Home
Guri Lindblad's picture
Photo:
Per Øyvind Johansson

Guri Lindblad

Postdoctoral Fellow
 • E-mailguri.lindblad@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 09
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett - en kort oversikt. Svensk skattetidning. 209-227.
 • Show author(s) (2021). Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, med særlig vekt på tilfeller hvor selvstendige ytelser omsettes samlet. Skatterett. 154-175.
 • Show author(s) (2020). Hovedytelseslæren, mer enn bare hovedytelser? – En kommentar til Rt. 2009 s. 1632 og bruken av hovedytelseslæren i norsk merverdiavgiftsrett. Skatterett. 3-27.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups