Home
Halvard Haukeland Fredriksen's picture
Photo:
UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor
 • E-mailhalvard.fredriksen@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 21+47 992 60 239
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

EU and EEA law

Textbook
 • Show author(s) (2018). EØS-rett, 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2014). EØS-rett, 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2012). EØS-rett. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2022). Impact of the ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure on National Law – the Case of Norway. Oslo Law Review. 152-164.
 • Show author(s) (2021). The ‘special relationship’ between the EU and the EEA EFTA States and the free movement of persons in an extended area of freedom, security and justice - Case C-897/19 PPU, Ruska Federacija v. I.N., judgment of the CJEU (Grand Chamber) of 2 April 2020 . Common market law review. 851-876.
 • Show author(s) (2020). The EEA Agreement as a Jack-in-the-box in the Relationship Between the CJEU and the European Court of Human Rights? European Papers (EP). 707-743.
 • Show author(s) (2020). Høyesteretts dom i Fosen-Linjen: Stor ståhei om staus quo? Tidsskrift for Rettsvitenskap. 306-336.
 • Show author(s) (2020). 25 years after Liechtenstein saved the EFTA Court: the case for reform. Liechtensteinische Juristenzeitung. 50-56.
 • Show author(s) (2019). The Fosen-Linjen Saga from an EEA Law Perspective. European Procurement and Public Private Partnership Law Review (EPPPL). 241-247.
 • Show author(s) (2018). Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 141-205.
 • Show author(s) (2018). EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft. Tidsskrift for forretningsjus. 3-12.
 • Show author(s) (2017). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus. 169-195.
 • Show author(s) (2016). Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 72-88.
 • Show author(s) (2016). Bør Høyesteretts storkammer reformeres? Lov og Rett. 283-301.
 • Show author(s) (2015). Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 629-684.
 • Show author(s) (2015). EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett. Tidsskrift for strafferett. 469-487.
 • Show author(s) (2014). EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler. Europarättslig tidskrift. 712-739.
 • Show author(s) (2013). State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? European Law Review. 881-892.
 • Show author(s) (2013). Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten. Jussens venner. 371-399.
 • Show author(s) (2012). Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? Lov og Rett. 57-64.
 • Show author(s) (2012). Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - tilsvar til Ole Andreas Rognstad. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 333-341.
 • Show author(s) (2012). Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area. European Law Journal. 868-886.
 • Show author(s) (2011). Joined Cases C-436 & 437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011. Common market law review. 1719-1736.
 • Show author(s) (2010). THE EFTA COURT 15 YEARS ON. International and Comparative Law Quarterly. 731-760.
 • Show author(s) (2010). Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken. Lov og Rett. 192-209.
 • Show author(s) (2010). One market, two courts : legal pluralism vs. homogeneity in the European Economic Area. Nordic Journal of International Law. 481-499.
 • Show author(s) (2010). Objektivt ansvar for anbudsfeil? Lov og Rett. 600-615.
 • Show author(s) (2010). Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? - Noen betraktninger om størrelsen "gjeldende EØS-rett". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 247-287.
 • Show author(s) (2009). Evaluering av EØS-avtalen. Lov og Rett. 500-505.
 • Show author(s) (2009). Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? Noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 507-576.
 • Show author(s) (2008). Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 289-359.
 • Show author(s) (2008). Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • Show author(s) (2007). Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten. Lov og Rett. 3-20.
 • Show author(s) (2007). Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning. Jussens venner. 295-305.
 • Show author(s) (2007). "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes". European Law Reporter. 239-242.
 • Show author(s) (2006). Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten? Lov og Rett. 485-509.
 • Show author(s) (2006). Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. Tidsskrift for forretningsjus. 177-182.
 • Show author(s) (2006). Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen. Jussens venner. 372-402.
 • Show author(s) (2006). Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
 • Show author(s) (2005). Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS). 99-133.
 • Show author(s) (2005). EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess. Det juridiske fakultets skriftserie. 63-73.
 • Show author(s) (2005). Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen Zivilgerichten im Lichte des Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Det juridiske fakultets skriftserie. 122 pages.
Report
 • Show author(s) (2023). NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser - første delutredning. .
 • Show author(s) (2021). NOU 2021:8 Trygd over landegrensene — Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser . 8. 8. .
 • Show author(s) (2019). EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU 2019:5 Vedlegg 11. NOU 2019:5 Vedlegg 11. .
 • Show author(s) (2018). Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • Show author(s) (2011). EU/EØS-rett i norske domstoler. .
Lecture
 • Show author(s) (2014). Introduction.
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). The potential impact of the ELI/UNIDROIT Model Rules on Norwegian civil procedure .
Editorial
 • Show author(s) (2024). EU-retten i norsk rett: har vi grep om den nå? Lov og Rett. 3-5.
 • Show author(s) (2023). Bør rettsanvendere flest skrive som Høyesterett? Lov og Rett. 3-5.
 • Show author(s) (2022). Debatten om handlingsrommet i EØS: God dag mann, økseskaft! Lov og Rett. 141-142.
 • Show author(s) (2021). Styrket dommerdialog også om EMK. Lov og Rett. 389-390.
 • Show author(s) (2021). Opplyste samtaler om lov og rett. Lov og Rett. 3-4.
 • Show author(s) (2016). Brexit. Tidsskrift for forretningsjus. 3-9.
 • Show author(s) (2013). Offentligrettslig erstatningsansvar under EU/EØS-rettslig innflytelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 143-147.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2018). EØS, WTO og EUs ståltoll. Klassekampen.
 • Show author(s) (2017). EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no.
 • Show author(s) (2016). Skatt og markedsregulering etter brexit. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2013). Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2010). Mens Høyesterett venter på EU-domstolen. Lov og Rett. 505-506.
 • Show author(s) (2010). Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Lov og Rett. 169-170.
 • Show author(s) (2010). Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2009). Tyske garantier mot føderalt EU. Morgenbladet.
Book review
 • Show author(s) (2021). Anmeldelse av Marja-Liisa Oberg, "The Boundaries of the EU Internal Market: Participation without Membership" (CUP 2020). European Law Review. 706-709.
 • Show author(s) (2016). Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • Show author(s) (2010). Bokanmeldelse av Ulla Neergard og Ruth Nielsen, EU ret, 5. reviderede udgave, København 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 402-407.
 • Show author(s) (2010). Bokanmeldelse av Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. Lov og Rett. 98-101.
 • Show author(s) (2010). Bokanmeldelse av Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, Stuttgart 2010. Lov og Rett. 573-576.
 • Show author(s) (2008). Bokanmeldelse av Niels Fenger og Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 613-621.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.
 • Show author(s) (2011). Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck.
Academic monograph
 • Show author(s) (2022). EØS-rett, 4. utgave.
 • Show author(s) (2019). Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling.
 • Show author(s) (2013). Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
 • Show author(s) (2009). European Preliminary Reference Procedures and National Civil Procedure. The Preliminary Reference Procedure of the EFTA Court and the ECJ as Part of Civil Proceedings in Norway and Germany.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Best i klassen? EØS-Norge sett utenfra. Nytt Norsk Tidsskrift. 147-162.
Feature article
 • Show author(s) (2024). Transparency and efficiency in Advisory Opinion Cases before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Show author(s) (2024). To refer or not to refer – Norwegian courts’ engagement with the EFTA Court 2019-2023. EFTA-Studies.org.
 • Show author(s) (2024). Etter Borch-saken: Masteroppgaven i juss må reformeres. Rett24.no.
 • Show author(s) (2023). Trygdekoordinering med Storbritannia etter brexit – ny konvensjon, men fremdeles komplisert. Rett24.no.
 • Show author(s) (2023). Forviklinger ved norske oversettelser av EU-regelverk – illustrert med anskaffelsesdirektivet. Rett24.no.
 • Show author(s) (2022). Omkamp om dagpenger under opphold i andre EØS-land? Rett24.no.
 • Show author(s) (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Show author(s) (2021). Acer-kjennelsen – åpenbare rettsstatshensyn og parlamentarisk mindretallsvern. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Sykling i kollektivfelt – etter Grøneng-dommen. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Muntlighet i norske domstoler – ressursbruken kan reduseres. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Koronaloven og folkeretten. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Klimasøksmålet i Høyesterett – minutt for minutt. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Fri flyt trumfer ikke alt. Klassekampen.
 • Show author(s) (2020). EØS og Schengen i koronaens tid. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Acer-striden: Domstolsprøving av myndighetsoverføring? Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states. EFTA-Studies.org.
 • Show author(s) (2019). The Rule of Law in a European Economic Area with National “Room for Manoeuvre”. Verfassungsblog.
 • Show author(s) (2019). Polsk trøbbel for EØS-avtalen? Rett24.no.
 • Show author(s) (2019). Judicial dialogue in the EFTA pillar of the EEA – developments and challenges. EFTA-Studies.org.
 • Show author(s) (2019). Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring? Rett24.no.
 • Show author(s) (2018). Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov. Rett24.no.
 • Show author(s) (2018). Ordningen med tolkningsuttalelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft – men Norge står på sidelinjen. Rett24.no.
 • Show author(s) (2018). Grunnlovens grenseland. Klassekampen. 16-17.
 • Show author(s) (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2018). Domstolskontrollen med GDPR - avklaringer og nye spørsmål. Rett24.no.
 • Show author(s) (2017). EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. 205-210.
 • Show author(s) (2016). Ut, men ikke inn (Kronikk om arbeidsinnvandring og eksport av velferdsgoder etter Brexit) 19. juli. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2016). Formaljuss om finanstilsyn. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2016). Dyre dommer kan bli billigere. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2016). Brexit som trussel mot EØS. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2014). Google og EU: Retten til å bli glemt mot retten til å få vite. Vox publica.
 • Show author(s) (2014). Dommen over datalagringsdirektivet. Vox publica.
 • Show author(s) (2011). EØS = EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts.
 • Show author(s) (2013). Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
Interview
 • Show author(s) (2016). Hvordan forberede en gigant-skilsmisse (intervju om Brexit).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). National report: Norway . 17 pages.
 • Show author(s) (2023). Gjelder EØS-avtalen på kontinentalsokkelen? 22 pages.
 • Show author(s) (2022). Differentiated Citizenship in the European Economic Area. 23 pages.
 • Show author(s) (2021). Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering. 30 pages.
 • Show author(s) (2019). Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. 24 pages.
 • Show author(s) (2019). Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. 21 pages.
 • Show author(s) (2019). EU-rett som norsk rettskilde. 34 pages.
 • Show author(s) (2018). The EFTA Court. 44 pages.
 • Show author(s) (2018). Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. 6 pages.
 • Show author(s) (2018). Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. 22 pages.
 • Show author(s) (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. 12 pages.
 • Show author(s) (2018). EEA Law in and beyond the text of the Main Part of the EEA Agreement. 20 pages.
 • Show author(s) (2018). EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. 27 pages.
 • Show author(s) (2018). EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. 10 pages.
 • Show author(s) (2018). EEA Agreement Article 112-114. Safeguard measures and rebalancing measures. 8 pages.
 • Show author(s) (2018). EEA Agreement Article 111. Dispute resolution in the EEA Joint Committee. 19 pages.
 • Show author(s) (2018). EEA Agreement Article 110. Enforcebility of decisions of the ESA and the Commission and of judgements of the EFTA Court and the EU Courts. 6 pages.
 • Show author(s) (2018). EEA Agreement Article 105-107. Homogeneous interpretation of EU and EEA law. 15 pages.
 • Show author(s) (2018). Agreement on a Standing Committee of the EFTA States. 23 pages.
 • Show author(s) (2016). Høyesterett som EØS-domstol. 27 pages.
 • Show author(s) (2016). "National report on private enforcement of European competition law in Norway". 830 pages.
 • Show author(s) (2015). The EEA and the case law of the CJEU: Incorporation without participation? 16 pages.
 • Show author(s) (2015). General Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. 21 pages.
 • Show author(s) (2015). EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes and Protocols. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). The troubled relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - recent developments. 27 pages.
 • Show author(s) (2014). The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown. 18 pages.
 • Show author(s) (2014). Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område? 14 pages.
 • Show author(s) (2012). The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective. 24 pages.
 • Show author(s) (2011). German Influence on the Development of Norwegian Civil Procedural Law. 8 pages.
 • Show author(s) (2011). A Call for German-Norwegian Rechtsvergleichung of Civil Procedure. 6 pages.
 • Show author(s) (2010). Watching the Rendezvous from the Sidelines - Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court. 14 pages.
 • Show author(s) (2008). Country Report Norway. 22 pages.
Chapter
 • Show author(s) (2023). The geographical reach of EEA law after Scanteam. 263-280. In:
  • Show author(s) (2023). Afmælisrit Pall Hreinsson. Fons Juris.
Interview Journal
 • Show author(s) (2014). Attende til start (intervju om EU-domstolens dom over datalagringsdirektivet). Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)

View some of my work in BORA (Bergen Open Research Archive)

View some of my work at SSRN (Social Science Research Network)

 

PhD, University of Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-University of Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-University of Göttingen (2005)

Cand. jur., University of Bergen (2003)

Commission leader at Jussformidlingen - a free legal aid service operated by the students of the law faculty

Member of the Norwegian Complaints Board for Public Procurement (KOFA)

Fields of competence