Home
 • E-mailhelge.ostbye@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Room 
  502
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2020). Media i samfunnet. 8. utgave. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2013). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2012). Norsk pressehistorie. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2007). Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2007). Media i samfunnet. 5. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2005). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2004). Metodbok för medievetenskap. Liber.
 • Show author(s) (2003). Norsk kringkastingshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2002). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1999). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (1999). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2005). Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
Report
 • Show author(s) (2017). Media Landscapes - Norway. .
 • Show author(s) (2014). Studentenes tidsbruk – om UiBs studenter i NOKUTs studentbarometer. .
 • Show author(s) (2014). NOKUTs studentbarometer og UiBs studenter – noen analyser og en tabellsamling, utarbeidet på oppdrag fra Studieadministrativ avdeling,. .
 • Show author(s) (2010). Bakgrunnen for Media Norge. Rapport til Rådet for anvendt medieforskning (RAM). .
 • Show author(s) (2009). Journalister og folk flest: Syn på medier og journalistikk 1999 – 2009. 2 2009. 2 2009. .
 • Show author(s) (2009). I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost. Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi. .
 • Show author(s) (2006). Rapport om Bergens Tidende og bybanesaken. .
 • Show author(s) (2005). Metoderapport - kvantitativ kartlegging av Orderudsaken i pressen. .
 • Show author(s) (2005). IKT eller tradisjonelle medier? Hvordan best bidra til demokrati og kompetanseutvikling, gjennom IKT eller mer tradisjonelle medier? .
 • Show author(s) (2005). Hvem styrer mnediene? - om styresammensetning i konsern og datterselskaper. 54/05. 54/05. .
 • Show author(s) (2004). Tusen avis-dager med Orderud-saka (internt prosjektnotat). .
 • Show author(s) (2004). Medieeierskap, mediepolitikk og ytringsfrihet. 47/04. 47/04. .
 • Show author(s) (2004). IT-skrittete 2 - vurdert av 1000 Statoil-tilsatte (Rapport til Statoil). .
 • Show author(s) (1999). Vekting av gratisaviser. .
 • Show author(s) (1999). IT-skrittet og brukerne. .
 • Show author(s) (1998). IT-skrittets "noviser", eksperter og avhoppere. 4. 4. .
 • Show author(s) (1998). IT-skrittet etter trekvart år. 3. 3. .
 • Show author(s) (1997). Statoil-ansattes første erfaringer med opplæringsprogrammet IT-skrittet. 2. 2. .
 • Show author(s) (1997). Rød-Larsen saken i mediene. 4. 4. .
 • Show author(s) (1997). Kartlegging av Statoil-ansattes forventninger mm. før programmet starter. 1. 1. .
 • Show author(s) (1994). Metodebok for mediestudenter. .
 • Show author(s) (1993). UNG - en brukerundersøkelse. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2007). Kriminaljournalistikk: Orderudsaka i media.
 • Show author(s) (1999). Web-undersøkelsen i juni 1999.
 • Show author(s) (1999). Nærradio - fra idealisme til bingo.
 • Show author(s) (1999). Medenes framstilling av vold - hva gjør det med oss?
 • Show author(s) (1999). Eierkonsentrasjon - BT-BA.
 • Show author(s) (1998). Statoils IT-skritt.
 • Show author(s) (1998). Mediepåvirkning.
 • Show author(s) (1998). Medieovervåking.
 • Show author(s) (1998). Massemedia og velferdspolitikk.
 • Show author(s) (1998). Mangfold i mediene.
 • Show author(s) (1998). IT-skrittet og neste skritt?
 • Show author(s) (1998). Evaluering av informasjon.
 • Show author(s) (1993). Lokal aviskonkurranse på publikums- og annonsemarked.
Academic lecture
 • Show author(s) (1995). Forskning og høgre undervisning.
Book review
 • Show author(s) (2012). «Mediestøtte og mediepolitikk» (anmeldelse av Arne H. Krumsvik: Medienes privilegier). Norsk Medietidsskrift. 72-74.
 • Show author(s) (2008). Anmeldelser: Klaus Bruhn Jensen: Medier og samfund. Mediekultur. 109-110.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2010). Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson. The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson. Göteborgs Universitet.
Academic monograph
 • Show author(s) (2013). Metodebok for mediefag, 4. utgave.
 • Show author(s) (2006). Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
 • Show author(s) (2006). Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2017). Media i samfunnet, 7. utgåve. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2007). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (1999). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (1997). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1997). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (1996). Bjugn-saken og pressen. Institutt for journalistikk.
 • Show author(s) (1995). Mediepolitikk : skal medieutviklingen styres? Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1995). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (1994). Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. Institutt for massekommunikasjon.
 • Show author(s) (1994). Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. Institutt for massekommunikasjon.
 • Show author(s) (1994). Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. Institutt for massekommunikasjon.
 • Show author(s) (1993). Mediemakt : medieorganisasjoner og mediestrukturer. Folkets brevskole.
 • Show author(s) (1993). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (1993). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (1993). Massekommunikasjon : kommentar og oppgavehefte. Folkets brevskole.
 • Show author(s) (1988). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
Compendium
 • Show author(s) (1997). Allmennkringkasting? En miniundersøkelse av nyhetsdekning i fire riksdekkende radiokanaler.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2004). Orkla sitt polske press : ein analyse av avissatsinga til Orkla Media i Polen frå 1990 til 2003.
Masters thesis
 • Show author(s) (2006). Jeg er demokratiet : - En studie av Silvio Berlusconi, dagens mediesituasjon og demokratiet i Italia.
 • Show author(s) (2006). Informasjon og samfunnskontakt : utviklingstrekk ved statlig informasjonsvirksomhet.
 • Show author(s) (2005). Regionavis og lokalavis i samspel : ein analyse av distriktsdekninga til Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2005). Maktkamp i åpent landskap? : en studie av VGs mediering av partilederstriden i Arbeiderpartiet.
 • Show author(s) (2005). Maktkamp i åpent landskap? : en studie av VGs mediering av partilederstriden i Arbeiderpartiet.
 • Show author(s) (2005). Kanal 2? : en studie av TV2s oppkjøp i Kanal24, og de mulige konsekvenser dette kan ha fått for radiokanalens nyhetsutvalg samt nyhetsmangfoldet i Norge.
 • Show author(s) (2005). Biletleg talt : om vitskap i fjernsynsmediet.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2013). Markedet sikrer ikke mediemangfold. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2013). Historien bak en lisens. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Griske aviseigarar. Dag og Tid. 1 pages.
 • Show author(s) (2010). Momsfritak — et fortrinn papiravisene bør få beholde. Vox publica.
 • Show author(s) (2004). Kildekritikk - en del av metodereperuaret også for samfunnsvitere. Samtiden.
Feature article
 • Show author(s) (2009). Øk pressestøtten! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2009). Øk pressestøtten! ?. 1.
 • Show author(s) (1998). Rød-Larsen-saken, avisene og politikken. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Pressedekning eller ryggdekning? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Per Torsvik (1925-1998) : institusjonsbyggeren. Norsk Medietidsskrift. 123-126.
 • Show author(s) (1998). Intervju om undersøkelse av Studentradioen. Studvest.
 • Show author(s) (1998). Intervju om finansiering av NRK, reklame på tekst-TV og Internett. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Intervju om endringer i pressestøtten. Klassekampen.
 • Show author(s) (1998). Intervju om endringer i pressestøtten. Dagen : kristelig dagblad.
 • Show author(s) (1998). Intervju om endringer i pressestøtten. Dagen : kristelig dagblad.
 • Show author(s) (1998). Intervju om eierkonsentrasjon. Klassekampen.
 • Show author(s) (1998). Intervju om Rupert Murdoch. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (1998). Intervju om Fanaposten og andre lokalaviser. Fanaposten.
 • Show author(s) (1997). Svake bremser mot eierkonsentrasjon. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (1997). Mediepolitikk og demokrati. Norsk Medietidsskrift. 195-197.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering.
Interview
 • Show author(s) (2013). Dagbladet har aldri vært større.
Programme participation
 • Show author(s) (1998). Intervju om konflikten i Dagen.
 • Show author(s) (1998). Intervju om Studvests presentasjon av undersøkelse av Studvest.
 • Show author(s) (1998). Intervju om A-pressen og Firda.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2010). Spredningens mønster. 11 pages.
 • Show author(s) (2010). Partipressen gjenreises. 17 pages.
 • Show author(s) (2010). Nettet utfordrer. 17 pages.
 • Show author(s) (2010). Fra avishus til konsern. 43 pages.
 • Show author(s) (2010). Avisledelse i konsernas tidsalder. Redaktørrollen under press. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Vold. 16 pages.
 • Show author(s) (2009). Samfunnsoppdraget under press. 21 pages.
 • Show author(s) (2009). Publikumsmålinger. 17 pages.
 • Show author(s) (2009). Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. 6 pages.
 • Show author(s) (2009). Opinionsundersøgelser. 2 pages.
 • Show author(s) (2009). Medienes dagsorden - og publikums. 8 pages.
 • Show author(s) (2009). Kartlegging av et felt. 16 pages.
 • Show author(s) (2009). Das Mediensystem Norwegens. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). 'Uses and gratifications - tankegang og funn. 6 pages.
 • Show author(s) (2008). Norsk mediestruktur i dag. 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Mediepolitikk. 25 pages.
 • Show author(s) (2008). Media and Politics in Norway. 21 pages.
 • Show author(s) (2007). The Norwegian Media Landscape. 12 pages.
 • Show author(s) (2007). Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 pages.
 • Show author(s) (2007). Kvantitative publikumsundersøkelser. 26 pages.
 • Show author(s) (2007). Kvantitativ innholdsanalyse. 23 pages.
 • Show author(s) (2007). Kvantitativ analyse. 55 pages.
 • Show author(s) (2007). Generalisering. 28 pages.
 • Show author(s) (2007). Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 pages.
 • Show author(s) (2007). Dokumentasjon, kildekritikk og dokumentanalyse. 21 pages.
 • Show author(s) (2006). Norwegian Radio Broadcasting: From Public Monopoly to Competitive Homogeneity? 14 pages.
 • Show author(s) (2004). Val och värderingar i forskningsprocessen. 12 pages.
 • Show author(s) (2004). Norway. 12 pages.
 • Show author(s) (2004). Källkritik och dokumentanalys. 18 pages.
 • Show author(s) (2004). Kvantitativ innehållsanalys. 22 pages.
 • Show author(s) (2004). Kvantitativ analys. 56 pages.
 • Show author(s) (2004). Gipoteza 'dvuchvocnovogo potoka komminuikacii'. 10 pages.
 • Show author(s) (2004). Generalisering. 26 pages.
 • Show author(s) (2004). Forskningsdesign. 12 pages.
 • Show author(s) (2004). Eierkonsentrasjon og eierregulering i Norge. 8 pages.
 • Show author(s) (2004). Das Mediensystem Norwegens. 12 pages.
 • Show author(s) (2004). Att konstruera frågeformulär. 26 pages.
 • Show author(s) (2002). Generalisering. 26 pages.
 • Show author(s) (2002). Forskningsdesign. 12 pages.
 • Show author(s) (1999). Vold. 23 pages.
 • Show author(s) (1999). Tostegshypotesa eller lova om opinionsleiarskap. 12 pages.
 • Show author(s) (1999). Publikumsmålinger. 19 pages.
 • Show author(s) (1999). Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. 9 pages.
 • Show author(s) (1999). Norsk mediestruktur i dag. 17 pages.
 • Show author(s) (1999). Mediepolitikk. 27 pages.
 • Show author(s) (1999). Medienes dagsorden - og publikums. 10 pages.
 • Show author(s) (1999). Barn og medier. 11 pages.
 • Show author(s) (1999). "Uses and gratifications" - tankegang og funn. 9 pages.
 • Show author(s) (1998). The European newspaper market. 16 pages.
 • Show author(s) (1998). Linjer i norsk medieutvikling på 1990-tallet : internasjonalisering, konsentrasjon og kommersialisering. 35 pages.
 • Show author(s) (1997). Tekstanalyse. 26 pages.
 • Show author(s) (1997). Norwegian media in the 1990s. Internationalization, concentration and commercialization. 21 pages.
 • Show author(s) (1997). Norway.
 • Show author(s) (1997). Mediesosiologi. 2 pages.
 • Show author(s) (1997). Media in politics : channels, arenas, actors, themes. 14 pages.
 • Show author(s) (1994). Forståing og forklaring i mediesosiologien. 34 pages.
 • Show author(s) (1994). Eierforhold i mediene. 54 pages.
 • Show author(s) (1994). Das Mediensystem Norwegens. 161 pages.
 • Show author(s) (1993). Startschu@s f@yr TV2. 169 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2019). Norway. . In:
  • Show author(s) (2019). The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society . Sage Publications.
Poster
 • Show author(s) (2014). Fritz Moen-saken og mediene.
 • Show author(s) (2014). Fritz Moen-saken i mediene (paper i Mediehistorie-gruppa).

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups