Home
Filip Truyen's picture

Filip Truyen

Professor, Adjunct professor at the Faculty of Law
 • E-mailfilip.truyen@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2008). Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 62-70.
 • Show author(s) (2007). Valuation principles in connection with a parent company's squeeze-out of shares in a subsidary. European Company Law. 177-180.
 • Show author(s) (2007). Terra-saken. Lov og Rett. 561-562.
 • Show author(s) (2007). Statutory Regulations of Executive Pay Stipulation in Public Limited Companies. European Company Law. 33-35.
 • Show author(s) (2007). Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse på generalforsamlingens åpning. Tidsskrift for forretningsjus. 8-22.
 • Show author(s) (2007). New rules on accessoral liability. European Company Law. 130-133.
 • Show author(s) (2007). Aksjeanalyse og informasjonsansvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 85-170.
 • Show author(s) (2006). Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 268-340.
 • Show author(s) (2004). Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper. Jussens venner. 305-328.
 • Show author(s) (2004). Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 580-592.
 • Show author(s) (2003). Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 343-356.
 • Show author(s) (1990). Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 342-389.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2008). Majoritetsmisbruk og minoritetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper. Skranker, styringsrom og rettsmidler.
 • Show author(s) (2008). Informasjonsansvar ved tap på aksjeinvesteringer.
Academic lecture
 • Show author(s) (2009). Hva kan vi lære av Flesberg-dommen?
 • Show author(s) (2009). Ansvarsgjennombrudd i akjse - og allmennaksjeselskaper.
 • Show author(s) (2009). Aksjonæravtalen i Aker Holding.
 • Show author(s) (2008). Selskapers samfunnsansvar (innlegg korreferent).
 • Show author(s) (2008). Majority abuse and the use og general principles of abuse of shareholder's rights.
 • Show author(s) (2006). Informasjonsansvar og aksjeanalyse.
 • Show author(s) (2005). Aksjeeiernes myndighetsmisbruk.
 • Show author(s) (2004). Shareholder Conflicts - a Norwegian Approach.
Book review
 • Show author(s) (2009). Towards a Sustainable European Company law. Lov og Rett. 637-639.
 • Show author(s) (2009). Børs- og verdipapirrett. Lov og Rett. 506-508.
 • Show author(s) (2008). Bokanmeldelse av Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 229-233.
 • Show author(s) (2006). Anmeldelse av Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 3. utgave. København 2005. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 697-702.
 • Show author(s) (2005). Anmeldelse av Rolf Dotevall, Samarbete i bolag, Stockholm 2005. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 659-661.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2006). HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet.
Academic monograph
 • Show author(s) (2005). Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl/asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprisnipper.
Feature article
 • Show author(s) (2010). Deilig dristig dansk aksjelov. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2007). Hedgefond med vett. Dagens næringsliv. 1 pages.
 • Show author(s) (2005). Hedgefond for folket? Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2005). Benådning og hemmelighold. Dagens næringsliv.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Arbeidstakers rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" etter arbeidsmiljøloven § 2-4(1). Med særlig vekt på varsling i aksjeselskap.
 • Show author(s) (2004). Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper.
Interview
 • Show author(s) (2009). Trekker seg fra Aker-styret.
 • Show author(s) (2009). To russ og en operatør.
 • Show author(s) (2009). Søksmål kan gi økt økonomisk smell.
 • Show author(s) (2009). Ny Aker-avtale kan gi nye problemer.
 • Show author(s) (2009). Møter jus-mur.
 • Show author(s) (2009). Må kjøpe hele?
 • Show author(s) (2009). Lønnsomt å klage på advokater.
 • Show author(s) (2009). Kaller regjeringen endeløst naiv.
 • Show author(s) (2009). Jussekspertet: Røkke var illojal.
 • Show author(s) (2009). Jusseksperter støtter Røkke.
 • Show author(s) (2009). Jens prøvde å sikre seg.
 • Show author(s) (2009). Ikke vent, Brustad.
 • Show author(s) (2009). Hvordan utnytte en naiv part.
 • Show author(s) (2009). Glassperler.
 • Show author(s) (2009). Gir Brustad stryk.
 • Show author(s) (2009). Fått som fortjent.
 • Show author(s) (2009). Full støtte til Røkke.
 • Show author(s) (2009). Endeløst naiv. Eksperter mener Røkke har jussen på sin side.
 • Show author(s) (2009). Brustad har en dårlig sak.
 • Show author(s) (2009). Brustad grilles i Stortinget i dag.
 • Show author(s) (2009). Aksjonæravtalen i Aker Holding.
 • Show author(s) (2009). Aker-saken.
 • Show author(s) (2009). Aker-avtalen sikrer ikke arbeidsplasser.
 • Show author(s) (2008). Uenige om revisjon.
 • Show author(s) (2008). Terra-kommunene får ikke pengene tilbake.
 • Show author(s) (2008). Slik kan DnBNOR bli dømt.
 • Show author(s) (2008). Risikerer seks år.
 • Show author(s) (2008). Gransker ikke Norges Bank.
 • Show author(s) (2008). DnbNOR-skandalen vokser.
 • Show author(s) (2008). DnB NOR-saken.
 • Show author(s) (2008). Aksjonærkonflikt i DeepOcean ASA.
 • Show author(s) (2007). Vil liberalisere norske børsregler.
 • Show author(s) (2007). Undergraver loven (Eastern Drilling-saken).
 • Show author(s) (2007). Norconsult-saken. Et grovt brudd på hans plikter.
 • Show author(s) (2007). Kan ha brutt loven (Thule Drilling-saken).
 • Show author(s) (2007). Eierne har ikke krav på løpende informasjon (Aksjonærkonflikt i Stavanger Aftenblad).
Programme participation
 • Show author(s) (2008). Innsidehandel.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Selskapsrettslig direktekrav - aksjeeiers erstatningskrav for skade på selskapsinteressen . 14 pages.
 • Show author(s) (2010). Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav? 13 pages.
 • Show author(s) (2010). General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation. 20 pages.
 • Show author(s) (2006). Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends. 22 pages.
 • Show author(s) (2006). Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål. 9 pages.
Poster
 • Show author(s) (2010). National Reporter, UNIDROIT 18th International Congress of Comparative Law: Financial Leasing and its Unification.
Academic literature review
 • Show author(s) (2005). Medbestemmelse og maktmisbruk i aksjeselskaper. Revisjon og Regnskap. 17-20.
Interview Journal
 • Show author(s) (2010). Verdsettelse ved tvangsovertakelse. Finansavisen.
 • Show author(s) (2010). Gruppesøksmål. Finansavisen.
 • Show author(s) (2010). "Selskapstyveri". Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)