Home
Hans Marius Hansteen's picture

Hans Marius Hansteen

Associate Professor, Philosophy
 • E-mailHans.Hansteen@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 17+47 994 99 039
 • Visitor Address
  Fastings Minde
  Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
 • Social philosophy and political theory
 • Critical theory
 • Rhetoric

In English:

"Rhetoric and Authority in Kant's Account of Enlightenment" / in: Mauro, Letterio (ed.) Social cohesion and human rights. Reflecitons on the Contemporary Society. FrancoAngeli 2017, pp 153-163

"Knowledge, Trust and Learning" / in: Mirella Pasini (ed.) Trust & Risk L’etica in un mondo insicuro. Città del silenzio 2014, pp 157-158

In German:

”Adornos philosophische Rhetorik oder »Wie zu lesen sei«” / in: Zeitschrift für kritische Theorie Issue 30/31, 2010, pp 97-124

 

 • Hansteen, Hans Marius. 2018. Thinking skills and talking skills - how are they cultivated?
 • Hansteen, Hans Marius. 2018. Om å vera tenkje- og talefør.
 • Hansteen, Hans Marius. 2018. Can you put your money where your mouth is? (Keynote for panel: postcapitalistic values).
 • Hansteen, Hans Marius. 2017. Rhetoric and Authority in Kant's Account of Enlightenment. 11 pages.
 • Hansteen, Hans Marius. 2017. Prejudice and Projection. On the Topology of Enlightenment and its Dialectic.
 • Hansteen, Hans Marius. 2017. Introduksjon til "Den emansiperte tilskuer" av Jaques Rancière.
 • Hansteen, Hans Marius. 2017. Dømmekraft, meddelbarhet og sensus communis hos Kant. / Del av Panelsesjon: "Fornuft og følelser i opplysnignsfilosofien".
 • Hansteen, Hans Marius. 2017. "Den lærde republikk" som topos hos Kant.
 • Hansteen, Hans Marius. 2016. Den lesande verda. Skrift, retorikk og opplysning hjå I. Kant og I. Aasen.
 • Hansteen, Hans Marius. 2015. The connection between rhetoric and political thinking in Kant’s minor writings.
 • Hansteen, Hans Marius. 2015. Some remarks on Lukacs' 'History and Class Consciousness'.
 • Hansteen, Hans Marius. 2015. "Om Dannelsen og Norskheden" eller: Er engelsk den nye dansken?
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Toleranse og anerkjenning, eller: Kva vil det seia å verdsetja mangfald? FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 10 pages.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Politikk og poetikk: Ivar Aasen i lys av Jaques Rancière.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Om muntlighet og skriftlighet i relasjon til Kant.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Knowledge, trust and recognition.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Knowledge, trust and learning. 13 pages.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Filosofiens hovedgrener: Etikk.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Filosofi og dannelse.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Das Sublime und die Revolution. Zur Rhetorik der Darstellung sittlicher Ideale in Kants politische Schriften.
 • Hansteen, Hans Marius. 2013. Tvisynt, men aldri i tvil. Militærnektarminne frå ein atompasifist. 293-304.
 • Hansteen, Hans Marius. 2013. The Sublime and the Revolution:Notes on Aestehetics, Rhetoric and Politics in Kant.
 • Hansteen, Hans Marius. 2013. The Sublime and the Revolution: Notes on Aesthetics, Rhetoric and Politics in Kant.
 • Hansteen, Hans Marius. 2012. Toleranse eller anerkjennelse - et falskt dilemma?
 • Hansteen, Hans Marius. 2011. Vandring utan mål? Naturoppleving og estetisk erfaring.
 • Hansteen, Hans Marius. 2011. Menneskesynet i Natur- og Folkeretten.
 • Hansteen, Hans Marius. 2011. Kunnskap, tillit og anerkjenning. Sosialfilosofiske perspektiv på skulens samfunnsoppdrag.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. ”Kunnskap, tillit og anerkjennelse”.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Retorikk, estetikk og politikk hos Kant".
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Kampen om anerkjennelse. En introduksjon til Axel Honneths sosialfilosofi.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Bonden og fiskaren. Sosialøkologiske modellar i norsk filosofi (Kvaløy Setreng og Meløe).
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Barsk humanisme. [om Jon Hellesnes: Det femte monarki og andre essay]. Klassekampen.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Axel Honneth - anerkjenningskamp og demokrati. 20 pages.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Adornos philosophische Rhetorik oder »Wie zu lesen sei«. Zeitschrift für kritische Theorie. 97-124.
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. The Farmer and the Fisherman: Socio-ecological Models in Norwegian Philosophy (Kvaløy Setereng and Meløe).
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. Sannhetens tidskjerne. Georg Johannesen og metafysikken.
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. Opplysning og kritikk hos Immanuel Kant.
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. Om å ta vare på seg sjølv: Liv, livsførsle og fellesskap.
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. Litt om filosofi og samfunn. Merknader til Versuche zu einer methodischen Philosophie. 5 pages.
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. Anerkjenningsgløymsle og varefetisjisme. Om Axel Honneth: Verdinglichung, Eine annerkennungstheoretische Studie. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 101-113.
 • Hansteen, Hans Marius. 2008. Om det politiske i Ivar Aasens poetikk.
 • Hansteen, Hans Marius. 2008. Kulturminnevernets aktualitet. Vernetanken i filosofisk perspektiv. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 177-180.
 • Hansteen, Hans Marius. 2008. Anerkjennelse og interkulturalisme.
 • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn. 2007. Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus.
 • Hansteen, Hans Marius. 2002. Naturhistoriske konstellasjonar : studiar i Theodor W. Adornos kritiske teori.
 • Hansteen, Hans Marius. 1999. Historiefilosofisk apropos. 7 pages.
 • Hansteen, Hans Marius. 1998. Metamoralismen i vår tid. Syn og Segn.
 • Hansteen, Hans Marius. 1998. Kreativ forvirring. Litt om miljøvern, tekst og handling. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Hansteen, Hans Marius; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg. 1997. Om eksempelet. Ei forelesing som eksempel. 12 pages.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Ordet fangar: essay 1988-96. Det Norske Samlaget.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Ivar Aasen som klassikar. Syn og Segn. 371-377.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Frå eittpartistat til embetsmannsstat. Syn og Segn. 124-148.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Erkjenning og anerkjenning: Samfunnsfilosofen Hans Skjervheim. Kritikkjournalen. 98-100.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Avmaktas sjølvmedvit. Retorikkens veikryss. 174-181.

More information in national current research information system (CRIStin)