Home
Else Berit Molde's picture
 • E-mailElse.Molde@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 29+47 416 25 821
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. «There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA) .
 • Show author(s) 2019. Teaching constructions - could drills be useful?
 • Show author(s) 2019. Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular.
 • Show author(s) 2019. Populærvitskapeleg formidling om språkforsking – korleis og kvifor? .
 • Show author(s) 2019. Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Show author(s) 2019. I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? .
 • Show author(s) 2018. NINjA Norsk i akademia/Norwegian in Academia.
 • Show author(s) 2017. Forsking til folket! Presentasjon av fagbloggen språkprat.
 • Show author(s) 2016. Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Show author(s) 2016. "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
 • Show author(s) 2015. Teaching towards academic language proficiency.
 • Show author(s) 2015. "Keisarens gamle klær"? Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring.
 • Show author(s) 2014. Grammatikken i andrespråkspedagogikken - Presentasjon av eit prosjekt under utviklng.
Feature article
 • Show author(s) 2020. Norsk når du kan, engelsk når du må. Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)