Home
Endre Brunstad's picture

Endre Brunstad

Professor, Subject didactics of Nordic languages
 • E-mailEndre.Brunstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 83 99+47 926 60 175
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordic language didactics

Sociolinguistics 

Language history

Language planning

Nynorsk

Books
 • Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre. 2019. Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 978-82-02-64635-6.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 pages. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Sandøy, Helge; Hagen, Jon Erik; Brunstad, Endre; Tenfjord, Kari. 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers, Inc.. 136 pages. ISBN: 82-7099-387-5.
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 pages. ISBN: 82-7661-178-8.
Journal articles
 • Bugge, Edit; Brunstad, Endre; Ims, Ingunn Indrebø. 2014. Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt.
 • Brunstad, Endre. 2012. Forsking til politisk bruk. Forskerforum. 44.
 • Brunstad, Endre. 2012. Vil løfte Nordisk. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 19: 48-51.
 • Brunstad, Endre. 2012. Kvifor er mangfald eit problem? Bergens Tidende. Published 2012-01-28.
 • Brunstad, Endre. 2012. Forskingsetikk og språkpolitikk. Avisa Nordland. Published 2012-10-13.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Heming. 2012. Misvisande om norskfaget. Dagavisen Nordlys. Published 2012-10-02.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Heming. 2012. Det heilskaplege norskfaget. Bergens Tidende. Published 2012-10-20.
 • Brunstad, Endre. 2010. Kunnskapskrav som diskriminering. Dag og Tid. Published 2010-06-04.
 • Smith, Kari; Sveen, Hans Knut; Brunstad, Endre. 2009. Lærerutdanning ved universitetene. Lektorbladet. 2. 13-15.
 • Brunstad, Endre. 2007. Catharina Nyström Höög: Teamwork? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 1. 124-131.
 • Brunstad, Endre. 2007. Utfordringar for nynorsken. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 14: 26-27.
 • Brunstad, Endre. 2007. Norsk Ordbok bd. VI. Norsk Tidend. 3. 1 pages.
 • Brunstad, Endre. 2007. Ein fåfengd strid. Bergens Tidende. 11-11. Published 2007-10-14.
 • Brunstad, Endre. 2006. Frå Bronx til Hovdebygda. Hipphopp – global kultur med lokalt nedslagsfelt. Syn og Segn. 112: 4-11.
 • Brunstad, Endre. 2005. Nynorsk i Dagbladet og VG. Norsk Tidend. 2. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2005. Det internasjonale ved nynorsken. LNK-avisa. 1. 1 pages.
 • Brunstad, Endre. 2005. Ei ekkel bok. "Ut med språket" av Finn-Erik Vinje. Norsk Tidend. 5. 22-23.
 • Brunstad, Endre. 2005. Kjærleiken til målet. Klassekampen. 3-3. Published 2005-02-14.
 • Brunstad, Endre. 2005. Språkleg mangfald. Norsk Tidend. 1. 1 pages.
 • Brunstad, Endre. 2005. Provinsiell målstrid? Dagbladet. Published 2005-01-22.
 • Brunstad, Endre. 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13. Published 2004-01-13.
 • Brunstad, Endre. 2004. Styrk sidemålet! Adresseavisen. 17-17. Published 2004-03-20.
 • Brunstad, Endre. 2004. Carl I. Hagen � sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43. Published 2004-01-25.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26. Published 2004-01-14.
 • Brunstad, Endre. 2004. Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende. Published 2004-01-22.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsken har det bra. Dagbladet. 49-49. Published 2004-12-29.
 • Brunstad, Endre. 2004. Fienden. Norsk Tidend. 4. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nye vegval. Norsk Tidend. 5. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Er målstriden over? Klassekampen. 9-9. Published 2004-11-24.
 • Brunstad, Endre. 2004. Brandal og målrørsla. Klassekampen. Published 2004-12-04.
 • Brunstad, Endre. 2004. Kulturkamp for målet. Bergens Tidende. 28-28. Published 2004-05-28.
 • Brunstad, Endre. 2004. Sidemålet i Oslo. Klassekampen. Published 2004-02-23.
 • Brunstad, Endre. 2004. Sidemålet nok ein gong. Dag og Tid. 43. 1 pages.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsk i Oslo-avisene. Dagbladet. 47-47. Published 2004-06-05.
 • Brunstad, Endre. 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13-13. Published 2004-01-13.
 • Brunstad, Endre. 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26-26. Published 2004-01-14.
 • Brunstad, Endre. 2004. Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende. Published 2004-01-22.
 • Brunstad, Endre. 2004. Carl I. Hagen – sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43-43. Published 2004-01-25.
 • Brunstad, Endre. 2004. Målstrid og synleggjering av nynorsken. Norsk Tidend. 1. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Stå på. Norsk Tidend. 2. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2004. Alt heng saman med alt. Norsk Tidend. 3. 1-1.
 • Brunstad, Endre. 2003. Svar frå doktoranden. Maal og Minne. 1. 71-80.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo - byen med den store navlen. Bergens Tidende. 23-23. Published 2003-11-14.
 • Brunstad, Endre. 2003. Standard language and linguistic purism. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 17: 52-70.
 • Brunstad, Endre. 2003. Det språklege mangfaldet. Dagsavisen. 25-25. Published 2003-10-23.
 • Brunstad, Endre. 2003. Ei folkerørsle. Norsk Tidend. 4. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2003. Lyst og vilje. Norsk Tidend. 3. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo og kampanjen mot nynorsk. Bergens Tidende. 20-20. Published 2003-01-12.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo er faktisk hovudstaden i Noreg, Oslo Byes Vel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 30-30. Published 2003-10-07.
 • Brunstad, Endre. 2003. Den synlege nynorsken. Dagsavisen. 3-3. Published 2003-11-06.
 • Brunstad, Endre. 2003. Sidemålet som ressurs. Dagbladet. Published 2003-11-28.
 • Brunstad, Endre. 2003. Oslo Byes Vel og sidemålet. Dagbladet. 37-37. Published 2003-10-10.
 • Brunstad, Endre. 2003. Høgre og sidemålet. Bergens Tidende. 26-26. Published 2003-06-05.
 • Brunstad, Endre. 2003. FrP, sidemålet og det norske. Bergens Tidende. 16-16. Published 2003-06-30.
 • Brunstad, Endre. 2003. Nynorsken i Åsane. Bergens Tidende. 21-21. Published 2003-06-16.
 • Brunstad, Endre. 2003. Kan nynorskfolk lite på Høgre? Bergens Tidende. 30-30. Published 2003-05-31.
 • Brunstad, Endre. 2003. Kvifor hatar Oslo nynorsken? Dag og Tid. 22-23. Published 2003-09-13.
 • Brunstad, Endre. 2003. Sidemålet. Norsk Tidend. 5. 2-2.
 • Brunstad, Endre. 2002. Den nye nasjonalkulturen. Refleksjonar kring "Norsk nasjonalkultur" av Bjarne Hodne. Norsklæreren. 26: 59-63.
 • Brunstad, Endre. 2002. Islandsk purisme etter 1945. Nordica Bergensia. 26. 69-93.
 • Brunstad, Endre. 2002. Engelsk ovanfrå og nedanfrå. Refleksjonar kring Bent Preislers bok "Danskerne og det engelske sprog". Nordica Bergensia. 26. 95-108.
 • Brunstad, Endre. 2002. Då ein privatiserte normeringa. Dag og Tid. 3. Published 2002-05-25.
 • Brunstad, Endre. 2002. Stille gravferd for samnorsken. Dag og Tid. Published 2002-11-16.
 • Brunstad, Endre. 2002. Nordisk purisme. Språknytt. 30: 10-14.
 • Brunstad, Endre. 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 22. 69-93.
 • Brunstad, Endre. 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende. Published 2000-07-29.
 • Brunstad, Endre. 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende. Published 2000-07-29.
 • Brunstad, Endre. 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 28: 5-8.
 • Brunstad, Endre. 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 28: 5-8.
 • Brunstad, Endre. 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 4. 115-128.
 • Brunstad, Endre. 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 6. 103-106.
 • Brunstad, Endre. 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 4. 115-128.
 • Brunstad, Endre. 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 6. 103-106.
 • Brunstad, Endre. 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 22. 69-93.
 • Brunstad, Endre. 1999. Språk er strid. Vagant. 11: 74-79.
 • Brunstad, Endre. 1998. Svart engelsk. Syn og Segn. 104: 314-321.
 • Brunstad, Endre. 1997. Nordens språk (bokmelding). Syn og Segn. 103: 373-376.
 • Brunstad, Endre. 1996. Færøysk og frisisk målreising. Språknytt. 1. 35-37. Published 1996-03-15.
 • Brunstad, Endre. 1995. Eitt sindur um starseting av nynorskum, fr#/isiskum og føroyskum skriftm#/ali #/i 19. øld. Málting. 14: 12.
Reports and theses
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 237 pages.
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 237 pages.
 • Brunstad, Endre. 2001. Det reine språket. Om purisme i dansk, svensk, færøysk og norsk. 449 pages.
 • Brunstad, Endre. 1997. Purisme og nasjonalisme. Norsk språkråds skrifter. 4. Norsk språkråd. 8 pages.
 • Brunstad, Endre. 1995. Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi. Om nynorsk, frisisk og færøysk målreising. KULTs skriftserie. 36. Noregs forskingsråd. 255 pages.
Book sections
 • Brunstad, Endre; Helset, Stig Jarle. 2019. Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga. 1, pages 9-19. In:
  • Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre. 2019. Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 978-82-02-64635-6.
 • Brunstad, Endre. 2018. Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa. Artikkel, pages 129-156. In:
  • Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2018. Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget. 212 pages. ISBN: 9788252195613.
 • Brunstad, Endre. 2017. Nynorsk under press. Folkerøystingar om opplæringsspråk i bergensområdet på 2000-talet. Kapittel, pages 63-81. In:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Johansen, Anfinnur; Petersen, Hjalmar P.; Reinert, Lena. 2017. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. 451 pages. ISBN: 978-99918-65-80-5.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2014. Introduksjon. Introduksjon, pages 9-30. In:
  • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 pages. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Brunstad, Endre. 2011. Arkaismar i nynorsken. Artikkel, pages 137-160. In:
  • Jenstad, Tor Erik; Vikør, Lars Sigurdsson. 2011. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. 224 pages. ISBN: 9788251926874.
 • Brunstad, Endre. 2011. Kva om Ivar Aasen tok med islandsk og færøysk? Faktisk og kontrafaktisk språkhistorie. Kapittel, pages 277-296. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 pages. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Brunstad, Endre; Røyneland, Unn; Opsahl, Toril. 2010. Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway. 8, pages 223-255. In:
  • Terkourafi, Marina. 2010. Languages of Global Hip Hop. Continuum. 352 pages. ISBN: 9780826431608.
 • Brunstad, Endre. 2009. Kva er god nynorsk språkføring? Kapittel, pages 91-108. In:
  • Omdal, Helge; Røsstad, Rune. 2009. Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. 299 pages. ISBN: 978-82-7099-518-9.
 • Brunstad, Endre. 2008. Nordiske språk og språk i Norden. Kapittel om nordiske språk og ulike språk i Norden, pages 325-343. In:
  • Dillevig, Stein. 2008. Netttopp norsk. Påbygging til generell studiekompetanse. Aschehoug & Co. 356 pages. ISBN: 978-82-03-33697-3.
 • Brunstad, Endre. 2007. Språkverdiar. Kapittel, pages 33-41. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Brunstad, Endre. 2006. Globalisering og språkleg mangfald. Kapittel, pages 40-72. In:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 pages. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Brunstad, Endre. 2005. Identitet og purisme i ein hipphopp-diskusjon. Kapittel, pages 147-160. In:
  • Dyndahl, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders. 2005. High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk. Oplandske Bokforlag. 261 pages. ISBN: 82-7518-123-2.
 • Brunstad, Endre. 2003. Mellom rasjonalitet og patriotisme. Om svensk purisme. 147-179. In:
  • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 pages. ISBN: 82-7661-178-8.
 • Brunstad, Endre. 2003. Det reine språket. 7-17. In:
  • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 pages. ISBN: 82-7661-178-8.
 • Brunstad, Endre. 2003. Purismeomgrepet gjennom to tusen år. 37-64. In:
  • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 pages. ISBN: 82-7661-178-8.
 • Brunstad, Endre. 2000. Språknormer som forskingsobjekt. Refleksjonar kring språknormomgrepet og språknormforskinga. 46-68. In:
  • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brunstad, Endre. 1999. Namnet �Stressless�. 52-55. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Årbok for Sykkylven.
 • Brunstad, Endre. 1998. Purism towards English: A comparative analysis of language planning in the Nordic language communities. 1-14. In:
  • Niemi, Jussi; Odlin, Terence; Heikkinen, Janne. 1998. Language Contact, Variation, and Change. ISBN: 951-708-745-4.
 • Brunstad, Endre. 1998. Stressless. 79-87. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Ord etter ord. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Brunstad, Endre. 1996. Autonomi som normeringsproblem. Eksempel frå færøysk og frisisk språknormering. 37-46. In:
  • Omdal, Helge. 1996. Språknormering og språkbrukar. Artiklar frå seminar ved Uni versitetet i Bergen. ISBN: 82-7117-301-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor of language didactics/Nordic languages

 

Former positions

• Associate Professor of language didcatics, from the 1st of January 2006.

• Post doctoral scholar, Department of Scandinavian languages and literature, University of Bergen, from the 15th of October to the 31st of December 2005, with foundation from the Norwegian Research Council as part of the project “The New Norwegian” (Cf. www.hf.uib.no/dnn.). 

• Chair of Noregs Mållag, ‘Norwegian Language Association’, April 2003 to April 2005

• Researcher at the project “Modern loan-words in the languages of the Nordic countries, from the 1st of October 2005 to the 15th of October 2002.

•  Researcher (doctoral student) at the Department of Scandinavian languages and literature, University of Bergen, with foundation from the Norwegian Research Council. 25 % of the time to teaching, 1996–2001. 

• University lecturer at the University College of Stord/Haugesund, from the 1st of January 1996 to the 31st of July 1996.

• University lecturer in Nordic linguistics, Department of Scandinavian languages and literature, University of Bergen, from the 1st of January 1995 to the 31st of December 1996. 

 

Education

 

• Doctor artium 2001 with a dissertation on linguistic purism in the Nordic language communities. 

 • Cand.philol., autumn 1994, higher degree in Scandinavian languages and literature.

 

• Teacher´s exam, spring 1994.

 

Offices

• Head of the Programme Board for teacher edacation at the University of Bergen, from the 1th of August, 2012.

• Member of the National Council for Teacher Education, from the 1th of August, 2012.

• Member of the Norwegian Language Council´s specialist advicory board on language observation and language planning, from 2008

• Member of the Council for Nynorsk Kultursentrum, from 2011

•