Home
Gina Dahl's picture

Gina Dahl

Senior Academic Librarian
 • E-mailG.Dahl@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 76
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2019. Lystige lesere - fremveksten av bibliotekvirksomheten i Bergen ca. 1750-1850. Bergens historiske forenings skrifter. 7-39.
 • Show author(s) 2018. Bergensbilder - biskop Erik Pontoppidans kopibok. Bergens historiske forenings skrifter. 22-47.
 • Show author(s) 2017. Konfirmasjon i gamle dager - tvang eller tilpasning? Kirkebøkene forteller. Prismet. 77-93.
 • Show author(s) 2014. Holberg, eksemplaritet og kristendommen - kirkehistorie som dydelære. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 7-26.
 • Show author(s) 2010. The Bergen Moravians - An example of religious heterogenity. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 53-66.
 • Show author(s) 2010. Jesus innenfor kristendommen og islam. Kirke og kultur. 178-185.
 • Show author(s) 2009. Pontoppidan and early modern cosmology - A theologian's contestation of an old aged world. Ideas in History.
 • Show author(s) 2009. Leger, bøker og medisinsk kunnskap i Norge rundt 1700. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2653-2656.
 • Show author(s) 2007. "Opplysningens arkeologi" et bokhistorisk blikk på opplysningstiden. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 97-112.
 • Show author(s) 2003. Norsk åndshistorie - kirketro, folketro eller noe midt i mellom? Kirke og kultur. 67-75.
 • Show author(s) 2002. Religion og lokalitetsforskning på historisk grunn. Tidsskrift for Kirke - Religion - Samfunn, Tilleggshefte. 163-174.
 • Show author(s) 2002. Opplysning og trolldom. Et eksempel fra 1600-tallets Nordland. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 37-42.
 • Show author(s) 2001. Esoterisme som kunnskapskultur i Norge på 1600-tallet. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) 2001. Bergens første frimurere. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 32-38.
Lecture
 • Show author(s) 2021. Pontoppidan og naturen.
 • Show author(s) 2016. Om ville striler og rabiate bergensere. Lansering/presentasjon av boka: Strilekrigen i 1765 - Om ville striler og rabiate bergensere.
 • Show author(s) 2015. Konfirmasjon - lærdom og ungdosmkultur over 200 år.
 • Show author(s) 2015. Geistlige boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) 2015. Andre verdener i opplysningstidens boksamlinger.
 • Show author(s) 2014. Religion og kongeideologi.
 • Show author(s) 2011. The market for books in early modern Norway.
 • Show author(s) 2011. Politikk, religion og tekst. Bibelen i kommunikasjonskretsløpet.
 • Show author(s) 2011. Holbergs naturrett i bokhistorisk perspektiv.
 • Show author(s) 2011. Boksamlinger på 1700-tallet.
 • Show author(s) 2010. Bokspredning og kjønnethet i tidlig moderne Norge.
 • Show author(s) 2008. Ortodoksi og pietisme i geistlige boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) 2008. Clerical book collections in Norway 1650-1750.
 • Show author(s) 2008. Boksamlinger eid av geistlige og leger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) 2006. Skadelige bøker.
 • Show author(s) 2006. Medisinske boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) 2006. Den geistlige utdanning i den tidlige moderne periode.
 • Show author(s) 2005. Religion, science and fundamentalism. Encounters between religion and the history of the earth.
 • Show author(s) 2005. Questioning religious-political influence: Private libraries in the hands of Norwegian physicians 1700-1750.
 • Show author(s) 2005. Genesis and the natural world.
 • Show author(s) 2005. Boksamlinger i Jarlsberg 1704-1722.
 • Show author(s) 2004. Religion and medicine in Norway 1650-1750.
 • Show author(s) 2004. Norske legers kunnskapsunivers rundt 1700, pluss litt om eldre nevrologi.
 • Show author(s) 2004. Kosmopolitisme og bøker. Tre medisinske boksamlinger i 1700-tallets Norge.
 • Show author(s) 2003. Vitenskap og kulturinnflytelse i Bergen på 1600-tallet.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2020. Mariakirkens bibliotek.
 • Show author(s) 2019. Hva leste folk i eldre tid? Bøker og lesevaner i Norge og i Innlandet frem til 1850.
 • Show author(s) 2019. Bøker og lesevaner på Agder ca 1650 - 1900.
 • Show author(s) 2018. Opplyste vestlendinger? Om våre forfedres lesevaner.
 • Show author(s) 2018. Geistlige boksamlinger i arkivene.
 • Show author(s) 2017. På Liv og død - jordmødre og fødende rundt 1800.
 • Show author(s) 2017. Bøker i Norge i gamle dager.
 • Show author(s) 2017. Andre verdener og religioner i norske boksamlinger rundt 1750 .
 • Show author(s) 2016. En guide til Bergen anno 1765.
 • Show author(s) 2015. En guide til Bergen anno 1765.
 • Show author(s) 2008. Boksamlingen til stamhusbesitter Edvard Londemann de Rosencrone og 93 andre geistlige boksamlinger i Norge 1650-1750.
 • Show author(s) 2005. Bergenske presters boksamlinger rundt 1700.
 • Show author(s) 2000. To mystikere i Bergen på 1600-tallet.
 • Show author(s) 2000. Religiøst mangfold i Bergen på 1600-tallet.
Academic lecture
 • Show author(s) 2017. Medisinske bøker rundt 1700 - arkivene som kilde.
 • Show author(s) 2003. Religion and science. Esoterism and scientific life in Norway 1650-1750.
Editorial
 • Show author(s) 2017. Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2017. Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2016. Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2016. Perspektiveringar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2 pages.
 • Show author(s) 2015. Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2015. Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2009. Forord. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2007. Forord. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
Book review
 • Show author(s) 2016. Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2015. Iconic Books and Texts. Numen.
 • Show author(s) 2011. The Death of Sacred Texts. Ritual Disposal and Renovation of Texts in World Religion, ed. Kristina Myrvold. Numen. 754-757.
 • Show author(s) 2010. Pre-modern attitude to life. Virtues, values and ways of knowledge from antiquity to the Enlightenment. Historisk Tidsskrift (Norge). 115-119.
 • Show author(s) 2009. Dekalogen. 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2008. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.
 • Show author(s) 2003. Kors på halsen. Betraktninger om religion og vitenskap. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) 2002. Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.
 • Show author(s) 2002. Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Historisk Tidsskrift (Norge).
Academic monograph
 • Show author(s) 2019. Biskop Pontoppidans brevbok 1751-1753.
 • Show author(s) 2016. Strilekrigen i 1765. Om ville striler og rabiate bergensere.
 • Show author(s) 2014. Libraries and Enlightenment. Eighteenth Century Norway and the Outer World.
 • Show author(s) 2011. Books in Early Modern Norway.
 • Show author(s) 2010. Book collections of clerics in Norway, 1650-1750. 148.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2019. Odd Dahl - en pioners arkiv. Bergensposten. 28-34.
 • Show author(s) 2019. Himmelbrev i Arkivverket. Arkivverket.no.
 • Show author(s) 2019. En lystig skarpretter. Arkivverket.no.
 • Show author(s) 2019. Da klokka klang - eller ikke. Arkivverket.no.
 • Show author(s) 2019. Bøker og lesing blant fortidens konfirmanter. Arkivverket.no.
 • Show author(s) 2019. Bøker i Norge i gamle dager. Arkivverket.no.
 • Show author(s) 2018. Sogneprest Carl Johan Peter Petersen og synderne i Fjelberg. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 16-22.
 • Show author(s) 2018. Om alterkalken i Fjelberg kirke. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 8-12.
 • Show author(s) 2018. Mannen med ansvar for alt. Arkivverket.no.
 • Show author(s) 2018. Korrupsjonsjegeren Erik Pontoppidan. Bergensposten. 46-56.
 • Show author(s) 2018. Fjelberg under krigen - nedtegnet av sogneprest Sverre Aarseth. Dagbok og inntrykk frå krigen 1940. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 23-38.
 • Show author(s) 2018. Erik Pontoppidan og Seminarium Fredericianum. Bergensposten. 40-56.
 • Show author(s) 2018. En gulldåse til besvær. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 13-15.
 • Show author(s) 2018. Bøker i Norge i gamle dager. Bergensposten. 43-56.
 • Show author(s) 2018. Bruddstykker om Fjelberg i gamle dager. Fjelberg prestegard i arkivene. Festskrift. 3-7.
 • Show author(s) 2018. Biskop Erik Pontoppidan og ansettelsen av geistlige i Bergen stift. Bergensposten. 36-45.
 • Show author(s) 2016. Presten og jordmødrene rundt 1800. Bergensposten. 37-50.
 • Show author(s) 2016. Frederik Arentz - den motvillige biskopen. Sogeskrift for Askvoll kommune. 47-66.
 • Show author(s) 2016. Frederik Arentz - Den motvillige biskopen. Bergensposten. 23-38.
 • Show author(s) 2016. Druknede sig, for at undgaae Confirmation. Bergensposten. 35-46.
 • Show author(s) 2016. Da klokka klang - eller ikke. Bergensposten. 51-56.
 • Show author(s) 2015. Kirkeliv fra A til Å - Sogneprest Jacob Andreas Hersleb i Selbu. Bergensposten. 41-52.
 • Show author(s) 2015. Døvstumme og blinde i arkivene. Bergensposten. 3-8.
 • Show author(s) 2015. Da døden kom til Odalen. Bergensposten. 47-56.
 • Show author(s) 2014. På vei over Atlanteren med feil slekt i kofferten. Bergensposten. 45-50.
 • Show author(s) 2014. Overklassen og sedelighet i Norge anno 1814 - Peter Schmidt og Anna Dyblie i Trondheim. Bergensposten. 44-56.
 • Show author(s) 2014. Kirken og basiller - kampen for spyttebakker og hygieniske alterkalker. Bergensposten. 35-48.
 • Show author(s) 2014. Himmelbrevet i Åsane - en gammel sjanger. Åsabuen. 46-61.
 • Show author(s) 2014. Gudstjeneste på lufta - et spadestikk i radiosendingenes utfordringer i de første tiår. Bergensposten. 49-56.
 • Show author(s) 2014. Det religiøse valg i 1814. Bergensposten. 37-45.
 • Show author(s) 2013. Krumme neser og skallete hoder - Holberg og kirkehistorien. Bergensposten. 5-17.
 • Show author(s) 2013. Huspostillen i Røldal, et eksempel på lese- og skrivekunnskaper blant norske bønder. Bergensposten. 43-50.
 • Show author(s) 2013. En boksamler i Åsane - Jan Arentsen Greve på Åstveit. Åsabuen. 41-50.
 • Show author(s) 2013. Bibelen i Åsane. Åsabuen. 36-50.
 • Show author(s) 2013. Bergens handel i 1764 - et spadestikk i 1700-tallets handelsteori. Bergensposten. 17-25.
 • Show author(s) 2009. Edvard Londemann - baron, poet og gnier? Historie - popuærhistorisk magasin. 48-55.
 • Show author(s) 2004. Bibelsk tid - Pontoppidans jordhistorie. Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme. 67-83.
 • Show author(s) 2003. Statsarkivet som dør til fortiden. Bergensposten. 6-16.
 • Show author(s) 2001. Edvard Edvardsen og Hans Olsen - to bergenske mystikere på 1600-tallet. Historie - popuærhistorisk magasin. 40-47.
Feature article
 • Show author(s) 2010. Er bøker farlige? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2002. New Age - historie i ny drakt? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2007. Questioning religious Influence- Private Libraries of Clerics and Physicians in Norway 1650-1750.
Interview
 • Show author(s) 2016. Strilene var ville, bergenserne rabiate.
 • Show author(s) 2016. Strilekrigen var større enn først antatt.
 • Show author(s) 2016. Strilekrigen i 1765.
 • Show author(s) 2015. Om religion på 1700-tallet.
 • Show author(s) 2015. Om boktrykkerkunsten.
 • Show author(s) 2015. Innslag i Hvem tror du at du er?
 • Show author(s) 2015. Har laget guide til Bergen 1765.
Documentary
 • Show author(s) 2021. Én av ti bergensere var medlem av denne foreningen.
 • Show author(s) 2021. Studenthjemmet som ble hotell.
 • Show author(s) 2021. Om kvinner og for kvinner - en liten 1600-tallsbok.
 • Show author(s) 2021. Magdas mange ansikter.
 • Show author(s) 2021. For fulle lunger - sangerstevnet i Bergen i 1863.
 • Show author(s) 2021. Da Nansen kom fra nord.
 • Show author(s) 2021. Bøker fremfor dagdriveri og drikking.
 • Show author(s) 2021. Alrek studenthjem – luksus på tolv kvadratmeter.
 • Show author(s) 2021. 1. mai, Bergens Arbeiderforening og gratis igler.
 • Show author(s) 2020. Og høyt i toppen den blanke...engel.
 • Show author(s) 2020. Da telefonen kom til Bergen.
 • Show author(s) 2020. Da bokutlånet skjedde i kirken.
 • Show author(s) 2020. Da Bergen fikk telefoni.
 • Show author(s) 2020. Bergenserinner anno 1850.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Books from the British Isles in the collections of the eighteenth-Century Norwegian clergy. 28 pages.
 • Show author(s) 2019. Internasjonal underholdning i Holbergs fødeby - Utlånsbiblioteker i Bergen ca. 1750-1850. 24 pages.
 • Show author(s) 2018. God, King, and Church: The King as Divinely Elected in Norwegian Law and Rhetoric from the Early Modern Period to the late Nineteenth Century. 12 pages.
 • Show author(s) 2017. Geistliges bokkultur 1650–1750: mangfold eller restriksjon? 27 pages.
 • Show author(s) 2016. Paracelsianism. 11 pages.
 • Show author(s) 2016. Astrology. 8 pages.
 • Show author(s) 2016. Alchemy. 8 pages.
 • Show author(s) 2013. The Market for Books in Early Modern Norway - The Case of Juridical Literature. 18 pages.
 • Show author(s) 2013. Politikk, religion og tekst - Bibelen i kommunikasjonskretsløpet. 14 pages.
 • Show author(s) 2012. Holbergs naturrett i et bokhistorisk perspektiv. 16 pages.
 • Show author(s) 2011. Much more than Luther: Religious reading among the Norwegian clergy 1650-1800. 24 pages.
 • Show author(s) 2010. Der Kampf gegen schädliche Bücher (1500-1800). 20 pages.
 • Show author(s) 2008. Kampen mot skadelige bøker (1500-1800).
 • Show author(s) 2006. Arkivarbeid: Statsarkivet som døråpner til religionshistorien. 16 pages.
 • Show author(s) 2000. Religiøst mangfold i Bergen på 1600-tallet. Mystikken som uttrykksform innenfor norsk åndsliv. 18 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2015. En guide til Bergen anno 1765. Kapabel.
Internet exhibition
 • Show author(s) 2017. Reformasjonen – en historisk tidslinje. Digital utstilling for å markere reformasjonsjubileet 1517-2017.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2019. Sogneprest Carl Johan Peter Petersen og synderne i Fjelberg.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2014. Det norske folk i 1814. Arkivmagasinet.
Interview Journal
 • Show author(s) 2005. Fortiden er et fremmed land. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB.

More information in national current research information system (CRIStin)