Home
 • E-mailGunnar.Kvale@uib.no
 • Phone+47 414 79 180+47 55 97 46 56
 • Visitor Address
  Kalfarveien 31
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Journal articles
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Melding for et farligere klima. Dagsavisen - Nye Meninger. Published 2018-05-02. doi: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/melding-for-et-farligere-klima-1.1135213
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Et klimaran fra barn og unge. Bergensavisen. Published 2018-06-01.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Særinteresser truer demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2018-02-27.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Hva må til for å sikre bærekraftig utvikling for alle? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2018-02-22. doi: https://energiogklima.no/kommentar/hva-ma-til-for-a-sikre-en-baerekraftig-utvikling-for-alle/
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Klimaranet frå dei unge – demonstrasjon på verdas miljødag. Os og Fusaposten. 1 pages. Published 2018-06-05. doi: http://www.osogfusa.no/nyhende/lesarbrev-klimaranet-fra-dei-unge-demonstrasjon-pa-verdas-miljodag-1.2348756
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Lytt til ungdommen, Terje Søviknes. Bergensavisen. Published 2018-02-21.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Kristne leiarar krev effektiv klimahandling. Os Kyrkjeblad.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. «Vi må snakke om i morgen» - - Men vil Søviknes og Schjøtt-Pedersen forstå? På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. 2 pages. Published 2018-01-31. doi: http://pahoyden.no/debatt/2018/01/vi-ma-snakke-om-i-morgen
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Klimadommen bør ankes! Bergens Tidende. 1 pages. Published 2018-01-21.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Helse krever klimahandling! Romsdals Budstikke.. 1 pages. Published 2018-01-20.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Vår gass forsinker fornybare prosjekter. Bergensavisen. 1 pages. Published 2018-03-07.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Støtt ungdommen i kamp for sin framtid. Dagsavisen.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Lesarbrev: Norsk klimapolitikk er langt frå tilstrekkeleg. Os og Fusaposten. Published 2018-10-26.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Lesarbrev: Planen for firefelts E39 må leggjast vekk - tid for ny Vestlandsvisjon. Os og Fusaposten. Published 2018-11-15.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Lesarbrev: Håp etter klimatoppmøtet i Katowice? Os og Fusaposten. Published 2018-12-26.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Forskersamfunnets rolle i arbeid for bærekraftig utvikling. Khrono.no. Published 2018-03-04.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Klima: Innfør karbonavgift til fordeling. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. Published 2018-12-12.
 • Kvåle, Gunnar. 2018. Vi kan ikke fortsette som nå. Bergens Tidende. Published 2018-11-04.
 • Kvåle, Gunnar; Aall, Carlo. 2018. Universiteter og høgskoler må redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. chrono. Published 2018-12-19.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin. 2018. Politikere: Nøl ikke lenger! Dagsavisen. Published 2018-09-03.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin; Høiback, Steinar. 2018. Statens pensjonsfond utland bør brukes som et viktig virkemiddel i klimapolitikken. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. 5 pages. Published 2018-05-30. doi: https://energiogklima.no/kommentar/statens-pensjonsfond-utland-bor-brukes-som-et-viktig-virkemiddel-i-klimapolitikken/
 • Seip, Hans Martin; Kvåle, Gunnar. 2018. Klimavirkninger for produksjon og bruk av naturgass. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. 3 pages. Published 2018-01-03. doi: https://energiogklima.no/kommentar/klimavirkninger-av-produksjon-og-bruk-av-naturgass/
 • Wiik, Halfdan; Kvåle, Gunnar. 2018. En tvilsom klimaløsning. Dagsavisen. 1 pages. Published 2018-02-05. doi: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/en-tvilsom-klimal%C3%B8sning-1.1094160
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Karbonbudsjettet er oppbrukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-12-08.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Klimakamp er helsearbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening. 135: 104-105. doi: 10.4045/tidsskr.14.1588
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Klimakonsekvensene av veibygging - Hvor mange nye veier trenger vi egentlig? Bergens Tidende. Published 2015-02-19. doi: http://www.bt.no/meninger/debatt/Klimakonsekvensene-av-veibygging-3305063.html
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Jeg vil hvis du vil: Slik kan global karbonprising lykkes. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2015-11-24.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Usamd med Frp og Høgre om kva som skal til for god omsorg. Os og Fusaposten.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Forsvar togradersgrensen. Stavanger Aftenblad. Published 2015-07-15. doi: http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Forsvar-togradersgrensen-3735981.html
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Vi må få færre barn. Klassekampen. Published 2015-06-25.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Etisk problem, økonomisk risiko. Stavanger Aftenblad. 1 pages. Published 2015-04-07.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Oljeinvesteringer og etikk. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2015-02-25.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Kvalifiserte tilsette og god mat er hjørnesteinar for god omsorg. Os & Fusa posten. Published 2015-08-29.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Liv og lære. Dagbladet. Published 2015-07-01.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Utslippene må reduseres. Dagsavisen. Published 2015-01-13.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. Etisk problematisk og økonomisk risikabelt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-05-15.
 • Kvåle, Gunnar. 2015. FNs bærekraftsmål kan skade mer enn de hjelper. Bergens Tidende. Published 2015-10-22.
 • Kvåle, Gunnar; Cottis, Thomas. 2015. Karbonbudsjettet for to grader: Et farlig mål. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2015-04-16.
 • Kvåle, Gunnar; Grønås, Sigbjørn; Gangstø Rogne, Jannike. 2015. Klima - eit viktig arbeidsfelt for kyrkja. Os Kyrkjeblad. Published 2015-11-30.
 • Kvåle, Gunnar; Nøttseter, Nils-Anders. 2015. Vil Os inspirera til å hjelpa menneske i naud? Os & Fusa posten. Published 2015-04-29.
 • Kvåle, Gunnar; Nøttseter, Nils-Anders. 2015. Klimasmarte bedrifter for framtida. Os & Fusa posten. Published 2015-03-28.
 • Kvåle, Gunnar; Nøttseter, Nils-Anders; Bøe, Bjørn T. 2015. Val, flyktningar og eigdemomsskatt. Os & Fusa posten. Published 2015-05-29.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin. 2015. For lave utslippsmål – ny klimastrategi nødvendig. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2015-09-08.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin. 2015. Utilstrekkelige utslippsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-09-24.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin. 2015. Parisavtalen langt fra tilstrekkelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-12-18.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin; Tveitdal, Svein. 2015. Metanproblemet. Dagens næringsliv. Published 2015-06-19.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein; Seip, Hans Martin. 2015. Gass ikke stort bedre enn kull. Stavanger Aftenblad. Published 2015-02-20.
 • Nøttseter, Nils-Anders; Kvåle, Gunnar. 2015. Søviknes vil kjempa for søndagsopne butikkar. Os og Fusaposten. 1 pages. Published 2015-01-12. doi: http://osogfusa.no/--soviknes-vil-kjempa-for-sondagsopne-butikkar
 • Seip, Hans Martin; Kvåle, Gunnar. 2015. Klimautslipp og global oppvarming. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-10-12.
 • Seip, Hans Martin; Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein. 2015. Naturgass - bedre enn kull? Klima. Published 2015-02-16.
 • Wiik, Halfdan; Kvåle, Gunnar. 2015. Vandringen rundt den varme klimagrauten. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2015-10-20.
 • Båtstrand, Sondre; Kvåle, Gunnar. 2014. Sol kan redde oss fra monstermaster. Bergens Tidende. Published 2014-08-02. doi: http://www.bt.no/meninger/debatt/Sol-kan-redde-oss-fra-monstermaster-3168947.html
 • Hansson, Rasmus; Kvåle, Gunnar. 2014. Uansvarlig oljeleting. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2014-04-28.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar. 2014. Forskning for klimavennlig omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2014-04-11.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Tønnesen, Morten; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar. 2014. Forskning for klimavennlig omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. 1 pages. Published 2014-04-11.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar; Tønnesen, Morten. 2014. Forskning for klimavennlig omstilling. Nordlys. 1 pages. Published 2014-04-16.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Hold på forbudet. Klassekampen. 1 pages. Published 2014-01-10.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Er norsk petroleumsforskning etisk forsvarlig? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2014-06-20.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. G. Kvåle svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 134: 1824-1825. doi: 10.4045/tidsskr.14.1165
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Klimakamp er helsearbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening. 134: 1582-1584. doi: 10.4045/tidsskr.14.0142
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Kapitalisme fører til ulikhet. Dagens næringsliv. 1 pages. Published 2014-05-10.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Symboler og realiteter. Vårt land. 1 pages. Published 2014-03-29.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Løsningen er offshore. Klassekampen. 1 pages.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Proffboksingen har en pris. Bergensavisen. 1 pages. Published 2014-02-17.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Et moralsk lederansvar. Vårt land. 1 pages. Published 2014-01-03.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Etisk problematisk. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2014-02-08.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Gass – uegnet som bro til fornybarsamfunnet. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. 2 pages. Published 2014-08-20.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Vitskapsakademiet, klima og politikk. Dag og Tid. 1 pages. Published 2014-02-14.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Er det greit at en institutt-styrer ved UiS fnyser av FNs klimarapport? Stavanger Aftenblad. Published 2014-11-19.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Soloppgang for fornybare løsninger. Bergens Tidende. Published 2014-06-26.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Et budsjettforslag i strid med grunnlovens §112. Dagsavisen - Nye Meninger. Published 2014-10-23. doi: http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread306553/#post_306553
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Klimaministerens bekymringer. Bergens Tidende. Published 2014-01-18.
 • Kvåle, Gunnar. 2014. Positive signaler i klimakampen. Bergens Tidende. Published 2014-02-05.
 • Kvåle, Gunnar; Haugan, Peter M. 2014. Professorer er forpliktet til faglig etterrettelighet. Stavanger Aftenblad. Published 2014-11-26.
 • Kvåle, Gunnar; Haugan, Peter M. 2014. Forskning for omstilling. Klima. 2014: 28-29.
 • Kvåle, Gunnar; Haugan, Peter M. 2014. Uansvarlig oljeforskning. Bergens Tidende. Published 2014-07-07. doi: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Uansvarlig-oljeforskning-3151823.html
 • Kvåle, Gunnar; Haugan, Peter M. 2014. Akademikere må respektere grunnleggende prinsipper for vitenskapelig virksomhet. Concerned Scientists Blogg. Published 2014-12-06. doi: http://cs-n.org/2014/12/blogg-akademikere-ma-respektere-grunnleggende-prinsipper-for-vitenskapelig-virksomhet/
 • Kvåle, Gunnar; Moen, Bente Elisabeth. 2014. Politikk for bedre global helse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 134: 919-919. Published 2014-05-13. doi: 10.4045/tidsskr.14.0312
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein. 2014. Gass ingen klimaløsning. Dagens næringsliv. Published 2014-10-23.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein. 2014. Gass redder ikke klima. Dagens næringsliv. Published 2014-09-23.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein. 2014. Gass må utfases, som andre fossile brennstoff. Sysla. Published 2014-11-10. doi: http://www.sysla.no/2014/11/10/meninger/gass-ma-utfases_32415/
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein. 2014. Gass er ingen klimaløsning. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. 2 pages. Published 2014-10-10.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein. 2014. Klima krever rask utfasing av fossile brennstoff, også gass. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2014-11-03.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein. 2014. Gass er ingen løsning. Den må fases ut. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Published 2014-11-24.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein; Seip, Hans Martin. 2014. Gass er ingen klimaløsning. Offshore.no. Published 2014-12-16. doi: http://offshore.no/sak/62853__gass_er_ingen_klimaloesning
 • Kvåle, Gunnar; Westin, Steinar; Vetlesen, Arne Johan; Tønnesen, Morten; Rypdal, Kristoffer; Haugan, Peter M. 2014. Forskning for klimaomstilling. Stavanger Aftenblad. 1 pages. Published 2014-04-29.
 • Nganjo Phiri, Selia; Kiserud, Torvid; Kvåle, Gunnar; Byskov, Jens; Evjen-Olsen, Bjørg; Michelo, Charles Cheembo; Echoka, Elizabeth; Fylkesnes, Knut Martin. 2014. Factors associated with health facility childbirth in districts of Kenya, Tanzania and Zambia: A population based survey. BMC Pregnancy and Childbirth. 14. doi: 10.1186/1471-2393-14-219
 • Aall, Carlo; Grønås, Sigbjørn; Hessen, Dag Olav; Hjertager, Audun; Hylland-Eriksen, Thomas; Innbjør, Linda; Jakobsen, Ove D; Kroglund, Andrew P.; Kvåle, Gunnar; Fossgard Sandøy, Ingvild; Svae, Per Hjalmar; Vetlesen, Arne Johan. 2013. Opprop for De Grønne. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-07-27.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar. 2013. Norges petroleums-finansielle kompleks. Dagens næringsliv. 1 pages. Published 2013-11-28.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar. 2013. Oljesmurt egergiforskning. Dagens næringsliv. 1 pages. Published 2013-11-19.
 • Haugan, Petter M.; Drange, Helge; Kvåle, Gunnar. 2013. Forskere går ut mot Staoilsponsing. Morgenbladet. 1 pages. Published 2013-11-08.
 • Kahabuka, Catherine; Kvåle, Gunnar; Hinderaker, Sven Gudmund. 2013. Care-seeking and management of common childhood illnesses in Tanzania - results from the 2010 Demographic and Health Survey. PLoS ONE. 8. 9 pages. doi: 10.1371/journal.pone.0058789
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Grønn mulighet. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-09-17.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Tid for grøn politikk. Dagen : kristelig dagblad. 1 pages. Published 2013-09-06.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Sterk advarsel om global oppvarming. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-10-02.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Veien til grønn politikk. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-09-24.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Folket har tala. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-09-11.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Skolemat er verdivalg. Bergensavisen. 1 pages. Published 2013-09-08.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Blokkpolitikken skadar klima og miljø. Vårt land. 1 pages. Published 2013-09-09.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Dei Grøne sin ruspolitikk. Sogn Avis. 1 pages. Published 2013-08-31.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. For miljø - mot kø. Bergensavisen. 1 pages. Published 2013-09-06.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Ny klimapolitikk nå. Vårt land. 1 pages. Published 2013-10-14.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Ein grøn pol. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-08-29.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Statoil underslår klimamål. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-07-02.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Fakta om klima. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-06-26.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Statoil underslår vedtatte klimamål. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-06-22.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Flyreiser - En versting for unødvendige utslipp. Dagen : kristelig dagblad. Published 2013-03-01.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Erik Solheims verdibaserte pragmatisme. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-03-19.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Ny klimapolitikk nå. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 pages. Published 2013-10-09.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Forandringen. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-10-02.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Perspektivløst. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-10-14.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Gi OL-pengene til Syria. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 pages. Published 2013-12-27.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Fattige land trenger bærekraftig utvikling. Stavanger Aftenblad. 1 pages. Published 2013-02-05.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Vårt moralske ansvar. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-06-09.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Klimavås fra NHH-professor. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-06-15.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. To spørsmål til Helge Lund. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-06-03.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Norsk olje for Afrika? Stavanger Aftenblad. 1 pages. Published 2013-01-16.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Statoils rolle. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-11-06.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Nye fakta krever ny politikk. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-08-06.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Alvor kan motivere. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-12-01.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Klima: En moralsk utfordring. Vårt land. 1 pages. Published 2013-01-26.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Fattig land trenger bærekraftig utvikling. Stavanger Aftenblad. 1 pages.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Bør fattige reise som oss? Vårt land. 1 pages. Published 2013-11-14.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Et budsjett i strid med Grunnloven. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-11-13.
 • Kvåle, Gunnar. 2013. Vi trenger ikke mer materiell vekst. Vårt land. 1 pages. Published 2013-03-07.
 • Kvåle, Gunnar; Jakobsen, Ove. 2013. Snart slutt på vekst. Klassekampen. 1 pages. Published 2013-01-15.
 • Kvåle, Gunnar; Tomren, Tom Sverre. 2013. Ei avgjerd utan støtte i folket. Bergens Tidende. Published 2013-12-20.
 • Tomren, Tom Sverre; Kvåle, Gunnar. 2013. Politisk kursendring naudsynt. Dagen : kristelig dagblad. 1 pages. Published 2013-07-05.
 • Tomren, Tom Sverre; Kvåle, Gunnar. 2013. En gave til private. Bergensavisen. 1 pages. Published 2013-05-07.
 • Tomren, Tom Sverre; Kvåle, Gunnar. 2013. Handling for skaparverket. Vårt land. 1 pages. Published 2013-07-05.
 • Tomren, Tom Sverre; Kvåle, Gunnar. 2013. Høgre si vegsatsing - Ein gåvepakke for private aktørar. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-03-26.
 • Tomren, Tom Sverre; Svae, Per Hjalmar; Kvåle, Gunnar. 2013. Norge etter oljen. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2013-09-03.
 • Wiik, Halfdan; Freng Dale, Ragnhild; Kvåle, Gunnar. 2013. Folk og forskarar i klimakamp. Dag og Tid. 1 pages. Published 2013-12-20.
Reports and theses
 • Kvåle, Gunnar; Winter Christensen, Steinar. 2018. Høringssvar vedrørende energiaksjer i Statens pensjonsfond utland. Besteforeldrenes klimaaksjon. 11 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)