Home
 • E-mailErling.Aadland@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 25+47 452 02 081
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2017. Gjenhør med havet - musisk tenkning, hva slags tenkning er det? Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. 131-139.
 • Show author(s) 2016. Mimesis og Horats. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 142-154.
 • Show author(s) 2016. I livet og i døden, mordballaden om Asle og Alida. Norsk Litterær Årbok. 68-92.
 • Show author(s) 2016. Horats og litteraturteorien. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 129-141.
 • Show author(s) 2015. Kritikeren, essayisten og essayteorien, om Henning Hagerups Metafysisk skrapjern. Vinduet. 150-159.
 • Show author(s) 2015. Er det stabilt at mening er ustabil? Vinduet. 91-97.
 • Show author(s) 2014. Vi tror at vi vet at vi vet vi tror. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 55-70.
 • Show author(s) 2013. He got the skills and he got the guts : Bob Dylans omskiftelige forhold til blues. Agora. 70-100.
 • Show author(s) 2013. Gjensyn med hulelignelsen. Prosopopeia. 20-28.
 • Show author(s) 2012. Hvorfor bry seg om litteratur? Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 101-109.
 • Show author(s) 2011. Viktige bøker? Prosopopeia. 6-11.
 • Show author(s) 2011. Kanonade. Vinduet. 78-82.
 • Show author(s) 2010. Dylan i Frankfurt (om Axel Honneth, Peter Kemper & Richard Klein (red.), Bob Dylan: Ein Kongress). Agora. 282-294.
 • Show author(s) 2009. Dylan i Frankfurt. Agora. 282-294.
 • Show author(s) 2008. One Big Prison Yard - om rett og urett i noen Dylan-sanger. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 82-88.
 • Show author(s) 2007. Vi er ikke der (1967). Agora. 5-33.
 • Show author(s) 2007. Verk, fremføring og fremføringsverk. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 53-61.
 • Show author(s) 2005. Om essayets død - og litt om Jon Fosse. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.
 • Show author(s) 2004. Med hodet på skakke, om sangeren Bob Dylan og sangen "Eternal Circle". Prosopopeia. 6-11.
 • Show author(s) 2003. Om forfallet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 56-62.
 • Show author(s) 1999. Lyrikkteoriens grunnspørsmål, en omtale av det nye kapittel i Lyriske strukturer. Prosopopeia. 6-10.
 • Show author(s) 1997. Hva er metapoesi? Norsklæreren.
 • Show author(s) 1995. Heidegger og litteraturen. BØK : tidsskrift for litteratur og teori.
 • Show author(s) 1993. Om Rolf Jacobsens poetiske tenking - "mot det som/ikke er". Nytt Norsk Tidsskrift. 309-314, 319-.
 • Show author(s) 1993. Noen lyriske problemer. Norsklæreren. 17-22.
 • Show author(s) 1991. Refluksøsofagitt - et terapeutisk problem. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1984-1984.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2011. Hvor gode er Bob Dylans tekster?
 • Show author(s) 2010. Bob Dylan og den litterære tradisjonen.
 • Show author(s) 2009. Nyere tendenser i Dylan-forskningen.
 • Show author(s) 2009. Klassikeren Knut Hamsun.
 • Show author(s) 2008. Dylan og nobelprisen i litteratur.
 • Show author(s) 2006. Kvalitet, kritikk og den frie kunsten.
Academic lecture
 • Show author(s) 2015. Språk er ikke bare språk.
 • Show author(s) 2015. Law and outlaw in some Bob Dylan-songs.
 • Show author(s) 2015. Gjenhør med havet, lyrisk tenkning, hva slags tenkning er det?
 • Show author(s) 2014. Er det stabilt at mening er ustabil?
 • Show author(s) 2013. Justismordets sannhet.
 • Show author(s) 2012. Tolkningsutfordringer i noen Dylan-sanger.
 • Show author(s) 2012. Sangen, stemmen og teksten - om sanglyrikk.
 • Show author(s) 2012. Den litteraturfaglige gjenstand.
 • Show author(s) 2011. Universitetsromaner.
 • Show author(s) 2011. Er Dylan overvurdert?
 • Show author(s) 2010. Dylan og den litterære tradisjonen.
 • Show author(s) 2010. Det må være noe udannet i dannelsen.
 • Show author(s) 2010. Den juridiske talens to sannheter.
 • Show author(s) 2008. Dylan og du'et.
 • Show author(s) 2007. Dylan on (in)justice.
 • Show author(s) 2006. Sanglyrikk.
 • Show author(s) 2006. Om faget litteraturvitenskap.
 • Show author(s) 2006. Om fag og sjanger.
 • Show author(s) 2006. Hva er et fag?
 • Show author(s) 2006. Farvel til narratologien.
 • Show author(s) 2005. Sanglyrikkens allegorier.
 • Show author(s) 2005. Sanglyrikk.
 • Show author(s) 2005. Litteraturkritikk.
 • Show author(s) 2005. Litteratur og musikalitet.
 • Show author(s) 2005. Cohen og Ibsen.
 • Show author(s) 2005. Betydningen av "å fortelle".
Book review
 • Show author(s) 2011. Litteratur og ondskap. Anders Johansson: Göra ont - Litterär metafysik. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 91-98.
 • Show author(s) 2009. Empirisk poetikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 449-453.
 • Show author(s) 2008. Henrik den store. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2008. Damenes mann. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2008. Allegoriens fristelser. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 303-308.
 • Show author(s) 2003. Klassisisme og romantikk - kontinuitet og brudd. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 103-106.
 • Show author(s) 2002. Åndsfunksjonærens inngivelse. Vagant. 23-26.
 • Show author(s) 2002. Litteratur, tanke og historie. Norsklæreren. 52-55.
 • Show author(s) 2001. Mesterlig om Olav H. Hauge. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 255-259.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2017. Stemmen og sangen - om sanglyrikeren Leonard Cohen. Falck Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) 2006. Farvel til litteraturvitenskapen.
 • Show author(s) 2003. Love Itself.
 • Show author(s) 2000. Fortelleren og skriveren, en teoretisk og terminologisk oppklaring.
 • Show author(s) 1998. And the Moon is High, noen forsøk på å lese Bob Dylan.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1998. And the Moon is High, noen forsøk på å lese Bob Dylan. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 1996. "Forundring. Trofasthet" Poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk. Gyldendal Norsk forlag.
 • Show author(s) 1993. Rolf Jacobsen. Bare et menneske; bare en dikter. Gyldendal Norsk Forlag.
Compendium
 • Show author(s) 1995. Dikt og dialektikk, utkast til analyse av Henrik Wergelands "Paa en Kirkegaard".
Popular scientific article
 • Show author(s) 2016. Og så begynner de å knise. Prosopopeia. Litterært tidsskrift. 30-35.
 • Show author(s) 2011. Blod i sporene. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2010. Mygg, møll eller flue, om erotikk og retorikk. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 6-13.
 • Show author(s) 1999. Lesning. Norsklæreren. 11-13.
Feature article
 • Show author(s) 2011. Århundrets trubadur. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 1997. Utredning om saksprosa, anmeldelse av Ottar Grepstads:Det litterære skattkammer. Saksprosaens teori og retorikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) 1991. Anmeldelse av "Lyriske strukturer". Festskrift til Atle Kittang. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1993. "Forundring. Trofasthet": Poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2014. Innvielse til inngivelse - om Gunnar Reiss-Andersens lyrikk. 22 pages.
 • Show author(s) 2012. Er det bare en Gud som kan redde oss? 16 pages.
 • Show author(s) 2011. Dylan og kjærligheten. 19 pages.
 • Show author(s) 2008. Lyden i skriften (og skriften i lyden). 18 pages.
 • Show author(s) 2007. Kognisjon og kunnskap. 8 pages.
 • Show author(s) 2007. Hel-, del- og halvmetrikk hos Rolf Jacobsen, og litt om Jacobsen og Bob Dylan. 18 pages.
 • Show author(s) 2005. Forsøk på beskrivelse. 5 pages.
 • Show author(s) 2004. "av sin egen rhythmes sang". Om det formelle i "Dryadens hind". 13 pages.
 • Show author(s) 2002. Landskap med pelikaner. 13 pages.
 • Show author(s) 2002. Gunvor Hofmo og det forlatte diktet. 16 pages.
 • Show author(s) 2001. Hvorfor dagens kvinner har så store føtter. 7 pages.
 • Show author(s) 2000. Eidslott og formen. 22 pages.
 • Show author(s) 2000. Dikt og dialektikk, en analyse av Henrik Wergelands "Paa en Kirkegaard". 36 pages.
 • Show author(s) 1998. Om essayets død Ð og litt om Jon Fosse. 17 pages.
 • Show author(s) 1998. Før, nå og etterpå. En litteraturteoretisk rapport. 58 pages.
 • Show author(s) 1998. Før, nå og etterpå, en litteraturteoretisk rapport. 57 pages.
 • Show author(s) 1996. Poesi og retorikk. 19 pages.
 • Show author(s) 1996. Fornuftens Tropologi. 15 pages.
 • Show author(s) 1995. Symbol og trope hos Hegel.
 • Show author(s) 1995. Allegoriens trøst (om Boethius' Filosofiens trøst).
 • Show author(s) 1993. Å lese det til-diktende. 12 pages.
 • Show author(s) 1993. Pedagordiske knuter - om skriveopplæringsdelen i noen utvalgte lærebøker. 8 pages.
 • Show author(s) 1992. Essayet som form. (Tilknyttet prosjektet: Oversettelse av T. W. Adorno: Noter til litteraturen).
Other
 • Show author(s) 2009. Hjertefjerne/ Fra et hånet sted. 119-122.
Poster
 • Show author(s) 2008. Formalistisk angrep på formalismen.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2011. 100 beste norske dikt. Den norske Bokklubben.
 • Show author(s) 2006. Ditt uforglemmelige fravær. Aschehoug & Co.
Medical Student Research Thesis
 • Show author(s) 2012. Tekst, intertekst og kontekst. Om å lese musikalske referanser i Tor Ulvens tekster.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2011. Bob Dylan and love - Blood on the Tracks - Music and petrarchan love. Statoil Artweb.
 • Show author(s) 2011. "One big prison yard". Justice and Injustice in Selected Dylan songs. Statoil Artweb.

More information in national current research information system (CRIStin)