Home
 • E-mailmargunn.bjornholt@uib.no
 • Visitor Address
  Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies
  Gullhaugveien 1–3
  0484 Oslo
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Bjørnholt is Professor of Sociology at the University of Bergen and Research Professor at the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) in Oslo.

Read more:

See margunnbjornholt.no/publications for a list of publications.

 • Show author(s) (2022). Women’s processes of leaving an abusive relationship. Fokus på familien. 234-252.
 • Show author(s) (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research.
 • Show author(s) (2022). Vulnerability, Precarity and Intersectionality: A Critical Review of Three Key Concepts for Understanding Gender-Based Violence in Migration Contexts. 28 pages.
 • Show author(s) (2022). Speaking the Unspeakable: Disclosures of Sexual and Gender-based Violence in Asylum Credibility Assessments. Nordic Journal of Human Rights.
 • Show author(s) (2022). Men’s rights activism and anti-feminist resistance in Turkey and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 26 pages.
 • Show author(s) (2022). Fraser’s care crisis theory meets the Nordic welfare societies. 21 pages.
 • Show author(s) (2022). Childhood experiences of companion animal abuse and its co-occurrence with domestic abuse: Evidence from a national youth survey in Norway. Journal of Interpersonal Violence. 27 pages.
 • Show author(s) (2022). Between the law and a hard place: A victim of trafficking meets the Norwegian migration regime. 23 pages.
 • Show author(s) (2021). What has masculinity to do with intimate partner violence?
 • Show author(s) (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver. 2/2021. 2/2021. .
 • Show author(s) (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. .
 • Show author(s) (2021). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence.
 • Show author(s) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.
 • Show author(s) (2021). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match?
 • Show author(s) (2021). Krisesentre i Norge og Covid-19. Tidsskrift for velferdsforskning. 1-14.
 • Show author(s) (2021). I skyggen av likestillingen: Voldsutsatte mødre i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2021). Feministisk økonomi. 23 pages.
 • Show author(s) (2021). Domestic violence and abuse through a feminist lens.
 • Show author(s) (2020). Vold, kjærlighet og makt i likestillingslandet. 16 pages.
 • Show author(s) (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat). .
 • Show author(s) (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat). .
 • Show author(s) (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. 19 pages.
 • Show author(s) (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. 2/2019. 2/2019. .
 • Show author(s) (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. 17 pages.
 • Show author(s) (2019). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia: a literature review.
 • Show author(s) (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology. 90-110.
 • Show author(s) (2019). Mothering and the Economy.
 • Show author(s) (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents' work–family adaptations in Norway. Journal of European Social Policy. 292-304.
 • Show author(s) (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. 17 pages.
 • Show author(s) (2018). Measuring violence, mainstreaming gender; does adding harm make a difference? Journal of Gender-Based Violence. 465-479.
 • Show author(s) (2018). How to Make What Really Matters Count in Economic Decision-Making: Care, Domestic Violence, Gender-Responsive Budgeting, Macroeconomic Policies and Human Rights. 25 pages.
 • Show author(s) (2017). The role of family policy regimes in work–family adaptations: Polish parents in Norway and Poland. Central and Eastern European Migration Review. 31-50.
 • Show author(s) (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. 23 pages.
 • Show author(s) (2015). Refleksjoner over bunadfenomenet – en posttradisjonell norsk praksis under press. 11 pages.
 • Show author(s) (2014). Theorising love, work and family in early Norwegian family research and today.
 • Show author(s) (2014). The Abuse of Women and Animals: Two Sides of the Same Coin? .
 • Show author(s) (2014). Room for Thinking - The Spatial Dimension of Waldorf Education. Research on Steiner Education. 115-130.
 • Show author(s) (2014). Modern Men: A Norwegian 30-Year Longitudinal Study of Intergenerational Transmission and Social Change.
 • Show author(s) (2014). Introduction. 6 pages.
 • Show author(s) (2014). Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics (2nd edition). Demeter Press.
 • Show author(s) (2014). Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics. Demeter Press.
 • Show author(s) (2014). Changing men, changing times: Fathers and sons from an experimental gender equality study. Sociological Review. 295-315.
 • Show author(s) (2014). Advances in Feminist Economics in Times of Economic Crisis. 14 pages.
 • Show author(s) (2013). Vulnerability as a basis for justice and equality in the Nordic countries. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 1-8.
 • Show author(s) (2013). The vulnerability approach: A way of bridging the equality–difference dilemma? Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 25-44.
 • Show author(s) (2012). From Work-Sharing Couples to Equal Parents: Changing Perspectives of Men and Gender Equality. 20 pages.
 • Show author(s) (2012). 'Am I rambling?' On the advantages of interviewing couples together. Qualitative Research. 3-19.
 • Show author(s) (2011). Kilder til begjær, inderlighet til besvær? Om tradisjon, fornyelse og faglig refleksjon i folkedansen. Musikk og tradisjon. 101-119.
 • Show author(s) (2011). How men became the local agents of change towards gender equality. Journal of Gender Studies. 3-18.
 • Show author(s) (2011). Et bærekraftig pengesystem.
 • Show author(s) (2010). Part-Time Work and the Career and Life Choices of the Men from the Work-Sharing Couples Study. Equality, Diversity and Inclusion (EDI). 573-592.
 • Show author(s) (2010). Like Father, Like Son? The Transmission of Values, Family Practices and Work-Family Adaptations to Sons of Work-Sharing Men. Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers. 276-299.
 • Show author(s) (2010). Den norske likedelingsmodellen - fra samfunnskritikk til hegemonisk styringsmodell. Sosiologi i dag. 35-56.
 • Show author(s) (2009). Norwegian Work-Sharing Couples Project 30 years later. Revisiting an experimental research project for gender equality in the family. Equal Opportunities International. 304-323.
 • Show author(s) (2009). Fathers and Sons - Gender Socialization and Intergenerational Transmission Revisited. Norma - International Journal for Masculinity Studies. 83-102.
 • Show author(s) (2008). Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? 14. 14. .
 • Show author(s) (2008). Distance work: in the intersection technology, politics and organization. The Journal of E-working. 1-11.
 • Show author(s) (2008). Distance work: in the intersection between technology, politics and organization. The Journal of E-working.
 • Show author(s) (2007). The good, the bad and the ugly; endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling. 21 pages.
 • Show author(s) (2007). (Fjern-)ledelse i Statens vegvesen. .
 • Show author(s) (2006). Evaluering av tungbilkontrollprosjektet i Region sør. .
 • Show author(s) (2006). Bruk av tradisjonskunnskap blant bunadsprodusenter i Telemark i dag. 26 pages.
 • Show author(s) (2005). Hvorfor er folkedrakt så viktig i Norge og marginalt i nabolandene? Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 34-50.
 • Show author(s) (2005). Gender and Distant Work Relations.
 • Show author(s) (2005). Farsrettigheter og mødres handlingsrom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 259-278.
 • Show author(s) (2004). New Public Management and the Use of Distance Work.
 • Show author(s) (2004). Fjernarbeid i Statens vegvesen. Erfaringer med bruk av internt fjernarbeid i omstilling av en statlig virksomhet. 3. 3. .
 • Show author(s) (2002). Fjernarbeid – et mangfold av arbeidsformer. Sammenfatning av funn fra en forundersøkelse om fjernarbeid i Statens vegvesen. 4. 4. .
 • Show author(s) (2002). Erfaringer med hjemmekontorløsninger i statstjenesten. 1. 1. .
 • Show author(s) (2000). Tverretatlig samarbeid om personer med sammensatte hjelpebehov; en evaluering av oppfølgingen av Samarbeidsrundskrivet i kommunene. .
 • Show author(s) (2000). Samarbeid om behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere; en evaluering av Rusmiddelprosjektet i Telemark, Buskerud og Vestfold. .
 • Show author(s) (1999). Tradisjonskunnskap i bunadnæringa i Telemark. .
 • Show author(s) (1998). Knutepunkt telependling: Erfaringer, muligheter og suksessfaktorer. .
 • Show author(s) (1998). Evaluering av Senter for bygdeturisme. .
 • Show author(s) (1995). Money Against the Stream: Alternative Financial Institutions.
 • Show author(s) (1990). Industrikårstue Sunndalsøra. .
 • Show author(s) (1988). Etablererskole for kvinner i landbruket i Nord-Trøndelag. .
 • Show author(s) (1988). Etablererskole for kvinner i Rogaland. .
 • Show author(s) (1988). Etablererskole for kvinner i Nord-Østerdal. .

More information in national current research information system (CRIStin)

Twitter