Home
Geir Atle Ersland's picture

Geir Atle Ersland

Professor, medieval history
 • E-mailGeir.Atle.Ersland@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 44+47 901 69 073
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • 2019. The Notau harbour and the Kontor in Bergen. AmS-skrifter. 237-244.
 • 2019. Nettverksmakt. Sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1208.
 • 2017. Three individuals, three stories, three burials from medieval Trondheim, Norway. PLOS ONE.
 • 2017. Bergen 1300 - 1600: A Trading hub between the North and the Baltic Sea. 18 pages.
 • 2016. Stadtentwiclung in Westnorwegen 1450 - 1850. 13 pages.
 • 2016. Spor etter nordlendingene i Bergen.
 • 2016. Rogalendinger skeptiske til vestlandsregionen.
 • 2016. Rogalendinger skeptiske til veslandsregionen.
 • 2016. Rogalendinger er skeptiske til vestlandsregionen.
 • 2016. Rogaland er skeptiske til vestlandsregionen.
 • 2016. Historiespor på Gotland.
 • 2016. Gotland i vikingtid.
 • 2016. Erik av Pommern og Visby.
 • 2015. Visiting Foreign Shores - Maretime Law and The Town Law of Bergen.
 • 2015. Urban Land Ownership and Rural Estates - The Case of Three Scandinavian Medieval Towns. 21 pages.
 • 2015. The History of Bryggen until 1900. 13 pages.
 • 2015. Skip og reiser i vikingetida.
 • 2015. Sjøvegen til ein sivilisasjon.
 • 2015. Norwegian medieval urban network.
 • 2015. Maretime trade and network -Bergen 1300 - 1600.
 • 2015. Hvorfor Bergen? Historieforskningen og reformasjonen i Bergen.
 • 2015. Hva forteller hanseatenes arkiver om Nordlandshandelen?
 • 2015. How Archaeology Saved Bryggen. 13 pages.
 • 2015. Historikar i botanikarens hage.
 • 2015. Hansamuseet i Lübeck.
 • 2015. Fra hangarer til hanseater.
 • 2015. Formidling Bryggen trinn 1.
 • 2015. Den nordtyske byen Lübeck og Bergen.
 • 2015. Den nordiske sivilisasjonen.
 • 2015. Bryggenleksikon.
 • 2015. Bergenskhistorisk topografi.
 • 2015. Bergensk identitet.
 • 2015. Bergens opphav.
 • 2015. Anno vekker historieinteresse.
 • 2015. 10 ting du kanskje ikke visste om Bryggen.
 • 2014. Vetane og den gamle leidangsordninga.
 • 2014. Riv Bryggen - fortida står i veien.
 • 2014. Das Handelsgericht des Hansekontors in Bergen. 13 pages.
 • 2014. Byutvikling og historiske bylandskap.
 • 2014. Bryggen og byutvikling.
 • 2014. Bergens mellomalderske tingstader.
 • 2014. Bergen var ikke hovedstad.
 • 2014. BRYGGEN 1899 – 2014, 115 YEARS OF CUTTING OUR CULTURAL HERITAGE INTO LITTLE PIECES.
 • 2013. Was the Hanseatic Kontor in Norway at any time located at Notow?
 • 2013. Torget i Bergen - fra opphavet til 1733. Gamle Bergen Årbok. 6-12.
 • 2013. The Castle as a Military Stronghold 1100-1700. 12 pages.
 • 2013. The Bergen guide.
 • 2013. Svartedauden i Bergen.
 • 2013. Republic versus Monarchy: Urban Government in Medieval Scandinavia. Revue d'histoire Nordique. 99-113.
 • 2013. Oslo hovedstad 700 år?
 • 2013. Om Dyveke og Sigbritt - i samtale med Stig Amdam.
 • 2013. Mellomalderbyen Stavanger. Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. 33-42.
 • 2013. Kva er tant og kvar er sant, Dyveketradisjonen i Bergen.
 • 2013. Kulturlagas bertydning for byens historie.
 • 2013. Håkonshallen 750 Years - royal residence and national monument. Dreyer Forlag A/S.
 • 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S.
 • 2013. Eit statsbesøk til Konstantinopel via Jerusalem. 14 pages.
 • 2013. Dyveke og Sigbrits historie.
 • 2013. Dyveke i Bergen.
 • 2013. Dokumentasjon til byens historiske landskap.
 • 2013. Bybanemotstand i Bergen.
 • 2013. Bergen: Helseaksen i den historiske bystrukturen - Ei lang line langs ein kort veg.
 • 2013. BerGIS - samling av historiske eigedomsdata.
 • 2012. What made teh Historic Hanse succeed? Exspecto. 2-2.
 • 2012. Vin og bystyre. Kapabel forlag.
 • 2012. Thinking about Urban Form - Conzen og mellomalderens bystruktur.
 • 2012. Stavangers historie bind 1.
 • 2012. Stavangers historie.
 • 2012. Stavanger bys historie, bind 1. Bispeby og borgarby - frå opphavet til 1815. Wigestrand Forlag AS.
 • 2012. Some aspects of the history of Bergen.
 • 2012. Rådhus og vinkjeller.
 • 2012. Lübeck, hanseatene og Bergen.
 • 2012. Lansering Stavangers historie.
 • 2012. Kulturlagas bidrag til byens historie.
 • 2012. Intervju om historisk-filmatisk realisme.
 • 2012. Hanseatanes seglingsruter til Norge 1250 - 1750.
 • 2012. Bøken i Norge - sein innvandreer eller tidlig introduksjon?
 • 2012. Byhistorie som identitet.
 • 2012. Byens konstruksjon – fra opphavet til moderne planlegging.
 • 2012. "Bildet på hva vi ikke vet".
 • 2011. The Castle as a Military Stronghold.
 • 2011. Skrivergården.
 • 2011. Sigurd Jorsalfars eventyrlige ferd.
 • 2011. Sigurd Jorsalfar - ei reise til Konstantinopel.
 • 2011. På leit etter den eldste byen.
 • 2011. Pirater og sjørøveri.
 • 2011. Persistence of Urban Morphology – the Bergen Example.
 • 2011. Opponentsinnlegg til Erika Harlitz: Urbana system och riksbildning i Skandinavien. Historisk tidskrift (Sverige). 327-332.
 • 2011. Oppmåling og eiendomsgrenser i historisk perspektiv.
 • 2011. Nuclear genetic markers indicate Danish origin of the Norwegian beech (Fagus sylvatica L.) populations established in 500–1,000 AD. Tree Genetics & Genomes. 587-596.
 • 2011. Museum. Hanseatene i Bergen og nytt hansamuseum i Lübeck.
 • 2011. Mitt hjerte står i Bergens Fundas del 2.
 • 2011. Medieval urban and royal Norway.
 • 2011. Kven eigde byen - bygrunnlegging, grunneige og grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar.
 • 2011. Krangel om to kirketårn.
 • 2011. Konstantinopel påvirket Bergen.
 • 2011. Kongen som stelte hjemme.
 • 2011. Kjøpmannsstuen og Det hanseatiske kontorets arkiv.
 • 2011. Innslag Kulturnytt NRK P2.
 • 2011. Ingen bytur i Bergen anno 1350. Bergens Tidende.
 • 2011. Historisk lys over bøk i Norge.
 • 2011. From medieval to early modern urban society.
 • 2011. Fragment fra fortida I-III.
 • 2011. Erkebisbegarden og Håkonshallen.
 • 2011. De kristne under Domkirken.
 • 2011. Das Kaufmannshaus - Det hanseatiske kontorets rettslokale og administrasjonshus i Bergen.
 • 2011. Da Bryggens hjerte ble revet ut. Bergens Tidende.
 • 2011. Bøkeskog importert fra Danmark.
 • 2011. Byens konstruksjon - varige spor i byens landskap.
 • 2011. Bergen som hovudstad.
 • 2010. Plot longevity and urban land tenure: a Norwegian case study. Urban morphology. 21-29.
 • 2010. Opponent til Erika Harlitz: Urbana system och riksbildning i Skandinavien.
 • 2010. Norske krosstog - heilag krig, diplomati eller røvartokt?
 • 2010. Hanseater og pirater. Bergen internasjonale filmfestival.
 • 2010. Fra Scholeus til Google.
 • 2010. Det hanseatiske museum 1872 - 2010. Det hanseatiske Museum.
 • 2010. Byens ansikt- portrett av Bergen.
 • 2010. Bergen, Bryggen, hanseatene og Koren Wiberg. Det hanseatiske museum.
 • 2010. Bergen medieval history.
 • 2010. A Bergen walk.
 • 2009. Willem van de Velde og Bergen.
 • 2009. The Handelsgericht of the Kontor in Bergen.
 • 2009. Opponent til Mike Burkhardt: Der Bergenhandel im Spätmittelalter: Handel, Kaufleute, Netzwerke.
 • 2009. Justyna Wubs Mrozewicz: Traders, Ties and Tensions. International Journal of Maritime History. 363-364.
 • 2009. Den siste hanseat.
 • 2009. Byens ansikt 1580 - 1740.
 • 2008. Was King Sigurd Magnussons Expedition (1108 – 1111) a Crusade to the Holy Land or a State Visite to Constantinople?
 • 2008. Vorwort. Det Hanseatiske Museum.
 • 2008. Verzeichnis des Archivs des Kaumannshause im Bergen 1686, 1724 und 1753 (Appendix 1 - 3). Det Hanseatiske Museum.
 • 2008. Veiviser til byens ansikt.
 • 2008. Tordenkugler over Bergen. Film til utstillinga Byens ansikt.
 • 2008. Tid og Tanke 1. Aschehoug & Co.
 • 2008. The property structure of three Scandinavian medieval towns.
 • 2008. The Archive of the Kontor in Bergen. Det Hanseatiske Museum.
 • 2008. Tallin og Det hanseatiske forbund.
 • 2008. Renessanse og føydalisme.
 • 2008. Renessanse og føydalisme.
 • 2008. Presentasjon av BerGIS.
 • 2008. Presentasjon av BerGIS.
 • 2008. Presentasjon av BerGIS.
 • 2008. Plots by numbers - The BerGIS Project.
 • 2008. Paneldeltaker. Bevaring kontra bruk - debatt om tilgjengelighet og sikring av arkiv og bibliotek.
 • 2008. Paneldeltaker.
 • 2008. Om utstillnga Byens ansikt.
 • 2008. Om utstillinga Byens ansikt.
 • 2008. Norwegian Crusades - Diplomacy, Holy War or Just Just Plain Plundering?
 • 2008. Neue Studien zum Archive und zur Sprache der Hanseaten. Det Hanseatiske Museum.
 • 2008. Mitt hjerte står i Bergen Fundas.
 • 2008. Medieval Bergen.
 • 2008. London - Historisk-topografiske hovudliner.
 • 2008. Leidang. A military System from the Viking Age to the Renaissance. Revue d'histoire Nordique. 101-121.
 • 2008. Kart til fortida.
 • 2008. Innleiing.
 • 2008. Historie på tvers av grenser.
 • 2008. Historic Bergen.
 • 2008. Hanseatene og Bergen, kulturell integrering på 1600- og 1700-talet.
 • 2008. Handverk i mellomalderbyane.
 • 2008. Ei reise til Konstantinopel via Jerusalem.
 • 2008. Comparing Medieval Town Property Structures.
 • 2008. Byhistorie for bibliotekarer.
 • 2008. Byens ansikt.
 • 2008. BerGIS - metode og resultat.
 • 2008. A medieval military system of Norway.
 • 2007. holdbara städer - rundebordsesjon.
 • 2007. Willem van de Veldes bergensportrett.
 • 2007. Vin og bystyring.
 • 2007. Verd si vekt i gull - tørrfisk.
 • 2007. Permanence through fire.
 • 2007. Norwegian medieval town life.
 • 2007. Mitt hjerte står i Bergens Fundas.
 • 2007. Middelalderen i Bryggens museum.
 • 2007. Lübecks historie.
 • 2007. Historic Bergen.
 • 2007. Gard og grunn i byen - frå mellomalderen til o. 1800.
 • 2007. For tung på vekta?
 • 2007. Edvard Edvardsens mellomalderkart.
 • 2007. Byplanen i middelalderen og tidlig nytid.
 • 2007. Allmenninger i Haugesund.
 • 2006. Torget i Bergen i historisk perspektiv.
 • 2006. The Archive of the Kontor in Bergen.
 • 2006. Studiepoeng, arbeidsinnsats og læringsutbytte – TUNING-prosjektet.
 • 2006. Stemnestova og vinkjellaren.
 • 2006. På leit etter bergensidentiteten.
 • 2006. Nytt lys på hanseatene og Norge.
 • 2006. Nytt lys på gamle hanseater.
 • 2006. Hanseatenes arkiv i Lübeck - ei kulturhistorisk gullgruve.
 • 2006. Hanseatene på Bryggen.
 • 2006. Grunnbok for Bergen 1753, elektronisk utgåve.
 • 2006. Grunnbok for Bergen 1686, elektronisk utgåve.
 • 2006. Gate- og tomtestruktur som kjelde til eldre byutvikling.
 • 2006. Forskarbruk av spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
 • 2006. Det historisk området for bybrannen i 1916.
 • 2006. Det hemmelige tårnet.
 • 2006. Byvandring.
 • 2006. Byvanding.
 • 2006. Byar i vest 1500-1850. 28 pages.
 • 2006. Brennevinet kjem til Bergen.
 • 2006. Brannar på Bryggen 1476 - 1702.
 • 2006. Bergens ukjente historieskatt.
 • 2006. Bergen, Bryggen og hanseatenes arkiver.

More information in national current research information system (CRIStin)

Publications and activities registered in CRISTIN