Home
Hans Fredrik Marthinussen's picture

Hans Fredrik Marthinussen

Professor, Head of research group for law of property and obligations
 • E-mailHans.Marthinussen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 08+47 971 57 831
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  446, Jekteviksbakken
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Mortgage law

Property law

Insolvency law

Contract law 

Comparative law

Mortgage, property and insolvency law.

Books:

• Tredjemannsproblemene. Om formuerettslige argumentasjonsmønstre. Cappelen Damm Akademisk, 2nd edition (Oslo 2019), 274 pages

Tredjemannsproblemene. Om formuerettslige argumentasjonsmønstre. Cappelen Damm Akademisk (Oslo 2016), 264 pages

• Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet. Cappelen Akademisk Forlag (Oslo 2010), 594 pages

• Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel. Cappelen Damm Akademisk (2015) 151 pages

• Internasjonale Konkurser. Cappelen Akademisk Forslag (Oslo 2014), 227 pages (ed.)

• Forholdet mellom panterett og pantekrav, Thesis for the degree PhD, University of Bergen (2008), 528 pages

Book chapters:

 «Unfair contract terms and the CESL in light of the Nordic statutory unfair contract provisions» i Plaza Penadés, Javier, Martínez Velencoso, Luz M. (Eds.): European Perspectives on the Common European Sales Law (Springer 2014) p. 93-110

 «Notarius Publicus in Norwegian legal history», i Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen (Nomos, Baden Baden 2009) (with Jørn Øyrehagen Sunde)

Länderberich Norwegen/Country Report Noway, i Otmar M. Stöcker (ed.), Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa, Band II (Berlin 2007) p. 17-45

Articles:

• «Decriminalisation of Drug Use – The Outlook for Reform in Norway», Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 6 nr. 1 2018, p. 53-67

• ««Forusstranda»: Kreditorvern ved fisjon og fusjon, rettsvernshevd og formuerettslige metodespørsmål», Jussens Venner 2017 p. 67-97

• «Kreditorbeslag i «ledig plass» i panteretter?» Jussens Venner 2014 p. 259-281

• «À konto-krav i Rt. 2013 s. 1476? En replikk til Jens Edvin A. Skoghøy», Lov og Rett 2014 p. 438-441

«Foreldelse av pantesikrede krav», Jussens venner 2011 p. 325-352

 «Rettsvern mot kreditorbeslag ved overdragelse og pantsettelse av panteretter», Jussens Venner 2011 p. 87-130

• «Noen hjertesukk om prosentfetisjer ved tolkningen av avhendingslova § 3‑9», Lov og Rett 2010 p. 165-168

• «Eurohypotek – en felles panterett for Europa?», Tidsskrift for Eiendomsrett 2009 p. 132-147

«Avhending av realsameigepartar og realservituttar», Jussens Venner 2009 p. 211-237 (with Maria Vea Lund)

«Om Europeiseringen av tingsretten – særlig i lys av Den europeiske menneskerettighetsdomstols avgjørelser i Pye-saken», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 p. 179-208

• «Forholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 1 og 2 i lys av de senere års praksis fra Høyesterett», Jussens Venner 2007 p. 1-19

«Forsinkelsesrente og norsk fakturapraksis», Lov og rett 2006 p. 549-560

«En ny rettskildelære? Kommentar til Høyesteretts kjæremålsutvalgs anvendelse av avtaleloven § 34 i sak nr. HR-2006-00360-U [Rt. 2006 s. 213]», Jussens Venner 2006 p. 109-120

«Ulovfestet ekstinksjon», Jussens Venner 2006 p. 1-29

«Krever renter hjemmel i lov, avtale eller sedvane?», in Johan Giertsen, Hans Fredrik Marthinussen (ed.), Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25 års jubileet, p. 113-123

«Fjerning av tinglysingsgebyret er ikke nødvendig for å stimulere til økt konkurranse i bankmarkedet», Lov og Rett 2005 p. 109-114

«Hevd som rettsvernssurrogat», Jussens Venner 2003 p. 264-275

Book reviews

Bokanmeldelse: Mads Henry Andenæs, Konkurs. Lov og Rett 2010 p. 439-442

Bokanmeldelse: Borgar Høgetveit Berg og Steinar Bråthen-Otterbech: Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer. Lov og Rett 2010 p. 172-176

Misc:

• Editor (with Johan Giertsen) for Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25 års jubileet

 

Books
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2016. Tredjemannsproblemene. Om formuerettslige argumentasjonsmønstre. Cappelen Damm Akademisk. 264 pages. ISBN: 9788202415037.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2015. Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel. Cappelen Damm Akademisk. 151 pages. ISBN: 978-82-02-45280-3.
 • Marthinussen, Hans Fredrik; Grøntvedt, Kristine-Yr; Viset, Lars Olav; Østerbø, Lars-Erik. 2014. Internasjonale konkurser - med særlig fordypning i bankinsolvens. Cappelen Damm Akademisk. 227 pages. ISBN: 978-82-02-44289-7.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2010. Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet. Cappelen Damm Akademisk. 594 pages. ISBN: 978-82-02-29247-8.
Journal articles
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2018. Decriminalisation of Drug Use – The Outlook for Reform in Norway. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 6: 53-67. doi: 10.15845/bjclcj.v6i1.1553
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2017. «Forusstranda»: Kreditorvern ved fisjon og fusjon, rettsvernshevd og formuerettslige metodespørsmål. Jussens venner. 52: 67-97. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-02-01
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 pages. Published 2016-04-01.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2014. Kreditorbeslag i "ledig plass" i panteretter? Jussens venner. 6. 259-281.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2014. À konto-krav i Rt. 2013 s. 1476? Lov og Rett. 7. 438-441.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2011. Foreldelse av pantesikrede krav :. Jussens venner. 46: 325-351.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2011. Rettsvern mot kreditorbeslag ved overdragelse og pantsettelse av panteretter. Jussens venner. 46: 87-130.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2010. Bokanmeldelse: Mads Henry Andenæs: Konkurs. Lov og Rett. 7. 439-442.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2010. Bokanmeldelse: Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech: Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer. Lov og Rett. 3. 172-176.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2010. Noen hjertesukk om prosentfetisjer ved tolkningen av avhendingslova § 3‑9. Lov og Rett. 49: 165-168.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2009. Eurohypotek- En felles panterett for Europa? Tidsskrift for eiendomsrett. 2. 132-147.
 • Marthinussen, Hans Fredrik; Lund, Maria Vea. 2009. Avhending av realsameigepartar og realservituttar. Jussens venner. 44: 211-237.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2008. Om europeiseringen av tingsretten - særlig i lys av Den europeiske menneskerettighetsdomstols avgjørelser i Pye-saken. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 121: 179-208.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2007. Forholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 1 og 2 i lys av de senere års praksis fra Høyesterett. Jussens venner. 42: 1-19.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2006. Ulovfestet ekstinksjon. Jussens venner. 41: 1-29.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2006. En ny rettskildelære? kommentar til Høyesteretts kjæremålsutvalgs anvendelse av avtaleloven § 34 i sak nr HR-2006-00360-U. Jussens venner. 41: 109-120.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2006. Forsinkelsesrente og norsk fakturapraksis. Lov og Rett. 45: 549-560.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2005. Fjerning av tinglysingsgebyret er ikke nødvendig for å stimulere til økt konkurranse i bankmarkedet. Lov og Rett. 44: 109-114.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2005. Krever renter hjemmel i lov, avtale eller sedvane? Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 113-123.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2003. Hevd som rettsvernssurrogat? Jussens venner. 38: 264-275.
Reports and theses
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2009. Forholdet mellom panterett og pantekrav. 515 pages.
Book sections
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2014. Unfair Contract Terms. Kapittel 6, pages 93-110. In:
  • Velencoso, Luz; Penades, Javier. 2014. European Perspectives on the Common European Sales Law. Springer. 311 pages. ISBN: 978-3-319-10497-3.
 • Marthinussen, Hans Fredrik; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Notarius publicus in Norwegian legal history. 14. kapittel, pages 463-481. In:
  • Schmoeckel, Mathias; Schubert, Werner. 2009. Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen. Nomos Verlagsgesellschaft. 619 pages. ISBN: 978-3-8329-4068-3.
 • Marthinussen, Hans Fredrik. 2007. Länderbericht Norwegen. Länderbericht Norwegen, pages 17-45. In:
  • Stöcker, Otmar M. 2007. "Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa", Band II. 253 pages. ISBN: 978-3-9811816-2-3.

More information in national current research information system (CRIStin)

Twitter