Home
 • E-mailellen.mortensen@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Anglo-American and French (and Scandinavian) Literature after 1850

Literature and Philosophy

Modern poetry

Gender Theory

Luce Irigaray

 

POSITIONS/TEACHING EXPERIENCE:           

Director, Centre for Women’s and Gender Studies (SKOK), University of Bergen, Norway, 2005-

KVIK101: Introduction to Gender research

KVIK202: Feminist Literary Theory

KVIK201: Gender Theory

Ph.D.-Course: Subject, Embodiment, Agency ( Univ. of Bergen, Spring 2006)

Ph.D. course: Luce Irigaray and the Future of Sexual Difference (MSH, Paris, Fall 2006)

MA course - Litteratur og seksualitet (Univ. of Bergen, Fall 2007)

Professor, Comparative Literature, Dept. of Linguistics and Comparative Literature, University of Bergen, Norway, (1999 -)

- Grunnfag:

The Theory of Drama

Short fiction/Essay: Woolf, Kafka/Montaigne

Modern literary theory: Michel Foucault, Hélène Cixous, Roland Barthes,

Literature and Poetics from 1750 to the Present: Brontë, Kafka, Woolf

Literature and Poetics from Antiquity to 1750: - Greek Tragedy: Aeschylos, Sophocles, Euripides / - Greek Comedy: Aristophanes

Women's Studies and Gender Studies: Irigaray, Foucault, Butler

Women's and Gender Studies (KVIK201 & KVIK202): Teresa de Lauretis, Judith Butler, Elizabeth Grosz, Eve Kosofsky Sedgwick, Leo Bersani

- Mellomfag/Hovedfag:

"Virginia Woolf  Seminar" (Spring 2001)

"Literature and Sexuality" (Spring 2004)

“Tragic Heroines” (Fall 2004)

 

Associate Professor, Comparative Literature, Dept. of Linguistics and Comparative Literature, University of Bergen, Norway. (1994-1999)

Courses taught:

- Grunnfag:

Greek Tragedy: Aeschylos, Sophocles, Euripides

Greek Comedy: Aristophanes

The Epic: Cervantes and Sterne

The Modernist Novel: Marguerite Duras

Feminist Literary Criticism:

- Mellomfag:

Theory: Subject - Society – History

Seminar: The Sonnet

- Hovedfag:

The Tragic

The Modern Lyric

 

Associate Professor, Department of Languages and Literature, University of Tromsø, Norway. (1991-1994)

Courses taught:

- Grunnfag:

Lyric poetry from the Renaissance to 1850

Lyric poetry from 1850 to the present

Modern Drama from Ibsen to the Present

Literary Theory: Psychoanalysis: Freud, Lacan & Kristeva

- Mellomfag/Hovedfag:

Eros in Western Literature by Women

The Tragic: Theoretical and Literary Texts

20. Century Narrative: Short fiction

 

Lecturer, Department of Comparative Literature, University of Wisconsin-Madison

Courses taught:

- Fall 1988

Comparative Literature 209: "Introduction to Literary Forms: The Tragic"

Comparative Literature 288: Masterpieces of Literature for Honors II"

-Spring 1989

Comparative Literature 207: "Introduction to Literature I"

Lecturer, Women's Studies Program, University of Wisconsin-Madison

Course taught:

Women's Studies 440: "Feminism & Social Theory"

Spring 1987

 

Teaching Assistant, Department of Comparative Literature, University of Wisconsin-Madison

Courses taught:

Comparative Literature 207: "Masterpieces of Literature I"

Spring 1985, Fall 1985, Spring 1986, Fall 1986

 

Teaching Assistant, Department of French and Italian, University of Wisconsin-Madison

Courses taught:

French 203 - Fall 1987

French 101 - Spring 1984, Fall 1987

 

Teaching Assistant, Women's Studies Program University of Wisconsin-Madison

Courses taught:

Women's Studies 101: "The Meanings of Woman in Western Culture" - Fall 1983

 

Lecturer, Department of English, Bodö Lærehögskole, Bodö, Norway

Course taught:

Engelsk Grunnfag: "Moderne amerikansk litteratur og kultur" - Fall 1982

 

 

Academic article
 • Show author(s) (2021). The Fury's Revenge: An Ecofeminist Reading of Olga Tokarczuk's Drive Your Plow over the Bones of the Dead. Scando-Slavica. 227-246.
 • Show author(s) (2019). Affect, Hybridity and Transfiguration in Nina Bouraoui’s Garçon manqué. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 168-181.
 • Show author(s) (2017). Mood, Method and Affect: Current Shifts in Feminist Theory. Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics. 1-9.
 • Show author(s) (2015). The uses and abuses of gender theory : Judith Butler's Gender Trouble - 25 years later. Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet. 49-74.
 • Show author(s) (2014). Sexuate difference in a time of terror. Thesis Eleven. 75-89.
 • Show author(s) (2014). Introduction. Nordiques.
 • Show author(s) (2014). Epler, perler og sopp: Kjønn, seksualitet og poetisk tilblivelse i Jenny Hvals "Perlebryggeriet". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 307-325.
 • Show author(s) (2011). Væren og intethetens sangerske: et dionysisk dykk i Gunvor Hofmos poesi. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 99-105.
 • Show author(s) (2009). Feminist Philosophy in Norway, with a View to the Other Nordic Countries. Signs. 239-247.
 • Show author(s) (2008). Seksuell forskjell, ontologisk forskjell: Irigaray og Heidegger. Agora. 101-113.
 • Show author(s) (2007). Ibsen and the scandalous Ghosts and Hedda Gabler. Ibsen Studies. 169-187.
 • Show author(s) (2007). Ibsen and taboos - The Ghosts and Hedda Gabler (Henrik Ibsen). Etudes germaniques. 787-801.
 • Show author(s) (2006). Feminine floker i Ibsens Hedda Gabler. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 388-397.
 • Show author(s) (2004). Livet som tekst: ei lesning av romanen "Kris" av Karin Boye. Syn og Segn. 18-25.
 • Show author(s) (1996). Å kjede seg til døde:kvinnen og det tragiske i Hedda Gabler. Vagant. 28-33.
 • Show author(s) (1996). Writing in the Air: Luce Irigaray with Martin Heidegger. Feminism, Epistemology & Ethics. 31-41.
 • Show author(s) (1996). Butches and Nomads: The dynamic Imperative in Contemporary Feminist Theory. Nora: Journal of Nordic Women´s Studies. 9-20.
Lecture
 • Show author(s) (2019). Samtale om Hedda Gabler med Stine Robin. Moderert av Jonathan Filip.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). Ibsens kvinner: Gengangere og Hedda Gabler.
 • Show author(s) (2017). Paneldiskusjon om "Politisk oppvåkning i litteraturen", sammen med Frode Helmich Pedersen og Cecilie Løveid.
 • Show author(s) (2017). "Den gode samtalen", sammen med Marie Amdam og Sondre Thorbjørnsen (foreligger også som BOBcast).
 • Show author(s) (2016). Moderator under temamøte om "Sjalusi" mellom Per Buvik og Sissel Gran.
 • Show author(s) (2016). Intervju med Sofi Oksanen.
 • Show author(s) (2015). Professorens valg: Virginia Woolf, The Waves.
 • Show author(s) (2014). Interview with Julia Kristeva.
 • Show author(s) (2012). "Å lede et forskningssenter".
 • Show author(s) (2012). "Universitetets utvikling og aktuelle utfordringer".
 • Show author(s) (2012). "Queer teori".
 • Show author(s) (2012). "Kjønn og seksualitet - en kilde til konflikt?".
 • Show author(s) (2012). "HFs samfunnsoppdrag".
 • Show author(s) (2011). Hijab - krav, plikt eller rettighet.
 • Show author(s) (2009). Samtale om Mona Høvrings lyrikk.
 • Show author(s) (2007). Fra fiske- og bondekjerring til teknoberte: en familiehistorisk reise i kvinneskjebner fra 1890-årene til i dag.
 • Show author(s) (2006). Hva er feminisme?
Academic lecture
 • Show author(s) (2018). Trans-kulturelle konfliktlinjer i Nina Bouraouis Garçon manqué.
 • Show author(s) (2016). Re-orientations in Feminist Theory.
 • Show author(s) (2016). Mood, Method and Affect: A Response to Rita Felski's The Limits of Critique.
 • Show author(s) (2015). A Roundtable Discussion: Feminist Perspectives on the Subject of Universal Human Rights. Moderator: Ellen Mortensen, University of Bergen Speaker: Mary Rawlinson, Stony Brook University Speaker: Namita Goswami, Indiana State University Speaker: Noëlle McAfee, Emory University Speaker: Cynthia Willett, Emory University.
 • Show author(s) (2013). Affective Aesthetics: Ontology, Affect, Poiesis.
 • Show author(s) (2013). "The Literary Body: Between Affects and Words".
 • Show author(s) (2012). "Theoretical Perspectives in Gender Research".
 • Show author(s) (2012). "The Question Concerning Technology: Heidegger, Irigraray and Beyond".
 • Show author(s) (2012). "Psykoanalyse og litteratur".
 • Show author(s) (2012). "Nietzsche’s Feminine Aesthetics: Bodies, Forces, Figurations".
 • Show author(s) (2011). Sexuate Difference in a Time of Terror.
 • Show author(s) (2011). "Sexuate Difference, Ontological Difference: irigaray With Heidegger".
 • Show author(s) (2010). "Post-strukturalistiske og dekonstruktuve strategier i kjønnsforskningen: farbare (om)veier?".
 • Show author(s) (2010). "Deleuze and Feminism".
 • Show author(s) (2009). LA CANTATRICE DU NÉANT: UNE PLONGÉE DANS LA POÉSIE DE GUNVOR HOFMO.
 • Show author(s) (2009). Kjønn, nihilisme og frigjøring.
 • Show author(s) (2009). Intethetens sangerske: et dykk i Gunvor Hofmos poesi.
 • Show author(s) (2009). Femininity, Nihilism, Power.
 • Show author(s) (2009). Augusts dragning mot stupet: Natur som tragisk kraft i Hamsuns August-trilogi.
 • Show author(s) (2009). August's Decent into the Abyss.
 • Show author(s) (2008). Queer and post-human theories of gender.
 • Show author(s) (2008). Nietzsches "feminine" estetikk.
 • Show author(s) (2008). Augusts dragning mot stupet: Naturen som tragisk kraft i Hamsuns August-trilogi.
 • Show author(s) (2007). Will to Power in the Feminine.
 • Show author(s) (2007). "Nietzsches 'feminine' estetikk".
 • Show author(s) (2006). Sexual Difference, Ontological Difference: Irigaray with Heidegger.
 • Show author(s) (2006). Kunnskapens kjønn og universitetenes kunnskapsproduksjon.
 • Show author(s) (2006). Ibsen et le scandaleux: Les Revenants et Hedda Gabler.
 • Show author(s) (2006). Ibsen and the Scandalous: Ghosts and Hedda Gabler.
 • Show author(s) (2006). Ibsen and Freud: Hedda Gabler and Ghosts.
 • Show author(s) (2006). Hairy Entanglements in Ibsen's Hedda Gabler.
 • Show author(s) (2006). Frihetens plass i kjønnsforskningen.
 • Show author(s) (2005). Sexual Difference, Ontological Difference: Irigaray and Heidegger.
 • Show author(s) (2005). Poesi: Shakespeare til Karin Moe.
 • Show author(s) (2005). Julia Kristeva og de nye sjelslidelsene.
 • Show author(s) (2005). Frihet og det imaginære.
 • Show author(s) (2005). Freedom in Feminism.
 • Show author(s) (2005). Feminine maskuliniteter.
 • Show author(s) (2005). Destructive Ontology and the Aesthetic Construction of Gender.
 • Show author(s) (2005). Antigone and the Polis.
 • Show author(s) (2005). Airy Reserves: Irigaray With Heidegger.
 • Show author(s) (2004). Sara Heinemäa's "Toward a Phenomenology of Sexual Difference": A Critique.
 • Show author(s) (2004). Holbergprisvinneren 2004: Julia Kristeva. Med Julia Kristeva, Atle Kittang, Irene Matthis, John Fletcher, Kelly Oliver, Sara Beardsworth, Lars Sætre, Ellen Mortensen.
 • Show author(s) (2004). "Sammenbruddets retorikk: Karin Boyes Kris".
 • Show author(s) (2004). "Kristevas kvinnelige genier: Colette".
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2011). Farbare (om)veier? : om dekonstruktive og poststrukturalistiske strategier i kjønnsforskningen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 148-153.
Short communication
 • Show author(s) (2004). "Den eksperimentelle Moe". Dag og Tid. 30-30.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2008). Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2006). Sex, Breath and Force. Sexual Difference in a Post-Feminist Era. Lexington Books.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1995). Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1994). The Feminine and Nihilism: Luce Irgaray with Nietzsche and Heidegger. Universitetsforlaget.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Furiens hevn: en lesning av Olga Tokarczuks roman Før plogen din over de dødes knokler. Prosopopeia. Litterært tidsskrift.
 • Show author(s) (2007). Innledning til Judith Butlers Genustrubbel. Vagant. 123-129.
 • Show author(s) (2006). Kvinnen lever i eksil i språket. Et intervju med Ellen Mortensen. Prosopopeia. Litterært tidsskrift. 34-40.
 • Show author(s) (2004). "Flatbankere, puselesber og femmer". Samtiden. 142-150.
 • Show author(s) (1994). Luce Irigaray og spørsmålet om seksuell differens. Vinduet. 21-28.
Feature article
 • Show author(s) (2014). Europa -- et uferdig prosjekt. Kronikk om Julia Kristeva. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). Hélène Cixous og erindringens paradoks. Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) (2013). Gratulerer med dagen (i anledning Stemmerettighetsjubileet).
 • Show author(s) (2012). Forstå samfunnet - studer kjønn!
 • Show author(s) (2012). 8. marsprogram - NRK Førkveld.
 • Show author(s) (2012). "Tøffe tak, Tøffe spørsmål".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Trans-Atlantic Travels in Edvard Hoem's Family Chronicle (2014–2017). 14 pages.
 • Show author(s) (2020). Between Heidegger's Poetic Thinking and Deleuzian Affect: Irigaray's The Way of Love.
 • Show author(s) (2017). "og bli til støv": en affektiv lesning av Virginia Woolfs Mrs. Dalloway.
 • Show author(s) (2010). Augusts dragning mot stupet: Naturen som tragisk kraft i Hamsuns August-trilogi. 16 pages.
 • Show author(s) (2010). "August's Decent into the Abyss: Nature as Tragic Force in Hamsun's August-Trilogy". 9 pages.
 • Show author(s) (2008). Toril Moi. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Seksualitetsteori og skeiv teori. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Psykoanalytisk tilnærming. 5 pages.
 • Show author(s) (2008). Litterær morsbinding - subaltern genealogi? Om feministisk kanonkritikk. 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Julia Kristeva. 9 pages.
 • Show author(s) (2008). Judith Halberstam. 6 pages.
 • Show author(s) (2008). Hélène Cixous. 6 pages.
 • Show author(s) (2008). Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter. 7 pages.
 • Show author(s) (2008). Elizabeth Grosz. 7 pages.
 • Show author(s) (2007). Inledning.
 • Show author(s) (2006). Nietzsche in the Feminine? Questioning Nietzsche's Will to Power. 12 pages.
 • Show author(s) (2005). Kjødets poesi: Gertrude Steins ‘Lifting Belly’. 8 pages.
 • Show author(s) (2004). "Kjønn i litteraturen: et spørsmål om å være, å bli eller å gjøre?". 13 pages.
 • Show author(s) (2004). "Edvardas lunefulle begjær". 29 pages.
 • Show author(s) (1997). Utopi søker bolig. 14 pages.
 • Show author(s) (1997). Utopi søker bolig. 14 pages.
 • Show author(s) (1997). Det nye i feministisk retorikk - gammelt nytt? Frigjøringens språkdrakt hos Judith Butler og Camilla Paglia. 20 pages.
 • Show author(s) (1997). Den særegne klang av knust sprog. Kapittel om Cecilie Løveids forfatterskap i Nordisk litteraturhistorie, Bind 4: På jorden:1960-1990. 7 pages.
 • Show author(s) (1997). Den særegne klang af knust sprog. Om Cecilie Løveid og Kari Bøge. 8 pages.
 • Show author(s) (1996). Evrydikes taushet:Emily Dickinsons dødspoesi og det orfiske. 24 pages.
 • Show author(s) (1996). Den særegne klangen av knust språk: Cecilie Løveid.
 • Show author(s) (1996). #/Ecriture f#/eminine:a Textual Exploration of Proximities between H#/el#`ene Cixous' "Le Rire de la M#/eduse", Marguerite Duras' Moderato Cantabile and Monique Wittig's Les Guu#/errill#`eres. 24 pages.
 • Show author(s) (1995). Skrift og drift på vift: Karin Moes Kjønnskrift. 19 pages.
 • Show author(s) (1994). Womans's (Un)truth and "le f#/eminin".
Poster
 • Show author(s) (2004). "Drømmen i litteraturen".
Academic literature review
 • Show author(s) (2016). Review of Ulrika Dahl's Skamgrepp. European Journal of Women's Studies, vol. 23, 3: pp. 320-323. First Published July 18, 2016. The European Journal of Women's Studies. 320-323.
Introduction
 • Show author(s) (2008). Innledning. 11-13.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2009). Den besværlige kvinneligheten: Uro, rus og begjær i "Første person entall". 141-166.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 A: BOOKS

1. Kjønnsteori. Eds. Ellen Mortensen, Cathrine Egelnd, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland and Kristin Sampson. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008.

2. Sex, Breath and Force: Sexual Difference in a Post-Feminist Era. Edited by Ellen Mortensen. Lanham, MD: Lexington Books, 2006.

3. Touching Thought: Ontology and Sexual Difference. Lanham, MD: Lexington Books, 2002. (Paperback, April 2003).

4. The Feminine and Nihilism: Luce Irigaray with Nietzsche and Heidegger. Oslo/Oxford: Scandinavian University Press/Oxford U Press (distr.), 1994.

B: REFEREED ARTICLES

5. Farbare (om)veier? : om dekonstruktive og poststrukturalistiske strategier i kjønnsforskningen. Tidsskrift for kjønnsforskning, 2/2011, pp. 148-153.

6. “Væren og intethetens sangerske: Et dionysisk dykk i Gunvor Hofmos poesi”. Norsk Litteraturvitenskaplig Tidsskrift (NLvT), vol 13, no.2 (2011), pp. 99-105.

7. “Feminist Philosophy in Norway.” Signs: Journal of Women in Culture and Society. Vol. 34, no. 2, January 2009, pp. 239-247.

8. “Seksuell forskjell, ontologisk forskjell: Irigaray og Heidegger”. Agora, no. 4/08), pp. 101-113.

9. “Litterær morsbinding – subaltern genealogi? Om feministisk kanonkritikk”. I På tvers: Festskrift til Pål Bjørby. Trondheim: Tapir, 2008, pp.?. (Forthcoming)

10. “Feminine floker i Ibsens Hedda Gabler,” Edda no. 4, 2006, pp. 388-397.

11. “Ibsen et le scandaleux”. Études gérmaniques. Paris/Sorbonne, 2008.

12. “Ibsen and the Scandalous: Ghosts and Hedda Gabler”. Ibsen Studies, vol. 7, no.2, 2007, pp. 169-187.

13. "Kjønnsleppenes estetikk". Kvinneforskning, 4/2001, pp. 44-51.

14. "'All That Is Nameless and New': Exploring Queer Paths in Karin Boye's Poetry." Scandinavica, vol. 40, no. 1, May 2001, pp. 41-70.

15. "Finnes det en feminin estetikk?" Edda, no. 2, (2001), pp. 224-234.

16. “En ubestemmelig død: mimesis og temporalitet i Hjalmar Gullbergs ‘Död amazon.”Agora, no. 4/00-1/01, pp. 140-154.

17. ‘En bevegelig hær av metaforer...:’ Nietzsche, de Man og nyretorikkens utfordringer.” Rhetorica Scandinavica, no. 7/1998, pp. 34.39.

18. "Amasoner, nymfer og gjenferd: en lesning av Charles Baudelaires 'Femmes damnées.’ Lambda Nordica, Vol. 3, no. 4, 1997, pp. 16-40.

19. "Butches & Nomads: the Dynamic Imperative in Feminist Theory". In Nora: Nordic Journal of Women's Studies, no. 1, Vol. 4 (1996), pp. 53-62.

C: INVITED CHAPTERS IN BOOKS

20. “Is there a Feminist Aesthetics?” In Goddesses: A Reader. Ed. By Andrea Kroksnes. Oslo: The National Museum, 2011, pp. 42-67.

21 “August’s Descent into the Abyss: Nature as Tragic Force in Hamsun’s August Trilogy.” In Hamsun in Wonderland. Ed. Kakhaber Loria. Tblisi: University of Georgia, 2010 , pp. 17-25.

22. “Kvinnelighet i utvalgte dikt av Jokob Sande”. Jakob Sande 2010: Sande på Diktarveg. Red. av Gunnstein Akselberg. Fjaler: Jakob Sande Selskapet, 2010, pp. ??.

23. “Augusts dragning mot stupet: Naturen som tragisk kraft i Hamsuns August-trilogi.” I Uro: Knut Hamsun og det rastløse menneske, red. Even Arntzen. Hamarøy: Hamsun-Selskapet, 2010, pp. 25-38.

24. “Den besværlige kvinneligheten: uro, rus og begjær i Første Person Entall. In Som om ingenting: Bare om Vigdis Hjorth. Oslo. Cappelen Damm, 2009, pp. 141-166.

25. “Litterær morsbinding – subaltern genealogi. Om feministisk kanonkritikk.” I Tekster på tvers: Queer-inspirerte lesninger. Festskrift til Pål Bjørby. Ed. C. Hamm, J.M. Sjersted og L.R. Waage. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008, pp. 79-94.

26. “Innledning”. Written with Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin Sampson. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 11-15.

27. “Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter.” Written with Kari Jegerstedt. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 15-21.

28. “Psykoanalytisk tilnærming”. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 22-26.

29. “Hélène Cixous”. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 237-242.

30. “Toril Moi”. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 258-261.

31. “Seksualitetsteori og skeiv teori”. Written with Kari Jegerstedt. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 294-297.

32. “Judith Halberstam”. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 319-324.

33. Elizabeth Grosz”. I Kjønnsteori. Ed. By E. Mortensen et al. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2008, pp. 349-355.

34. “Inledning” to Genustrubbel, (the Swedish translation Judith Butler’s Gender Trouble, trans. by Suzanne Almquist). Introduction translated from Norwegian to Swedish by Sten Andersson. Göteborg: Daidalos, 2006, pp. 7- 19.

35. “Kunnskapens kjønn og universitetenes kunnskapsproduksjon.” In Utstein Kloster seminar 2006: Universitetet – idé og institusjon. Utstein kloster

Haugaland akademi, 2006, pp. 81-88.

36. ”Kjødets poesi: Gertrude Steins ‘Lifting Belly’” i Maskepi og maskerade: Festskrift til Hans Erik Aarset på hans 60-årsdag. Eds. Britt Andersen, Knut ove Eliassen and Gunnar Foss. Trondheim: Tapir, 2005, pp. 97-104.

37. “Edvardas lunefulle begjær” i Hamsuns kvinner: 8 foredrag fra Hamsundagene på Hamarøy 2004. Ed. by Even Arntzen. Hamarøy: Hamsun-Selskapet, 2004, pp. 23-51.

38. "Kjønn i litteraturen: et spørsmål om å være, å bli eller å gjøre?" In Kultur og Kjønn. Eds. Siri Gerhard and Kari Melby. Oslo: Høyskoleforlaget/Norges Forskningsråd, Kulturstudier, nr. 38 (2004), pp. 91-104.

39. "En sadistisk hermafroditt? Kjønnsfigurasjon i Emily Dickinsons 'She dealt her pretty words like Blades'" in Fanden går i kloster: Elleve tekster om det andre. Eds. Randi Gressgård and Siri Meyer. Oslo: Spartacus, 2002, pp. 103-115.

40. “Moralens puls”. I Makt og umoral. Ed. Siri Meyer. (Oslo: Aschehoug, 2001), pp. 150-153.

41. “’The Master-Mistress of my Passion:’ The Rhetoric of Metamorphic Love in Shakespeare's Sonnets.” in Questions of Rhetoric: Literary Studies. Eds. Jostein Gripsrud and Peter Larsen. Rhetoric, Knowledge, Mediation, No. 4, 1999, pp. 28-70.

42. “Fra kjønnsidentitet til nomadiske subjekt.” In Normalitet og identitesmakt i Norge. Ed. Siri Meyer. (Oslo: Gyldendal, 1999), pp. 169-187.

43. "Cecile Løveids Maria Q: drømmetekst eller myto-poetisk tragedie?" In Livsritualer: om Cecilie Løveids dramatikk. Ed. Merete Morken Andersen (Oslo: Gyldendal, 1998), pp. 142-156.

44. "Writing in the Air: Irigaray with Heidegger." In Epistemology, Ethics, Feminism. Eds. Preuss et al. (Oslo: Academica/The University of Oslo, 1997), pp. 31-40.

45. "Eurydikes Taushet: Emily Dickinsons dødslyrikk og det orfiske.” In Modernismens kjønn. Eds. Irene Iversen & Anne Birgitte Rønning. (Oslo: Pax Forlag, 1997), pp. 71-94.

46. "Den særegne klang av knust sprog. Om Cecilie Løveid." Nordisk kvinnelitteraturhistorie, Bind. IV: Paa jorden. Red. Elisabeth Møller Jensen (København: Rosinante, 1997), pp. 366-372.

47. “Det nye i feministisk retorikk- gammelt nytt? Frigjøringens språkdrakt hos Judith Butler og Camille Paglia. In Det Nye. Ed. Siri Meyer. Kulturtekster, no. 9 (Bergen: Senter for europeiske kulturstudier, 1997), pp. 114-133.

48. "Skrift og drift på vift. Om Karin Moes Kjønnskrift." In Perifraser: Festskrift til Per Buvik. Eds. Atle Kittang and Lars Sætre (Bergen: The University of Bergen, 1996) pp. 177-195.

49. "Ecriture féminine: A Textual Exploration of Proximities between Hélène Cixous 'Le Rire de la Méduse', Marguerite Duras' Moderato Cantabile and Monique Wittig's Les Guérillères ". In Mosaikker. Eds. E. Arntzen et al. (Tromsø: Tromsø-studier i litteratur, no. 7, 1996), pp. 167-189.

50. "Woman's (Un)truth and le féminin: Reading Luce Irigaray With Friedrich Nietzsche and Martin Heidegger. In Engaging with Irigaray. Eds. N. Schor, C. Burke & M. Whitford (London/New York: Columbia U Press, 1994), pp. 211-228.

51. "Irigaray and Nietzsche: Echo and Narcissus Revisited." In The Fate of the New Nietzsche. Eds. Michael Ansell-Pearson and Howard Cahill (London: Avebury Press, 1993), pp. 229-251.

D: OTHER ARTICLES

52. “Hélène Cixous og erindringens paradoks”. Article in Bergens Tidende, May 9th, 2007.

53. “Innledning til Judith Butlers Genustrubbel”. Vagant, no. 1, 2007, pp.123-129.

54. “’Kvinnen lever i eksil i språket’. An interview with Ellen Mortensen under the heading “Nietzsche”. Prosopospeia, 2006, pp. 34-40.

55. “Drømmen i litteraturen”. Catalogue text for the exhibition “Kunsten å sove” by Anne J. Sæten, Bergen Museum, (November 2004-February 2005), p. 26.

56. "Livet som tekst: ei lesning av romanen Kris av Karin Boye". Trans. by Marit Neergaard. Syn og Segn, 1/2004, pp. 18-25.

57. “Lausunger, lesber og libertinere: betenkning over den (u)offisielle familien. Vinduet, 1/1998, pp.

58. "Å kjede seg til døde: kvinnen og det tragiske i Hedda Gabler.” Vagant , no. 4, December 1996, pp. 71-94.

59. "Luce Irigaray og spørsmålet om seksuell differens", Vinduet, Vol. 48, no. 2 (1994), pp. 21-28.

60. "Nyere fransk feministisk teori, eller, kjønnsdifferens i den vitenskapelige diskursen.” Nytt om kvinneforskning, no. 5, 1991, pp. 76-82.

61. "Narcissus and the Construction of 'I' in Autobiography.” In Lectures Autobiographiques. Ed. Elaine Marks (Madison: University of Wisconsin-Madison, 1984), pp. 1-13.

62. Lesbianism: A Closeted Existence in within the Contemporary American Lesbian-feminist Novel? Master's Thesis in English (Bergen: The University of Bergen, 1982). 112p.

E: DEBATE ARTICLES

63. “Feil å stenge de ekstreme ute”. Article in Bergens Tidende, 26.11.11.

64. “Sjikane eller kritikk? Julia Kristeva og Holbergprisen.” Debate article written with Atle Kittang and Lars Sætre. Bergens Tidende, January 6th, 2005, p. 32.

65. “Den eksperimentelle Moe”. Article in the series “Bak namnet” in Dag og Tid, Saturday, December 18th, 2004, p. 30.

66. "Flatbankere, puselesber og femmer". Samtiden, no /2004, pp.

67. "Kultur og ukultur i Norges forskningsråd". Samtiden, no. 2/2002. pp.

68. "Å leve som seksuell flyktning i sitt eget land". Samtiden, no.1/2001, pp. 74-81.

F. ARTICLES ACCEPTED FOR PUBLICATION/ FORTHCOMING

69. “Sexuate Difference in A Time of Terror” in Thesis Eleven, vol.?, no.? (2013)

GUEST LECTURES, PAPERS & PRESENTATIONS:

“Psychoanalyse og litteratur”. Presentation given at Fagutvalget for litteraurvitenskap, Uinversity of Bergen, September 18th, 2012.

“HFs samfunnsoppdrag.” Presentation given at Dannelsesutvalgets Student Group, University of Bergen, October 11th, 2012.

“Theoreical Perspectives in Gender Resarch”. Guest lecture at Phd-seminar at Vatnahalsen, February 7th, 2012.

“Sexuate Difference in a Time of Terror”. Guest lecture presented at Irigaray Seminar, RMIT, Melbourne Australia, December 12th, 2011.

“Poststrukturalistiske og dekonstruktive strategier i kjønnsforskningen: farbare (om)veier? Paper presented at the seminar “Agenda for kjønnsforskning”, STK, University of Oslo, November 8th, 2010.

“Deleuze and Feminism”. Lecture given at the seminar “Philosophy and the Social Sciences: Gilles Deleuze.” SVT, University of Bergen, November 16th, 2010.

“Kjønn, nihilisme og frigjøring”. Paper presented at gender research conference organized by the Norwegian research Council, Olso, April 27th, 2009.

“Femininity, Nihilism, Power”. Paper given at Theory Now! SKOK’s 10th Anniversary Symposium, May 14th, 2009.

“Samtale om Mona Høvrings lyrikk” (Conversation over the poetry of Mona Høvring). With Per Buvik. Studia, University of Bergen, April 16th, 2009.

“Queer and post-human theories of gender.” Lecture for phd candidates in social sciences at Fleischer’s Hotel, Voss, Norway, February 12th, 2008.

“Nietzsches feminine estetikk”. Guest speaker at “Estetisk seminar”, University of Oslo, May 22nd, 2008.

“Will To Power in the Feminine”. Key note speaker at the conference entitled ”The Future of feminist Theory”. Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA, October 20th, 2007.

“Nietzsches feminine estetikk”. Guest lecture at Æstetisk seminar.

Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse, Århus University, Denmark, September 27th, 2007.

“Likestillingsdebatt”. Round table discussion, organized by NSU (Norwegian Student Union) and Studentersamfunnet, University of Bergen, April 25th, 2007.

“Fra fiske- og bondekjerring til teknoberte: en familiehistroisk reise i kvinneskjebner fra 1890-årene til i dag”. Lecture presented at Svarta Bjørn konferansen 2007, Vinterfestuka i Narvik, March 14th, 2007.

“Ibsen et le scandaleux: Les Revenants et Hedda Gabler”. Paper presented at the international Ibsen seminar entitled “Actualité d’Ibsen: Le texte et la scène, Université de Paris, La Sorbonne, November 30th, 2006.

“Sexual Difference, Ontological Difference: Irigaray and Heidegger”. Lecture given at an international graduate seminar entitles “Luce Irigaray and the Future of Sexual Difference” at the Centre de coopération franco-norvégienne, Maison des Sciences de l’Homme (MSH), Paris, France, October 19th, 2006.

“Frihetes plass i kjønnsforskningen”. Paper presented at the national conference, KJØNNSFORSKNING NÅ!, Universitetet i Bergen, September 8th, 2006.

“Hairy Entanglements in Ibsens Hedda Gabler.” Paper presented at the XI International Ibsen Conference, University of Oslo, August 26th, 2006.

“Ibsen and the Scandalous: Ghosts and Hedda Gabler. Presentation given at the international seminar The Sexed Ibsen, Bryggens museum, Bergen, May 26th 2006.

“Hva er feminisme?” Participation in round-table discussion on March 8th, 2006. Bergen Bryggens museum, 2006.

“Ibsen and Freud: Hedda Gabler and Ghosts.” Guest lecture at Akademi for Scenekunst, Høskolen I Østfold. Fredrikstad, February 17th, 2006.

“Kunnskapens kjønn og universitetenes kunnskapsproduksjon”. Lecture given at Utsteinsseminaret, Utstein kloster, February 4th, 2006.

”Freedom in Feminism”. Paper presented at the research seminar Feminism, Democracy, Freedom, Centre de coopération franco-norvégienne, MSH, Paris, December 9th, 2005.

“Destructive Ontology and the Aesthetic Construction of Gender”. Lecture given at the Ph.D.-course Postmodern Thinking and Feminist Research, Nordic Research School of Women’s and Gender Studies, University of Oslo, November 23rd, 2005.

“Julia Kristeva og de nye sjelslidelsene”. Presentation given at the annual “Kokstad” Comparative Literature seminar, University of Bergen, Decemebr 20th, 2005.

”Sexual Difference, Ontological Difference: Irigaray and Heidegger”. Paper presented at the 44th annual SPEP (Society for Phenomenology and Existentialist Philosophy) Conference, Utah Valley State College, Salt Lake City, Utah, USA, October 22., 2005.

“Poesi: fra Shakespeare til Karin Moe”. Guest lectures (4 hours) at “Fofatterstudiet”, Høgskolen in Telemark, Bø, Norway, September 6th & 7th, 2005.

“Frihet og det imaginære”. Plenary paper presented at the research seminar “Feminism, Emancipation, Freedom”, at the Centre for Women’s and Gender Studies (SKOK), University of Bergen, Norway, May 9th, 2005.

“Feminine maskuliniteter.” Presentation given at the research seminar “Maskulinitet” at the Centre for Women’s and Gender Research, University of Bergen, April 11th, 2005.

“Airy Reserves: Irigaray With Heidegger.” Plenary paper given at an international research seminar entitled Luce Irigaray: Religion, Ethics, Ontology. Christina Institute for Women’s Studies, University of Helsinki, Febrary 24-26, 2005.

“Antigone and the Polis”. Paper given at the conference Gendering the State, Gendering the Body. Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen, Norway, January 20th, 2005.

Presentation at a Colloquium on Sara Heinemäa’s Toward a Phenomenology of Sexual Difference: Husserl, Merleau-Ponty, de Beauvoir. (2004) Senter for kvinne- og kjønnsforskning, University of Oslo, Norway. November 27th, 2004.

“Edvardas lunefulle begjær” Plenary presentation, Hamsundagene (“Hamsuns kvinner”) Hamarøy, Noway, August 5th, 2004.

“Kristevas kvinnelige genier: Colette”. Presentation given at the conference “Min Kristeva”. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, University of Oslo, May 12th, 2004.

"Sammenbruddets retorikk: Karin Boyes Kris. Invited guest lecture at "Estetisk seminar", University of Oslo, March 26th, 2004.

"Lyst, litteratur og viten: fortolkning av tilfellet Karin Boye". Invited guest lecture at national research seminar entitled "Mellom diagnose og fortolkning", Røros, November 26-28, 2003.

"Kjønnsforestillinger i den norske homo- og lesbekampen". Presentation given at

Sosiologiforeningen i Bergen, Logen Bar, Bergen, April 9th, 2003.

"Kvinner i akademia". Participant on a panel discussion. March 8th, 2003. SEFOS-senteret, University of Bergen, Norway.

"Litteraturens lokalitet". Presentation given at a National conference Litteraturvitenskap nå!, Terminus Hotel, Bergen, April 4th, 2003.

"Kjønn og definisjonsmakt: Tilfellet Toni Morrison, Beloved. Guest lecture given at Norge som innvandingsland. Universitetet i Bergen, April 3rd, 2003.

"Post-strukturalistiske kjønnsfigurasjoner". Guest lecture given at Bergen Kunstskole, March 21st, 2003.

"Hvor skeive kan vi bli? Om eksistens, frihet og (skeiv) teori". Presentation given at UgleZ, University of Bergen, March 7th, 2003.

"Fra kjønnsidentitet til nomadiske subjekt". Public lecture at Studentersamfunnet, University of Bergen, February 12th, 2003.

"Kjønn, eksistens og frihet". Presentation (and colloquium with Atle Kittang) in "Samtaler om kjønn", Senter for kvinne- og kjønnsforskning, University of Bergen, February 10th, 2003.

"Feminismen i dag: Frøkenstiftelse eller et kjærlighetens laboratorium?" Invited speaker at the conference Har vi rom for kjærlighet i feminismen?, organized by Kjærlighetsnettverket, Senter for kvinneforskning, University of Oslo, October 24th & 25th, 2002.

"Litteratur som hendelse i den teknologiske tidsalder". Invited speaker at the conference "Risikosoner", organized by Maktutredningen and Norsk Kulturråd (Norwegian Cultural Council), Oslo, Norway, August 29th. &30th, 2002.

Public lecture at Nordland Academy's annual "Litteraturseminar" in Melbu, Norway, Juli 8th & 9th, 2002, a two-day seminar med lectures on the theme "Kjærlighetens språk (The Language of Love)", followed by a panel dicussion with the Norwegian writers Ragnfrid Trohaug og Per Knutsen.

"Questioning Nietzsche's Will To Power in the Age of Technology". Key note speaker at the annual conference for the Society for Women in Philosophy (SWIP), East Anglia Polytechic University, Cambridge, UK, April 19th, 2002.

"Kulturens utstøtte? Homofili, kjønn og seksualitet". Public lecture, Studentersamfunnet, September 15th, 2001.

"Kjønn i litteraturen: et spørsmål om å være, å bli eller å agere?" Invited speaker at the conference "Kultur og kjønn (Gender & Culture)" organized by the Norwegian Research Council, Hotel Britannia, Trondheim, Norway, August 30th & 31st, 2001.

“Finnes det en feminin estetikk? (Is there a feminist Aesthetics?)” Presentation given at the conference “Kjønn og estetikk”, Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, November 9th, 2000.

“Poetic Unitimeliness: Mimesis and Temporality in Hjalmar Gullberg’s poem 'Död amazon.'” Paper presented at the SASS-2000 (Society for the Advancement of Scandinavian Studies), Madison, WI, May 6th, 2000.

“Writing in the Air: Irigaray with Heidegger.” Invited guest lecture given at the Department of Philosophy at SUNY, Stony Brook, NY, May 4th, 2000.

“Emily Dickinson’s “She dealt her Pretty Words like Blades: a reading.” Invited lecture given at the Women Studies Department, University of Gothenberg, Sweden, May 30th, 1999.

“Det feminine som trussel og potensiale: om Nietzsche og (kjønns)makt”. Lecture given at the seminar series “Kjønn og makt”. Senter for kvinne- og kjønnstudier, Universitetet i Bergen, March 12th, 1999.

“Om lesbisk tekstualitet.” Presentation given at a conference on “Homosexual Studies” arranged by the Network for Research on Homosexuality, University of Oslo, Norway, September ?th, 1998.

“Tribadiske figurasjoner: kropps- og kjønnstenkning hos Elizabeth Grosz.” Public lecture given for the lecture series, Paradoxes of Gender, Center for Feminist Studies, University of Bergen, Norway, October 10th, 1997.

"Cecile Løveids Maria Q: drømmetekst eller myto-poetisk tragedie?" Paper given at a conference entitled Nordiske kvinners litteratur, Höyskolen i Agder, Norway, June 18th, 1997.

“Spøkelser, amasoner og rovdyr: litterære figurasjoner av den lesbiske.” Presentation given at Symposium for Studies in Homosexualities, Center for Feminist Studies, University of Bergen, Norway, November 9th, 1996.

“Lausunger, lesber og libertinere: betenkning over den (u)offisielle familien.” Invited presentation given at a public forum at Gyldendal Publishing House, January 12th, 1998 in Oslo, Norway.

“Den vanvittige kjærligheten.” Public lecture given at Lørdagsuniversitetet, Den Nasjonale Scene, Bergen, Norway, October 2nd, 1996.

“Geschlecht, Sexual Difference and the Body: Heidegger and Derrida.” Paper presented at the 3rd Nordic Symposium of Women and Philosophy, entitled Body, Difference and Wonder: Ethical and Epistemological Perspectives. Helsinki, Finland, May 5th, 1996.

"Butches & Nomads: the Dynamic Imperative in Feminist Theory. “ Keynote speech given at the National Convention for Women’s Studies in Finland, University of Helsinki, November 9th, 1995.

“Charlotte Brontë, Jane Eyre.” Guest lecture given at the Center for Women’s Studies, University of Trondheim, Norway, September 21st-22nd, 1995.

“Virginia Woolf, A Room of One’s Own.” Guest lecture given at the Center for Women’s Studies, University of Trondheim, Norway, September 8th, 1995.

“Feminist Literary Criticism: A Historical Overview.” Guest lecture given at the Center for Womens’s Studies, University of Trondheim, Norway, September 7th, 1995.

“Det nye i feministisk retorikk- gammelt nytt? Frigjøringens språkdrakt hos Judith Butler og Camille Paglia. Presentation given at a Conference entitled Det Nye, Godøysund, Norway, August 18th-20th, 1995.

“Feministisk litteraturteori: Cixous, Irigaray, Kristeva.” A series of guest lectures (6 hours) given at the University of Tromsø, Dept. of Langauges and Literature, Norway, June 28th-29th, 1995.

“Retorisk (om)vendinger i feministisk og ‘skeiv’ teori.” Presentation given at Symposium for “Rhetoric, Knowledge, Mediation: ( Project on Theories of Knowledge and Media). Grieg Suitell, Bergen, Norway, April 27th, 1995.

“På kjønnstravestiens scene: Judith Butler and Camille Paglia.” Lecture given at Center for Feminist Studies, University of Bergen, Norway, March 3rd, 1995.

“Skrift og drift på vift: Karin Moes Kjønnskrift.” Public lecture given on Fagkritisk dag, University of Bergen, Norway, February 3rd, 1995.

"Eurydice's Silence: Emily Dickinson's Death Lyric and the Orphic." Paper presented at the Nordic conference, Modernismens kjønn (The Gender of Modernism), University of Oslo, 25. - 27. november 1994.

 

"Queer Theory." Guest lecture at Center for Research in Women's Studies, University of Trondheim, Norway, November 18th, 1994.

"A Reading Supplement: Emily Dickinson's "I Felt a Funeral, in my Brain." Presentation given at the Theory Colloquium at the Department of Comparative Literarture, University of Bergen, November 2nd, 1994.

 

"Nyere fransk feministisk teori: Luce Irigaray." Public lecture given during “Homodagene,” Bergen, Norway, July 1st, 1994.

 

"Writing in the Air: Irigaray with Heidegger." Paper given at the international conference entitled "Epistemology, Ethics, Feminism" held at the University of Oslo, June 15th-17th, 1994.

 

"The Orphic and the Lyric: Ancient and Modern Problematics." Presentation given at the Institute for Research in the Humanities, University of Wisconsin-Madison, February 16th, 1993.

"Irigaray and Nietzsche: Echo and Narcissus Revisited." Paper given at Nietzsche Society Conference, Queen May and Westfield College, University of London, April 1992.

"Mellom Gertrude Stein og Luce Irigaray.” Paper given at Women's Studies Conference, "Kvinneskrift: mellom det moderne og det post-moderne". Women's Studies Research Center, University of Trondheim, Norway, March 9th, 1992.

"Luce Irigarays syn på kvinnelig seksualitet." Paper given at Women's Studies Conference, "Kropp og kvinnelighet", Women's Studies Research Center, University of Oslo, November 27- 28, 1991.

"Nyere fransk feministisk teori eller kjønnsdifferens og humanistisk kvinneforskning." Presentation given at National Symposium for Research in Women's Studies at the University of Tromsø, Norway, September 1991.

"Guerrilla Poetry and Sexual Difference: Reading Karin Moe's Kjønnskrift with Luce Irigaray." Paper given at SASS (Society for the Advancement of Scadinavian Studies) Conference, University of Massachusetts, Amherst, May 2-4, 1991.

"Nyere franske feministiske teoretikere: Julia Kristeva, Hélène Cixous & Luce Irigaray" (Contemporary French Feminist Theorists: Julia Kristeva, Hélène Cixous & Luce Irigaray). Presentation given at a Women's Studies Colloquium at the University of Tromsö, February 27, 1990.

"Nihilisme og femininitet: en lesning av Luce Irigarays Amante marine de Friedrich Nietzsche" (Nihilism and Femininity: a Reading of Luce Irigaray's Amante marine de Friedrich Nietzsche). Presentation given at a Research Colloquium in Comparative Literature at the University of Tromsö, Norway, February 2, 1990.

"Simone de Beauvoirs Det Annet Kjönn förti år etter" (Simone de Beauvoir, The Second Sex Fourty Years Later). Presentation given at a Women's Studies Colloquium at the University of Tromsö, Norway, November 21, 1989.

"Luce Irigaray, Friedrich Nietzsche og spörsmålet om "le féminin" (Luce Irigaray, Friedrich Nietzsche and the Question of `le féminin'). Paper given at National Seminar for Fellows in Comparative Literature at Sundvolden Turisthotell, Norway, November 6-10, 1989.

Thought as Action (financed through a four-year grant from the Norwegian Research Council) 2008-2012 

https://www.uib.no/skok/forskning/tenkning-som-handling-kjonn-demokrati-frihet

Ph.D., University of Wisconsin-Madison, August 1989, Comparative Literature

M.A./Cand. philol., University of Bergen, Norway, May 1982, English literature

B.A./Cand. mag., University of Bergen, Norway, May 1979, French, English and Comparative Literature

Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises, Université de Bordeaux III - Bordeaux, France, June 1976, French language, literature & civilization

Other relevant work experience:

Editorial Board, Nora: Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Routledge (2008-) 

Editorial Board, Syn og Segn. Oslo: Samlaget (2002-2006)

Editorial Board, Lambda Nordica. Stockholm: Scandinavian University Press, (1998-)

Editorial Board, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  Oslo: Scandinavian University Press (1997-1999).

Assistant Editor (part time), the Women's Studies Librarian's Office of the University of Wisconsin-Madison  (Supervisor: Susan Searing, Women's Studies Librarian), December 1985 - August 1987

Library Assistant (part time), the University of Wisconsin-Madison Memorial Library (Supervisor: Erwin Welsch, Bibliographer), May 1983 - August 1984

Main compiler of Feminist Periodicals, published by the Women's Studies Librarians Office of the University of Wisconsin-Madison.  December 1985 - August 1987.

 

ADMINISTRATION/DOCTORAL COMMITTEES:

 

Chair, Doctoral Committee for Mathias Danbolt, Department of Linguistics, Literature and Aesthetic Studies (LLE), University of Bergen, Norway, 2012-13.

 

Member of Evaluation Committee for Jørgen Lorentzsen’s application for promotion to Forsker I, Center for Interdisciplinary Gender Research (STK), University of Oslo, Norway, 2012.

 

Member of international evaluation committee appointed by the Swedish Research Council to review the Swedish Gender Excellence Program (GEXel), 2010-2011.

 

Member of hiring committees for postdoctoral research position as well as associate Professorship, Tema Genus, Linköpings universitet, Sweden, 2010-2011.

 

1st Opponent in the doctoral defense of Anna Lundberg, Den humanistiska fakulteten, Linköpings universitet, Linköping, Sweden, 28. November, 2008.

 

Member of Doctoral Committee and 1st Opponent in the doctoral defense of Elin Havelin Rekdal, Det humanistiske fakultet, NTNU, Trondheim, Norway, April 11, 2008.

 

Leader, National Council for Research in Women’s and Gender Studies (Nasjonalt fagråd i kvinne- og kjønnsforskning), October 2006 - January 2009.

 

Director, Center for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen, Norway, August 2005-