Home
 • E-mailEli.Knudsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 72
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lecture
 • Show author(s) (2013). Analyse av eksamensbesvarelser - fem oppgavetyper, eksamener på Norsk som andrespråk - Norskkusene.
Academic lecture
 • Show author(s) (2014). Norskinnlæreres mestring av inversjon (V2-regelen) i bundne oppgaver og fri produksjon og mulig effekt av frekvent input.
 • Show author(s) (2005). "Om å slå inn (ÅPEN) åpne (DØR) dører" - itemanalyse med videre. Testing av adjektiv og substantiv ved eksamen i norsk for fremmedspråklige.
 • Show author(s) (2003). Erfaringer med bruk av eksamensoppgavetypen "Parsetninger; grammatikk, ord og uttrykk" ved eksamen i norsk for fremmedspråklige.
Compendium
 • Show author(s) (2010). Analyse og systematisering av flervalgsoppgavene på trinn 2 1986-2010 Norskkursene LLE UiB klausulert ikke til utlån.
 • Show author(s) (2010). Analyse og systematisering av adjektiv- og substantivoppgavene på trinn 1 og trinn 2 1990-2007 Norskkursene LLE UiB klausulert ikke til utlån.

More information in national current research information system (CRIStin)