Home
 • E-mailElisabeth.Schanche@uib.no
 • Phone+47 55 58 90 88
 • Visitor Address
  Det psykologiske fakultet, Christiesgate 12
  Bergen
  Room 
  322
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Psychotherapy research; prosess- and outcome research

Short-term psychodynamic therapy and psychotherapy integration

Mindfulness in clinical work, with focus on the prevention of recurrent depression (mindfulness based cognitive therapy, MBCT)

Sensorimotor psychotherapy, with focus on treatment of complex trauma

Self-compassion

Kroppsspråk (NRK, Tv series): https://tv.nrk.no/serie/kroppsspraak

Møt en forsker (Nysgjerrigper): https://nysgjerrigper.no/Artikler/2017/mai/mot_en_forsker

Møte med styggen på ryggen (BT): https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/P5VQR/Mote-med-Styggen-pa-ryggen

Slik kommer du ut av depresjonen (BT): https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/OElrw/Slik-kommer-du-ut-av-depresjonen

Hva er egentlig mindfulness (Kartasis): http://www.katarsisuib.no/del-2-egentlig-mindfulness/

Med ett bein i forskningen og ett hos pasientene (UiB): http://www.uib.no/aktuelt/79427/med-ett-bein-i-forskning-og-ett-hos-pasienten

Intervju NRK om grunnleggende behov for sosial kontakt i forbindelse med situasjonen på sykehjem under koronapandemien: https://www.nrk.no/vestland/eldre-pa-sykehjem-har-ikke-fatt-besok-pa-seks-maneder-1.15172092

Kronikk i BT om grunnleggende menneskelige behov som belyses av Tsjekhov i teaterstykket "Onkel Vanja": https://www.bt.no/kultur/i/9OvL65/tsjekhovs-karakterer-strever-med-aa-finne-sin-plass

Lørdagskafe på DNS og samtale om teaterstykket "Onkel Vanja": https://dns.no/03-10-lordagskafe-onkel-vanja-og-var-rastlose-passivitet/

Relation, prosess and alliance in psychotherapy: Undervisningen skal gi en innføring i det begreps- og forskningsmessige grunnlag for vurdering av relasjonelle faktorer som har betydning for utfall i psykoterapi. Temaet omfatter forelesninger og praktisk ferdighetstrening om terapeutiske intervensjoner som kan fremme den terapeutiske alliansen. Det vil bli lagt vekt på sentrale forhold ved den terapeutiske relasjonen som identifisering av kjennetegn på god kontakt og allianse mellom terapeut og pasient, empatisk validering og håndtering av alliansebrudd.

Dynamisk psykoterapi: Undervisningen gir en oversikt over hovedlinjene i utviklingen fra klassisk psykoanalyse og frem til moderne psykodynamisk psykoterapi med teoretiske hovedbegreper og prinsipper for psykodynamisk arbeidsmetodikk.

Terapi integrasjon: Undervisningen gir en innføring i det integrative perspektivet innenfor psykoterapifeltet. Kurset vil også gi en praktisk innføring i hvordan tekniske og teoretiske elementer fra flere terapimodeller kan integreres i arbeid med utgangspunkt i et transdiagnostisk klinisk temaområde

I tillegg har jeg en interesse for å arbeide fram vurderingsformer som omfatter testing av ferdigheter i tillegg til kunnskap. Et ønske er å utarbeide oppgaver som gir for å vurdere studentene som i større grad enn nåværende eksamensoppgaver gir studentene mulighet til å vise sine evner til å anvende den kunnskap de har tilegenet seg.

Academic article
 • Show author(s) (2022). The effect of the two-chair dialogue intervention on self-compassion - adding an emotional evocative component to a basic Rogerian condition. Counselling and Psychotherapy Research.
 • Show author(s) (2022). Self-Compassion and Its Association With Ruminative Tendencies and Vagally Mediated Heart Rate Variability in Recurrent Major Depression. Frontiers in Psychology.
 • Show author(s) (2022). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs–A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research. 1-13.
 • Show author(s) (2022). Etiske dilemmaer for sykehjemsleger under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-9.
 • Show author(s) (2021). Self-criticism and self-reassurance in individuals with recurrent depression: Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and relationship to relapse. Counselling and Psychotherapy Research. 1-12.
 • Show author(s) (2021). Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics. 66-81.
 • Show author(s) (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. Sage Open.
 • Show author(s) (2020). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on risk and protective factors of depressive relapse – a randomized wait-list controlled trial . BMC Psychology.
 • Show author(s) (2020). Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Show author(s) (2020). Is Dispositional Self-Compassion Associated With Psychophysiological Flexibility Beyond Mindfulness? An Exploratory Pilot Study. Frontiers in Psychology.
 • Show author(s) (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies.
 • Show author(s) (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Show author(s) (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Show author(s) (2019). The association between juvenile onset of depression and emotion regulation difficulties. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Show author(s) (2019). Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Show author(s) (2019). Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Show author(s) (2019). A psychophysiological investigation of the interplay between orienting and executive control during stimulus conflict: A heart rate variability study. Physiology and Behavior. 1-8.
 • Show author(s) (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered and Experiential Psychotherapies. 139-159.
 • Show author(s) (2018). Facing social fears: How do improved participants experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 35-44.
 • Show author(s) (2018). Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions? European Journal of Psychotherapy & Councelling. 337-355.
 • Show author(s) (2018). Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? Clinical Psychology and Psychotherapy. 86-95.
 • Show author(s) (2018). Dispositional mindfulness and attentional control: The specific association between the mindfulness facets of non-judgment and describing with flexibility of early operating orienting in conflict detection. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Show author(s) (2017). The association between self-reported difficulties in emotion regulation and heart rate variability: The salient role of not accepting negative emotions. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Show author(s) (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • Show author(s) (2016). What brings you here? Exploring why young adults seek help for social anxiety. Qualitative Health Research. 1705-1720.
 • Show author(s) (2016). Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart rate variability. Mindfulness. 1103-1113.
 • Show author(s) (2016). Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology. 58-72.
 • Show author(s) (2016). Both sides of the story: Exploring how improved and less-improved participants experience mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder. Psychotherapy Research. 106-122.
 • Show author(s) (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 80-90.
 • Show author(s) (2013). Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 765-771.
 • Show author(s) (2013). The transdiagnostic phenomenon of self-criticism. Psychotherapy. 316-321.
 • Show author(s) (2013). Med følelsene i sentrum - utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 790-794.
 • Show author(s) (2013). Affektfobi-terapi: Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 781-789.
 • Show author(s) (2011). The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy. 293-303.
 • Show author(s) (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objective Scale (ATOS). Nordic Psychology. 4-20.
 • Show author(s) (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Nordic Psychology. 4-20.
 • Show author(s) (2010). Training graduate students as raters in pscyhotherapy process research. Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS). Nordic Psychology. 4-20.
 • Show author(s) (2009). Får jeg det til? en kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 240-245.
 • Show author(s) (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 899-908.
 • Show author(s) (2006). En sammenligning av dynamisk korttidsterapi og kognitiv terapi. Kognitiv terapi. 6-13.
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). The functional interaction between attention networks reflects enhanced flexible and adaptive abilities – as measured with heart rate variability .
 • Show author(s) (2009). Affect exposure as a mechanism of change in affect phobia treatment.
 • Show author(s) (2008). Seminar i Korttids psykodynamisk terapi.
 • Show author(s) (2008). Can students reliably rate complex clinical processeses?
 • Show author(s) (2007). Hvordan fremme pasientens selvmedfølelse i psykoterapi?
 • Show author(s) (2007). Behandling av affektfobi.
 • Show author(s) (2007). Behandling av affektfobi.
 • Show author(s) (2007). Behandling av affektfobi.
 • Show author(s) (2006). Er affektopplevelse en virksom endringsmekanisme når pasienter endrer holdning til seg selv?
 • Show author(s) (2006). Behandling av affektfobi.
 • Show author(s) (2006). Behandling av Affektfobi.
 • Show author(s) (2006). Behandling av Affektfobi.
Editorial
 • Show author(s) (2013). Emosjonene inntar psykoterapifeltet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 738-739.
Short communication
 • Show author(s) (2006). Her og nå med Daniel Stern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 953-954.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2015). En systemforståelse av helende relasjoner.
 • Show author(s) (2014). Forståelse og endring av menneskers negative forhold til seg selv. Perspektiver på selvkritikk i medfølelsesfokusert terapi og intensiv dynamisk korttidsterapi.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Emotion regulation difficulties. The role in onset, maintenance and recurrence of major depressive disorder.
 • Show author(s) (2018). Processing emotions in emotion-focused therapy. Exploring the impact of the two-chair dialogue intervention.
 • Show author(s) (2011). From self-criticism to self-compassion: An empirical investigation of hypothesized change processes in the Affect Phobia Treatment model of short-term dynamic psychotherapy for patients with Cluster C personality disorders.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2015). Attentional Lapses as a Transdiagnostic Factor to Target Treatment in Mental Health Disorders: The Role of Mindfulness Training. 24 pages.
Poster
 • Show author(s) (2022). Therapist responsiveness in challenging situations – Results from two surveys on what situations therapists find most challenging.
Errata
 • Show author(s) (2018). Correction to: Trait Self-Compassion Reflects Emotional Flexibility Through an Association with High Vagally Mediated Heart Rate Variability\. Mindfulness. 1994-1995.
Academic literature review
 • Show author(s) (2018). Emotion regulation in current and remitted depression: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology. 20 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Schanche, E., Vøllestad, J., Visted, E., Svendsen, J.S., Osnes, B., Binder, P.E., Franer, P., & Sørensen, L. (2021). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on risk and protective factors of depressive relapse – a randomized wait-list controlled trial. BMC Psychology. Doi:10.1186/s40359-020-00417-1

Miljeteig, I., Forthun, I., Hufthammer, K.O., Engelund, I., Schanche, E., Schaufel, M., Onarheim, K. (2021). Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics. Doi: 10.1177/0969733020981748

Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P.E., Hjeltnes, A., Dunas, I., & Nielsen, G-H. (2020). Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1). https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1776094

Svendsen, J. L, Schanche, E., Osnes, B., Vøllestad, J., Visted, E., Dundas, I., Nordby, H., Binder, P. E., & Sørensen, L. (2020). An exploratory pilot study: Is dispositional self-compassion associated with psychophysiological flexibility beyond mindfulness? Journal: Frontiers in Psychology, section Health Psychology

Dundas, I., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Stige, S.H. (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients, Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2020.1740831

Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P.E., Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., Sørensen, L. (2019). Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training?Counselling and Psychotherapy Research. DOI: 10.1002/capr.12273

Schanche, E., Hjeltnes, A., Nielsen, G. H., Stige, S., & Stiegler, J. R. (2019).  “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research. doi:10.1002/capr.12211

Hjeltnes, A.; Moltu, C., Schanche, E., Jansen, J., Binder, P. E. (2018). Facing social fears: How do young adults experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 1-10. doi:10.1002/capr.12200

Sørensen, Lin, Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., Adolfsdottir, S., Binder, P. E., & Schanche, E. (2018). Dispositional Mindfulness and Attentional Control: The Specific Association between the Mindfulness Facets of Non-judgement and Describing with Flexibility of Early Operating Orienting in Conflict Detection. Frontiers in Psychology.

Visted, E., Vøllestad, J., Nielsen, M., & Schanche, E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2018.02359

Stiegler, J. R., Molde, H., & Schanche, E. (2018). Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions? European Journal of Psychotherapy & Counselling, 20 (3), 337-355.

Stiegler, J. R., Binder, P. E., Hjeltnes, A., Stige, S. H., & Schanche, E. (2018). ‘It’s heavy, intense, horrendous and nice’: clients’ experiences in two-chair dialogues. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21.

Visted, E., Sørensen, L., Osnes, B., Svendsen, J., Binder, P. E., & Schanche, E. (2017). The Association between Self-reported Difficulties in Emotion Regulation and Heart Rate Variability: The Salient Role of Not Accepting Negative Emotions. Frontiers in Psychology, 8: 328. doi:10.3389/2Ffpsyg.2017.00328

Stiegler, J.R., Molde, H., & Schanche, E. (2017). Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? Clinical Psychology & Psychotherapy, 25 (1), 86-95. doi:10.1002/cpp.2144

Svendsen, J.L., Osnes, B., Binder, P.-E., Dundaas, I., Visted, E., Nordby, H., Schanche, E., & Sørensen, L. (2016). Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart-rate variability. Mindfulness, 7: 1103.  doi:10.1007/s12671-016-0549-1

Binder, P.E.; Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G.H.; Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? Scandinavian Psychologist, 3, 8. doi:10.15714/scandpsychol.3.e8

Hjeltnes, A., Molde, H., Schanche, E., Vøllestad, J., Svendsen, J. L., Moltu, C., Binder, P. E. (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 58: 80-90. doi:10.1111/sjop.12342

Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Jansen, Y, & Binder, P.E (2016). Both Sides of the story: Exploring How Improved and Less-Improved Participants Experience Mindfulness-Based Stress Reduction for Social Anxiety Disorder. Psychotherapy Research. 1-17. doi:10.1080/10503307.2016.1169330                                                                                   

Dundas, I., Svendsen, J. L., Wiker, A. S., Granli, K. V., & Schanche, E. (2015). Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology 68, 58-72. doi:10.1080/19012276.2015.1071203

Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Binder, P. E (2015). What Brings You Here? Exploring Why Young Adults Seek Help for Social Anxiety. Qualitative Health Research. 26: 1705-1720. doi:10.1177/1049732315596151 

Sørensen, L., Osnes, B., Binder, P.E., & Schanche, E. (2015). Attentional lapses as a transdiagnostic factor to target treatment in mental health disorders: The role of mindfulness training. In Stoyanov, D., and Stieglitz, R.-D. (Eds). New developments in Clinical Psychology Research. Nova Science Publishers, INC.

Schanche, E. (2013). The trans diagnostic phenomenon of self-criticism. Psychotherapy (50) 3, s. 316-321. doi:10.1037/a0032163

Schanche, E., Hjeltnes, A., Berggraf, L., & Ulvenes, P. (2013). Affektfobi-terapi:Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8 , s. 781-789

Binder, P. E., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Holgersen, H. (2013). Medfølelsene i sentrum – utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 790-794

Binder, P. E., Hjeltnes, Nielsen, G. H., & Schanche, E. (2013).  Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 765-771

Schanche E., Nielsen, G.H., McCullough, L., Valen, J., & Mykletun, A. (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research: Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS). Nordic Psychology, 3, 4-20.

Schanche E., Stiles, T. C., McCullough, L., Svartberg, M., & Nielsen, G. H. (2011). The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in psychotherapy patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, 48, 293-303.

Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Schanche, E., & Nielsen, M. B. (2009). Får jeg det til? En kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 3, s. 240-245.

Binder, P. E., Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Holgersen, H., & Schanche, E. (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, s. 899-908.

 

2016-2017      National Program for Young Research Leaders

2015-2017      Program in University Pedagogy, at the University of Bergen, Norway

2011               PhD: From self-criticism to self-compassion. Supervised by Professor Geir Høstmark Nielsen. Defended at The Faculty of Psychology 30.03.2011:  https://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Schanche_Elisabeth.html

2009              Specialist in clinical psychology, with focus on psychotherapy with adults

2001              Cand. Psychol from the Faculty of Psychology at the University of Bergen

1996              Fundamental thesis (grunnfag) in The Science of Religion, Faculty of Humanities, Bergen, Norway

1994              Batchelor thesis (mellomfag) in Pedagogy, Norsk Lærerhøyskole, Bergen, Norway