Home
Erlend Malde's picture

Erlend Malde

PhD Candidate
Academic article
  • Show author(s) (2019). Det enkle er ofte det beste – bortfall av tidligere ilagt tilleggsskatt etter nye opplysninger fra den skattepliktige. Skatterett. 39-50.
Reader opinion piece
  • Show author(s) (2019). Det enkle er fortsatt det beste. Skatterett. 308-310.
Article in business/trade/industry journal
  • Show author(s) (2018). Når tredjemann må ta regningen for konkursfesten – legalpant for boomkostninger ved tredjemannspant. Lov og Rett. 412-424.

More information in national current research information system (CRIStin)