Home
Gunnstein Akselberg's picture

Gunnstein Akselberg

Professor, Nordic (Scandinavian) linguistics
 • E-mailGunnstein.Akselberg@uib.no
 • Phone+47 480 14 165
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein. 2017. Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. 268 pages. ISBN: 978-91-7276-095-0.
 • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 pages. ISBN: 9788270998722.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Time, Sveinung; Akselberg, Gunnstein. 2015. Panorama. Norsk Vg3. Studieforberedende. Gyldendal Undervisning. 484 pages. ISBN: 978-82-05-46087-4.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Time, Sveinung; Akselberg, Gunnstein. 2014. Panorama. Norsk Vg 2, studieforberedende. 388 pages. ISBN: 9788205460157.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein. 2013. Panorama : norsk vg1 : studieforberedende. ISBN: 9788205432352.
 • Akselberg, Gunnstein. 2012. Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnamn i Hordaland. Det Norske Samlaget. 378 pages. ISBN: 8252176046.
 • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 pages. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Akselberg, Gunnstein; Osland, Arne; Hekneby, Greta. 2010. Jakob Sande 2010. Sande på diktarveg. 192 pages. ISBN: 978-82-8240-031-2.
 • Flokenes, Kåre; Akselberg, Gunnstein. 2010. Norrøne Fornaldersoger, Band IV. 172 pages. ISBN: 978-82-7096-421-5.
 • Flokenes, Kåre; Akselberg, Gunnstein. 2010. Norrøne Fornaldersoger. Band III. 182 pages. ISBN: 978-82-7096-420-8.
 • Skurtveit, Halvor; Hornnes, Rune; Kolle, Nils; Fyllingsnes, Frode; Akselberg, Gunnstein. 2010. Fjell Bygdebok. Band V. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58. 688 pages. ISBN: 978-82-514-0749-6.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Ord og uttrykk frå Hordaland. Det Norske Samlaget. 257 pages. ISBN: 978-82-521-7245-4.
 • Aksnes, Liv Marit; Bakke, Jannike Ohrem; røskeland, marianne; Akselberg, Gunnstein; Time, Sveinung. 2008. Panorama. Norsk Vg3 Studieforberedende. 494 pages. ISBN: 9788205381865.
 • Kolle, Nils; Akselberg, Gunnstein; Skurtveit, Halvor; Hornnes, Rune; Fyllingsnes, Frode. 2008. Fjell bygdebok. Band IV. Gards- og slektshistorie for g.nr. 30-41. 639 pages. ISBN: 978-82-514-0738-0.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2008. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 264 pages. ISBN: 978-82-02-28344-5.
 • Osland, Arne; Hekneby, Greta; Akselberg, Gunnstein; Helgheim, Edvin; Reisæter, Magrete. 2008. Jakob Sande 2008. Årbok for Jakob Sande-selskapet. 160 pages. ISBN: 9788291722993.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein; Time, Sveinung. 2008. Panorama. 495 pages. ISBN: 978-82-05-38186-5.
 • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein; Time, Sveinung. 2007. Panorama. Norsk Vg2. Studieforberedende. 480 pages. ISBN: 978-82-05-35968-0.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein; Time, Sveinung; Time, Sveinung. 2007. Panorama. Norsk Vg2. Ressursperm. 194 pages. ISBN: 9788205373044.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein; Time, Sveinung; Time, Sveinung. 2007. Panorama . Norsk vg2 studieforberedende. 479 pages. ISBN: 9788205359680.
 • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. 251 pages. ISBN: 82-90359-77-2.
 • Kolle, Nils; Akselberg, Gunnstein; Skurtveit, Halvor; Fyllingsnes, Frode. 2006. Fjell Bygdebok. Band III. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 og 59-60. 608 pages. ISBN: 82-514-0711-7.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein. 2006. Panorama (Norsk Vg1, Studieforberedende). 525 pages. ISBN: 82-05-34555-4.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein. 2006. Panorama. Norsk VG1. Studieforberedende. 525 pages. ISBN: 9788205345553.
 • Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein. 2006. Panorama. Norsk VG1. Ressursperm. ISBN: 9788205353091.
 • Akselberg, Gunnstein; Mæhlum, Brit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2003. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk.
Journal articles
 • Pedersen, Aud-Kirsti; Akselberg, Gunnstein. 2018. Nordisk namnforskning 2017. Litteraturkrönika. Norge. Namn och bygd. 106: 145-150.
 • Akselberg, Gunnstein. 2013. Vossamålet - korleis står det til i dag? Gamalt frå Voss. 45: 9-38.
 • Akselberg, Gunnstein. 2012. Vossabygdi og 17. mai – Ei bygd i skjeringspunktet mellom det lokale, nasjonale og internasjonale. Gamalt frå Voss. 232-242.
 • Akselberg, Gunnstein. 2012. Socioonomastics – a critical approach. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 29: 107-118.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Etter terroren - ordtydingar. Bergens Tidende. Published 2011-08-02.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Det er ikkje håp for kje-lyden. Hordaland - avisen. Published 2011-12-01.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Difor treng vi litteraturhuset. Bergens Tidende. Published 2011-04-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Forenkling av historia. Bergens Tidende. Published 2011-11-07.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Ein bytur i Bergen 1350? Bergens Tidende. Published 2011-10-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Bjørkum og Bygd. Hordaland - avisen.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Talespråket – tvangstrøye eller kvardagstrøye? Litt om talespråkleg entropi. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 2: 34-39.
 • Akselberg, Gunnstein. 2009. How to optimalise relations between Library,Administration and Teaching Staff? Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 5: 7-11.
 • Akselberg, Gunnstein. 2009. Silvio Brendler: Nomematik. Identitätstheoretische Grundlagen der Namenforschung (inbesondere der Namengescichte, Namenlexikographie, Namengeographie, Namenstatistik und Namentheorie). 448 s. Hamburg: Baar-Verlag 2008. ISBN 978-3-935536-54-7. Namn och bygd. 97: 175-178.
 • Akselberg, Gunnstein. 2009. Er det fruktbart å applisera termen standardspråk på norske talemålstilhøve? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 27: 67-78.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. "Kor pent bergensk snakkar du?" Ei gransking av sjølrapporterte språkdata til avisa Bergens Tidende si heimeside, bt.no. Målbryting. 9: 149-166.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Bokmelding. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 25: 123-124.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Talemålsvariasjon, identitet og talespråkleg medvit. Målbryting. 9: 5-6.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Horisontalistar versus vertikalistar. Om ulike tolkingar av talespråklege endringsprosessar i Noreg. Målbryting. 8. 133-150.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Norsk namnegransking i medgang og motgang. Nytt om namn. 44: 4-5.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Kva slags namnegransking treng vi? Nytt om namn. 43: 3-3.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Sosiolingvistisk språkbruksnivå og normforestillingsnivå. Målbryting. 8. 5-6.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Kor lenge var stadir-namna produktive? Gardsnamnkategori, kategorikronologi og namneendring illustrert med namneskiftet Hvitheimd > Dúkstadir. Norna-rapporter. 81: 19-38.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. Nytt frå Norsk namnelag. Nytt om namn. 41. 5-6.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. Publisering i ei ulvetid. Nytt om namn. 41. 3-4.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. Den nordiske namnerenessansen - renessansenamn versus andre tradisjonsnamn. Om tilhøvet mellom eit onomastisk normidealnivå og eit namnebruksnivå. Skriftserien. Høgskolen i Agder. 116. 99-122.
 • Akselberg, Gunnstein; Johansen, Jan A.; olsen, olava. 2005. test. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Aurkjend. Hordaland, Voss. Published 2003-05-22.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Vasabrok. Hordaland, Voss. Published 2003-07-23.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Symposiet Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Ei oppsummering. Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14-16 september 2001. 78. 227-238.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Torp-namn i Østfold fylke. Ei tilnærming med vekt på geografisk distribusjon, jordtype og landskapstype. Nordiske torpnavne. Rapport fra Nornas 31 symposium i Jaruplund 25.-28.4.2002. 76: 11-46.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Balen. Hordaland, Voss. Published 2003-01-07.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Bùrla. Hordaland, Voss. Published 2003-01-09.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Bùdla. Hordaland, Voss. Published 2003-01-16.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Slamp. Hordaland, Voss. Published 2003-01-11.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Tòdna. Hordaland, Voss. Published 2003-01-14.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Idl/idla. Hordaland, Voss. Published 2003-02-11.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Byridl. Hordaland, Voss. Published 2003-04-29.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Mednha. Hordaland, Voss. Published 2003-04-23.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Grùst'n. Hordaland, Voss. Published 2003-07-19.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Klure. Hordaland, Voss. Published 2003-07-30.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Snèka. Hordaland, Voss. Published 2003-12-30.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Tølù. Hordaland, Voss. Published 2003-08-05.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Lyrja. Hordaland, Voss. Published 2003-08-26.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Jolasnikkar. Hordaland, Voss. Published 2003-08-23.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Vasekaggje. Hordaland, Voss. Published 2003-07-12.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Skjøytaslaus. Hordaland, Voss. Published 2003-08-09.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Vabbakadl. Hordaland, Voss. Published 2003-08-07.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Ord or vossamålet: Klaka/klakjen. Hordaland, Voss. Published 2003-02-13.
 • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen. 2003. Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge. Namn och bygd. 91: 120-127.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Kvifor kjem ikkje engelsk språk til å overta i Noreg? Nokre merknader til myten om norsk språkdød og engelsk språkovertaking i Noreg. Nordica Bergensia. 26: 109-123.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Gustav Indrebø: Norsk Målsoga. [Bokmelding.]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 19: 122.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Grebba (1). Hordaland. 124. Published 2002-11-09.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Snyrten. Hordaland. 104. Published 2002-09-28.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Slya. Hordaland. 105. Published 2002-09-26.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Tyl. Hordaland. 107. Published 2002-10-01.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Vøla (1). Hordaland. 111. Published 2002-10-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Sjùga. Hordaland. 112. Published 2002-10-12.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Vøla (2). Hordaland. 113. Published 2002-10-15.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Spyt. Hordaland. 114. Published 2002-10-17.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Hedna. Hordaland. 116. Published 2002-10-22.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Vandivla. Hordaland. 119. Published 2002-10-29.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Slask. Hordaland. 123. Published 2002-11-07.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Grebba (2). Hordaland. 125. Published 2002-11-12.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Viaotta. Hordaland. 102. Published 2002-09-19.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Orda] Òldra og òldring. Hordaland. 128. Published 2002-11-19.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Bùdla. Hordaland. 131. Published 2002-11-26.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Orda] Gjaor og gjerkvelde. Hordaland. 141. Published 2002-12-19.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Frå Glurvenut til Jerusalem. I: Ove Eide (red.) Dale: Jakob Sande-selskapet. Jacob Sande. 100-134.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Handivle. Hordaland. 132. Published 2002-11-28.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Gransking av regionaltalemål i Noreg - Bakgrunn og særtrekk. Nordica Bergensia. 28: 3-33.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Talespråkleg regionalisering i Noreg - Keisarens nye klede? Nordica Bergensia. 28: 35-59.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Open eller trong nynorsknorm i den vidaregåande skulen? Praksis og haldningar til valfridomen i den nynorske skriftnorma hjå elevar som har nynorsk som hovudmål - jamført med elevar som har nynorsk som sidemål. Nordica Bergensia. 27: 3-43.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Bergen - an international meeting place and a linguistic melting pot. Nordica Bergensia. 26: 39-51.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Rejsen til Horsens 4. januar 2002. Språkdød eller språkvekst? Om språkleg pluralisme som normalsituasjon. Nordica Bergensia. 26: 125-137.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Snùggjen og snùrten. Hordaland. 103. Published 2002-09-21.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Sponagjerd. Hordaland. 99. Published 2002-09-12.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Nordisk namnforskning.] Norge. Namn och bygd. 90: 146-153.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Jestùr. Hordaland. 82. Published 2002-08-03.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Når den eine journalisten lurer den andre. [Om talemålsregionalisering på Sotra]. Bergens Tidende. s. 25. Published 2002-12-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Kalfardialekten forsvinn, penbergensk lever. Bergens Tidende. s. 25. Published 2002-12-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Talemålet på Askøy og det nynorske skriftmålet. Askøyværingen. 36. s. 16. Published 2002-05-14.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Sjodna. Hordaland. 75. Published 2002-07-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Ubjaodle. Hordaland. 76. Published 2002-07-13.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Mjødn. Hordaland. 77. Published 2002-07-17.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Brok. Hordaland. 78. Published 2002-07-20.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Annigù. Hordaland. 79. Published 2002-07-24.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Orda] Kvitl(e) og Kvetidl. Hordaland. 80. Published 2002-07-27.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Aofaott. Hordaland. 81. Published 2002-07-31.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Taska. Hordaland. 83. Published 2002-08-06.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Tveridl. Hordaland. 98. Published 2002-09-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Taoe. Hordaland. 84. Published 2002-08-08.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Dravle. Hordaland. 85. Published 2002-08-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Aobakle. Hordaland. 86. Published 2002-08-13.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Bisk. Hordaland. 87. Published 2002-08-15.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Òndùr. Hordaland. 88. Published 2002-08-17.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Gaolausù. Hordaland. 90. Published 2002-08-22.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Fasidl. Hordaland. 91. Published 2002-08-24.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Pryssidl. Hordaland. 92. Published 2002-08-27.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Kollfòta. Hordaland. 94. Published 2002-08-31.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. [Ordet] Yvegoven. Hordaland. 97. Published 2002-09-05.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Kinofilmar - namn og nemne. Nytt om namn. 35: 4-5.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Kongefamilien, namneval og namnetradisjonar. Nytt om namn. 36: 3-4.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Hommedal. Hordaland. 121. Published 2001-11-03.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Tyrlingen. Hordaland. 87. Published 2001-08-16.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Abenkrå. Hordaland. 138. Published 2001-12-13.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Skrivemåten av stadnamn. Hordaland. 125. Published 2001-11-13.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Feil om [namnet] Moldbakken og vegen til Strondi? Hordaland. 124. Published 2001-11-10.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnetolking. Hordaland. 110. Published 2001-10-09.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Trylingen - eit problem. Hordaland. 103. Published 2001-09-22.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namna: Tintro og Tintrabakken. Hordaland. 101. Published 2001-09-18.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Gossland. Hordaland. 96. Published 2001-09-06.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. På Bømoen, men i Skulestadmoen? Hordaland. 94. Published 2001-09-01.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Potten. Hordaland. 89. Published 2001-08-21.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namna: Rastalii og Rastakleivi. Hordaland. 88. Published 2001-08-18.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namna: Gjelle og Tillung. Hordaland. 87. Published 2001-12-16.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Afdal. Hordaland. 86. Published 2001-08-14.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Voss. Hordaland. 75, 2001. Published 2001-07-11.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Brislingabroki. Hordaland. 85. Published 2001-08-11.
 • Akselberg, Gunnstein. 2001. Namnet: Gjernes. Hordaland. 85. Published 2001-08-11.
Book sections
 • Landøy, Ane; Akselberg, Gunnstein. 2019. Integrating Information Literacy int the Curriculum. 11, pages 107-114. In:
  • Knezevic, Ratko. 2019. WBIMLC 2019 Proceedings. Freedom, Accuracy and Truth. 165 pages. ISBN: 9-780954-158286.
 • Akselberg, Gunnstein. 2017. Reconstructing historical onomasticons with focus on the place name generic tuit in Normandy compared to the generic thwaite in Britain. 1, pages 11-27. In:
  • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein. 2017. Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. 268 pages. ISBN: 978-91-7276-095-0.
 • Akselberg, Gunnstein. 2017. Toponymgjenbruk knytt til moderne samferdsle gjennom gamalt kulturlandskap. Om stasjons- og haldeplassnamn langs Vossebanen og Bergensbanen frå Bergen til Finse. 1, pages 9-20. In:
  • Schmidt, Tom; Særheim, Inge. 2017. Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96). 284 pages. ISBN: 978-91-7276-096-7.
 • Akselberg, Gunnstein. 2017. Luther-bibelen, Luther-språket og utviklinga av dei nordiske skriftspråka. 6, pages 141-163. In:
  • Haug, Eldbjørg. 2017. Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press. 368 pages. ISBN: 9788230402146.
 • Grove, Knut; Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi. 2016. Perspektiv på region og regionalisering. 1, pages 9-24. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 pages. ISBN: 9788270998722.
 • Akselberg, Gunnstein. 2015. Den norske grunnlova 1814-2014. Bør ho ha dansk eller norsk språkdrakt i dag? Kapittel 1, pages 19-34. In:
  • Hansen, Inger Schoonderbeek; Hougaard, Tina Thode. 2015. 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitetsforlag. 474 pages. ISBN: 978-87-91134-01-2.
 • Akselberg, Gunnstein. 2014. Talemålet i Odda og Tyssedal – to industristaddialektar. -, pages 193-213. In:
  • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 pages. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Akselberg, Gunnstein. 2013. Forskingsområdet urban names - avgrensing og utfordringar. Kapittel, pages 51-69. In:
  • Mattfolk, Leila; Vidberg, Maria; Gustavsson, Pamela. 2013. Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10-12 november 2011. 269 pages. ISBN: 978-952-5446-82-1.
 • Akselberg, Gunnstein. 2013. Særtrekk ved gardsnamn i ein norsk kystkommune. Døme frå Fjell kommune vest for Bergen. Kapittel, pages 17-34. In:
  • Jakobsen, Tina K.; Magnussen, Kristin; Johansen, Anfinnur; Weyhe, Eivind. 2013. Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011. Norna. 380 pages. ISBN: 978-91-7276-088-2.
 • Akselberg, Gunnstein. 2013. Dansk skriftspråkspåverknad ov norske gardsnavn. Artikkel, pages 15-27. In:
  • Schoonderbeek Hansen, Inger; Thode Hougaard, Tina; Widell, Peter. 2013. 14. møde om udforskningen af dansk sprog : Aarhus Universitet 11.-12. oktober 2012. Aarhus Universitetsforlag. 516 pages. ISBN: 978-87-91134-02-9.
 • Akselberg, Gunnstein. 2013. Kritikk av Jaacob Baden sine Forelæsninger over det danske Sprog, eller resonneret dansk Grammatik i Kjøbenhavnske lærde Efterretninger for Aar 1793 - stt i eit dansk-norsk perspektiv. Artikkel, pages 13-30. In:
  • Borchmann, Simon; Schoonderbeek Hansen, Inger; Thode Hougaard, Tina; Togeby, Ole; Widell, Peter. 2013. Gode ord er bedre end guld : festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen. Aarhus Universitetsforlag. 540 pages. ISBN: 978-87-91134-01-2.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Skarre-r-en og Sørfjorden i Hardanger. Frå talespråkleg framandelement til dialektalt særtrekk. I: Hardanger. -, pages 165-192. In:
  • Historielag, Hardanger. 2011. Hardanger Historielag Årbok 2011. Hardanger Historielag.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Norvagismar i nydansk. -, pages 19-30. In:
  • Hansen, Inger Schoonderbeek; Widell, Peter. 2011. 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitetsforlag. ISBN: 87-91134-37-4.
 • Akselberg, Gunnstein. 2011. Nokre fellestrekk ved vestnordiske stadnamn. Korleis vestnordiske stadnamn representerer felles språklege, kulturelle og topografiske tilhøve. Kapittel, pages 159-179. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 pages. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Akselberg, Gunnstein. 2010. Sosioonomastikk - framlegg til avgrensing. Kapittel, pages 15-35. In:
  • Nyström, Staffan. 2010. Namn - en spegel av samhället förr och nu. Norstedts Förlag. 189 pages. ISBN: 978-91-1-303081-4.
 • Akselberg, Gunnstein. 2010. Ei litterær namnereise langs Diktarvegen. Kapittel, pages 145-173. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Osland, Arne; Hekneby, Greta. 2010. Jakob Sande 2010. Sande på diktarveg. 192 pages. ISBN: 978-82-8240-031-2.
 • Akselberg, Gunnstein. 2010. Etterord. Kapittel, pages 151-152. In:
  • Flokenes, Kåre; Akselberg, Gunnstein. 2010. Norrøne Fornaldersoger. Band III. 182 pages. ISBN: 978-82-7096-420-8.
 • Akselberg, Gunnstein. 2009. Haldningar til talemålsnormering og talespråkleg praksis blant ei gruppe elevar og lærarar i den vidaregåande skulen. Kapittel, pages 79-90. In:
  • Omdal, Helge; Røsstad, Rune. 2009. Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. 299 pages. ISBN: 978-82-7099-518-9.
 • Akselberg, Gunnstein. 2009. Talemålet i ei ulvetid. Vil dialektane døy eller overleva? foredrag påfellesmøte i Bergen den 6. november 2008. artikkel, pages 293-319. In:
  • Vitenskaps-Akademi, Det Norske. 2009. Årbok 2008. Novus Forlag. 410 pages. ISBN: 978-82-7099-554-7.
 • Akselberg, Gunnstein. 2009. Særtrekk ved det episke skriftspråket. Artikkel, pages 21-29. In:
  • Sogelag, Tysnes. 2009. Johannes Heggland: Diktar og historikar: Ei artikkelsamling. 114 pages. ISBN: 978-82-92536-07-0.
 • Akselberg, Gunnstein. 2009. Skarre-r-en og Sørfjorden i Hardanger. Frå talespråkleg framandelement til dialektalt særtrekk. -, pages 165-192. In:
  • 2009. Hardanger. Årbok for Hardanger Historielag. 14 pages.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Talevariasjon i Noreg. 8, pages 149-166. In:
  • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2008. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 264 pages. ISBN: 978-82-02-28344-5.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Etterord. Fem norrøne foprnaldersoger - Frå Suderøyane til Syria, Arabia, og Indialand. Kapittel, pages 139-140. In:
  • Floknes, Kåre. 2008. Norrøne fornaldersoger. 300 pages.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Claus Fastings Provinzialblade - eit norsk spektatortidsskrift? 6, pages 73-91. In:
  • Tjønneland, Eivind. 2008. Opplysningens tidsskrifter. Fagbokforlaget. 308 pages. ISBN: 978-82-450-0717-6.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Fornaldersogene - ein spanande, utfordrande og informasjonsrik litterær norrøn sjanger. -, pages 201-250. In:
  • Floknes, Kåre. 2008. Norrøne fornaldersoger. 300 pages.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Sosiolingvistisk metode. 4, pages 74-87. In:
  • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2008. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 264 pages. ISBN: 978-82-02-28344-5.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Jacob Sande sitt lyriske onomastikon. -, pages 63-82. In:
  • Osland, Arne; Hekneby, Greta; Akselberg, Gunnstein; Helgheim, Edvin; Reisæter, Magrete. 2008. Jakob Sande 2008. Årbok for Jakob Sande-selskapet. 160 pages. ISBN: 9788291722993.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Sunnhordlandsdiktarar. Ein Sunnholdlandsk litterær identitet? -, pages 452-457. In:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 pages. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Breen, Brea, Breo. Om dialektgrenser og nametydingar. -, pages 44-47. In:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 pages. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Akselberg, Gunnstein. 2008. Talevariasjon, register og medvit. 7, pages 127-147. In:
  • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2008. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 264 pages. ISBN: 978-82-02-28344-5.
 • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Helge Sandøy - han som tek språket på alvor. Innledning, pages 9-13. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Helge Sandøy 60 år. Forord, pages . In:
  • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Etterord. Den Legendariske Olavssoga. Ei fullstendig soge om Olav den Heilage før Snorre. Etterord, pages 107-128. In:
  • Flokenes, Kåre. 2006. Den Legendariske Olavssoga (Omsett frå norrønt av Kåre Flokenes). 133 pages. ISBN: 82-7096-405-0.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Montaigne – Holberg – Fasting: Eit informalt essayistisk stafettløp. Kapittel, pages 47-80. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. 251 pages. ISBN: 82-90359-77-2.
 • Akselberg, Gunnstein. 2006. Etterord. "Soga om Gautrek" og "Soga om Rolv Gautreksson" To fornaldersoger med syklisk samanheng. Etterord, pages 147-164. In:
  • Flokenes, Kåre. 2006. Soga om Gautrek. Soga om Rolv Gautreksson. (Omsett frå norrønt av Kåre Flokenes). 165 pages. ISBN: 82-7096-411-5.
 • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Forord: Holberg og essayet. Forord, pages 7-80. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. 251 pages. ISBN: 82-90359-77-2.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. Frå kvalitetsreform til studiereform og utdanningsreform. Kapittel, pages 1-14. In:
  • Fjeld, Ruth Vadtvedt; Worren, Dagfinn. 2005. Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordisk forening for leksikografi, Oslo. 365 pages.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. The structure of the onomasticon and name classification. Kapittel, pages 67-78. In:
  • Brylla, Eva; Wahlberg, Mats. 2005. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences : Uppsala 19-24 August 2002. ISBN: 91-7229-026-9.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. Offisielle veg- og gatenamn på Voss som fleksible og regide designatorar. Framlegg til ein semantisk onomastisk analyse. Kapittel, pages 27-52. In:
  • Nyström, Staffan. 2005. Namnes dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnsckick. Handlingar frå den trettoden nordiske namnforskarkongressen i Tällberg 15-18 augusti 2003. 500 pages. ISBN: 91-7276-079-6.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. Sosial- og kulturkonstruktivistiske trekk hjå Ludvig Holberg. kapittel, pages 45-72. In:
  • Tjønneland, Eivind. 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. 414 pages. ISBN: 8203190340.
 • Akselberg, Gunnstein. 2005. Names Composed in -stadir in Shetland and Western Norway. Continuity or Discontinuity? kapittel, pages 5-24. In:
  • Gammeltoft, Peder; Hough, Carole; Waugh, Doreen. 2005. Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. 270 pages. ISBN: 0-9551838-0-4.
 • Akselberg, Gunnstein. 2004. "Morkinskinna" - den eldste norrøne framstellinga av dei norske kongane som regjerte i tida 1035-1155. Etterord, pages 319-345. In:
  • Flokenes, Kåre. 2004. Morkinskinna. Norske kongesoger 1035-1157. 345 pages. ISBN: 8270963739.
 • Akselberg, Gunnstein. 2004. Regional dialects in Norway - fact or fiction? Kapittel, pages 77-84. In:
  • Gunnarsson, Britt-Louise; Bergström, Lena; Eklund, Gerd; Fridell, Staffan; Hansen, Lise H.; Karstadt, Angela; Nordberg, Bengt; Sundgren, Eva; Thelander, Mats. 2004. Language Variation in Europe. Papers fron ICLaVE 2. 444 pages. ISBN: 9163152142.
 • Akselberg, Gunnstein. 2004. Var Jeppe på Bergen ein norsk bondemann - frå Voss? Kapittel, pages 360-391. In:
  • Thorsen, Frode; Dahlberg, Gunilla; Teilmann, Peter Christensen. 2004. Holberg i Norden. 400 pages. ISBN: 9170610118.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Kap. 8. Talevariasjon i Noreg. 145-166. In:
  • Mæhlum, Brit; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2003. I: Mæhlum, B. m.fl.: Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Talevariasjon, register og medvit. 124-143. In:
  • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Akselberg, Gunnstein; Sandøy, Helge; Sandøy, Helge. 2003. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 279 pages. ISBN: 82-02-19820-8.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Talevariasjon i Noreg. Kapittel, pages 144-165. In:
  • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Akselberg, Gunnstein; Sandøy, Helge; Sandøy, Helge. 2003. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 279 pages. ISBN: 82-02-19820-8.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Etterord. Óláfs saga Tryggvasonar en mesta - eit stort, utfordrande og samansett verk. 95-104. In:
  • Flokenes, Kåre. 2003. Den lengste soga om Olav Tryggvason. ISBN: 82-7096-359-3.
 • Akselberg, Gunnstein. 2003. Utviklinga av vossamålet ved tusenårsskiftet. Ei gransking av språkbruk hjå ungdomar på Voss 2001-2002 sett i eit talespråkleg regionaliseringsperspektiv. 197-226. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Bødal, Anne Marit; Sandøy, Helge. 2003. Nordisk dialektologi. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-381-6.
 • Akselberg, Gunnstein; Mæhlum, Brit. 2003. Sosiolingvistisk metode. 70-85. In:
  • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Akselberg, Gunnstein; Sandøy, Helge; Sandøy, Helge. 2003. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 279 pages. ISBN: 82-02-19820-8.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Namnet Abenkrå - kva kan det tydet? 31-37. In:
  • Johansen, Anfinnur. 2002. Heidursrit til Eyvind Weyhe á seksti ára degi hansara.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Toppen tå brunosten [Om onomastiske tilhøve i Hedmark]. In:
  • Bull, Tove m.fl. 2002. Venneskrift til Gulbrand Alhaug.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Det kristne onomastikonet - utvikling, samansetjing og struktur. Om kristningsprosessen i mellomalderen og stadnamn på Voss. 67-101. In:
  • Sigmundsson, Svavar. 2002. Kristendommens indflydelse på nordisk navngivning. Rapport fra NORNRAs 28. symposium i Skálholt 25-28 maj 2000. ISBN: 91-7276-073-7.
 • Akselberg, Gunnstein. 2002. Kategorisering som prinsipp i namnegranskinga. Ei teoretisk-metodisk drøfting med utgangspunkt i onomastikonmodellen: Avgränsning av namnkategorier. 37-78. In:
  • Ainiala, Theri; Slotte, Peter. 2002. Rapport från NORNAS:s tjugonionde symposium på Svida 20-22 april 2001. MANGLER.

More information in national current research information system (CRIStin)