Home
 • E-mailElisabeth.Schanche@uib.no
 • Phone+47 55 58 90 88
 • Visitor Address
  Det psykologiske fakultet, Christiesgate 12
  Bergen
  Room 
  322
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Psychotherapy research; prosess- and outcome research

Short-term psychodynamic therapy and psychotherapy integration

Mindfulness in clinical work, with focus on the prevention of recurrent depression (mindfulness based cognitive therapy, MBCT)

Sensorimotor psychotherapy, with focus on treatment of complex trauma

Self-compassion

Relation, prosess and alliance in psychotherapy: Undervisningen skal gi en innføring i det begreps- og forskningsmessige grunnlag for vurdering av relasjonelle faktorer som har betydning for utfall i psykoterapi. Temaet omfatter forelesninger og praktisk ferdighetstrening om terapeutiske intervensjoner som kan fremme den terapeutiske alliansen. Det vil bli lagt vekt på sentrale forhold ved den terapeutiske relasjonen som identifisering av kjennetegn på god kontakt og allianse mellom terapeut og pasient, empatisk validering og håndtering av alliansebrudd.

Dynamisk psykoterapi: Undervisningen gir en oversikt over hovedlinjene i utviklingen fra klassisk psykoanalyse og frem til moderne psykodynamisk psykoterapi med teoretiske hovedbegreper og prinsipper for psykodynamisk arbeidsmetodikk.

Terapi integrasjon: Undervisningen gir en innføring i det integrative perspektivet innenfor psykoterapifeltet. Kurset vil også gi en praktisk innføring i hvordan tekniske og teoretiske elementer fra flere terapimodeller kan integreres i arbeid med utgangspunkt i et transdiagnostisk klinisk temaområde

I tillegg har jeg en interesse for å arbeide fram vurderingsformer som omfatter testing av ferdigheter i tillegg til kunnskap. Et ønske er å utarbeide oppgaver som gir for å vurdere studentene som i større grad enn nåværende eksamensoppgaver gir studentene mulighet til å vise sine evner til å anvende den kunnskap de har tilegenet seg.

Schanche, E., Hjeltnes, A., Nielsen, G. H., Stige, S., & Stiegler, J. R. (2019).  “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research. doi:10.1002/capr.12211

Hjeltnes, A.; Moltu, C., Schanche, E., Jansen, J., Binder, P. E. (2018). Facing social fears: How do young adults experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 1-10. doi:10.1002/capr.12200

Sørensen, Lin, Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., Adolfsdottir, S., Binder, P. E., & Schanche, E. (2018). Dispositional Mindfulness and Attentional Control: The Specific Association between the Mindfulness Facets of Non-judgement and Describing with Flexibility of Early Operating Orienting in Conflict Detection. Frontiers in Psychology.

Visted, E., Vøllestad, J., Nielsen, M., & Schanche, E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2018.02359

Stiegler, J. R., Molde, H., & Schanche, E. (2018). Does the two-chair dialogue intervention facilitate processing of emotions more efficiently than basic Rogerian conditions? European Journal of Psychotherapy & Counselling, 20 (3), 337-355.

Stiegler, J. R., Binder, P. E., Hjeltnes, A., Stige, S. H., & Schanche, E. (2018). ‘It’s heavy, intense, horrendous and nice’: clients’ experiences in two-chair dialogues. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21.

Visted, E., Sørensen, L., Osnes, B., Svendsen, J., Binder, P. E., & Schanche, E. (2017). The Association between Self-reported Difficulties in Emotion Regulation and Heart Rate Variability: The Salient Role of Not Accepting Negative Emotions. Frontiers in Psychology, 8: 328. doi:10.3389/2Ffpsyg.2017.00328

Stiegler, J.R., Molde, H., & Schanche, E. (2017). Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? Clinical Psychology & Psychotherapy, 25 (1), 86-95. doi:10.1002/cpp.2144

Svendsen, J.L., Osnes, B., Binder, P.-E., Dundaas, I., Visted, E., Nordby, H., Schanche, E., & Sørensen, L. (2016). Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart-rate variability. Mindfulness, 7: 1103.  doi:10.1007/s12671-016-0549-1

Binder, P.E.; Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G.H.; Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? Scandinavian Psychologist, 3, 8. doi:10.15714/scandpsychol.3.e8

Hjeltnes, A., Molde, H., Schanche, E., Vøllestad, J., Svendsen, J. L., Moltu, C., Binder, P. E. (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 58: 80-90. doi:10.1111/sjop.12342

Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Jansen, Y, & Binder, P.E (2016). Both Sides of the story: Exploring How Improved and Less-Improved Participants Experience Mindfulness-Based Stress Reduction for Social Anxiety Disorder. Psychotherapy Research. 1-17. doi:10.1080/10503307.2016.1169330                                                                                   

Dundas, I., Svendsen, J. L., Wiker, A. S., Granli, K. V., & Schanche, E. (2015). Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology 68, 58-72. doi:10.1080/19012276.2015.1071203

Hjeltnes, A., Moltu, C., Schanche, E., Binder, P. E (2015). What Brings You Here? Exploring Why Young Adults Seek Help for Social Anxiety. Qualitative Health Research. 26: 1705-1720. doi:10.1177/1049732315596151 

Sørensen, L., Osnes, B., Binder, P.E., & Schanche, E. (2015). Attentional lapses as a transdiagnostic factor to target treatment in mental health disorders: The role of mindfulness training. In Stoyanov, D., and Stieglitz, R.-D. (Eds). New developments in Clinical Psychology Research. Nova Science Publishers, INC.

Schanche, E. (2013). The trans diagnostic phenomenon of self-criticism. Psychotherapy (50) 3, s. 316-321. doi:10.1037/a0032163

Schanche, E., Hjeltnes, A., Berggraf, L., & Ulvenes, P. (2013). Affektfobi-terapi:Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8 , s. 781-789

Binder, P. E., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Holgersen, H. (2013). Medfølelsene i sentrum – utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 790-794

Binder, P. E., Hjeltnes, Nielsen, G. H., & Schanche, E. (2013).  Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 8, s. 765-771

Schanche E., Nielsen, G.H., McCullough, L., Valen, J., & Mykletun, A. (2010). Training graduate students as raters in psychotherapy process research: Reliability of ratings with the Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS). Nordic Psychology, 3, 4-20.

Schanche E., Stiles, T. C., McCullough, L., Svartberg, M., & Nielsen, G. H. (2011). The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in psychotherapy patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, 48, 293-303.

Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Schanche, E., & Nielsen, M. B. (2009). Får jeg det til? En kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 3, s. 240-245.

Binder, P. E., Nielsen, G. H., Vøllestad, J., Holgersen, H., & Schanche, E. (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, s. 899-908.

 

2016-2017      National Program for Young Research Leaders

2015-2017      Program in University Pedagogy, at the University of Bergen, Norway

2011               PhD: From self-criticism to self-compassion. Supervised by Professor Geir Høstmark Nielsen. Defended at The Faculty of Psychology 30.03.2011:  https://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Schanche_Elisabeth.html

2009              Specialist in clinical psychology, with focus on psychotherapy with adults

2001              Cand. Psychol from the Faculty of Psychology at the University of Bergen

1996              Fundamental thesis (grunnfag) in The Science of Religion, Faculty of Humanities, Bergen, Norway

1994              Batchelor thesis (mellomfag) in Pedagogy, Norsk Lærerhøyskole, Bergen, Norway