of Basle, the Rise against King Erik the Pomeranian and the Last Provincial Statute of Norway.
 • Show author(s) (2012). The Coronation Oath of Eirik Magnusson and the Provincial Statute of 1280.
 • Show author(s) (2011). The Metropolitan, the King, and the Provision of Bishops in ‘Norgesveldet’.
 • Show author(s) (2011). The Conflict over the Archiepiscopal See of Nidaros According to the Theories of Papalism, Curialism, and Royal Government of the Church.
 • Show author(s) (2011). Kvinnor som ledare: Medeltida förebilder: Kan drottning Margareta och den nordiska unionen inspirera till nya tankemönster?
 • Show author(s) (2011). Austin Canons and Benedictine Monks in the Medieval Stavanger Church.
 • Show author(s) (2008). Scandinavian Papal Penitentiaries. Session 'The Papacy in Avignon, II: Curial Culture'.
 • Show author(s) (2008). Kort innføring i diplomatikk: diplomtyper og formelverk.
 • Show author(s) (2007). The Rise of the Stavanger Church.
 • Show author(s) (2007). The Conflict in the Stavanger Church around 1300 and the Intervention of Håkon Magnusson.
 • Show author(s) (2007). Mendikantene som ble pavelige pønitensiarer og biskoper i Norden i det 13. og 14. århundre.
 • Show author(s) (2007). Bishops and Their Men: The Conflict between the Bishop of Stavanger and the Cathedral Chapter towards the End of the 13th Century.
 • Show author(s) (2005). Margaret, the Dowager Queen of Norway (1380 - 1412).
 • Show author(s) (2004). The Augustinians in Medieval Norway.
 • Show author(s) (2004). Stavanger-privilegiet.
 • Show author(s) (2004). Olavsklosteret i Stavanger og etableringen av Utstein: Klosterliv i middelalderen.
 • Show author(s) (2004). Nye perspektiver på Stavanger-privilegiet 1093 � 1450.
 • Show author(s) (2004). Magnus rex illustris consanguineus meus.
 • Show author(s) (2003). Utstein i middelalder, kongsgårdtiden, klosterperioden (ca. 850 - 1537).
 • Show author(s) (2003). St. Olavs lov og unionskongene i senmiddelalderen.
 • Show author(s) (2003). Papal penitentiaries on Scandinavian Bishops' Sees.
 • Show author(s) (2003). Muligheter og begrensninger i de islandske annaler.
 • Show author(s) (2002). Eldre islandske annaler som historiske kilder.
 • Show author(s) (2001). Utstein kloster og Klosterøys historie i middelalderen.
Editorial
 • Show author(s) (2010). Stavanger privilege, Stavanger's Romanesque cathedral and monastic community in the Utstein. Historisk Tidsskrift (Norge). 263-271.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2003). Som man roper i skogen får man svar. Stavanger Aftenblad.
Book review
 • Show author(s) (2013). Norske sigiller fra middelalderen, tredje bind: Geistlige segl fra Nidaros bispedømme, utgitt av Odd Fjordholm (✝), Erla B. Hohler, Halvor Kjellberg og Brita Nyquist. Riksarkivet, Oslo 2012. 272 sider. Kr. 450,-. ISBN 978-82-548-0119-2. Collegium Medievale. 116-120.
 • Show author(s) (2011). Corinne Péneau (red.), Itinéraires du savoir de l’Italie à la Scandinavie (Xe–XVIe siècle): études offertes à Élisabeth Mornet (Paris: Publications de la Sorbonne 2009). 461 s. Historisk tidskrift (Sverige). 128-141.
 • Show author(s) (2008). Konge, Kirke og Samfund: De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder {King, Church and Society: the two authorities in Denmark in the Late Middle Ages].: Agnes S. Arnorsdottir, Per Ingesman & Bjørn Poulsen (Eds). Scandinavian Journal of History. 311-315.
 • Show author(s) (2008). King, Church and Society: the two authorities in Denmark in the Late Middle Ages. Scandinavian Journal of History. 311-315.
 • Show author(s) (2007). Vita Griffini Filii Conani: The medieval Latin life of Gruffudd ap Cynan. Scandinavian Journal of History. 116-117.
 • Show author(s) (2007). Brian Patrick McGuire, Den levende middelalder: Fortællinger om dansk og europæisk identitet. Historisk Tidsskrift (Norge). 497-502.
 • Show author(s) (2006). Pernille Herman (ed.): Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture. Historisk Tidsskrift (Norge). 323-326.
 • Show author(s) (2006). Anders Bøgh: Sejren i kvindens hånd. Historisk Tidsskrift (Norge). 307-310.
 • Show author(s) (2003). Korsfylket - Baaslands Rogalandshistorie holder ikke. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2003). Korsfylket - Baaslands Rogalandshistorie holder ikke. Stavanger Aftenblad.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2017). Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) (2005). Utstein kloster og Klosterøys historie. Stiftelsen Utstein Kloster.
Academic monograph
 • Show author(s) (2006). Provincia Nidrosiensis i dronning Margretes unions- og maktpolitikk : With an English Summary.
 • Show author(s) (2005). Utstein kloster og Klosterøys historie.
Compendium
 • Show author(s) (2009). Kompendium HIS 114 Kalmarunionens vekst og fall.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2007). Norsk suverenitet under dronning Margrete og Erik av Pommern (1388-1449).
 • Show author(s) (2006). The Major Churches in Iceland and Norway. A study into the major churches in Skálholt diocese and Bergen diocese in the 11th to the 15th centuries.
 • Show author(s) (2006). Forestillinger om Norge og norsk identitet som politisk faktor fra middelalder til tidlig nytid.
 • Show author(s) (2005). "Følger klostrene i Bergen den sammme normen for klosterutbygging som i resten av Europa i middelalderen?".
 • Show author(s) (2004). Erkebiskop Olav Engelbrektssons siste leveår 1533-1538 - et politisk sluttspill eller utgangspunkt for en norsk "motreformasjon"?
 • Show author(s) (2003). Cultural Connections between Munkeliv and Vadstena 1420-1455.
Masters thesis
 • Show author(s) (2006). Agrarkrisa i Bruvik Herad i seinmellomalderen.
Interview
 • Show author(s) (2005). Vårt best bevarte kloster.
 • Show author(s) (2005). Nytt funn om Stavanger-privilegiet.
 • Show author(s) (2005). Kulturskatt i Rogaland eldre enn antatt.
 • Show author(s) (2005). - Utstein kloster er eldre enn vi tror.
 • Show author(s) (2004). Klosterøyas historie.
 • Show author(s) (2003). ”Olav Kyrre påbegynte Domkirken på 1000-tallet”.
 • Show author(s) (2003). Olav Kyrre begynte på Domkirken på 1000-tallet.
Programme participation
 • Show author(s) (2011). Norvegr - ny Norgeshistorie.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. 12 pages.
 • Show author(s) (2016). The Council of Basle, the Rise against King Erik of Pomerania and the Last Provincial Statute of Norway. 12 pages.
 • Show author(s) (2014). The Nidaros Province as a Political Actor in the Norwegian Commonwealth. 40 pages.
 • Show author(s) (2014). Austin Canons and Benedictine Monks in the Medieval Stavanger Church. 21 pages.
 • Show author(s) (2012). The Metropolitan, the King and the Bishops in 'Norgesveldet'. 44 pages.
 • Show author(s) (2012). The Conflict in the Stavanger Church around 1300 and the Intervention of Håkon Magnusson. 34 pages.
 • Show author(s) (2012). Geistlige segl fra Nidaros bispedømme.
 • Show author(s) (2008). The Conflict of the Stavanger Church around 1300 and the Intervention of Håkon Magnusson. 35 pages.
 • Show author(s) (2007). Thorgils, bishop, d. 1276. 3 pages.
 • Show author(s) (2007). Penitentiaries, Scandinavian.
 • Show author(s) (2007). Gyrd Aslesson, bishop, ? - 1355.
 • Show author(s) (2007). Askell Jonsson, bishop, c. 1190 - 1254. 4 pages.
 • Show author(s) (2006). Middelalderens lærdomsinstitusjoner i Stavanger-regionen. 20 pages.
 • Show author(s) (2006). Jakob Knudsen, bishop, royal chancellor, 1370-1420.
 • Show author(s) (2006). Eskill of Nidaros, archbishop, before 1372-11 March 1428.
 • Show author(s) (2005). Nye perspektiver på Stavanger-privilegiet 1093 - 1450. 21 pages.
 • Show author(s) (2005). Noen refleksjoner etter arbeidet med Utstein klosters historie. 24 pages.
 • Show author(s) (2005). Gli Agostiniani nella Norvegia medievale. 7 pages.
 • Show author(s) (2003). Striden mellom erkebiskop Jørund og domkapitlet i Nidaros (Eldbjørg Haug og Steinar Imsen har redigert artikkelen etter Lars Hamre sine førelesingar på Historisk institutt hausten 1980. Posthumt utgjeven.). 27 pages.
 • Show author(s) (2003). Konkordat - konflikt - privilegium: Sættargjerden som indikator på forholdet stat - kirke fra Magnus Lagabøter til Christian I (1273 - 1458). 37 pages.
 • Show author(s) (2002). Erkebiskopen under Kalmarunionen. 6 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2008). Vinald Henriksson, archbishop of Nidaros, d.1402. . In:
  • Show author(s) (2008). International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online.
 • Show author(s) (2008). Trond Gardarsson of Nidaros, archbishop c. 1330 - August 1381. . In:
  • Show author(s) (2008). International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online.
 • Show author(s) (2008). Reinald, bishop of Stavanger, d. 1135. . In:
  • Show author(s) (2008). International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online.
 • Show author(s) (2008). Nicholas Jakobsen Rusare, archbishop of Nidaros, d. 1386. . In:
  • Show author(s) (2008). International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online.
 • Show author(s) (2008). Håkon II Ivarsson, bishop of Stavanger, ca. 1345 – after 1425. . In:
  • Show author(s) (2008). International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online.
 • Show author(s) (2008). Hallgeir Osmundsson, bishop of Stavanger and the Faroes, mentioned 1378-1392. . In:
  • Show author(s) (2008). International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online.
 • Show author(s) (2008). Arne, bishop, d. 1303: Bishop of Stavanger 1277-1303. 4 pages. In:
  • Show author(s) (2008). International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online.
 • Show author(s) (2005). Hans. 135-138. In:
  • Show author(s) (2005). Norges konger og dronninger.
 • Show author(s) (2005). Erik av Pommern. 123-126. In:
  • Show author(s) (2005). Norges konger og dronninger.
 • Show author(s) (2004). Stein Steinarsson. 1 pages. In:
  • Show author(s) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Show author(s) (2001). Hans. . In:
  • Show author(s) (2001). Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) (2001). Eskill. . In:
  • Show author(s) (2001). Norsk biografisk leksikon.
Academic literature review
 • Show author(s) (2012). Layher, William. "Queenship and Voice in Medieval Northern Europe". Medieval Review.
 • Show author(s) (2011). Regesta Norvegica IX : Regesta Norvegica IX 1405–1419. By Gunnar I. Pettersen. Pp. 786. ISBN: 9788254801116. Oslo: Riksarkivet, 2010. £200.00. Scottish Historical Review. 327-328.

More information in national current research information system (CRIStin)

"Erik av Pommerns norske kroning." HT 74, nr. 1 (1995): 1 – 21 og 492 – 508.

Provincia Nidrosiensis i dronning Margretes unions- og maktpolitikk: With an English Summary. Skriftserie fra Historisk institutt. Trondheim 1996 / 2 utg. 2006

"Eidsivatingets lagtingsvedtekt fra 1444 om prestenes innkomster: En kilde til kunnskaper om Romerike i senmiddelalderen." I Romerike i Middelalderen: Årbok XIX Romerike Historielag XIX, redigert av Jan Erik Horgen, Lene Skovholt og Kari Westbye, 132 – 168. Skedsmo: Romerike Historielag, 1998

Margrete, den siste dronning i Sverreætten: Nordens fullmektige frue og rette husbonde. Oslo 2000.

"Konkordat - konflikt - privilegium: Sættargjerden som indikator på forholdet stat - kirke fra Magnus Lagabøter til Christian I (1273 - 1458)." I Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie, redigert av Steinar Imsen, 83 – 119. Trondheim: Tapir, 2003

Utstein kloster og Klosterøys historie. Rennesøy 2005 (redaktør og bidragsyter).

 

"Fra byens grunnleggelse? Nylesning og nytolkning av Stavanger-privilegiet og dets bestemmelsers tradering." I Stavanger Museums Årbok 2004, redigert av Anne-Tove Austbø, 5 - 75. Stavanger: Stavanger Museum, 2005

"Challenges in the Research of Norwegian Monastic History." American Benedictine Review 2008 ;Volum 59.(1) s. 64-96

"Minor Papal Penitentiaries of Dacia, their Lives and Careers in Context (1262 – 1408)." Collegium Medievale 21 (2008)

"The Conflict in the Stavanger Church around 1300 and the Intervention of Håkon Magnusson." In Law and Power in the Middle Ages: Proceedings of the Fourth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2007, edited by Per Andersen, Mia Münster-Swendsen and Helle Vogt, 109-144. Copenhagen: Djøf Publishing, 2008. Revised edition 2011.

See Cristin for more information: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wo/12.Profil.29.25.2.3....

 

 • The Archbishop of Nidaros: Metropolitan, Politician, and Regent
 • The Realm of Norway and its Dependencies, 13th - 15th centuries

dr. philos. 1996

Professor September 2007

Fields of competence