Home
Helene Jakobia Thorsen's picture

Helene Jakobia Thorsen

Academic Librarian, research support. Subject specialist in law.
Popular scientific lecture
  • Show author(s) 2020. Moderator/ordstyrer, paneldebatt om klimasøksmålet mot staten etter avgjørelsen i Borgarting Lagmannsrett.
Short communication
  • Show author(s) 2020. Koronabibliotek for jusstudenter. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 44-45.

More information in national current research information system (CRIStin)