Home
 • E-mailGro.Mandt@uib.no
 • Phone+47 00 00 00 00
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Lødøen, Trond; Mandt, Gro. 2012. Vingen - et naturens kolossalmuseum for helleristninger. Akademisk Forlag. 460 pages. ISBN: 978-82-519-2906-6.
 • Mandt, Gro; Lødøen, Trond. 2010. The rock art of Norway. Oxbow Books. 344 pages. ISBN: 978-1-905119-28-8.
 • Lødøen, Trond; Mandt, Gro. 2005. Bergkunst. Helleristningar i Noreg. Det Norske Samlaget. 303 pages. ISBN: 82-521-6227-4.
 • Lødøen, Trond; Thorseth, Ingunn Hindenes; Mandt, Gro; Torsvik, Terje. 2001. Sikring av Bergkunst - Forvitringsfaktorer og bevaringstiltak. 277 pages. ISBN: 82-90273-75-4.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 1999. Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 10. Bergen: Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 10 . Bergen: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1999. 144 s. 144 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 1998. Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 9. Bergen: Universitetet i Bergen 2002 Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 9. 100 pages.
Journal articles
 • Mandt, Gro. 2009. En krone til besvær. "Tyssøykruna" og annet krot i berg og bygg. Viking. 17-38.
 • Mandt, Gro. 2002. Hardanger - en mangfoldig ristningsregion. Arkeo. 1. 9-14.
 • Mandt, Gro. 2002. Manipulasjon - metafor -kontekst. Arkeologi och mångfald. Tidsperspektiv Tidsskrift för arkeologisk samhällsanalys. 1-2,2001. 22-39.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 2000. Tanker om tekst og kontekst. Svar til Terje Østigård. Replikk. 10: 84-89.
 • Mandt, Gro. 2000. "Vestnorsk bergkunst - et studium verdt". Arkeo. 1. 22-27.
 • Mandt, Gro. 2000. Fragmenst of ancient beliefs: the snake as a multivocal symbol in Nordic mythology. Revision. 23: 17-22.
Reports and theses
 • Dommasnes, G.; Mandt, Gro; Øye, Ingvild. 1999. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen.
 • Hygen, Anne-Sophie; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 1999. Fornminneforvaltning i praksis. Vern, bevaring og bruk av førreformatoriske kulturminner. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 3. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 171 pages.
 • Thorseth, Ingunn Hindenes; Torsvik, Terje; Bjelland, Torbjørg; Lødøen, Trond K.; Mandt, Gro; Riisøen, K.H. 1998. Forvitring: Prosesser og resultat. Bergkunstrapporter fra UiB. 1. Arkeologisk institutt, Bergen museum.. 27 pages.
 • Torsvik, Terje; Lødøen, Trond K.; Mandt, Gro; Riisøen, Kirsti Hauge. 1998. Mikroorganismer og deres betydning for forvitring av bergarter. Bergkunstrapporter fra UiB. 1. Arkeologisk institutt, Bergen museum.
 • Mandt, Gro; Lødøen, Trond K.; Klungseth, [Mangler fornavn]; Mandt, Gro; Riisøen, Kirsti Hauge. 1997. Bergkunstbevaring - et forskningshistorisk tilbakeblikk. I: Sikring av bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konservering. Bergkunstrapporter fra UiB. 1. [Mangler utgivernavn].
 • Mandt, Gro; Lødøen, Trond K.; Klungseth, [Mangler fornavn]; Mandt, Gro; Riisøen, Kirsti Hauge. 1997. Å male eller ikke male... Oppmaling av helleristningertilrettelegging eller vandalisme? I: Sikring av bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konservering. Bergkunstrapporter fra UiB. 1. [Mangler utgivernavn].
 • Helskog, K.; Olsen, B.; Mandt, Gro. 1996. Alternative analogies in rock art interpretation: the West-Norwegian case. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter. B: XCII. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo. 263 pages.
 • Mandt, Gro. 1992. Vestnorske ristninger i tid og rom : kronologiske, korologiske og kontekstuelle studier. 2 pages.
Book sections
 • Mandt, Gro. 2006. Snake Symbolism in Nordic Prehistory. artikkel, pages 505-512. In:
  • Whitehead, Peggy. 2006. 1994 IRAC Proceedings, Volume 3. 656 pages. ISBN: 0-9767-121-3-X.
 • Mandt, Gro. 2006. Kultsted gjennom generasjoner? Et eksempel fra Etne. Artikkel, pages 329-336. In:
  • Glørstad, Håkon; Skar, Birgitte; Skre, Dagfinn. 2006. Historien i forhistorien : festskrift til Einar Østmo på 60-års dagen. 414 pages. ISBN: 82-8084-027-3.
 • Mandt, Gro. 2005. Kårstad i Stryn- Møteplass for ulike kulttradisjoner i eldre jernalder? 4, pages 51-69. In:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 pages. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Mandt, Gro. 2001. Bergkunst og kjønn. Et forskningshistorisk sveip. 49-58. In:
  • Ådland, Einar; Bang, Kirsten. 2001. Kjønn, erotikk, religion. ISBN: 82-7887-014-4.
 • Mandt, Gro. 2001. Women in disguise or male manipulation? Aspects of gender symbolism in rock art. 290-311. In:
  • Helskog, Knut. 2001. Theoretical perspectives in rock art research. The institute for comparative research in human culture. Nova Science Publishers, Inc..
 • Kleppe, Else Johansen; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro; Næss, Jenny -Rita. 1998. Women archaeologists in retrospect: the Norwegian case. 105-124. In:
  • Diaz-Andreu, M.; Sørensen, M.L. Stig. 1998. Excavating Women. A History od women in European Archaeolog y.
 • Mandt, Gro. 1998. Vingen revisited: A Gender Perspective on "Hunters Rock Art". 201-224. In:
  • Larsson, Lars; Stjernquist, Berta. 1998. The World - View of Prehistoric Man.

More information in national current research information system (CRIStin)