Home
Halvard Haukeland Fredriksen's picture

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor
 • E-mailHalvard.Fredriksen@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 21
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

EU and EEA law

Textbook
 • 2018. EØS-rett, 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • 2014. EØS-rett, 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • 2012. EØS-rett. Fagbokforlaget.
Academic article
 • 2020. Høyesteretts dom i Fosen-Linjen: Stor ståhei om staus quo? Tidsskrift for Rettsvitenskap. 306-336.
 • 2020. 25 years after Liechtenstein saved the EFTA Court: the case for reform. Liechtensteinische Juristenzeitung. 50-56.
 • 2019. The Fosen-Linjen Saga from an EEA Law Perspective. European Procurement and Public Private Partnership Law Review (EPPPL). 241-247.
 • 2018. Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 141-205.
 • 2018. EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft. Tidsskrift for forretningsjus. 3-12.
 • 2017. Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus. 169-195.
 • 2016. Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 72-88.
 • 2016. Bør Høyesteretts storkammer reformeres? Lov og Rett. 283-301.
 • 2015. Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 629-684.
 • 2015. EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett. Tidsskrift for strafferett. 469-487.
 • 2014. EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler. Europarättslig tidskrift. 712-739.
 • 2013. State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? European Law Review. 881-892.
 • 2013. Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten. Jussens venner. 371-399.
 • 2012. Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? Lov og Rett. 57-64.
 • 2012. Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - tilsvar til Ole Andreas Rognstad. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 333-341.
 • 2012. Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area. European Law Journal. 868-886.
 • 2011. Joined Cases C-436 & 437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011. Common market law review. 1719-1736.
 • 2010. THE EFTA COURT 15 YEARS ON. International and Comparative Law Quarterly. 731-760.
 • 2010. Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken. Lov og Rett. 192-209.
 • 2010. One market, two courts : legal pluralism vs. homogeneity in the European Economic Area. Nordic Journal of International Law. 481-499.
 • 2010. Objektivt ansvar for anbudsfeil? Lov og Rett. 600-615.
 • 2010. Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? - Noen betraktninger om størrelsen "gjeldende EØS-rett". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 247-287.
 • 2009. Evaluering av EØS-avtalen. Lov og Rett. 500-505.
 • 2009. Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? Noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 507-576.
 • 2008. Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 289-359.
 • 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • 2007. Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten. Lov og Rett. 3-20.
 • 2007. Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning. Jussens venner. 295-305.
 • 2007. "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes". European Law Reporter. 239-242.
 • 2006. Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten? Lov og Rett. 485-509.
 • 2006. Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. Tidsskrift for forretningsjus. 177-182.
 • 2006. Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen. Jussens venner. 372-402.
 • 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
 • 2005. Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Zeitschrift für Europarechtliche Studien. 99-133.
 • 2005. EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess. Det juridiske fakultets skriftserie. 63-73.
 • 2005. Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen Zivilgerichten im Lichte des Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Det juridiske fakultets skriftserie. 122 pages.
Report
 • 2019. EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU 2019:5 Vedlegg 11. NOU 2019:5 Vedlegg 11. .
 • 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • 2011. EU/EØS-rett i norske domstoler. .
Lecture
 • 2014. Introduction.
Editorial
 • 2016. Brexit. Tidsskrift for forretningsjus. 3-9.
 • 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar under EU/EØS-rettslig innflytelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 143-147.
Reader opinion piece
 • 2018. EØS, WTO og EUs ståltoll. Klassekampen.
 • 2017. EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no.
 • 2016. Skatt og markedsregulering etter brexit. Dagens næringsliv.
 • 2013. Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv.
 • 2010. Mens Høyesterett venter på EU-domstolen. Lov og Rett. 505-506.
 • 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Lov og Rett. 169-170.
 • 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2009. Tyske garantier mot føderalt EU. Morgenbladet.
Book review
 • 2016. Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • 2010. Bokanmeldelse av Ulla Neergard og Ruth Nielsen, EU ret, 5. reviderede udgave, København 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 402-407.
 • 2010. Bokanmeldelse av Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. Lov og Rett. 98-101.
 • 2010. Bokanmeldelse av Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, Stuttgart 2010. Lov og Rett. 573-576.
 • 2008. Bokanmeldelse av Niels Fenger og Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 613-621.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.
 • 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck.
Academic monograph
 • 2019. Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling.
 • 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
 • 2009. European Preliminary Reference Procedures and National Civil Procedure. The Preliminary Reference Procedure of the EFTA Court and the ECJ as Part of Civil Proceedings in Norway and Germany.
Popular scientific article
 • 2015. Best i klassen? EØS-Norge sett utenfra. Nytt Norsk Tidsskrift. 147-162.
Feature article
 • 2020. Koronaloven og folkeretten. Rett24.no.
 • 2020. EØS og Schengen i koronaens tid. Rett24.no.
 • 2020. Acer-striden: Domstolsprøving av myndighetsoverføring? Rett24.no.
 • 2020. A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states. EFTA-Studies.org.
 • 2019. The Rule of Law in a European Economic Area with National “Room for Manoeuvre”. Verfassungsblog.
 • 2019. Polsk trøbbel for EØS-avtalen? Rett24.no.
 • 2019. Judicial dialogue in the EFTA pillar of the EEA – developments and challenges. EFTA-Studies.org.
 • 2019. Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring? Rett24.no.
 • 2018. Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov. Rett24.no.
 • 2018. Ordningen med tolkningsuttalelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft – men Norge står på sidelinjen. Rett24.no.
 • 2018. Grunnlovens grenseland. Klassekampen. 16-17.
 • 2018. Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2018. Domstolskontrollen med GDPR - avklaringer og nye spørsmål. Rett24.no.
 • 2017. EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. 205-210.
 • 2016. Ut, men ikke inn (Kronikk om arbeidsinnvandring og eksport av velferdsgoder etter Brexit) 19. juli. Dagens næringsliv.
 • 2016. Formaljuss om finanstilsyn. Dagens næringsliv.
 • 2016. Dyre dommer kan bli billigere. Dagens næringsliv.
 • 2016. Brexit som trussel mot EØS. Dagens næringsliv.
 • 2014. Google og EU: Retten til å bli glemt mot retten til å få vite. Vox publica.
 • 2014. Dommen over datalagringsdirektivet. Vox publica.
 • 2011. EØS = EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • 2019. Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts.
 • 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
Interview
 • 2016. Hvordan forberede en gigant-skilsmisse (intervju om Brexit).
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. 24 pages.
 • 2019. Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. 21 pages.
 • 2019. EU-rett som norsk rettskilde. 34 pages.
 • 2018. The EFTA Court. 44 pages.
 • 2018. Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. 6 pages.
 • 2018. Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. 22 pages.
 • 2018. Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. 12 pages.
 • 2018. EEA Law in and beyond the text of the Main Part of the EEA Agreement. 20 pages.
 • 2018. EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. 27 pages.
 • 2018. EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. 10 pages.
 • 2018. EEA Agreement Article 112-114. Safeguard measures and rebalancing measures. 8 pages.
 • 2018. EEA Agreement Article 111. Dispute resolution in the EEA Joint Committee. 19 pages.
 • 2018. EEA Agreement Article 110. Enforcebility of decisions of the ESA and the Commission and of judgements of the EFTA Court and the EU Courts. 6 pages.
 • 2018. EEA Agreement Article 105-107. Homogeneous interpretation of EU and EEA law. 15 pages.
 • 2018. Agreement on a Standing Committee of the EFTA States. 23 pages.
 • 2016. Høyesterett som EØS-domstol. 27 pages.
 • 2016. "National report on private enforcement of European competition law in Norway". 830 pages.
 • 2015. The EEA and the case law of the CJEU: Incorporation without participation? 16 pages.
 • 2015. General Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. 21 pages.
 • 2015. EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes and Protocols. 16 pages.
 • 2014. The troubled relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - recent developments. 27 pages.
 • 2014. The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown. 18 pages.
 • 2014. Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område? 14 pages.
 • 2012. The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective. 24 pages.
 • 2011. German Influence on the Development of Norwegian Civil Procedural Law. 8 pages.
 • 2011. A Call for German-Norwegian Rechtsvergleichung of Civil Procedure. 6 pages.
 • 2010. Watching the Rendezvous from the Sidelines - Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court. 14 pages.
 • 2008. Country Report Norway. 22 pages.
Interview Journal
 • 2014. Attende til start (intervju om EU-domstolens dom over datalagringsdirektivet). Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)

View some of my work in BORA (Bergen Open Research Archive)

View some of my work at SSRN (Social Science Research Network)

 

PhD, University of Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-University of Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-University of Göttingen (2005)

Cand. jur., University of Bergen (2003)

Commission leader at Jussformidlingen - a free legal aid service operated by the students of the law faculty

Member of the Norwegian Complaints Board for Public Procurement (KOFA)

Fields of competence