Home
 • E-mailGro.Mandt@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2009. En krone til besvær. "Tyssøykruna" og annet krot i berg og bygg. Viking. 17-38.
 • Show author(s) 2002. Manipulasjon - metafor -kontekst. Arkeologi och mångfald. Tidsperspektiv Tidsskrift för arkeologisk samhällsanalys. 22-39.
 • Show author(s) 2000. Fragmenst of ancient beliefs: the snake as a multivocal symbol in Nordic mythology. Revision. 17-22.
Report
 • Show author(s) 1999. Fornminneforvaltning i praksis. Vern, bevaring og bruk av førreformatoriske kulturminner. 3. 3. .
 • Show author(s) 1999. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) 1998. Mikroorganismer og deres betydning for forvitring av bergarter. 1. 1. .
 • Show author(s) 1998. Forvitring: Prosesser og resultat. 1. 1. .
 • Show author(s) 1997. Å male eller ikke male... Oppmaling av helleristningertilrettelegging eller vandalisme? I: Sikring av bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konservering. 1. 1. .
 • Show author(s) 1997. Bergkunstbevaring - et forskningshistorisk tilbakeblikk. I: Sikring av bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konservering. 1. 1. .
 • Show author(s) 1996. Alternative analogies in rock art interpretation: the West-Norwegian case. XCII. XCII. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2006. Sentralasiatiske helleristninger - med vekt på Tamgaly i Kazsakhstan.
 • Show author(s) 2006. Om kjønnsperspektivet i arkeologisk forskning. Tilbakeblikk og refleksjoner.
 • Show author(s) 2005. Stødleterrassen- kultsted gjennom generasjoner?
 • Show author(s) 2005. Hardanger- en mangfolding ristningsregion.
Academic lecture
 • Show author(s) 2004. Rock Art preservation, conservation and monitoring projects in Norway. Background survey.
 • Show author(s) 2004. Bronze Age Rock Art in Scandinavia- an overview.
 • Show author(s) 2001. The Norwegian national rock art projekt "Protection of rock art".
 • Show author(s) 2001. Problems and challenges concerning tourism on rock art sites: Example World Heritage Site Alta in Finnmark, Norway.
 • Show author(s) 2001. Planer for informasjonssentra i Vingen og Ausevik.
 • Show author(s) 2001. Overview of Bronze Age and rock carvings in Scandianavia.
 • Show author(s) 2001. Multi-scientific rock art conservation and monitoring projects in Scandinavia: Vingen conservation laboratory.
 • Show author(s) 2001. Multi-scientific rock art conservation and monitoring projects in Scandinavia: Vingen conservation laboratory.
 • Show author(s) 2001. Kontekstualisering av bergkunsten.
 • Show author(s) 2001. Documentation of rock art.
 • Show author(s) 2000. "Shamanism - a "gendered" state of conciousnes?".
 • Show author(s) 2000. "Manipulasjon - metafor - kontekst: om kjønnsperspektivet i bergkunsten".
 • Show author(s) 1997. Myter og materiell kultur: slangesymbolikk i nordisk forhistorie.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2000. Tanker om tekst og kontekst. Svar til Terje Østigård. Replikk. 84-89.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2001. Sikring av Bergkunst - Forvitringsfaktorer og bevaringstiltak. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1999. Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 10. Bergen: Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 10 . Bergen: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1999. 144 s. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1998. Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 9. Bergen: Universitetet i Bergen 2002 Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 9. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) 2012. Vingen - et naturens kolossalmuseum for helleristninger.
 • Show author(s) 2010. The rock art of Norway.
 • Show author(s) 2005. Bergkunst. Helleristningar i Noreg.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Rykkje og Vangdal. En analyse av ristingene og deres livsverden.
 • Show author(s) 2007. Hushold og teknologi. En studie av tidlig preboreale lokaliteter i Rogaland.
 • Show author(s) 2007. Holkøksene fra Vestlandet. Tid, rom og funksjon.
 • Show author(s) 2007. Helleristingene i et maktperspektiv. Et kontekstuelt studie av ristingene på Jæren.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2002. Hardanger - en mangfoldig ristningsregion. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 9-14.
 • Show author(s) 2000. "Vestnorsk bergkunst - et studium verdt". Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 22-27.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1992. Vestnorske ristninger i tid og rom : kronologiske, korologiske og kontekstuelle studier.
Interview
 • Show author(s) 2005. Helleristningar i Norge.
 • Show author(s) 2005. Forskningskutt kan ramme bergkunst.
 • Show author(s) 2005. Bergkunst, Helleristningar i Norge.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2006. Snake Symbolism in Nordic Prehistory. 8 pages.
 • Show author(s) 2006. Kultsted gjennom generasjoner? Et eksempel fra Etne. 8 pages.
 • Show author(s) 2001. Women in disguise or male manipulation? Aspects of gender symbolism in rock art. 22 pages.
 • Show author(s) 2001. Bergkunst og kjønn. Et forskningshistorisk sveip. 10 pages.
 • Show author(s) 1998. Women archaeologists in retrospect: the Norwegian case. 20 pages.
 • Show author(s) 1998. Vingen revisited: A Gender Perspective on "Hunters Rock Art". 24 pages.
Other
 • Show author(s) 2005. Kårstad i Stryn- Møteplass for ulike kulttradisjoner i eldre jernalder? 51-69.

More information in national current research information system (CRIStin)