Home
Else Berit Molde's picture
 • E-mailElse.Molde@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 29+47 416 25 821
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). «That’s why jeg sa ja til intervju også». Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA - Norsk som andrespråk. 157-181.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). «There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA) .
 • Show author(s) (2019). Teaching constructions - could drills be useful?
 • Show author(s) (2019). Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular.
 • Show author(s) (2019). Populærvitskapeleg formidling om språkforsking – korleis og kvifor? .
 • Show author(s) (2019). Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Show author(s) (2019). I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? .
 • Show author(s) (2018). NINjA Norsk i akademia/Norwegian in Academia.
 • Show author(s) (2017). Forsking til folket! Presentasjon av fagbloggen språkprat.
 • Show author(s) (2016). Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Show author(s) (2016). "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
 • Show author(s) (2015). Teaching towards academic language proficiency.
 • Show author(s) (2015). "Keisarens gamle klær"? Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring.
 • Show author(s) (2014). Grammatikken i andrespråkspedagogikken - Presentasjon av eit prosjekt under utviklng.
Feature article
 • Show author(s) (2020). Norsk når du kan, engelsk når du må. Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)