Home
Elisabeth Bjugn's picture

Elisabeth Bjugn

Assistant Professor, Norwegian language courses
 • E-mailElisabeth.Bjugn@uib.no
 • Phone+47 55 58 22 38
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Teaching constructions - could drills be useful?
 • Show author(s) (2019). Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Show author(s) (2016). Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Show author(s) (2016). "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
 • Show author(s) (2015). "Keisarens gamle klær"? Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring.
 • Show author(s) (2014). Grammatikken i andrespråkspedagogikken - Presentasjon av eit prosjekt under utviklng.

More information in national current research information system (CRIStin)