Home
 • E-mailhaci.akman@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2012). Kulturmøter i psykisk helsevern. Tidsskriftet sykepleien. 58-61.
 • Show author(s) (2012). Folklore - immateriell kultur som vernskjold i kulturarven. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Show author(s) (2011). Statløs i diaspora: Kulturarvdokumentasjon og virtuelt museum. Nordisk Museologi. 67-82.
 • Show author(s) (2011). Den pluralistiske kulturarven og museer. Norsk folkeminnelags skrifter. 7-18.
 • Show author(s) (2010). The Intercultural Challenges of General Practitioners in NOrway with Migrant Patients. International Journal of Migration, Health and Social Care. 26-33.
 • Show author(s) (2010). Museum og mangfold i norsk kontekst :. Nordisk Museologi. 25-43.
 • Show author(s) (2007). Monumentalisering av diasporaidentitet en studie av kurdiske migranter i London. Tidsskrift for kulturforskning. 59-77.
 • Show author(s) (2006). Komplekse jødiske identiteter noen trekk ved jørdisk diaspora i London. Tidsskrift for kulturforskning. 53-65.
 • Show author(s) (2002). Stedets kulturelle diaspora. Torgallmenningen: et byrom i Bergen. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Show author(s) (2000). Dilemma i exil. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Show author(s) (1999). Smärtans barn. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Show author(s) (1999). Kurdisk diaspora. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Show author(s) (1997). De ufrivillig reisende og kjærlighetens eksil. Tradisjon.
 • Show author(s) (1996). Innvandreres bruk av Bergen by. Norsk form.
 • Show author(s) (1996). Andre generasjons innvandrere: Et uegnet begrep? Linjer.
Report
 • Show author(s) (2013). Innledning til "I stormens øye. Kurdiske dikt" av Sherko Bekas. .
 • Show author(s) (2009). Norsk Kurdisk Kulturarv. Dokumentasjonsprosjekt I og II. .
 • Show author(s) (2009). Kurdisk virtuelt museum. .
 • Show author(s) (2007). Norsk-kurdisk kulturarv dokumentasjonsprosjekt Fase 2. .
 • Show author(s) (2005). Norsk-kurdisk kulturarv dokumentasjonsprosjekt Fase I. .
 • Show author(s) (2001). Mangfold gir muligheter. Handlingsplan for integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen 1998-2001. .
 • Show author(s) (1998). Avmakt, En kvalitativ leveundersøkelse blant bosniske og irakiske flyktninger i en bydel. .
 • Show author(s) (1997). Offentlig informasjon og rådgivning: En undersøkelse blant ulike nasjonaliteter. .
 • Show author(s) (1997). Etniske kontraster i Bergen by. .
 • Show author(s) (1997). Etniske kontraster i Bergen by. .
 • Show author(s) (1996). Kartlegging av migrasjonsforskning ved Universitetet i Bergen 1985-1995. 5. 5. .
 • Show author(s) (1996). Flyktningers møte med psykiatrien: En etnologisk undersøkelse av det kulturelle og terapeutiske møte mellom behandler og flyktning. .
 • Show author(s) (1995). Kartlegging av migrasjonsforskning ved universitetet i Bergen: 1985-1995. .
 • Show author(s) (1993). Unge innvandrere i Bergen sentrum. .
 • Show author(s) (1987). Velkommen nye landsmenn. .
Lecture
 • Show author(s) (2013). Gaten i endring-Nedre Nygårdsgaten: Bergens bakgård.
 • Show author(s) (2011). Fra konflikt til dialog-samarbeid på tvers av religiøse og kulturelle forskjeller.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2012). Bergen bakgård.
 • Show author(s) (2011). Migrasjonsprosseser.
 • Show author(s) (2011). Historisk blikk på relasjoner mellom jøder og kurdere i Kurdistan.
 • Show author(s) (2009). Religiøs og kulturell komleksitet i midt-østen.
 • Show author(s) (2009). Globale kulturminner: Krig, makt og tap av symboler.
 • Show author(s) (2009). Dagens midt-østen.
 • Show author(s) (2008). Ungdommer og identitet.
 • Show author(s) (2007). Midt-østen som kulturell mosaik.
 • Show author(s) (2007). Midt-Østen. Dato: 21.05.2007.
 • Show author(s) (2007). Kultur i intergreringsprosessene.
 • Show author(s) (2007). Fra Rushdie til Magazinet.
 • Show author(s) (2006). Sted som identitet skapende og som kulturmøte arena.
 • Show author(s) (2006). Sted og tilhørighet.
 • Show author(s) (2006). Sted og tilhørighet.
 • Show author(s) (2006). Monumentalisering av dispaora kulturen og disapora som gevinst.
 • Show author(s) (1996). Fuglen fra sør. Kjærlighetens eksil.
 • Show author(s) (1996). Etnisk atlas. Kulturell diaspora i byrom.
 • Show author(s) (1992). Vert samfunn og flyktninger.
 • Show author(s) (1992). Tilpasningsproblemer i eksil i Norge.
 • Show author(s) (1992). Tabuforestillinger hos kvinner i eksil.
 • Show author(s) (1992). Flyktninger og helsesektoren (nærheten).
 • Show author(s) (1992). Familieoppløsning og årsak.
Academic lecture
 • Show author(s) (2012). Sameksistens i et global perspektiv.
 • Show author(s) (2012). Museer og ulikhetens kulturelle dynamikk. Museer: Dispora identitet og kulturarv.
 • Show author(s) (2011). Mangfold i en bergensk bygate.
 • Show author(s) (2011). Historisk og politisk bakteppe - Kurdistan: Midt-Østen.
 • Show author(s) (2011). Den pluralistisk kulturarven og museer.
 • Show author(s) (2008). Music and identity-Grieg.
 • Show author(s) (2008). Kvinner i diaspora.
 • Show author(s) (2008). Kulturmøteprosesser.
 • Show author(s) (2008). Enforced travilling and exiled love.
 • Show author(s) (2007). Statløs folkegrupper i diaspora.
 • Show author(s) (2007). Forskning eller Dokumentasjon.
 • Show author(s) (2006). Monumentalisering av politisk smerte.En studie av diaspora organisasjoner i London.
 • Show author(s) (2002). Cultural Heritage and middel east.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2011). Trosbekjennelse. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Sakprosastaften. Lokkeduen og sjøkapteinen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2005). Nasjonalisme. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Show author(s) (1999). Folkestammen på Torgallmenningen. Bergens Tidende.
Other presentation
 • Show author(s) (1998). Allmenningen.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2014). Negotiating identity in Scandinavia : women, migration and the diaspora. Berghahn Books.
 • Show author(s) (2008). Scandinavian museums and cultural diversity. Berghahn Books.
 • Show author(s) (2005). The Cultural Heritage of the Kurds . Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2000). Norges Ansikter.
 • Show author(s) (2000). Etnisk Atlas.
 • Show author(s) (1994). Norwegian Refugee Atlas.
 • Show author(s) (1994). Landflyktighet: En etnologisk undersøkelse blant vietnamesiske flyktninger i eksil.
 • Show author(s) (1988). Familien i endring.
Compendium
 • Show author(s) (2006). Akademisk blikk på norskhet. En kulturvitenskapelig undersøkelse blant ikke-norske akademiker.
 • Show author(s) (2000). Etniske Markeder.
 • Show author(s) (1994). Integrasjon og fengsel.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2017). From what was to what might be. Carte Blanche Magazine.
 • Show author(s) (2013). Introduksjon til "Hjemmet i i Vietnamesisk folketro" av Dao Quang My. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Show author(s) (2013). Diaspora oppleves som tap og gevinst. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Show author(s) (2013). "NORGE" som kulturelt uttrykk blant norsk diaspora i Amerika. Folkeminner. Medlemsblad for Norsk folkeminnelag.
 • Show author(s) (2012). Gamle trenger omsorg. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2009). Eksilets konsekvenser: eksil som tap og gevinst. MIRA - for minoritetsrettigheter.
 • Show author(s) (2004). Problematisk pluralisme og Europeisk identitet. Samviten.
 • Show author(s) (2003). Museensbilder. Fra "norsk kultur" til "kultur i Norge". Tidsskrift for norsk kulturråd. 10 pages.
 • Show author(s) (2003). Ikke et utbredt fenomen. Kvinner og Klær.
 • Show author(s) (2001). En reise. SAMORA.
 • Show author(s) (2000). Museet og det flerkulturelle. Museumsnytt.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Nå er det tid for dugnad. Bergens Tidende. 38-38.
 • Show author(s) (2016). Kurderne er nøkkelen til fred i Midtøsten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Byens kulturelle diamant. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Ny viten. Byutvikling. BT.
 • Show author(s) (2012). Kunst og ytringsfriheten. BT.
 • Show author(s) (2012). Den sosiale kaffen. Studvest.
 • Show author(s) (2012). Den globale gaten - halve verden i en gate. BT Magasinet.
 • Show author(s) (2012). 'The Fantoft Life' - Byen i byen. Studvest.
 • Show author(s) (2011). Nansen er vårt vitne. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Kjemisk krig mot kurderne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2011). Imperiets mange grenser. Kunst. Komplekse spørsmål. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Hva betyr navnet? På virker navnet integrering av innvandrere. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2004). Leyla Zana - frihetskjemper som ikke får reise til Norge. BT Magasinet. 10-11.
 • Show author(s) (2003). Bergenistan. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2002). Kurdisk Kulturarv. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2002). Forpliktende fellesskap. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2000). Intellektuelle i eksil. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Mitt Midtøsten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1995). Nasjonale vårbetraktninger. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1991). Smerte i eksil. Dag og Tid.
 • Show author(s) (1991). Landflyktighetens smerte. Klassekampen.
 • Show author(s) (1991). Kurderne og en legende. Fædrelandsvennen, 10.5.1991. Fædrelandsvennen.
 • Show author(s) (1989). Hjembygd som livsmulighet. Bergens Tidende, 25.11.1989. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1993). Landflyktighet : en etnologisk undersøkelse av vietnamesiske flyktninger i eksil.
Interview
 • Show author(s) (2013). Kulturmøte på trimpromenade.
 • Show author(s) (2013). Integrering.Blir sprek med tur og integrering.
 • Show author(s) (2013). Dyrke den gode samtale.
 • Show author(s) (2007). Museum på nett.
 • Show author(s) (2007). Der alle har vært; toleranseallmenningen.
 • Show author(s) (2006). Æresdrap.
 • Show author(s) (2006). Norsk kurdisk virtuelt museum åpnet.
 • Show author(s) (2006). Kulturell angst.
 • Show author(s) (2005). Sikrer kurdisk hukommelse.
 • Show author(s) (2005). Byens kulturelle mosaikk.
 • Show author(s) (2003). Æresdrap.
 • Show author(s) (2003). Krig.
 • Show author(s) (2003). Ikkje berre tornene, men også rosene.
 • Show author(s) (2002). Toleransemenningen.
 • Show author(s) (2002). Når biblioteket ikke fins.
 • Show author(s) (2002). Kven tar ansvar for den kurdiske kulturarva?
 • Show author(s) (2001). Norges ansikter.
 • Show author(s) (2001). Bli venn av Raftohuset.
 • Show author(s) (2000). Det nye Norge sett fra Torgallmenningen.
 • Show author(s) (1999). Integrasjon.
 • Show author(s) (1999). Det fremmedspråklige.
 • Show author(s) (1997). Du store verden (på Torgalmenningen).
Programme participation
 • Show author(s) (2006). Om Muhammed tegningene.
 • Show author(s) (2002). Etnisk atlas.
 • Show author(s) (2001). Forskning i byrom.
 • Show author(s) (1997). De andre.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). Komplekse gatesamfunn: Et mangfoldig blikk på Nygårdsgaten i Bergen . 22 pages.
 • Show author(s) (2014). Arrt as a political expression in diaspora. 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Pluralism, cultural heritage and the museum. 8 pages.
 • Show author(s) (2007). Innvandrerorganisasjoner som kulturvernere og kulturformidlere. 1 pages.
 • Show author(s) (2007). Fra synagogen til museet: jødisk diaspora i Storbritannia. 18 pages.
 • Show author(s) (2005). Byrommet.
 • Show author(s) (2003). Norges Ansikter. 2 pages.
 • Show author(s) (2002). La Faida Kurda (seconda parte). 4 pages.
 • Show author(s) (2002). Kulturell Diaspora. -47 pages.
 • Show author(s) (2002). Honour, Feuding and Fragmentation in Kurdistan.
 • Show author(s) (2001). Faida Kurda I.
 • Show author(s) (1996). Flykningenes forventninger.
 • Show author(s) (1996). Endring i kvinnerollen i Vietnam og Norge.
Museum exhibition
 • Show author(s) (2008). Identiteter og ansikter.
 • Show author(s) (2007). Flukt: Identiteter og ansikter.
Multimedia product
 • Show author(s) (2006). Norsk-Kurdisk Virtuelt Museum.
Art exhibition
 • Show author(s) (2016). Art as political expression in diaspora.
 • Show author(s) (2012). Fra sameksistens til multikulturalisme. (samme utstilling også på Chagall, 27.11.2012).

More information in national current research information system (CRIStin)