Home
Elisabeth Hesjedal's picture

Elisabeth Hesjedal

Associate Professor

I have a particular interest in special needs education, interprofessional collaboration and inclusive education for children at risk.

Academic article
  • Hesjedal, Elisabeth. 2017. Tverrprofesjonelt samarbeid i ansvarsgrupper for utsette barn i lys av etisk fordring og instrumentalistisk mistak. Norsk pedagogisk tidsskrift. 304-314.
  • Hesjedal, Elisabeth; Iversen, Anette Christine; Bye, Hege Høivik; Hetland, Hilde. 2016. The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 841-855.
  • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine. 2015. Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work. 437-445.
  • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Manger, Terje. 2015. Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 1280-1293.
Academic lecture
  • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine. 2012. Interprofessional collaboration regarding children at risk.
  • Hesjedal, Elisabeth; Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde. 2012. External interprofessional collaboration: Self-reported successful external inter-professional collaboration by primary teachers and social workers in multidisciplinary teams.
Feature article
  • Hesjedal, Elisabeth. 2017. Barnevernsbarna taper. Bergens Tidende.
  • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian. 2016. Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35.
Doctoral dissertation
  • Hesjedal, Elisabeth. 2014. Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern. Kva kan støtte utsette barn og unge?
Academic chapter/article/Conference paper
  • Hesjedal, Elisabeth. 2016. Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. 7 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Hesjedal, E. (2016). Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. I R. S. Hausstätter & S. M. Reindal (Red.), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte (s. 113-119). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.