Home
 • E-mailHaci.Akman@uib.no
 • Phone+47 55 58 22 32
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2012. Kulturmøter i psykisk helsevern. Tidsskriftet sykepleien. 58-61.
 • Show author(s) 2012. Folklore - immateriell kultur som vernskjold i kulturarven. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Show author(s) 2011. Statløs i diaspora: Kulturarvdokumentasjon og virtuelt museum. Nordisk Museologi. 67-82.
 • Show author(s) 2011. Den pluralistiske kulturarven og museer. Norsk folkeminnelags skrifter. 7-18.
 • Show author(s) 2010. The Intercultural Challenges of General Practitioners in NOrway with Migrant Patients. International Journal of Migration, Health and Social Care. 26-33.
 • Show author(s) 2010. Museum og mangfold i norsk kontekst :. Nordisk Museologi. 25-43.
 • Show author(s) 2007. Monumentalisering av diasporaidentitet en studie av kurdiske migranter i London. Tidsskrift for kulturforskning. 59-77.
 • Show author(s) 2006. Komplekse jødiske identiteter noen trekk ved jørdisk diaspora i London. Tidsskrift for kulturforskning. 53-65.
 • Show author(s) 2002. Stedets kulturelle diaspora. Torgallmenningen: et byrom i Bergen. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Show author(s) 2000. Dilemma i exil. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Show author(s) 1999. Smärtans barn. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Show author(s) 1999. Kurdisk diaspora. I & M : invandrare & minoriteter.
 • Show author(s) 1997. De ufrivillig reisende og kjærlighetens eksil. Tradisjon.
 • Show author(s) 1996. Innvandreres bruk av Bergen by. Norsk form.
 • Show author(s) 1996. Andre generasjons innvandrere: Et uegnet begrep? Linjer.
Report
 • Show author(s) 2013. Innledning til "I stormens øye. Kurdiske dikt" av Sherko Bekas. .
 • Show author(s) 2009. Norsk Kurdisk Kulturarv. Dokumentasjonsprosjekt I og II. .
 • Show author(s) 2009. Kurdisk virtuelt museum. .
 • Show author(s) 2007. Norsk-kurdisk kulturarv dokumentasjonsprosjekt Fase 2. .
 • Show author(s) 2005. Norsk-kurdisk kulturarv dokumentasjonsprosjekt Fase I. .
 • Show author(s) 2001. Mangfold gir muligheter. Handlingsplan for integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen 1998-2001. .
 • Show author(s) 1998. Avmakt, En kvalitativ leveundersøkelse blant bosniske og irakiske flyktninger i en bydel. .
 • Show author(s) 1997. Offentlig informasjon og rådgivning: En undersøkelse blant ulike nasjonaliteter. .
 • Show author(s) 1997. Etniske kontraster i Bergen by. .
 • Show author(s) 1997. Etniske kontraster i Bergen by. .
 • Show author(s) 1996. Kartlegging av migrasjonsforskning ved Universitetet i Bergen 1985-1995. 5. 5. .
 • Show author(s) 1996. Flyktningers møte med psykiatrien: En etnologisk undersøkelse av det kulturelle og terapeutiske møte mellom behandler og flyktning. .
 • Show author(s) 1995. Kartlegging av migrasjonsforskning ved universitetet i Bergen: 1985-1995. .
 • Show author(s) 1993. Unge innvandrere i Bergen sentrum. .
 • Show author(s) 1987. Velkommen nye landsmenn. .
Lecture
 • Show author(s) 2013. Gaten i endring-Nedre Nygårdsgaten: Bergens bakgård.
 • Show author(s) 2011. Fra konflikt til dialog-samarbeid på tvers av religiøse og kulturelle forskjeller.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2012. Bergen bakgård.
 • Show author(s) 2011. Migrasjonsprosseser.
 • Show author(s) 2011. Historisk blikk på relasjoner mellom jøder og kurdere i Kurdistan.
 • Show author(s) 2009. Religiøs og kulturell komleksitet i midt-østen.
 • Show author(s) 2009. Globale kulturminner: Krig, makt og tap av symboler.
 • Show author(s) 2009. Dagens midt-østen.
 • Show author(s) 2008. Ungdommer og identitet.
 • Show author(s) 2007. Midt-østen som kulturell mosaik.
 • Show author(s) 2007. Midt-Østen. Dato: 21.05.2007.
 • Show author(s) 2007. Kultur i intergreringsprosessene.
 • Show author(s) 2007. Fra Rushdie til Magazinet.
 • Show author(s) 2006. Sted som identitet skapende og som kulturmøte arena.
 • Show author(s) 2006. Sted og tilhørighet.
 • Show author(s) 2006. Sted og tilhørighet.
 • Show author(s) 2006. Monumentalisering av dispaora kulturen og disapora som gevinst.
 • Show author(s) 1996. Fuglen fra sør. Kjærlighetens eksil.
 • Show author(s) 1996. Etnisk atlas. Kulturell diaspora i byrom.
 • Show author(s) 1992. Vert samfunn og flyktninger.
 • Show author(s) 1992. Tilpasningsproblemer i eksil i Norge.
 • Show author(s) 1992. Tabuforestillinger hos kvinner i eksil.
 • Show author(s) 1992. Flyktninger og helsesektoren (nærheten).
 • Show author(s) 1992. Familieoppløsning og årsak.
Academic lecture
 • Show author(s) 2012. Sameksistens i et global perspektiv.
 • Show author(s) 2012. Museer og ulikhetens kulturelle dynamikk. Museer: Dispora identitet og kulturarv.
 • Show author(s) 2011. Mangfold i en bergensk bygate.
 • Show author(s) 2011. Historisk og politisk bakteppe - Kurdistan: Midt-Østen.
 • Show author(s) 2011. Den pluralistisk kulturarven og museer.
 • Show author(s) 2008. Music and identity-Grieg.
 • Show author(s) 2008. Kvinner i diaspora.
 • Show author(s) 2008. Kulturmøteprosesser.
 • Show author(s) 2008. Enforced travilling and exiled love.
 • Show author(s) 2007. Statløs folkegrupper i diaspora.
 • Show author(s) 2007. Forskning eller Dokumentasjon.
 • Show author(s) 2006. Monumentalisering av politisk smerte.En studie av diaspora organisasjoner i London.
 • Show author(s) 2002. Cultural Heritage and middel east.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2011. Trosbekjennelse. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Sakprosastaften. Lokkeduen og sjøkapteinen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2005. Nasjonalisme. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Show author(s) 1999. Folkestammen på Torgallmenningen. Bergens Tidende.
Other presentation
 • Show author(s) 1998. Allmenningen.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2014. Negotiating identity in Scandinavia : women, migration and the diaspora. Berghahn Books.
 • Show author(s) 2008. Scandinavian museums and cultural diversity. Berghahn Books.
 • Show author(s) 2005. The Cultural Heritage of the Kurds . BRIC Center for Development Studies, University of Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) 2000. Norges Ansikter.
 • Show author(s) 2000. Etnisk Atlas.
 • Show author(s) 1994. Norwegian Refugee Atlas.
 • Show author(s) 1994. Landflyktighet: En etnologisk undersøkelse blant vietnamesiske flyktninger i eksil.
 • Show author(s) 1988. Familien i endring.
Compendium
 • Show author(s) 2006. Akademisk blikk på norskhet. En kulturvitenskapelig undersøkelse blant ikke-norske akademiker.
 • Show author(s) 2000. Etniske Markeder.
 • Show author(s) 1994. Integrasjon og fengsel.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2017. From what was to what might be. Carte Blanche Magazine.
 • Show author(s) 2013. Introduksjon til "Hjemmet i i Vietnamesisk folketro" av Dao Quang My. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Show author(s) 2013. Diaspora oppleves som tap og gevinst. Norsk folkeminnelags skrifter.
 • Show author(s) 2013. "NORGE" som kulturelt uttrykk blant norsk diaspora i Amerika. Folkeminner. Medlemsblad for Norsk folkeminnelag.
 • Show author(s) 2012. Gamle trenger omsorg. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2009. Eksilets konsekvenser: eksil som tap og gevinst. MIRA - for minoritetsrettigheter.
 • Show author(s) 2004. Problematisk pluralisme og Europeisk identitet. Samviten.
 • Show author(s) 2003. Museensbilder. Fra "norsk kultur" til "kultur i Norge". Tidsskrift for norsk kulturråd. 10 pages.
 • Show author(s) 2003. Ikke et utbredt fenomen. Kvinner og Klær.
 • Show author(s) 2001. En reise. SAMORA.
 • Show author(s) 2000. Museet og det flerkulturelle. Museumsnytt.
Feature article
 • Show author(s) 2016. Nå er det tid for dugnad. Bergens Tidende. 38-38.
 • Show author(s) 2016. Kurderne er nøkkelen til fred i Midtøsten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2013. Byens kulturelle diamant. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2012. Ny viten. Byutvikling. BT.
 • Show author(s) 2012. Kunst og ytringsfriheten. BT.
 • Show author(s) 2012. Den sosiale kaffen. Studvest.
 • Show author(s) 2012. Den globale gaten - halve verden i en gate. BT Magasinet.
 • Show author(s) 2012. 'The Fantoft Life' - Byen i byen. Studvest.
 • Show author(s) 2011. Nansen er vårt vitne. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Kjemisk krig mot kurderne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2011. Imperiets mange grenser. Kunst. Komplekse spørsmål. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Hva betyr navnet? På virker navnet integrering av innvandrere. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2004. Leyla Zana - frihetskjemper som ikke får reise til Norge. BT Magasinet. 10-11.
 • Show author(s) 2003. Bergenistan. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2002. Kurdisk Kulturarv. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2002. Forpliktende fellesskap. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2000. Intellektuelle i eksil. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1998. Mitt Midtøsten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1995. Nasjonale vårbetraktninger. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1991. Smerte i eksil. Dag og Tid.
 • Show author(s) 1991. Landflyktighetens smerte. Klassekampen.
 • Show author(s) 1991. Kurderne og en legende. Fædrelandsvennen, 10.5.1991. Fædrelandsvennen.
 • Show author(s) 1989. Hjembygd som livsmulighet. Bergens Tidende, 25.11.1989. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1993. Landflyktighet : en etnologisk undersøkelse av vietnamesiske flyktninger i eksil.
Interview
 • Show author(s) 2013. Kulturmøte på trimpromenade.
 • Show author(s) 2013. Integrering.Blir sprek med tur og integrering.
 • Show author(s) 2013. Dyrke den gode samtale.
 • Show author(s) 2007. Museum på nett.
 • Show author(s) 2007. Der alle har vært; toleranseallmenningen.
 • Show author(s) 2006. Æresdrap.
 • Show author(s) 2006. Norsk kurdisk virtuelt museum åpnet.
 • Show author(s) 2006. Kulturell angst.
 • Show author(s) 2005. Sikrer kurdisk hukommelse.
 • Show author(s) 2005. Byens kulturelle mosaikk.
 • Show author(s) 2003. Æresdrap.
 • Show author(s) 2003. Krig.
 • Show author(s) 2003. Ikkje berre tornene, men også rosene.
 • Show author(s) 2002. Toleransemenningen.
 • Show author(s) 2002. Når biblioteket ikke fins.
 • Show author(s) 2002. Kven tar ansvar for den kurdiske kulturarva?
 • Show author(s) 2001. Norges ansikter.
 • Show author(s) 2001. Bli venn av Raftohuset.
 • Show author(s) 2000. Det nye Norge sett fra Torgallmenningen.
 • Show author(s) 1999. Integrasjon.
 • Show author(s) 1999. Det fremmedspråklige.
 • Show author(s) 1997. Du store verden (på Torgalmenningen).
Programme participation
 • Show author(s) 2006. Om Muhammed tegningene.
 • Show author(s) 2002. Etnisk atlas.
 • Show author(s) 2001. Forskning i byrom.
 • Show author(s) 1997. De andre.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2016. Komplekse gatesamfunn: Et mangfoldig blikk på Nygårdsgaten i Bergen . 22 pages.
 • Show author(s) 2014. Arrt as a political expression in diaspora. 16 pages.
 • Show author(s) 2008. Pluralism, cultural heritage and the museum. 8 pages.
 • Show author(s) 2007. Innvandrerorganisasjoner som kulturvernere og kulturformidlere. 1 pages.
 • Show author(s) 2007. Fra synagogen til museet: jødisk diaspora i Storbritannia. 18 pages.
 • Show author(s) 2005. Byrommet.
 • Show author(s) 2003. Norges Ansikter. 2 pages.
 • Show author(s) 2002. La Faida Kurda (seconda parte). 4 pages.
 • Show author(s) 2002. Kulturell Diaspora. -47 pages.
 • Show author(s) 2002. Honour, Feuding and Fragmentation in Kurdistan.
 • Show author(s) 2001. Faida Kurda I.
 • Show author(s) 1996. Flykningenes forventninger.
 • Show author(s) 1996. Endring i kvinnerollen i Vietnam og Norge.
Museum exhibition
 • Show author(s) 2008. Identiteter og ansikter.
 • Show author(s) 2007. Flukt: Identiteter og ansikter.
Multimedia product
 • Show author(s) 2006. Norsk-Kurdisk Virtuelt Museum.
Art exhibition
 • Show author(s) 2016. Art as political expression in diaspora.
 • Show author(s) 2012. Fra sameksistens til multikulturalisme. (samme utstilling også på Chagall, 27.11.2012).

More information in national current research information system (CRIStin)