Home
 • E-mailg.dahl@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 76
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2020). Nansen og Fram-festen i Bergen. Bergens historiske forenings skrifter. 7-25.
 • Show author(s) (2019). Lystige lesere - fremveksten av bibliotekvirksomheten i Bergen ca. 1750-1850. Bergens historiske forenings skrifter. 7-39.
 • Show author(s) (2018). Bergensbilder - biskop Erik Pontoppidans kopibok. Bergens historiske forenings skrifter. 22-47.
 • Show author(s) (2017). Konfirmasjon i gamle dager - tvang eller tilpasning? Kirkebøkene forteller. Prismet. 77-93.
 • Show author(s) (2014). Holberg, eksemplaritet og kristendommen - kirkehistorie som dydelære. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 7-26.
 • Show author(s) (2010). The Bergen Moravians - An example of religious heterogenity. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 53-66.
 • Show author(s) (2010). Jesus innenfor kristendommen og islam. Kirke og kultur. 178-185.
 • Show author(s) (2009). Pontoppidan and early modern cosmology - A theologian's contestation of an old aged world. Ideas in History.
 • Show author(s) (2009). Leger, bøker og medisinsk kunnskap i Norge rundt 1700. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2653-2656.
 • Show author(s) (2007). "Opplysningens arkeologi" et bokhistorisk blikk på opplysningstiden. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 97-112.
 • Show author(s) (2003). Norsk åndshistorie - kirketro, folketro eller noe midt i mellom? Kirke og kultur. 67-75.
 • Show author(s) (2002). Religion og lokalitetsforskning på historisk grunn. Tidsskrift for Kirke - Religion - Samfunn, Tilleggshefte. 163-174.
 • Show author(s) (2002). Opplysning og trolldom. Et eksempel fra 1600-tallets Nordland. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 37-42.
 • Show author(s) (2001). Esoterisme som kunnskapskultur i Norge på 1600-tallet. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) (2001). Bergens første frimurere. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 32-38.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Grønnings Enke tar Bergen med storm? En bokhandlers liv og virke ca. 1820-50.
 • Show author(s) (2022). Presten som statlig rapportør og medisinsk veileder rundt 1800.
 • Show author(s) (2021). Pontoppidan og naturen.
 • Show author(s) (2016). Om ville striler og rabiate bergensere. Lansering/presentasjon av boka: Strilekrigen i 1765 - Om ville striler og rabiate bergensere.
 • Show author(s) (2015). Konfirmasjon - lærdom og ungdosmkultur over 200 år.
 • Show author(s) (2015). Geistlige boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) (2015). Andre verdener i opplysningstidens boksamlinger.
 • Show author(s) (2014). Religion og kongeideologi.
 • Show author(s) (2011). The market for books in early modern Norway.
 • Show author(s) (2011). Politikk, religion og tekst. Bibelen i kommunikasjonskretsløpet.
 • Show author(s) (2011). Holbergs naturrett i bokhistorisk perspektiv.
 • Show author(s) (2011). Boksamlinger på 1700-tallet.
 • Show author(s) (2010). Bokspredning og kjønnethet i tidlig moderne Norge.
 • Show author(s) (2008). Ortodoksi og pietisme i geistlige boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) (2008). Clerical book collections in Norway 1650-1750.
 • Show author(s) (2008). Boksamlinger eid av geistlige og leger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) (2006). Skadelige bøker.
 • Show author(s) (2006). Medisinske boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) (2006). Den geistlige utdanning i den tidlige moderne periode.
 • Show author(s) (2005). Religion, science and fundamentalism. Encounters between religion and the history of the earth.
 • Show author(s) (2005). Questioning religious-political influence: Private libraries in the hands of Norwegian physicians 1700-1750.
 • Show author(s) (2005). Genesis and the natural world.
 • Show author(s) (2005). Boksamlinger i Jarlsberg 1704-1722.
 • Show author(s) (2004). Religion and medicine in Norway 1650-1750.
 • Show author(s) (2004). Norske legers kunnskapsunivers rundt 1700, pluss litt om eldre nevrologi.
 • Show author(s) (2004). Kosmopolitisme og bøker. Tre medisinske boksamlinger i 1700-tallets Norge.
 • Show author(s) (2003). Vitenskap og kulturinnflytelse i Bergen på 1600-tallet.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Spesialsamlinger, fiskere og håndverkere.
 • Show author(s) (2023). Slekt i Spesialsamlinger.
 • Show author(s) (2023). Prestene forteller.
 • Show author(s) (2023). Erik Pontoppidan og hans etterfølgere.
 • Show author(s) (2023). Bergensk undergrunn, samtale.
 • Show author(s) (2022). Pontoppidan - biskopen og katekismen.
 • Show author(s) (2021). Nansen og bergenserne.
 • Show author(s) (2021). Da Pontoppidan var biskop i Bergen.
 • Show author(s) (2020). Mariakirkens bibliotek.
 • Show author(s) (2019). Hva leste folk i eldre tid? Bøker og lesevaner i Norge og i Innlandet frem til 1850.
 • Show author(s) (2019). Bøker og lesevaner på Agder ca 1650 - 1900.
 • Show author(s) (2018). Opplyste vestlendinger? Om våre forfedres lesevaner.
 • Show author(s) (2018). Geistlige boksamlinger i arkivene.
 • Show author(s) (2017). På Liv og død - jordmødre og fødende rundt 1800.
 • Show author(s) (2017). Bøker i Norge i gamle dager.
 • Show author(s) (2017). Andre verdener og religioner i norske boksamlinger rundt 1750 .
 • Show author(s) (2016). En guide til Bergen anno 1765.
 • Show author(s) (2015). En guide til Bergen anno 1765.
 • Show author(s) (2008). Boksamlingen til stamhusbesitter Edvard Londemann de Rosencrone og 93 andre geistlige boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) (2005). Bergenske presters boksamlinger rundt 1700.
 • Show author(s) (2000). To mystikere i Bergen på 1600-tallet.
 • Show author(s) (2000). Religiøst mangfold i Bergen på 1600-tallet.
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). Medisinske bøker rundt 1700 - arkivene som kilde.
 • Show author(s) (2003). Religion and science. Esoterism and scientific life in Norway 1650-1750.
Editorial
 • Show author(s) (2017). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2017). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2016). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2016). Perspektiveringar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2 pages.
 • Show author(s) (2015). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2015). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2009). Forord. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2007). Forord. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
Book review
 • Show author(s) (2023). Tracing the Jerusalem Code, Volume. 2:The Chosen People. ChristianCultures in Early Modern Scandinavia (1536–ca. 1750). DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 111-115.
 • Show author(s) (2016). Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2015). Iconic Books and Texts. Numen.
 • Show author(s) (2011). The Death of Sacred Texts. Ritual Disposal and Renovation of Texts in World Religion, ed. Kristina Myrvold. Numen. 754-757.
 • Show author(s) (2010). Pre-modern attitude to life. Virtues, values and ways of knowledge from antiquity to the Enlightenment. Historisk Tidsskrift (Norge). 115-119.
 • Show author(s) (2009). Dekalogen. 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2008). Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.
 • Show author(s) (2003). Kors på halsen. Betraktninger om religion og vitenskap. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2002). Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.
 • Show author(s) (2002). Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Historisk Tidsskrift (Norge).
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Bergenserne reiser til julestjernen. Bergensposten. 5-16.
 • Show author(s) (2020). Bibliotekveksten i Bergen ca. 1800-1850. Bergensposten. 13-31.
 • Show author(s) (2019). Odd Dahl - en pioners arkiv. Bergensposten. 28-34.
 • Show author(s) (2019). Himmelbrev i Arkivverket. Arkivverket.no.
 • Show author(s) (2019). En lystig skarpretter. Arkivverket.no.
 • Show author(s) (2019). Da klokka klang - eller ikke. Arkivverket.no.
 • Show author(s) (2019). Bøker og lesing blant fortidens konfirmanter. Arkivverket.no.
 • Show author(s) (2019). Bøker i Norge i gamle dager. Arkivverket.no.
 • Show author(s) (2018). Sogneprest Carl Johan Peter Petersen og synderne i Fjelberg. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 16-22.
 • Show author(s) (2018). Om alterkalken i Fjelberg kirke. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 8-12.
 • Show author(s) (2018). Mannen med ansvar for alt. Arkivverket.no.
 • Show author(s) (2018). Korrupsjonsjegeren Erik Pontoppidan. Bergensposten. 46-56.
 • Show author(s) (2018). Fjelberg under krigen - nedtegnet av sogneprest Sverre Aarseth. Dagbok og inntrykk frå krigen 1940. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 23-38.
 • Show author(s) (2018). Erik Pontoppidan og Seminarium Fredericianum. Bergensposten. 40-56.
 • Show author(s) (2018). En gulldåse til besvær. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 13-15.
 • Show author(s) (2018). Bøker i Norge i gamle dager. Bergensposten. 43-56.
 • Show author(s) (2018). Bruddstykker om Fjelberg i gamle dager. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 3-7.
 • Show author(s) (2018). Biskop Erik Pontoppidan og ansettelsen av geistlige i Bergen stift. Bergensposten. 36-45.
 • Show author(s) (2016). Presten og jordmødrene rundt 1800. Bergensposten. 37-50.
 • Show author(s) (2016). Frederik Arentz - den motvillige biskopen. Sogeskrift for Askvoll kommune. 47-66.
 • Show author(s) (2016). Frederik Arentz - Den motvillige biskopen. Bergensposten. 23-38.
 • Show author(s) (2016). Druknede sig, for at undgaae Confirmation. Bergensposten. 35-46.
 • Show author(s) (2016). Da klokka klang - eller ikke. Bergensposten. 51-56.
 • Show author(s) (2015). Kirkeliv fra A til Å - Sogneprest Jacob Andreas Hersleb i Selbu. Bergensposten. 41-52.
 • Show author(s) (2015). Døvstumme og blinde i arkivene. Bergensposten. 3-8.
 • Show author(s) (2015). Da døden kom til Odalen. Bergensposten. 47-56.
 • Show author(s) (2014). På vei over Atlanteren med feil slekt i kofferten. Bergensposten. 45-50.
 • Show author(s) (2014). Overklassen og sedelighet i Norge anno 1814 - Peter Schmidt og Anna Dyblie i Trondheim. Bergensposten. 44-56.
 • Show author(s) (2014). Kirken og basiller - kampen for spyttebakker og hygieniske alterkalker. Bergensposten. 35-48.
 • Show author(s) (2014). Himmelbrevet i Åsane - en gammel sjanger. Åsabuen. 46-61.
 • Show author(s) (2014). Gudstjeneste på lufta - et spadestikk i radiosendingenes utfordringer i de første tiår. Bergensposten. 49-56.
 • Show author(s) (2014). Det religiøse valg i 1814. Bergensposten. 37-45.
 • Show author(s) (2013). Krumme neser og skallete hoder - Holberg og kirkehistorien. Bergensposten. 5-17.
 • Show author(s) (2013). Huspostillen i Røldal, et eksempel på lese- og skrivekunnskaper blant norske bønder. Bergensposten. 43-50.
 • Show author(s) (2013). En boksamler i Åsane - Jan Arentsen Greve på Åstveit. Åsabuen. 41-50.
 • Show author(s) (2013). Bibelen i Åsane. Åsabuen. 36-50.
 • Show author(s) (2013). Bergens handel i 1764 - et spadestikk i 1700-tallets handelsteori. Bergensposten. 17-25.
 • Show author(s) (2009). Edvard Londemann - baron, poet og gnier? Historie - popuærhistorisk magasin. 48-55.
 • Show author(s) (2004). Bibelsk tid - Pontoppidans jordhistorie. Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme. 67-83.
 • Show author(s) (2003). Statsarkivet som dør til fortiden. Bergensposten. 6-16.
 • Show author(s) (2001). Edvard Edvardsen og Hans Olsen - to bergenske mystikere på 1600-tallet. Historie - popuærhistorisk magasin. 40-47.
Feature article
 • Show author(s) (2010). Er bøker farlige? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2002). New Age - historie i ny drakt? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2007). Questioning religious Influence- Private Libraries of Clerics and Physicians in Norway 1650-1750.
Interview
 • Show author(s) (2023). Prestearkiv fulle av levende norgeshistorie.
 • Show author(s) (2023). En veldig vakker bok.
 • Show author(s) (2023). En norsk prest kunne være postmann, brannmann og kirurg.
 • Show author(s) (2023). Da kirken var tilværelsens sentrum.
 • Show author(s) (2021). Bergensere er «nu engang hanseater og handelsmænd foruten dilletanter».
 • Show author(s) (2016). Strilene var ville, bergenserne rabiate.
 • Show author(s) (2016). Strilekrigen var større enn først antatt.
 • Show author(s) (2015). Har laget guide til Bergen 1765.
Documentary
 • Show author(s) (2024). Ole Tidemand - bølle og biskop.
 • Show author(s) (2023). Veke-Nytt rapporterer om semesterstart i 1983.
 • Show author(s) (2023). Napoleon-feber i Bergen - før og nå .
 • Show author(s) (2023). Ja vi elsker pengene.
 • Show author(s) (2023). Helse i hver dråpe – da kuen inntok Ole Bulls plass.
 • Show author(s) (2023). Grønnings Enke – et bergensk varemerke.
 • Show author(s) (2023). Fra vilter jente til stjerne på bergensscenen.
 • Show author(s) (2023). Bergenserne i påskefjellet anno 1952.
 • Show author(s) (2022). Velkommen til Bergen på 1950-tallet!
 • Show author(s) (2022). Påskebrannen.
 • Show author(s) (2022). Puddefjorden i våre hjerter.
 • Show author(s) (2022). Pappa betaler - Søstrene Lehmkuhls bryllupsfeiringer.
 • Show author(s) (2022). Mysteriet med den forsvunne krystallpokalen.
 • Show author(s) (2022). Mysteriet Magda og bergenskokeboken.
 • Show author(s) (2022). Med hilsen A.P. og Ulricksen.
 • Show author(s) (2022). Lorentz Thyholdt – en teaterkjempe takker.
 • Show author(s) (2022). Hår – fra rot til regler.
 • Show author(s) (2022). Holberg? Ny tustilling på Bibliotek for humaniora.
 • Show author(s) (2022). Har du husket å ønske god jul?
 • Show author(s) (2022). Fyll og spetakkel på St. Jørgens hospital.
 • Show author(s) (2022). Engen – fra slagmark til gate.
 • Show author(s) (2022). En påskesang om (is) og ild.
 • Show author(s) (2022). Bergenserne på hjul.
 • Show author(s) (2021). Én av ti bergensere var medlem av denne foreningen.
 • Show author(s) (2021). «Glem ikke, at Hesten trænger Hvile».
 • Show author(s) (2021). Teaterdivaen fra Bergen.
 • Show author(s) (2021). Studenthjemmet som ble hotell.
 • Show author(s) (2021). Reisen til julestjernen og Sonjas fire ansikter.
 • Show author(s) (2021). Om kvinner og for kvinner - en liten 1600-tallsbok.
 • Show author(s) (2021). Nykirken innvies - i 1801.
 • Show author(s) (2021). Normas reiser til julestjernen.
 • Show author(s) (2021). Nansen og bergenserne.
 • Show author(s) (2021). Nansen og bergenserne.
 • Show author(s) (2021). Magdas mange ansikter.
 • Show author(s) (2021). Hva betydde Pontoppidans katekisme for kristen konfirmasjon i Norge?
 • Show author(s) (2021). Handelsmannen C. Sundt.
 • Show author(s) (2021). For fulle lunger - sangerstevnet i Bergen i 1863.
 • Show author(s) (2021). Da Nansen kom fra nord.
 • Show author(s) (2021). Bøker fremfor dagdriveri og drikking.
 • Show author(s) (2021). Alrek studenthjem – luksus på tolv kvadratmeter.
 • Show author(s) (2021). 1. mai, Bergens Arbeiderforening og gratis igler.
 • Show author(s) (2020). Og høyt i toppen den blanke...engel.
 • Show author(s) (2020). Da telefonen kom til Bergen.
 • Show author(s) (2020). Da bokutlånet skjedde i kirken.
 • Show author(s) (2020). Da Bergen fikk telefoni.
 • Show author(s) (2020). Bergenserinner anno 1850.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). Books from the British Isles in the collections of the eighteenth-Century Norwegian clergy. 28 pages.
 • Show author(s) (2019). Internasjonal underholdning i Holbergs fødeby - Utlånsbiblioteker i Bergen ca. 1750-1850. 24 pages.
 • Show author(s) (2018). God, King, and Church: The King as Divinely Elected in Norwegian Law and Rhetoric from the Early Modern Period to the late Nineteenth Century. 12 pages.
 • Show author(s) (2017). Geistliges bokkultur 1650–1750: mangfold eller restriksjon? 27 pages.
 • Show author(s) (2016). Paracelsianism. 11 pages.
 • Show author(s) (2016). Astrology. 8 pages.
 • Show author(s) (2016). Alchemy. 8 pages.
 • Show author(s) (2013). The Market for Books in Early Modern Norway - The Case of Juridical Literature. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). Politikk, religion og tekst - Bibelen i kommunikasjonskretsløpet. 14 pages.
 • Show author(s) (2012). Holbergs naturrett i et bokhistorisk perspektiv. 16 pages.
 • Show author(s) (2011). Much more than Luther: Religious reading among the Norwegian clergy 1650-1800. 24 pages.
 • Show author(s) (2010). Der Kampf gegen schädliche Bücher (1500-1800). 20 pages.
 • Show author(s) (2008). Kampen mot skadelige bøker (1500-1800).
 • Show author(s) (2006). Arkivarbeid: Statsarkivet som døråpner til religionshistorien. 16 pages.
 • Show author(s) (2000). Religiøst mangfold i Bergen på 1600-tallet. Mystikken som uttrykksform innenfor norsk åndsliv. 18 pages.
Internet exhibition
 • Show author(s) (2017). Reformasjonen – en historisk tidslinje. Digital utstilling for å markere reformasjonsjubileet 1517-2017.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2014). Det norske folk i 1814. Arkivmagasinet.
Interview Journal
 • Show author(s) (2005). Fortiden er et fremmed land. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB.

More information in national current research information system (CRIStin)