Home
Erik Brown's picture

Erik Brown

Emeritus
 • E-mailerik.brown@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2012). Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur (revidert 2 utgave). Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2020). Postintensjonal moralsk vilkårlighet. Norsk Filosofisk tidsskrift. 80-92.
 • Show author(s) (2010). Forholdet mellom samtidsfilosofi og fortidens filosofi :. Norsk Filosofisk tidsskrift. 278-290.
Academic monograph
 • Show author(s) (2003). Is any variety of scepticism worth taking seriously?
Non-fiction book
 • Show author(s) (1995). Vitenskapsfilosofi (revidert utg.). Sigma forlag.
 • Show author(s) (1992). Vitenskapsfilosofi. Sigma Forlag.
Compendium
 • Show author(s) (1999). Is any Variety of Sceptisicism Worth taking Seriously?
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1979). Nøvendighet, referanse og apriori kunnskap : en analyse av ulike typer nøvendige påstander, deres innbyrdes forhold og vårt kunnskapsforhold til dem.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2000). The contingency of knowledge. 27 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)