Home
Elin Sarai's picture

Elin Sarai

Associate Professor, Adjunct associate professor at the Faculty of Law
 • E-mailelin.sarai@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Kan selvkostprinsippet påberopes av den enkelte borger ved beregning av offentlige gebyrer? Kritisk juss. 141-179.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2011). Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold.
Programme participation
 • Show author(s) (2004). Intervju vedrørende norske statsmisjonærer.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2014). Rettssikkerhet i lignings og avgiftsbehandlingen. 17 pages.
 • Show author(s) (2007). Saksbehandling i avgiftssaker m.m. 13 pages.
 • Show author(s) (2007). Finansiering. 38 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. feb. 1997 nr. 19 Kap. 23 og 24. 2623-2628. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om Folketrygdfondet av 29. juni 2007 nr. 44. 4244-4245. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. feb. 1997 nr. 19. Kap. 23 og 24. 2657-2660. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence 

Research groups