Home
Hans-Tore Hansen's picture

Hans-Tore Hansen

Professor
 • E-mailHans-Tore.Hansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 59+47 976 19 927
 • Visitor Address
  Rosenbergsgt. 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

 

Welfare sociology, Social Security, Labour market, social stratification. 

 

Books
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
Journal articles
 • Elvbakken, Kari Tove; Hansen, Hans-Tore; Kuhnle, Stein. 2018. Velferdsstatens normative spørsmål. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2: 5-7. doi: 10.18261/issn.2535-2512
 • Hansen, Hans-Tore; Lorentzen, Thomas. 2018. Work and welfare-state trajectories in Norway over two decades: Has the goal of getting more people into work been achieved? International Journal of Social Welfare. 1-14. doi: 10.1111/ijsw.12354
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 52: 67-90. doi: 10.1111/spol.12283
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2017. Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 2. 36-37.
 • Dahl, Svenn-Åge; Hansen, Hans-Tore; Vignes, Bo. 2015. His, her, or their divorce? Marital dissolution and sickness absence in Norway. Journal of Marriage and Family. 77: 461-479. doi: 10.1111/jomf.12166
 • Hansen, Hans-Tore; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Naz, Ghazala. 2014. Sickness absence among immigrants in Norway: Does occupational disparity matter? European Sociological Review. 30: 1-12. doi: 10.1093/esr/jct007
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore. 2013. Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial trygd. 102: 22-24.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2012. Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 20: 203-224.
 • Christensen, Dag Arne; Hansen, Hans-Tore; Aars, Jacob. 2011. Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier. 13: 55-80.
 • Haukenes, Inger; Mykletun, Arnstein; Knudsen, Ann Kristin; Hansen, Hans-Tore; Mæland, John Gunnar. 2011. Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health. 11. doi: 10.1186/1471-2458-11-406
 • Winde, Lee Diana; Hansen, Hans-Tore; Gjesdal, Sturla. 2011. General Practitioner characteristics and sickness absence – A register based study of 348,054 vocationally active Norwegians. European Journal of General Practice. 17: 210-216. doi: 10.3109/13814788.2011.602060
 • Dahl, Svenn Åge; Hansen, Hans-Tore; Olsen, Karen M. 2010. Sickness Absence among Immigrants in Norway, 1992-2003. Acta Sociologica. 53: 35-52.
 • Dahl, Svenn-Åge; Hansen, Hans-Tore; Olsen, Karen M. 2010. Sickness absence among immigrants in Norway, 1992-2003. Acta Sociologica. 53: 35-52. doi: 10.1177/0001699309357841
 • Steinsland, Anja Maria; Hansen, Hans-Tore. 2010. Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift. 18: 355-377.
 • Hansen, Hans-Tore. 2009. NAV på rett vei? en surveybasert brukerundersøkelse. Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 207-227.
 • Hansen, Hans-Tore. 2009. Arbeid, sykdom og moral. Om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb av Johans Sandvin (red.). Sosiologisk Tidsskrift. 17: 189-192.
 • Hansen, Hans-Tore. 2009. The Dynamics of Social Assistance Recipiency: Empirical Evidence from Norway. European Sociological Review. 25: 215-231. doi: 10.1093/esr/jcn040
 • Hansen, Hans-Tore. 2009. Brukererfaringer med NAV: NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse. Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 207-227.
 • Hansen, Hans-Tore; Ingebrigtsen, Tore. 2008. Social Class and Sickness Absence in Norway. Acta Sociologica. 51: 309-327. doi: 10.1177/0001699308097376
 • Hansen, Hans-Tore; Jürgens, Olaf; Strand, Anne Hege Henden; Voges, Wolfgan. 2006. Poverty among households with children: a comparative study of Norway and Germany. International Journal of Social Welfare. 15: 269-279.
 • Hansen, Hans-Tore. 2005. Unemployment and marital dissolution - A panel data study of Norway. European Sociological Review. 21: 135-148.
 • Hansen, Hans-Tore. 2005. Arbeidslediges tilfredshet med Aetat. Tidsskrift for velferdsforskning. 8: 160-178.
 • Hansen, Hans-Tore; Rusten, Grete. 2005. Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet. Tidsskrift for velferdsforskning. 8: 34-46.
 • Hansen, Hans-Tore; Kvalvåg, Margrethe. 2003. Fra servicehierarki til serivicearena? Trygdefunksjonærers oppfølging av sykmeldte. Tidsskrift for velferdsforskning. 4.
 • Hansen, Hans-Tore; Kvalvåg, Margrethe. 2003. Fra servicehierarki til servicearena? Trygdefunksjonærers oppfølging av sykmeldte. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Catalano, Ralph; Hansen, Hans-Tore. 2001. Using time-series analyses to detect the health effects of medical care reforms: a Norwegian example. Social Science and Medicine. 53: 1037-1043.
 • Hansen, Hans-Tore; Catalano, Ralph. 2001. Detecting the Health Effects of Medical Care Reforms: A Norwegian Example. Social Science and Medicine.
 • Catalano, Ralph; Hansen, Hans-Tore; Hartig, Terry. 1999. The ecological effect of unemployment on the incidence of very low birthweight in Norway and Sweden. Journal of Health and Social Behavior. 40: 422-428.
 • Hansen, Hans-Tore; Catalano, Ralph. 1999. The ecological effect of unemployment on the incidence of very low birthweight in Norway and Sweden. Journal of Health and Social Behavior. vo: 422-428.
 • Hansen, Hans-Tore; Catalano, Ralph; Hartig, Terry. 1999. The Ecological Effect of Unemployment on the Incident of Very Low Birthweight in Norway and Sweden. Journal of Health and Social Behavior. Vol 40, nr. 4: 422-428.
 • Hansen, Hans-Tore. 1998. Betydningen av individuelle valg i trygdekarrierer.Teoretiske og metodiske problemer. Tidsskrift for velferdsforskning.
Reports and theses
 • Grung, Camilla Bysheim; Johnsen, Iren; Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2014. Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. Rokkansenteret Notat. 5. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 23 pages.
 • Vignes, Bo; Hansen, Hans-Tore. 2011. Førtidspensjon og innvandrere. UiB, Bergen. 128 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 2009. Bidrar etableringen av lokale NAV-kontorer til bedre tilbakemeldinger fra brukerne? Rokkansenteret, Rokkansenteret. 38 pages.
 • Hansen, Hans-Tore; Jürgens, Olaf; Woges, Olaf; Strand, Ann Hege Henden. 2004. Poverty among households with children : a comparative study of lone parents and couples with children in Norway and Germany. Rokkansenteret, Bergen. 41 pages.
 • Hansen, Hans-Tore; Trædal-Henden, Anne Hege; Jürgens, Olaf; Voges, Wolfgan. 2004. Poverty among Households with Children: A Comparative Study of Lone Parents and Couples with Children in Norway and Germany. Working Paper. 7-2004. Rokkansenteret, Bergen. 37 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 2003. Langtidsledighet: et bruker- og etatsperspektiv. MANGLER.
 • Hansen, Hans-Tore; Dahl, Svenn-Åge; Kvitastein, Olav. 2003. Gjengangere på sykepenger. Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 93 pages.
 • Hansen, Hans-Tore; Dahl, Svenn-Åge; Kvitastein, Olav Andreas. 2003. Gjengangere på sykepenger. SNF, Bergen. 93 pages.
 • Rusten, Grete; Hansen, Hans-Tore. 2002. Langtidsledighet Et bruker- og etatsperspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 179 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 1999. Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990-tallet. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Berge. -1 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 1999. Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990- tallet. Arbeidsnotat. Stiftelsen for samfunns - og næringslivsforskning, Bergen. 365 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 1997. Trygd - en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet? Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 238 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 1996. Hvem er på attføring og hva blir gjort? Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 175 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 1996. Sammenhengen mellom sykepenger, attføring og uførepensjon. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 146 pages.
 • Hansen, Hans-Tore; Dahl, Svenn-Åge. 1993. Klientkarrierer i trygdesystemet. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 365 pages.
 • Hansen, Hans-Tore; Colbjørnsen, Tom; Dahl, Svenn-Åge. 1992. Langtidsarbeidsløshet : årsaker, konsekvenser og mestring. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 192 pages.
 • Hansen, Hans-Tore; Dahl, Svenn-Åge; Pedersen, Ulf; Lensberge, Terje. 1991. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av attføring. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen. 121 pages.
 • Hansen, Hans-Tore. 1990. Karriereforløp i et internt arbeidsmarked : en forløpsanalyse av Postverket. Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Bergen. 193 pages.
Book sections
 • Hansen, Hans-Tore. 2018. Myten om velferdsstaten. 2, pages 15-37. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 9788202604141.
 • Hansen, Hans-Tore; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Klagegapet, isfjellet og stiene. Kapittel 3, pages 40-60. In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Hansen, Hans-Tore. 2013. Brukererfaringer med NAV : Kontakt og tilfredshet. Kapittel 3, pages 48-70. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? Kapittel 9, pages 174-1987. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. kapittel 1, pages 11-30. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Hansen, Hans-Tore; Dahl, Svenn-Åge. 2003. Disability pension and sosicial security in Norway. 277-317. In:
  • Prinz, Christopher. 2003. European disability pension policies. Ashgate. ISBN: 0-7546-1972-9.
 • Hansen, Hans-Tore; Dahl, Svenn-Åge. 2002. The case of Norway. 9. In:
  • Prinz, Christopher. 2002. European disability pension policies : 11 country trends 1970-2002. Ashgate. 426 pages. ISBN: 0-7546-1972-9.
 • Hansen, Hans-Tore; Dahl, Svenn-Åge. 2001. Sykmeldt, friskmeldt ...? 214-231. In:
  • Bay, Ann-Helén; Hvinden, Bjørn; Koren, Charlotte. 2001. Virker velferdsstaten? Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 303 pages. ISBN: 82-7634-340-6.
 • Thøgersen, Øystein; Hansen, Hans-Tore. 1999. Trygdesystemets langsiktige virkninger. faglig_bok_institusjon, pages 104-128. In:
  • 1999. Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990-tallet. I: SNF-rapport. 12. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF, Bergen. 25 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

https://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/default?la=no&inst=305 

 

Selected publications (since 1997)

 

 

·     (1997). Trygd- en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet? Thesis, dr.philos. Bergen. 

·     (1998) ”Betydningen av individuelle valg i trygdekarrierer. Teoretiske og metodiske problemer.” Tidsskrift for Velferdsforskning, 1 (4): 213-226.

·     (1999). “The ecological effect of unemployment on the incidence of very low birthweight in Norway and Sweden.”Journal of health and social behavior, 40 (4): 422-428. (With RCatalano and T. Hartig).

·     (2001). “Detecting the Health Effects of Medical Care Reforms: A Norwegian Example.” Social Science & Medicine, Vol. 53, 1037-1043. (With R. Catalano).

·     (2001). “Sykmeldt, friskmeldt, …?” I Ann-Helen Bay, Bjørn Hvinden og Charlotte Koren (red.) Virker velferdsstaten?Kristiansand, Høyskoleforlaget. (With S.Å Dahl).

·     (2002). “The case of Norway” I Christopher Prinz (red.):European Disability Pension Policies. European disability pension policies: 11 country trends 1970-2002 London. Ashgate. (With S.ÅDahl).

·     (2003). “Fra servicehierarki til serivicearena? Trygdefunksjonærers oppfølging av sykmeldte” Tidsskrift for Velferdsforskning, 6 (4): 217-232. (With M. Kvalvåg ).

·    (2005) ”Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet.” VelferdVol. 8 nr. 1. (With G. Rusten).

·    (2005) ”Arbeidslediges tilfredshet med Aetat.” Tidsskrift for Velferdsforskning Vol 8 nr. 3 (2005).

·    (2005) ”Unemployment and Marital Dissolution: A Panel data Study of Norway.” European Sociological Review 21: 135-148.

·    (2006) ”Poverty Among Household with Children: a Comparative Study of Norway and Germany.”InternationalJournal of Social Welfare 11: 1-11. (With A.H. Strand, O. Jürgens and W.Voges).

·     (2008) Social Class and sickness absence in Norway. Acta Sociologica, Vol. 51, No. 4, 309-327.  (With T. Ingebrigtsen).

·     (2009) ” The dynamics of Social Assistance Recipiency: Empirical Evidence from Norway.” European Sociological Review25 (2) : 215-231.

·     (2009) ” Brukererfaringer med NAV: NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse. Tidsskrift for velferdsforskning2009 ;Volum 12.(3) s. 207-227

·     (2009) ” Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift2010 ;Volum 18.(4) s. 355-377. (With A.M Steinsland).

·     (2009) “Sickness Absence among Immigrants in Norway, 1992-2003.” Acta Sociologica Volum 53.(1) s. 35-52. (With S.Å. Dahl and K.M. Olsen)

·     (2011) “General Practitioner characteristics and sickness absence – A register based study of 348,054 vocationally active Norwegians. European Journal of General Practice Volum 17.(4) s. 210-216. (With L.D. Winde and S. Gjesdal).  

·     (2011) “Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health Volum 11. (With I. Haukenes, A.  Mykletun, A. K. Knudsen, J.G. Mæland.  

·     (2011) “Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? . Nordiske organisasjonsstudier Volum 13.(3) s. 55-80 (With D. A. Christensen and J.

·     (2012) Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift Volum 20.(3) s. 203-224. (With K. Lundberg and L. Syltevik).

·     (2013) ·     (2009) ” Sickness Absence Among Immigrants in Norway: Does Occupational Disparity Matter?.” European Sociological Review 25 (2) : 215-231. (With T. H. Holmås, M. K. Islam and G. Naz).

 

 

 

 

 

 

 

dr.philos 1997 (University of Bergen)

Professor in Sociology since 2004 (University of Bergen)