Home
Filip Truyen's picture

Filip Truyen

Professor, Adjunct professor at the Faculty of Law
 • E-mailFilip.Truyen@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 pages. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Truyen, Filip. 2005. Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl/asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprisnipper. Cappelen Damm Akademisk. 587 pages. ISBN: 82-02-19902-6.
Journal articles
 • Truyen, Filip. 2010. Verdsettelse ved tvangsovertakelse. Finansavisen. Published 2010-01-21.
 • Truyen, Filip. 2010. "Selskapstyveri". Bergens Tidende. Published 2010-04-09.
 • Truyen, Filip. 2010. Gruppesøksmål. Finansavisen. Published 2010-02-24.
 • Truyen, Filip. 2010. Deilig dristig dansk aksjelov. Dagens næringsliv. Published 2010-06-21.
 • Truyen, Filip. 2009. Towards a Sustainable European Company law. Lov og Rett. 10. 637-639.
 • Truyen, Filip. 2009. Børs- og verdipapirrett. Lov og Rett. 8. 506-508.
 • Truyen, Filip. 2008. Bokanmeldelse av Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2. 229-233.
 • Truyen, Filip. 2008. Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 1. 62-70.
 • Truyen, Filip. 2007. Hedgefond med vett. Dagens næringsliv. 1 pages. Published 2007-12-20.
 • Truyen, Filip. 2007. Aksjeanalyse og informasjonsansvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 120: 85-170.
 • Truyen, Filip. 2007. Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse på generalforsamlingens åpning. Tidsskrift for forretningsjus. 8-22.
 • Truyen, Filip. 2007. Terra-saken. Lov og Rett. 10. 561-562.
 • Truyen, Filip. 2007. Statutory Regulations of Executive Pay Stipulation in Public Limited Companies. European Company Law. 1. 33-35.
 • Truyen, Filip. 2007. New rules on accessoral liability. European Company Law. 3. 130-133.
 • Truyen, Filip. 2007. Valuation principles in connection with a parent company's squeeze-out of shares in a subsidary. European Company Law. 4. 177-180.
 • Truyen, Filip. 2006. Anmeldelse av Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 3. utgave. København 2005. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 697-702.
 • Truyen, Filip. 2006. Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 119: 268-340.
 • Truyen, Filip. 2005. Medbestemmelse og maktmisbruk i aksjeselskaper. Revisjon og Regnskap. 2. 17-20.
 • Truyen, Filip. 2005. Hedgefond for folket? Dagens næringsliv. Published 2005-03-16.
 • Truyen, Filip. 2005. Benådning og hemmelighold. Dagens næringsliv. Published 2005-11-03.
 • Truyen, Filip. 2005. Anmeldelse av Rolf Dotevall, Samarbete i bolag, Stockholm 2005. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 659-661.
 • Truyen, Filip. 2004. Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper. Jussens venner. 305-328.
 • Truyen, Filip. 2004. Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 580-592.
 • Truyen, Filip. 2003. Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3. 343-356.
 • Truyen, Filip. 1990. Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 342-389.
Reports and theses
 • Truyen, Filip. 2004. Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper. 417 pages.
Book sections
 • Truyen, Filip. 2010. Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav? Artikkel, pages 318-330. In:
  • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir; Normann, Kristin. 2010. Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. 356 pages. ISBN: 978-82-05-40066-5.
 • Truyen, Filip. 2010. General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation. Artikkel, pages 171-190. In:
  • Neville, Mette; Sørensen, Karsten Engsig. 2010. Company Law and SMEs. Forlaget Thomson. 382 pages. ISBN: 978-87-619-2629-6.
 • Truyen, Filip. 2006. Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning. art. 5, pages 46-57. In:
  • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 pages. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Truyen, Filip. 2006. Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends. Part II, pages 131-152. In:
  • Andersen, Paul Krüger; Clausen, Nils Jul; Skog, Rolf. 2006. Shareholder Conflicts First edition 2006. Forlaget Thomson. 290 pages. ISBN: 978-87-619-1568-9.
 • Truyen, Filip. 2002. Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål. 641-649. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.

More information in national current research information system (CRIStin)