Home
Elisabeth Hesjedal's picture

Elisabeth Hesjedal

Associate Professor
  • E-mailElisabeth.Hesjedal@uib.no
  • Phone+47 55 58 32 39
  • Visitor Address
    Christies gate 13
    5015 Bergen
  • Postal Address
    Postboks 7807
    5020 Bergen

I have a particular interest in special needs education, interprofessional collaboration and inclusive education for children at risk.

Academic article
  • Show author(s) (2021). Educational psychology counsellors’ views about children’s participation in educational decision-making: A thematic analysis. The International Journal of Children's Rights. 640-661.
  • Show author(s) (2020). Voksne CI-brukeres post-operative erfaringer. En kvalitativ undersøkelse av hva fire voksne CI-brukere erfarer som viktig i tiden etter lydpåsetting. Norsk tidsskrift for logopedi. 6-15.
  • Show author(s) (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i ansvarsgrupper for utsette barn i lys av etisk fordring og instrumentalistisk mistak. Norsk pedagogisk tidsskrift. 304-314.
  • Show author(s) (2016). The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 841-855.
  • Show author(s) (2015). Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work. 437-445.
  • Show author(s) (2015). Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 1280-1293.
Lecture
  • Show author(s) (2022). Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
  • Show author(s) (2020). Barnevernsforum: Utdanning for barn i barnevernet - status og tverretatlig samarbeid.
Popular scientific lecture
  • Show author(s) (2022). Impact Challenge Dypdykk 1. Tidlig innsats og forebygging av skolefrafall.
Academic lecture
  • Show author(s) (2022). Utdanning for barn i barnevernet: status og tverretatlig samarbeid.
  • Show author(s) (2012). Interprofessional collaboration regarding children at risk.
  • Show author(s) (2012). External interprofessional collaboration: Self-reported successful external inter-professional collaboration by primary teachers and social workers in multidisciplinary teams.
Feature article
  • Show author(s) (2017). Barnevernsbarna taper. Bergens Tidende.
  • Show author(s) (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35.
Doctoral dissertation
  • Show author(s) (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern. Kva kan støtte utsette barn og unge?
Academic chapter/article/Conference paper
  • Show author(s) (2020). Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. 22 pages.
  • Show author(s) (2020). Lærerens rolle og elevenes medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjeden. 19 pages.
  • Show author(s) (2020). Individuelle opplæringsplaner i skolen. 18 pages.
  • Show author(s) (2016). Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. 7 pages.
Academic literature review
  • Show author(s) (2021). "We Want to be Educated!": A thematic analysis of gifted students' view on education in Norway. Nordic Studies in Education. 219-238.

More information in national current research information system (CRIStin)

Hesjedal, E. (2016). Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. I R. S. Hausstätter & S. M. Reindal (Red.), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte (s. 113-119). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.