Home
  • E-mailHedda.Molland@uib.no
  • Phone+47 55 58 23 79
  • Visitor Address
    Øysteins gate 3
  • Postal Address
    Postboks 7805
    5020 Bergen

I am doing a cultural and historical discourse analysis of key policy documents from the Norwegian Ministry of climate and environment in the period of the Solberg government. My PhD project asks how notions of the future, time and action have shaped Norwegian climate policy.

I teach in the following courses (Norwegian):

KUVI350 Mastergradsoppgåve i kulturvitskap

KUVI305 Forsking i praksis

KUVI301 Frå teori til metode

KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur.

Molland, Hedda Susanne (2018). «Kaleidoskopisk sammenbrudd» [Book review]. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. http://www.salongen.no/kaleidoskopisk-sammenbrudd/

Molland, Hedda Susanne (2018). «En norsk dannelseshistorie sett fra fjellene» [Book review]. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. http://www.salongen.no/?p=14755

Molland, Hedda Susanne (2017). «Furu, ikke folk. En ubefolket norsk klimahistorie.» [Essay] ARR: Idéhistorisk tidsskrift 2. http://www.arrvev.no/bok/furu-ikke-folk-ubefolket-norsk-klimahistorie

Molland, Hedda Susanne (2016). «Mening i det meningsløse.» [Book review]. ARR: Idéhistorisk tidsskrift 2. http://www.arrvev.no/bok/mening-i-det-meningslse

Molland, Hedda Susanne (2015). «Anmeldelse: Slagsmål i rekkene eller fredelig protest – hva har sosiale bevegelser egentlig å si for idéhistorien?» [Book review]. Molo: Idéhistorisk studenttidsskrift 2.

Molland, Hedda Susanne (2015). «Alt annet enn idéhistorie. Om Arthur Lovejoy og røttene til disiplinen ‘History of ideas’.» [Article]. Molo: Idéhistorisk studenttidsskrift 1.

Molland, Hedda Susanne (2014). «Historien om likestillingslandet Norge». [Book review]. Arr: Idéhistorisk tidsskrift 1. http://www.arrvev.no/bok/historien-om-likestillingslandet-norge

 

Master thesis:

Molland, Hedda Susanne (2017). Climate Change at the Center. The Public Communication of CICERO Center for International Climate Research. [Master thesis]. Center for Development and the Environment, the University of Oslo. http://bit.ly/ciceromaster