Home
Halvar Andreassen Kjærre's picture

Halvar Andreassen Kjærre

PhD Candidate
 • E-mailHalvar.Kjaerre@uib.no
 • Phone+47 480 02 088
 • Visitor Address
  Fosswinkelsgate 6, Rom 835, 8 etg.
  Bergen
  Room 
  835
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Halvar Andreassen Kjærre (f. 1981) er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi ved UIB og er tilknyttet IMER. Hans forskingsfelt er illegalisert migrasjon i Europa. Doktorgradsprosjektet "Trespassing borders - a transnational study of illegalized experiences, personhood and social relations in the context of European migration control" tar for seg ikke-europeiske illegaliserte migranter som av ulike årsaker forflytter seg over grenser mellom Europeisk land. Det være frivillig eller ved tvang. Hovedfokuset er på Norge, Sverige og Italia, de to landene som Norge deporterer flest migranter til i henhold til Dublinavtalen. Målet er å studere linjene som kan trekkes mellom politikk på overnasjonalt nivå og migrantenes dagligliv.


Books
 • Kjærre, Halvar Andreassen; Torgersen, Ann-Kristin; Johnsen, Camilla; Marit, Lehmann. 2010. Innblikk i Felt - Visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. 48 pages. ISBN: 978-82-90835-00-7.
Journal articles
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2016. Returbumerangen. Klassekampen. 48: 16-17. Published 2016-01-24.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Kjærre, Halvar Andreassen. 2015. Penger følger deg ikke i døden. Bergens Tidende. 44-44. Published 2015-06-03.
 • Fangen, Katrine; Kjærre, Halvar A. 2012. Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justice. Etikk i praksis. 6: 6-22.
 • Fangen, Katrine; Kjærre, Halvar A. 2012. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? En diskusjon av situasjonen for migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet. Etikk i praksis.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2010. It is Them Who Are The Chronics - The Pathologization of Poverty in a Beautiful city. Betwixt & Between. 20: 87-105.
Reports and theses
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Kjærre, Halvar Andreassen; Ytre-Arne, Brita. 2014. OUT-reach: Informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 178 pages.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2011. In a space of everyday exception: day-to-day life and illegality among rejected asylum-seekers in Norway. Universitetet i OSlo, Oslo. 112 pages.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Molden, Thomas Hugaas; Berg, Berit; Kjærre, Halvar A. 2010. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen. Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse. NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim. 149 pages.
Book sections
 • Fangen, Katrine; Kjærre, Halvar A. 2013. Ekskludert av staten, inkludert i hva? Opplevelser av inkludering og ekskludering blant illegaliserte migranter i Norge. 3. In:
  • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas; Aas, Katja Franko. 2013. Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. 295 pages. ISBN: 9788215021324.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2010. Et sted å vende seg. 5, pages 14-15. In:
  • Kjærre, Halvar Andreassen; Torgersen, Ann-Kristin; Johnsen, Camilla; Marit, Lehmann. 2010. Innblikk i Felt - Visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. 48 pages. ISBN: 978-82-90835-00-7.
 • Kjærre, Halvar Andreassen. 2010. No Direction Home - The Margins of a Welfare State and the Illegalized Body. 9, pages 231-260. In:
  • Thomsen, Trine Lund; Jørgensen, Martin Bak; Meret, Susi; Hviid, Kirsten; Stenum, Helle. 2010. Irregular migration in a Scandinavian perspective. Shaker Verlag. 358 pages. ISBN: 9789042303935.

More information in national current research information system (CRIStin)

Articles and bookchapters:

Fangen, K. og Kjærre, H. A. (2013 i trykk) Ekskludert av staten, inkludert i hva? i: K.Franko Aas, N. Johannessen og T. Ugelvik (red.) Den nye kontrollen av de fremmede: straff,statsborgerskap og migrasjon, Oslo: Universitetsforlaget.

Fangen, K. & Kjærre, H. A. (2012). Uten lovlig opphold = uten rettigheter? En diskusjon av situasjonen for migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet.Tidsskrift for praktisk etikk 2012:2 Open access:
http://tapir.pdc.no/index.php?el=Kapittel&p=EIP&seks_id=70567

Kjærre, H. A. (2010a) No Direction Home - The Margins of a Welfare State
and the Illegalized Body. In Irregular Migration in a Scandinavian Perspective, edited by T.L.Thomsen, M.B. Jørgensen, S. Meret, K. Hviid & H. Stenum. Maastricht: Shaker Publisihing

Reports:

Valenta, M., K. Thorshaug, T. H. Molden, & B. Berg i samarbeid med Halvar
Andreassen Kjærre (2010). Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen, mellom passivtvang og aktiv returassistanse. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS, Avdeling for mangfold og inkludering.

Masterthesis:

Kjærre, Halvar Andreassen (2011) In a Space of Everyday Exception – Day-to-day Life and Illegality Among Rejected Asylum-seekers in Norway. Mastertheisis, Institute of social anthropologi, Oslo: University of Oslo. Open access:
https://www.duo.uio.no/handle/123456789/16206

Other:

Kjærre, H. A (2010b) Jengars Story - Coping with Illegalization in
Norway. EUMARGINS, OSLO. Open access:
http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/eumargins/illustrativ...
documents/jengar-illustrative-case-final.pdf


Kjærre, Halvar Andreassen (2010c). It is Them Who Are The Chronics - The Pathologization of Poverty in a Beautiful city. In: Betwixt & Between 2010. Sosialantropologisk forening, Oslo.


Kjærre, Halvar Andreassen (2010d). Et sted å vende seg. I: Inblikk i felt - visuelle fremstillinger fra antropologiske feltarbeid. Antroblikk 2010. Sosialantropologisk forening, Oslo


Papers:

15th Nordic Migration Research (NMR) conference, Malmö 25th -27th August 2010 Religious encounters in the Field of Irregular Migration: When God Becomes an Actor in the Quest for Asylum. 26th of Aug. 2010.Workshop 7: Irregular Migration in Scandinavia and Beyond.


Norsk Antropologisk Forening (NAF) konferansen 2010, Trondheim 7. – 9. Mai 2010. Venteland – Når meningsdannelse settes på prøve - vente på Godot.

Ongoing projects:

Tilknyttet forskningsgruppen IMER og prosjektene PROVIR og Denaturalizing difference.

 

Earlier projects:

2013 - Information to ireggular migrants. Project finacned by the UDI at the UNI-Rokkansenteret in Bergen.

2010 - EUMARGINS project at the Institute for Sociology and Human Geography UIO.

 


2010 - Rejected asylum seekers and the waiting reception centres. UDI financed project at Samfunnsforskning AS - NTNU.