Home
Hanna Kvamsås's picture

Hanna Kvamsås

PhD Candidate
 • E-mailHanna.Kvamsas@uib.no
 • Phone+47 55 58 80 66+47 992 72 360
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • 2019. Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). 1419-1428.
 • 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 197 pages.
Report
 • 2018. Klimathon2018 Rapport - Utfordringar og mogelege løysingar for lokal klimatilpassing i Noreg . .
 • 2017. Kva veit forvaltninga om spreiing av miljøgifter som følgje av klimaendringar? .
 • 2017. Det grøne skiftet. Heilskapleg sårbarheitsanalyse for Sogn og Fjordane. .
 • 2016. Offentlige "grønne innkjøp" som driver for klimaomstilling. .
Lecture
 • 2018. #Klimathon .
Academic lecture
 • 2018. A hackathon-like workshop to inspire dialogue and find solutions to improve climate services in Norway.
Popular scientific article
 • 2013. Menneske inn i klimamodellane. Tvergastein. 86-91.
Poster
 • 2018. #Klimathon - A hackathon-like workshop to inspire dialogue and improve climate services in Norway. .
 • 2016. Adapting to Coastal Ocean Acidification, a "wicked problem" for coastal governance?
Popular scientific chapter/article
 • 2014. Menneske inn i klimamodellane. 20.

More information in national current research information system (CRIStin)