Home
Erling Johannes Husabø's picture

Erling Johannes Husabø

Professor
 • E-mailHusabo@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 68
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes. 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245028911.
 • Husabø, Erling Johannes. 2018. Terrorisme i norsk strafferett: Ein analyse av straffelova kapittel 18. Fagbokforlaget. 358 pages. ISBN: 9788245024371.
 • Husabø, Erling Johannes; Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn. 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget. 820 pages. ISBN: 9788245015997.
 • Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II. Fagbokforlaget. 493 pages. ISBN: 9788245019353.
 • Husabø, Erling Johannes; Cornils, Karin. 2014. Das norwegische Strafgesetz : vom 20. Mai 2005 nach dem Stand vom 1. Juni 2014 / deutsche Übersetzung und Einführung. Duncker & Humblot. 297 pages. ISBN: 978-3-86113-817-4.
 • Husabø, Erling Johannes; Bruce, Ingvild. 2009. Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. Brill Nijhoff. 500 pages. ISBN: 978-90-04-17757-4.
 • Husabø, Erling Johannes. 1999. Straffeansvarets periferi Medverking, forsøk, førebuing. Universitetsforlaget. 422 pages. ISBN: 82-00-12972-1.
 • Husabø, Erling Johannes. 1994. Rett til sjølvvalt livsavslutning? 640 pages. ISBN: 82-417-0333-3.
Journal articles
 • Husabø, Erling Johannes. 2014. Grunnlova vår - før og no. Mål og Miljø. 39: 26-27.
 • Husabø, Erling Johannes. 2013. Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the Nordic states. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 1. 1-21. Published 2013-02-27. doi: 10.1080/14043858.2013.773759
 • Husabø, Erling Johannes; Gerber, Samuel; Echle, Regula. 2013. Die strafprozessuale Stellung von Opfern bei Massenverletzungen, Eine Rechtsvergleichung anhand des norwegischen Falls Breivik. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht. 131: 337-359.
 • Husabø, Erling Johannes. 2012. Bokanmeldelse: Ståle Eskeland, De mest alvorlige forbrytelser. Tidsskrift for strafferett. 1. 146-160.
 • Husabø, Erling Johannes. 2012. Die Kriminalisierung von terroristischen Straftaten und deren Vorbereitung in den nordischen Ländern – eine kritische Betrachtung. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 124: 1155-1183. doi: 10.1515/zstw-2012-0044
 • Husabø, Erling Johannes. 2011. Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. Tidsskrift for strafferett. 11: 368-400.
 • Husabø, Erling Johannes. 2010. Strafferettsvitskapen si oppgåve i åra som kjem. Tidsskrift for strafferett. 10: 384-388.
 • Husabø, Erling Johannes. 2010. History and Tendencies in the Development of Criminal Procedure Law in the Scandinavian Countries, and in Norway in Particular. Law & Justice. 1: 19-34.
 • Husabø, Erling Johannes. 2009. Usakleg hets mot Jagland. VG : Verdens gang. Published 2009-12-17.
 • Husabø, Erling Johannes. 2009. Usakleg hets mot Jagland. Bergens Tidende. Published 2009-12-16.
 • Husabø, Erling Johannes. 2009. Usakleg hets mot Jagland. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2009-12-20.
 • Husabø, Erling Johannes. 2007. Feiar omsynet til barnet under teppet (kronikk). Bergens Tidende. Published 2007-10-28.
 • Husabø, Erling Johannes. 2005. Ekteskap er ikkje kjønnsnøytralt (kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4. Published 2005-08-18.
 • Husabø, Erling Johannes; Aall, Jørgen. 2005. Bekjempelse av terrorisme og forsvar for rettsstaten - et britisk eksempel. Lov og Rett. 9. 515-530.
 • Husabø, Erling Johannes. 2004. Strafferetten og kampen mot terrorismen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 2-3. 180-193.
 • Husabø, Erling Johannes. 2003. Pre-aktiv strafferett (en presentasjon av prosjektet). Tidsskrift for strafferett. 1. 97-108.
 • Husabø, Erling Johannes. 2003. Legalisering av aktiv dødshjelp i lys av menneskerettane (med særleg fokus på Pretty-saka). Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 3. 7 pages.
 • Husabø, Erling Johannes. 2003. Verdival og lovtekniske utfordringar ved revisjone av straffelova kap. 8 og 9. Tidsskrift for strafferett. 2. 217-237.
 • Husabø, Erling Johannes. 2002. Utvising av mistenkte - import av dårleg rettstryggleik lederartikkel. Lov og Rett. 6. 321-322.
 • Husabø, Erling Johannes. 2002. Terrortiltak endrar også norsk strafferett (kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2002-02-08.
 • Husabø, Erling Johannes. 2000. Det sivile og strafferettslige ansvar for rådgivning - herunder medvirkeransvaret. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 151-155.
 • Husabø, Erling Johannes. 1999. Retten til å dø Eit juridisk perspektiv på eutanasidebatten. Kreftsykepleien. nr.4/99. 5-13.
 • Husabø, Erling Johannes. 1999. Aktiv dødshjelp og rettslege grunnverdiar (kronikk). Bergens Tidende. Published 1999-12-15.
 • Husabø, Erling Johannes. 1999. Autonomi og aktiv dødshjelp. Inter Medicos. 1/2. 49-55.
 • Husabø, Erling Johannes. 1998. Forbrytelse og straff, Lærebok i strafferett Anmeldelse av bok skrevet av Svein Slettan og Toril Marie Øie. Lov og Rett. 8. 508-511.
 • Husabø, Erling Johannes. 1996. Anmeldelse over Nils Jareborg: Straffr@ættens g@ærningsl@æra. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4. 743-748.
 • Husabø, Erling Johannes. 1995. Aktiv dødshjelp - er det behov for nye regler? Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 1995-01-31.
 • Husabø, Erling Johannes. 1995. Sjølvmord i norsk rett. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 13-15.
 • Husabø, Erling Johannes. 1995. Strafferetten og menneskerettane. Jussens venner. 3. 129-143.
 • Husabø, Erling Johannes. 1994. Retten til undergrunnen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 5. 882-904.
 • Husabø, Erling Johannes. 1994. Anke i straffesaker etter to-instansordninga. Lov og Rett. 515-530.
 • Husabø, Erling Johannes; Doublet, David. 1992. Legimitering av dødshjelp. (Kronikk). Dagbladet. Published 1992-10-20.
Reports and theses
 • Husabø, Erling Johannes. 2016. Hvilke krav stiller Grunnloven og EMK til etterfølgende kontroll av sikkerhets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter? Stortinget. 22 pages.
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 pages.
 • Husabø, Erling Johannes; Suominen, Annika Elisabet. 2012. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler: En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 75 pages.
 • Husabø, Erling Johannes. 2011. Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Stortingsdokument 7:2 S (2010-2011). 15 pages.
 • Husabø, Erling Johannes; Dalseide, Nils; Elden, John Christian; Hansen Nylund, Monica; Pedersen, Unni Irene; Wiese Schartum, Dag; Schea, Trond Eirik; Schou, Ingjerd; Collett Sælør, Maria. 2009. Skjult informasjon - åpen kontroll. NOU - Norges offentlige utredninger. 2009: 15. Departementenes servicesenter, Oslo.
 • Strandbakken, Asbjørn; Husabø, Erling Johannes. 2005. Harmonization of Criminal Law in Europe. Intersentia , Antwerpen - Oxford. 157 pages.
 • Husabø, Erling Johannes. 1998. Kriminalisering av førebuingshandlingar Ei utgreiing skriven på oppdrag frå Straffelovkommisjonen, avgitt 3.7.98. [Mangler utgivernavn], Bergen. 1 pages.
 • Husabø, Erling Johannes. 1994. Rett til sjølvvalt livsavslutning? 615 pages.
Book sections
 • Husabø, Erling Johannes. 2019. Strafferett og straffeprosess. 655-676. In:
  • Irgens-Jensen, Harald. 2019. Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. 765 pages. ISBN: 978-82-15-03193-4.
 • Husabø, Erling Johannes. 2013. The Regulation of Complicity, Attempts and Preparatory Acts in the New Norwegian Penal Code (2005), seen in a Historical and European Perspective. Vol. I, pages 413-427. In:
  • Sözüer, Adem. 2013. Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey 26 May - 4 June 2010. 2424 pages. ISBN: 978-605-4687-63-3.
 • Husabø, Erling Johannes. 2011. Sentrale prinsipp og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk straffeprosess. Kapittel, pages 112-123. In:
  • Elsheim, Magni. 2011. Frå Gulatinget til Gulatings plass. 139 pages. ISBN: 978-82-533-0294-2.
 • Husabø, Erling Johannes. 2010. Grunnlova § 102 som skranke for ransaking, romavlytting og dataavlesing for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar. kapittel 8, pages 167-195. In:
  • Schartum, Dag Wiese. 2010. Overvåking i en rettsstat. Fagbokforlaget. 388 pages. ISBN: 978-82-450-1048-0.
 • Husabø, Erling Johannes. 2009. Grunnlova § 102 og bruk av enkelte tvangsmidlar for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar. Vedlegg 2, pages 405-419. In:
  • Husabø, Erling Johannes; Dalseide, Nils; Elden, John Christian; Hansen Nylund, Monica; Pedersen, Unni Irene; Wiese Schartum, Dag; Schea, Trond Eirik; Schou, Ingjerd; Collett Sælør, Maria. 2009. Skjult informasjon - åpen kontroll. NOU - Norges offentlige utredninger. 2009: 15. Departementenes servicesenter, Oslo.
 • Husabø, Erling Johannes. 2008. The Interaction between Global, Regional and National Definitions of Terrorism. artikkel i part II, pages 169-184. In:
  • Follesdal, Andreas; Wessel, Ramses A.; Wouters, Jan. 2008. Multilevel Regulation and the EU The Interplay between Global, European and National Normative Processes. Brill Nijhoff. 426 pages. ISBN: 978-90-04-16438-3.
 • Husabø, Erling Johannes. 2005. Livsutfalding krev rammer - Om grensesetting og kvite ark (intervju). Kapittel, pages 57-65. In:
  • Apenes, Georg. 2005. Fra tillit til kontroll, Tolv samtaler om politikk, teknologi og personvern. Pax Forlag. 154 pages. ISBN: 82-530-2811-3.
 • Husabø, Erling Johannes. 2005. Chapter V, The Implementation of New Rules on Terrorism Through the Pillars of the European Union. Chapter V, pages 53-78. In:
  • Strandbakken, Asbjørn; Husabø, Erling Johannes. 2005. Harmonization of Criminal Law in Europe. Intersentia , Antwerpen - Oxford. 157 pages.
 • Husabø, Erling Johannes. 2003. Problemnotat til revisjon av straffelova kap. 8 og 9 m.v. In:
  • Lund, Ketil. 2003. Rikets sikkerhet : Straffelovkommisjonens delutredning VIII : utredning fra et utvalg under Straffelovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. desember 2001 : avgitt til Justis- og politidepartementet 30. juni 2003. NOU - Norges offentlige utredninger. 18. Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, Oslo. 203 pages.
 • Husabø, Erling Johannes. 2002. Advokatrolleforventningar - med særleg fokus på skatterådgiving. 115-133. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Husabø, Erling Johannes. 2002. Norvegen. 377-393. In:
  • Gleβ, Sabine. 2002. Auslieferungsrecht der Schengen-Vertragsstaaten Neuere Entwicklungen. ISBN: 3-86113-903-0.
 • Husabø, Erling Johannes. 2000. Det sivile og strafferettslige ansvar for rådgivning - herunder medvirkeransvaret. 151-155. In:
  • advokatforening, Den norske. 2000. Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet : Referat fra noen av seminarinnledningene holdt under Advokatforeningens 8. landsmøte i Bergen 15.-17. juni 2000. 165 pages. ISBN: 82-7235-065-3.
 • Husabø, Erling Johannes. 1998. Den nedre grensa for straffbart forsøk. 631-651. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Husabø, Erling Johannes; Strandbakken, Asbjørn. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 474-562. In:
  • Eser, Albin; Huber, Barbara. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. ISBN: 3-86113-965-0.
 • Strandbakken, Asbjørn; Husabø, Erling Johannes. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 474-562. In:
  • Eser, Albin; Huber, Barbara. 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. ISBN: 3-86113-965-0.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 

Books:

29.09.61

Born in Leikanger, Norway
1986 Cand.jur., University of Bergen
1986-1988 Senior executive officer, Department of legislation, Norwegian Ministry of Justice
1988-1992 Stipendiat at the Faculty of Law, University og Bergen 1993-1998 Associate professor at the Faculty of Law, University og Bergen 1994 Dr. juris
1995 Melzer award for young reseachers
February-March 1998 Acting presiding judge, Gulating Court of Appeal From June 1998 Professor at the Faculty of Law, University of Bergen
1999-2001 Vicedean II at the Faculty of Law, University og Bergen 2000-2004: Member of the National Advisory Board for Prioritization in Health Care 2004-2008: Member of the Norwegian Biotechnology Advisory Board 2007-2017 Chairman of the Impeachment Commission of the Norwegian Parilament (Storting)
August 2010-June 2011 Acting presiding judge, Gulating Court of Appeal

2003-2007

Leader of the research project “Pre-active criminal law” (financed by the Norwegian Research Council) 2007-2013
Leader of the research project “Internationalisation of criminal law and challenges to the rule of law” (financed by the Norwegian Research Council) 2012-2014
German translation and introduction to the Norwegian Criminal Code (together with dr. Karin Cornils)