Home
 • E-mailErik.Hagen@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 95
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). «Striden om Wergelands ‹Til en Gran›. Idealisme, modernisme, realisme». Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 22-34.
 • Show author(s) (2021). Litterære vinnere 2020. Norsk Litterær Årbok. 79-98.
 • Show author(s) (2021). Brand i 1866. Kritikk, debatt, polemikk. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 112-127.
 • Show author(s) (2019). Ved humanismens grenser. Bloom og det romantisk-demoniske. Agora. 9-25.
 • Show author(s) (2018). Om å tenke litteraturhistorien på nytt – med utgangspunkt i norsk romantikkforskning. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 123-139.
 • Show author(s) (2018). "Synnøve Solbakken" og litteraturhistorien. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 218-233.
 • Show author(s) (2016). Amtmandens Døttre som romantisk-realistisk tragedie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 228-244.
 • Show author(s) (2015). Teorisme og antiteorisme i litteraturvitenskapen – særlig illustrert ved "Vildanden" og dens resepsjonshistorie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 4-17.
 • Show author(s) (2014). Freud og amerikansk litteraturvitenskap. Agora. 353-373.
 • Show author(s) (2013). Pragmatisme er ikke essensialisme/Nye bemerkninger til Buvik. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 47-52.
 • Show author(s) (2013). Litteratur og moral : fra J.L. Heiberg til i dag. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 33-46.
 • Show author(s) (2012). Bjørnsons "Støv" – kvalitetsvurdering og analyse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 317-327.
 • Show author(s) (2011). Profil-kretsens litteraturkritikk: Økland – Vold – Heggelund. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 40-54.
 • Show author(s) (2011). Litteraturvitenskap som litteraturkritikk. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 34-42.
 • Show author(s) (2010). Anniken Greve: Litteraturens meddelelse en litteraturvitenskapelig tolkningsmetodikk i teoretisk, praktisk og skeptisk lys : doktordisputas, Universitetet i Tromsø, 18. februar 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 172-199.
 • Show author(s) (2010). "Litterær metode, Blixen, Sandel". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 12 pages.
 • Show author(s) (2009). Innlegg ved Anniken Greves disputas, UiT, 18. februar 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 172-182.
 • Show author(s) (2009). "Subjectiv tragisk, objectiv komisk"? Å lese Brand i 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 35-52.
 • Show author(s) (2008). Hva lærer vi av romaner -- for eksempel The Great Gatsby? Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 106-116.
 • Show author(s) (2007). Hvorfor liker vi Ibsen? Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 16-28.
 • Show author(s) (2006). Teori, metode og vitenskapelighet i litteraturforskningen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 37-48.
 • Show author(s) (2005). Kritikk og kropp. Prosopopeia. 83-85.
 • Show author(s) (2005). Avpoetiserende hastverk. Om noen oversettelser av engelsk og amerikansk prosa 1969 - 2004. Vagant. 64-73.
 • Show author(s) (2004). Syv romaner av Dag Solstad -- en vurdering. Vagant. 46-60.
 • Show author(s) (2004). Litteraturvitenskapen er personlig og sannhetssøkende. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 140-148.
 • Show author(s) (2001). Litteraturvitenskapens kriser. Vinduet. 28-33.
 • Show author(s) (2000). Litteratur og autentisitet: Noen pragmatiske spekulasjoner omkring William James og Norman Mailer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 135-152.
 • Show author(s) (2000). Litteratur og autentisitet: Noen pragmatiske spekulasjoner omkring William James og Norman Mailer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 135-152.
 • Show author(s) (1999). Tekstualitet, spatialitet og frihet i Hamsun. Noen spekulasjoner om "Dronningen av Saba", Børn av Tiden og Ringen sluttet. Agora. 67-95.
 • Show author(s) (1999). Reduplikk til Søren Kjørup. Rhetorica Scandinavica. 52-53.
 • Show author(s) (1999). Litt om Ralph Waldo Emerson og hans ikke-tragiske fornemmelse av autentisitet. Vinduet. 19-23.
 • Show author(s) (1999). Hva gjør den gode litteraturen politisk? Norsklæreren. 27-29.
 • Show author(s) (1999). Hva gjør den gode litteraturen god? Norsklæreren. 23-26.
 • Show author(s) (1998). På flukt fra sannhet: Om Peter Lamarque og Stein Haugom Olsens Truth, Fiction, and Literature. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 19-36.
 • Show author(s) (1998). Om fire ulike og i litteraturvitenskapen ofte forvekslede former for relativisme. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 17-32.
 • Show author(s) (1998). Kultur og ukultur i amerikansk litteraturvitenskap. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 185-198.
 • Show author(s) (1998). Ibsens forsoning eller hvorfor Rosmersholm egentlig er en politisk komedie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (1998). Duplikk til Jørgen Holmgaard. Rhetorica Scandinavica. 64-65.
 • Show author(s) (1998). Dekonstruksjon og retorikk: Om Brian Vickers kritikk av Paul de Man. Rhetorica Scandinavica. 60-70.
 • Show author(s) (1997). Om begrepet "hermenentisk erfaring" med særlig hensyn til Ernest Hemingways "The Killers". SKRIFT. 16-30.
 • Show author(s) (1997). Den gode, den onde og den grusomme: Om Toril Mois syn på Paul de Man. Agora. 358-372.
 • Show author(s) (1997). Dag Solstad og det sublime: Om litteraturens rystelse i Professor Andersens natt og noen av estetikkens klassikere. SKRIFT. 20.
 • Show author(s) (1996). Truth and Ethics in Hamsun's Mysteries. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 307-316.
 • Show author(s) (1996). Reply to Hillis Miller and Hauge(Svar til opponentinnlegg under doktordisputas). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 181-191.
 • Show author(s) (1996). Anmeldelse av Kjartan Fløgstad, Antipoder:Essays 1983-1996. Kritikkjournalen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2007). "Forfatterens rolle i litterær kvalitetsvurdering".
 • Show author(s) (2006). Toril Moi og Ibsen.
 • Show author(s) (2006). "Communicating Literary Value".
 • Show author(s) (2005). Litteratur og kritikk.
 • Show author(s) (2005). Den gode kritikerteksten.
 • Show author(s) (2004). Vurdering, verdi, kvalitet.
 • Show author(s) (2004). Hvorfor skriver ikke litteraturvitere god litteraturkritikk?
 • Show author(s) (2004). Hva skal vi med en litterær kanon?
 • Show author(s) (2004). Henry James� The Spoils of Poynton.
 • Show author(s) (2004). Fiksjon, sannhet og tolkning. Om ulike fiksjons- og litteraturforståelser i moderne litteraturteori.
 • Show author(s) (2002). Hva gjør den gode litteraturen god?
 • Show author(s) (2002). Hva er litteraturvitenskap?
 • Show author(s) (2000). Om Ari Behns "Muren".
Book review
 • Show author(s) (2022). Ulmende paranoia. Cormac McCarthys "The Passenger". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2022). Farlig nær hans perfekte roman. Colson Whiteheads "Harlem Shuffle". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2022). Elizabeth Strout: Lucy by the Sea. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2022). Eivind Tjønnelands "Abnorme kvinner" og Astrid Sæthers "I skyggen av Ibsen". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2022). Cormac Mccarthy: Passasjeren. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2022). Cormac McCarthy: Stella Maris. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2022). Billigbokrevolusjonen: Tor Eystein Øverås' Fakkelen er tent! Morgenbladet.
 • Show author(s) (2021). Om Marilynne Robinsons "Jack". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2021). Om Dag Solstads "Artikler 2015-2021". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2021). Ingen enkel sang om frihet. Louis Menands The Free World. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2021). Det tomme husets sårbarhet. Inghill Johansens "Dette er G". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2021). "Natur & Kulturs litteraturhistoria". Respons. 33-35.
 • Show author(s) (2020). Karl Ove Knausgårds "Morgenstjernen". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2019). Tiden det tar. Robert A. Caros "Working. Researching, Interviwing, Writing". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2019). Ja, slik må et ha vært! Om tre romaner basert på Ibsens skuespill. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2018). Per Pettersons "Menn i min situasjon". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2018). Drama med Lotte: Vigdis Hjorths "Lærerinnens sang". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2017). Jacob Lothes "Etikk og litteratur i litteratur og film". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
 • Show author(s) (2016). Litteratur som moralfilosofi. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2015). Fortsatt god, fortsatt omstridt: Saul Bellow 100 år. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2015). "Avveier og omveier. Om Tor Øystein Øverås’ ‘Hva er et essay?’". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Nådeløs klasse. Edward St. Aubyns bøker om Patrick Melrose. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Mit Kald er ej at spørge. Om Jørgen Haugans "Dommedag og Djevelpakt". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Litteraturkritikk mot strømmen I. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Litteraturkritikk mot strømmen 3. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Litteraturkritikk mot strømmen 2. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Den forunderlige Paul de Man: Evelyn Barish’ "The Double Life of Paul de Man". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Avstand på nært hold. Om Alf van der Hagens "Kjell Askildsen. Et liv". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). Å puste poesi. Jan Erik Volds "Poesi ad lib". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). Når alt vesentlig er fjernet. James Salters "Light Years". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). Jakten på Hucks sjargong. Om en ny oversettelse av "The Adventures of Huckleberry Finn". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). Et spørsmål om litterær kvalitet: Terry Eagletons The Event of Literature. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Show author(s) (2013). En sliten biograf. Om Edvard Hoems Bjørnson-biografi, bind IV. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). En biografisk vending. Om Alf van der Hagen/Dag Solstad, "Uskrevne memoarer". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2012). Men hvor er litteraturen? Edvard Hoems "Syng mig hjæm. Bjørnstjerne Bjørnson 1890–1899". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2012). Historiens usynlige hånd: Per Thomas Andersens "Norsk litteraturhistorie". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2012). Avgjørende øyeblikk: Per Pettersons "Jeg nekter". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2010). Under en hårdere himmel. Anmeldelse av Tore Rems "Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe". Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2010). Tropisk mareritt. Anmeldelse av Norman Mailer: De nakne og de døde. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2010). Høy stemning i Berlin. Anmeldelse av Herman Willis: Tilværelsens utlendinger. Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2010). Fall fra stor høyde. Anmeldelse av Jonathan Franzen: Frihet". Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2009). Nekrolog. John Updike (1932 - 2009). Morgenbladet.
 • Show author(s) (2009). Metafiksjonens fordeler og ulemper. Paul Austers Man in the Dark. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2009). Gjentagelsen. Dag Solstads 17. roman. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2009). Distanse og verdighet. Tore Rems biografi om Jens Bjørneboe. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Pengene tilbake! John Bergers"Det er her vi møtes". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Oversettelsens problem. Svar til Knut Johansen. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Lykke med tretten til bords. Om boken "Amerikanske tilstander". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Intet og/eller alt. Dag Solstads"Om Henrik Ibsens Brand". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Hvordan blir gode romaner gode? James Woods How Fiction Works. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Den historiske vending. Om artikkelsamlingen "Tekst og historie". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2007). Østerrikske abstraksjoner. Elfriede Jelineks "Lyst". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2007). Uforlignelig amerikansk. Walt Whitmans "Gresstrå". Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2007). Syngende prosa fra sør. Edward P. Jones’ The Known World og All Aunt Haugar’s Children. Vinduet. 140-143.
 • Show author(s) (2007). Poetisk krim -- svart poesi. Vinduet. 97-102.
 • Show author(s) (2007). Medemenneskets ettermæle. Heming Gujords "Olav Duun". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2007). Kongen på haugen. Norman Mailer 1923 - 2007. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2007). Islandsk kvalitet. Einar Mar Gudmundssons "Kanskje postmannen er sulten". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2007). Ibsen fra mange sider. Ivo de Figueiredos "Henrik Ibsen. Masken". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2007). Hitlers far. Norman Mailers The Castle in the Forest. Vinduet.
 • Show author(s) (2007). "Sir Arthur Conan Doyle som Sherlock Holmes". Julian Barnes’ Arthur & George". Vinduet. 124-127.
 • Show author(s) (2006). Vi er alle postmodernister: Per Thomas Andersens Identitens geografi. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2006). Svært merkelig og veldig fint: Dag Solstads Armand V. Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2006). Mangfoldig borgerkrigspoesi: E. L. Doctorows The March. Vinduet. 137-140.
 • Show author(s) (2006). Lovprist alminnelighet: John Banvilles The Sea og Kazuo Ishiguros Never Let Me Go. Vinduet. 134-137.
 • Show author(s) (2006). Lite nytt om Ibsen. Toril Mois Ibsens modernisme. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2006). Les heller novellene: Richard Fords The Lay of the Land. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2006). Kontrafaktisk historie, sykdom, død: Philip Roths The Plot Against America og Everyman. Vinduet. 133-137.
 • Show author(s) (2006). Ikke akkurat klassiker. Joseph Conrads Seks fortellinger. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2006). God, gammel Fløgstad: Om Grand Manila. Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2006). En oversett mester: James Salters Light Years og Last Night. Vinduet. 113-117.
 • Show author(s) (2006). Em komediens mester: George Saunders’ Lykkeland. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2005). Ved leselighetens yttergrense. Ole Robert Sundes roman "Jeg er som en åpen bok". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Uskyldens umåtelige frihet. Philip Roths roman "Portnoys besværlige liv". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Unødvendig skotsk import: Andrew O’Hagans roman "Idolet". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Terror på en lørdag i februar. Ian McEwans roman "Saturday". Vinduet. 122-125.
 • Show author(s) (2005). Store ideer, fjerne personer. David Mitchells roman "Cloud Atlas". Vinduet. 136-137.
 • Show author(s) (2005). Sjelden en overflødig setning. Espen Søbyes "Ord for ord". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Sannhet og frihet i Buchenwald og Budapest. Imre Kertész’ roman "Fiasko". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Prest i solnedgang: Lars Amund Vaages roman "Tangentane". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Olaugs reklame for seg selv. Om Olaug Nilssens "Hybrideleg sjølvgransking". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Mord i Odda. Frode Gryttens roman "Flytande bjørn". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Menneskets feil og muligheter. Philip Roths roman "Menneskemerket". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Litteraturens friheter. Espen Haavardsholms "Det som er og det som ikke er. Tidlige tekster". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Langsom metafiksjon. J. M. Coetzees roman "Slow Man". Vinduet. 113-116.
 • Show author(s) (2005). Henry James som romanfigur. Om Colm Toíbins roman "The Master" og David Lodges roman "Author! Author!". Vinduet. 4 pages.
 • Show author(s) (2005). God norsk roman! Om Hans Petter Blads "De nysgjerrige". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Frihet gjennom smerte. Stephen Elliotts roman "Happy Baby". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). Flere gode takter. Johan Harstads roman "Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2005). En amerikansk klassiker. Ralph Ellisons roman "Usynlig mann". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2004). Veloverveide selvrefleksjoner. Om Liv Køltzows "Essays 1975 - 2004". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). Tre poetiske poetikker: Svein Jarvolls "Ustadighet, ustadighet", Tone Hødnebøs "Skamfulle Pompeii" og Øyvind Bergs "Chutzpah i måneskinn". Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2004). Tolknig, symbol, paradoks. Om Umberto Ecos "Om litteratur". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). To umistelige stemmer. Om Stein Mehrens "Imperiet lukker seg" og Jan Erik Volds "Drømmemakeren sa". Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2004). På stedet hvil. Om Hanne Ørstaviks roman "Presten". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). Nøkkelromanens dilemma. Om Espen Haavardsholms roman "Gutten på passbildet". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). Mildere nå, mildere. Om Dag Solstads "Artikler 1993 - 2004". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). Lettere enn luft. Om Brit Bildøens roman "Alt som er". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). Grått i fjellet. Johnny Halbergs roman "Gå til fjellet". Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). En sang for selvforandring. Om Richard Powers� roman "Sang i tid og rom". Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2003). Alf Prøysens storhet og Wallace Stevens’ blå gitar. Prosa - tidsskrift for skribenter. 48-50.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Ung må Wergeland ennå være. Sju artikler. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2010). Ibsens Brand. Resepsjon - Tolkning - Kontekst. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2009). Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (2009). Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (2007). Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (2006). Hva skal vi vitenskap? 13 innlegg fra striden om tellekantene. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2006). Hva skal vi med vitenskap? Universitetsforlaget.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2021). De som elsket Hamsun. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2020). Litteraturen lærer oss å dø. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2020). Jens Bjørneboe 100 år. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2020). Dylan synger om tiden etter det amerikanske kongedrapet. Om "Murder Most Foul". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2019). Pax Soprana. The Sopranos etter 20 år. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2019). Omkring mottakelsen av Dag Solstads siste roman. Prosopopeia. 84-87.
 • Show author(s) (2019). En inspirerende énmannssekt. Harold Bloom (1930–2019). Morgenbladet.
 • Show author(s) (2017). Streng og ledig. Willy Dahl 90 år. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2016). Litteraturkritikkens angst for det biografiske. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2015). William James: Hva ville han med livet? Dag og Tid.
 • Show author(s) (2015). Den undervurderte klassikeren. Om Camilla Colletts Amtmandens Døttre. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). "Breaking Bad" er moderne høykultur. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). Scenene ingen glemmer. Den store amerikanske roman 2. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). Jakten på Amerikas vesen. Den store amerikanske roman 1. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). Alice Munros storhet. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2013). "Forfatternes president. John F. Kennedy". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2012). Fordelen med et løst og inkluderende litteratursyn. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2010). Sannheten skal en nærme seg forsiktig. Morgenbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (2010). Den avsindige jakten på oss selv. Om Herman Melvilles "Moby-Dick". Morgenbladet.
 • Show author(s) (2009). Bredt og smalt. Om "smal" litteratur. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.
 • Show author(s) (2006). Hva er en god roman? Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 2 pages.
 • Show author(s) (2000). Om Ari Behns "Muren". Norsklæreren. 18-20.
 • Show author(s) (2000). Om Ari Behns "Muren". Norsklæreren. 18-20.
 • Show author(s) (2000). Hva er et forfatterskap? Vinduet. 4-8.
 • Show author(s) (2000). Hva er et forfatterskap? Vinduet. 4-8.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Den moralske grensen i virkelighetslitteraturen går ved ydmykelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (1999). Fjortende roman, bok tjuefem. Vinduet. 1-6.
 • Show author(s) (1998). Språklig og tankemessig vanmakt. Vinduet.
 • Show author(s) (1998). Adorno og litteraturvitenskapen. Vinduet.
 • Show author(s) (1997). Marx. Klassekampen.
 • Show author(s) (1996). Anmeldelse av Vigdis Ystad; Livets endeløse gåte: Ibsens dikt og drama. Klassekampen.
 • Show author(s) (1996). Anmeldelse av Trond Berg Eriksen, Nordmenns nistepakke. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.
 • Show author(s) (1996). Anmeldelse av Harold Bloom, Vestens litteære kanon. Klassekampen.
Academic literature review
 • Show author(s) (2012). Hedda Gabler, Bygmester Solness, Lille Eyolf. Henrik Ibsens Skrifter Vol. 9. Ibsen Studies. 153-167.

More information in national current research information system (CRIStin)