Home
Helge Østbye's picture

Helge Østbye

Professor, emeritus
 • E-mailHelge.Ostbye@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 06
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Room 
  502
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Østbye, Helge; Schwebs, Ture. 2017. Media i samfunnet, 7. utgåve. Det Norske Samlaget. 334 pages. ISBN: 978-82-521-9484-5.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 2013. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 334 pages. ISBN: 978-82-521-8335-1.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl; Moe, Hallvard. 2013. Metodebok for mediefag, 4. utgave. Fagbokforlaget. 319 pages. ISBN: 978-82-450-1455-6.
 • Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge; Ottosen, Rune. 2012. Norsk pressehistorie. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 260 pages. ISBN: 978-82-521-7770-1.
 • Broddason, Þorbjörn; Kivikuru, Ullamaija; Tufte, Birgitte; Weibull, Lennart; Østbye, Helge. 2010. Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson. The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson. 410 pages. ISBN: 978-91-88212-84-9.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 2007. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. ISBN: 9788252170153.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 2007. Media i samfunnet. 5. utgåva. Det Norske Samlaget. 312 pages. ISBN: 978-82-521-7015-3.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge. 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken. Cappelen Damm Akademisk. 208 pages. ISBN: 8202256623.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein; Østbye, Helge. 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken. Cappelen Damm Akademisk. 208 pages. ISBN: 978-82-02-25662-3.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 2005. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 319 pages. ISBN: 8252154271.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Halse, Ketil Jarl; Østbye, Helge. 2003. Norsk kringkastingshistorie. Det Norske Samlaget. 287 pages. ISBN: 82-521-5855-2.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 1999. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. ISBN: 8252154271.
 • Østbye, Helge; Schwebs, Ture. 1999. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 318 pages. ISBN: 82-521-5427-1.
 • Østbye, Helge; Schwebs, Ture. 1999. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 318 pages. ISBN: 82-521-5427-1.
 • Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Østbye, Helge. 1997. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-276-9.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 1997. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Bodahl-Johansen, Gunnar; Østbye, Helge. 1996. Bjugn-saken og pressen. 164 pages. ISBN: 82-7147-156-2.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 1995. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 295 pages. ISBN: 8252144853.
 • Østbye, Helge. 1995. Mediepolitikk : skal medieutviklingen styres? Universitetsforlaget. 178 pages. ISBN: 82-00-22447-3.
 • Østbye, Helge. 1994. Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. ISBN: 82-578-0320-0.
 • Østbye, Helge. 1994. Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. ISBN: 82-578-0320-0.
 • Østbye, Helge. 1994. Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. ISBN: 82-578-0320-0.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 1993. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 1 pages. ISBN: 8252139353.
 • Østbye, Helge. 1993. Mediemakt : medieorganisasjoner og mediestrukturer. 37 pages.
 • Østbye, Helge. 1993. Massekommunikasjon : kommentar og oppgavehefte. 43 pages.
 • Østbye, Helge; Schwebs, Ture. 1993. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 290 pages. ISBN: 82-521-3935-3.
 • Schwebs, Ture; Østbye, Helge. 1988. Media i samfunnet. Det Norske Samlaget. 269 pages. ISBN: 8252130364.
Journal articles
 • Halse, Ketil Jarl; Østbye, Helge. 2013. Historien bak en lisens. Bergens Tidende. Published 2013-10-28.
 • Østbye, Helge. 2013. Griske aviseigarar. Dag og Tid. 1 pages. Published 2013-01-18.
 • Østbye, Helge. 2013. Markedet sikrer ikke mediemangfold. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2013-09-30.
 • Østbye, Helge. 2012. «Mediestøtte og mediepolitikk» (anmeldelse av Arne H. Krumsvik: Medienes privilegier). Norsk Medietidsskrift. 19: 72-74.
 • Østbye, Helge. 2010. Momsfritak — et fortrinn papiravisene bør få beholde. Vox publica.
 • Kind, Hans Jarle; Østbye, Helge. 2009. Øk pressestøtten! ?. 1. Published 2009-04-01.
 • Kind, Hans Jarle; Østbye, Helge. 2009. Øk pressestøtten! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Østbye, Helge. 2008. Anmeldelser: Klaus Bruhn Jensen: Medier og samfund. Mediekultur. 45: 109-110.
 • Helland, Knut; Østbye, Helge; Larsen, Leif Ove; Knapskog, Karl Atle. 2005. Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 2. 8-9.
 • Østbye, Helge. 2004. Kildekritikk - en del av metodereperuaret også for samfunnsvitere. Samtiden. 5.
 • Jensen, Roy Tore; Østbye, Helge. 1998. Pressedekning eller ryggdekning? Bergens Tidende. Published 1998-04-15.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om endringer i pressestøtten. Dagen : kristelig dagblad.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om Fanaposten og andre lokalaviser. Fanaposten. Published 1998-08-25.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om finansiering av NRK, reklame på tekst-TV og Internett. Bergens Tidende. Published 1998-05-24.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om eierkonsentrasjon. Klassekampen. Published 1998-09-04.
 • Østbye, Helge. 1998. Per Torsvik (1925-1998) : institusjonsbyggeren. Norsk Medietidsskrift. 1998: 123-126.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om endringer i pressestøtten. Dagen : kristelig dagblad. Published 1998-12-04.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om undersøkelse av Studentradioen. Studvest. Published 1998-11-19.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om endringer i pressestøtten. Klassekampen. Published 1998-09-28.
 • Østbye, Helge. 1998. Intervju om Rupert Murdoch. Dagens næringsliv. Published 1998-09-12.
 • Østbye, Helge; Jensen, Roy Tore. 1998. Rød-Larsen-saken, avisene og politikken. Bergens Tidende. Published 1998-04-15.
 • Østbye, Helge. 1997. Svake bremser mot eierkonsentrasjon. Bergens Tidende. 1. Published 1997-03-12.
 • Østbye, Helge. 1997. Mediepolitikk og demokrati. Norsk Medietidsskrift. 1. 195-197.
Reports and theses
 • Østbye, Helge. 2017. Media Landscapes - Norway. European Journalism Centre (EJC), Maastricht, The Netherlands. 19 pages.
 • Østbye, Helge. 2014. Studentenes tidsbruk – om UiBs studenter i NOKUTs studentbarometer. Institutt for informasjons- og medievitenskp, Bergen. 11 pages.
 • Østbye, Helge. 2014. NOKUTs studentbarometer og UiBs studenter – noen analyser og en tabellsamling, utarbeidet på oppdrag fra Studieadministrativ avdeling,. Institutt for informasjons- og medievitenskap, Bergen. 44 pages.
 • Fosse, Camilla; Tornes, Knut Andreas Orud; Østbye, Helge. 2010. Bakgrunnen for Media Norge. Rapport til Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Universsitetet i Bergen: Institutt for informasjons- og medievitenskap, Bergen. 113 pages.
 • Østbye, Helge. 2009. Journalister og folk flest: Syn på medier og journalistikk 1999 – 2009. Rokkansenteret rapport. 2 2009. Rokkansenteret, Bergen: Rokkansenteret. 50 pages.
 • Østbye, Helge; Kvalheim, Nina. 2009. I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost. Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi. Norsk Journalistlag, Oslo. 48 pages.
 • Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge. 2006. Rapport om Bergens Tidende og bybanesaken. Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, Bergen. 34 pages.
 • Tønnevold, Camilla; Østbye, Helge. 2005. Metoderapport - kvantitativ kartlegging av Orderudsaken i pressen. Institutt for informasjons- og medievitenskap, Bergen. 11 pages.
 • Østbye, Helge. 2005. IKT eller tradisjonelle medier? Hvordan best bidra til demokrati og kompetanseutvikling, gjennom IKT eller mer tradisjonelle medier? Den norske UNESCO-kommisjonen, Oslo. 9 pages.
 • Østbye, Helge. 2005. Hvem styrer mnediene? - om styresammensetning i konsern og datterselskaper. Arbeidsnotat. 54/05. Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. 17 pages.
 • Østbye, Helge. 2004. Tusen avis-dager med Orderud-saka (internt prosjektnotat). Institutt for informasjons- og medievitenskap, Bergen. 8 pages.
 • Østbye, Helge. 2004. Medieeierskap, mediepolitikk og ytringsfrihet. Arbeidsnotat. 47/04. SNF, Bergen. 22 pages.
 • Østbye, Helge. 2004. IT-skrittete 2 - vurdert av 1000 Statoil-tilsatte (Rapport til Statoil). Institutt for medievitenskap, Bergen. 20 pages.
 • Østbye, Helge. 1999. IT-skrittet og brukerne. Statoil, Bergen. 24 pages.
 • Østbye, Helge. 1999. Vekting av gratisaviser. Eierskapstilsynet, Oslo. 9 pages.
 • Østbye, Helge. 1998. IT-skrittets "noviser", eksperter og avhoppere. Opplæringsprogrammet IT-skrittet, rapport. 4. Institutt for medievitenskap. 22 pages.
 • Østbye, Helge. 1998. IT-skrittet etter trekvart år. Opplæringsprogrammet IT-skrittet, rapport. 3. Institutt for medievitenskap. 25 pages.
 • Østbye, Helge. 1997. Allmennkringkasting? En miniundersøkelse av nyhetsdekning i fire riksdekkende radiokanaler. Allmennkringkastingsrådet. 20 pages.
 • Østbye, Helge. 1997. Statoil-ansattes første erfaringer med opplæringsprogrammet IT-skrittet. Opplæringsprogrammet IT-skrittet. Rapport. 2. Statoil. 24 pages.
 • Østbye, Helge. 1997. Kartlegging av Statoil-ansattes forventninger mm. før programmet starter. Opplæringsprogrammet IT-skrittet. Rapport. 1. Statoil. 16 pages.
 • Østbye, Helge; Jensen, Roy Tore. 1997. Rød-Larsen saken i mediene. IJ-rapport. 4. Institutt for journalistikk. 56 pages.
 • Østbye, Helge. 1994. Metodebok for mediestudenter. Institutt for massekommunikasjon, Universitetet i Bergen. 217 pages.
 • Østbye, Helge. 1993. UNG - en brukerundersøkelse. Barne- og familiedepartementet/Statsinfo. 21 pages.
Book sections
 • Bastiansen, Henrik Grue; Høst, Sigurd; Østbye, Helge. 2010. Partipressen gjenreises. 1, pages 27-43. In:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 pages. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Høst, Sigurd; Østbye, Helge. 2010. Nettet utfordrer. 6, pages 403-419. In:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 pages. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Johansen, Tor Are; Dahl, Hans Fredrik; Bastiansen, Henrik G.; Østbye, Helge. 2010. Fra avishus til konsern. 6, pages 421-463. In:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 pages. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Østbye, Helge. 2010. Spredningens mønster. 1, pages 25-35. In:
  • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. 462 pages. ISBN: 978-82-15-01565-1.
 • Østbye, Helge. 2010. Avisledelse i konsernas tidsalder. Redaktørrollen under press. Kapittel 19, pages 193-206. In:
  • Broddason, Þorbjörn; Kivikuru, Ullamaija; Tufte, Birgitte; Weibull, Lennart; Østbye, Helge. 2010. Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson. The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson. 410 pages. ISBN: 978-91-88212-84-9.
 • Gentikow, Barbara; Østbye, Helge. 2009. Kartlegging av et felt. Kapittel 1, pages 13-28. In:
  • Gentikow, Barbara. 2009. Medievitenskap. Bd. 3: Mediebruk. Fagbokforlaget. 197 pages. ISBN: 978-82-450-0593-6.
 • Østbye, Helge. 2009. Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. Kapittel 3, pages 41-46. In:
  • Gentikow, Barbara. 2009. Medievitenskap. Bd. 3: Mediebruk. Fagbokforlaget. 197 pages. ISBN: 978-82-450-0593-6.
 • Østbye, Helge. 2009. Vold. Kapittel 10, pages 117-132. In:
  • Gentikow, Barbara. 2009. Medievitenskap. Bd. 3: Mediebruk. Fagbokforlaget. 197 pages. ISBN: 978-82-450-0593-6.
 • Østbye, Helge. 2009. Medienes dagsorden - og publikums. kapittel 6, pages 61-68. In:
  • Gentikow, Barbara. 2009. Medievitenskap. Bd. 3: Mediebruk. Fagbokforlaget. 197 pages. ISBN: 978-82-450-0593-6.
 • Østbye, Helge. 2009. 'Uses and gratifications - tankegang og funn. kapittel 5, pages 55-60. In:
  • Gentikow, Barbara. 2009. Medievitenskap. Bd. 3: Mediebruk. Fagbokforlaget. 197 pages. ISBN: 978-82-450-0593-6.
 • Østbye, Helge. 2009. Samfunnsoppdraget under press. kapittel 5, pages 103-123. In:
  • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 pages. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Østbye, Helge. 2009. Das Mediensystem Norwegens. Kapittel, pages 490-503. In:
  • Hasebrink, Uwe; Schultz, Wolfgang. 2009. Internationales Handbuch Medien. Nomos Verlagsgesellschaft. 1308 pages. ISBN: 978-3-8329-3423-1.
 • Østbye, Helge. 2009. Opinionsundersøgelser. Artikkel, pages 392-393. In:
  • Kolstrup, Søren; Agger, Gunhild; Jauert, Per; Schrøder, Kim. 2009. Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur. 644 pages. ISBN: 978-87-593-0997-1.
 • Østbye, Helge. 2009. Publikumsmålinger. kapittel 7, pages 73-89. In:
  • Gentikow, Barbara. 2009. Medievitenskap. Bd. 3: Mediebruk. Fagbokforlaget. 197 pages. ISBN: 978-82-450-0593-6.
 • Østbye, Helge. 2008. Mediepolitikk. kapittel 5, pages 70-94. In:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Østbye, Helge. 2008. Norsk mediestruktur i dag. kapittel 6, pages 95-110. In:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Østbye, Helge; Aalberg, Toril. 2008. Media and Politics in Norway. Ch. 5, pages 83-103. In:
  • Strömbäck, Jesper; Ørsten, Jesper; Aalberg, Toril. 2008. Communicating Politics- Political Communication in the Nordic Countries. Nordicom. 276 pages. ISBN: 978-91-89471-63-4.
 • Østbye, Helge. 2007. The Norwegian Media Landscape. kapittel, pages 157-168. In:
  • Terziz, Georgios. 2007. European Media Governance. National and regional dimensions. Intellect Ltd.. 462 pages. ISBN: 978-1-84150-192-5.
 • Østbye, Helge. 2007. Dokumentasjon, kildekritikk og dokumentanalyse. Kapittel 2, pages 36-56. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge. 2007. Kvantitative publikumsundersøkelser. kapittel 5, pages 128-153. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge. 2007. Kvantitativ analyse. Kapittel 6, pages 154-208. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge. 2007. Kvantitativ innholdsanalyse. Kapittel 7, pages 209-231. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Generalisering. Kapittel 8, pages 232-259. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2007. Forskningsdesign og forskningsrapportering. kapittel 9, pages 260-278. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2007. Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. Kapittel 1, pages 11-36. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove. 2007. Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget. 316 pages. ISBN: 978-82-450-0542-4.
 • Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Østbye, Helge. 2006. Norwegian Radio Broadcasting: From Public Monopoly to Competitive Homogeneity? Chapter 5, pages 85-98. In:
  • Sørgard, Lars. 2006. Competition and Welfare: The Norwegian Experience. 172 pages. ISBN: 978-82-997472-0-2.
 • Østbye, Helge. 2004. Gipoteza 'dvuchvocnovogo potoka komminuikacii'. 247-256. In:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2004. Teoria i metody v social'nych naukach. ISBN: 5-8243-0468-8.
 • Østbye, Helge. 2004. Eierkonsentrasjon og eierregulering i Norge. kapittel 5, pages 111-118. In:
  • Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten; Jauert, Per. 2004. Forskning i mediepolitik - mediepolitisk forskning. 150 pages. ISBN: 87-7394-901-9.
 • Østbye, Helge. 2004. Das Mediensystem Norwegens. 493-504. In:
  • Institut, Hans-Bredow. 2004. Internationales Handbuch Medien 2004/2005. ISBN: 3-8329-0603-7.
 • Østbye, Helge. 2004. Val och värderingar i forskningsprocessen. kapittel 2, pages 32-43. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge. 2004. Kvantitativ innehållsanalys. kapittel 8, pages 213-234. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge. 2004. Kvantitativ analys. kapittel 7, pages 156-211. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge. 2004. Norway. chapter 15, pages 157-168. In:
  • Kelly, Mary; Mazzoleni, Gianpietro; McQuail, Denis. 2004. The Media in Europe. The Euromedia Handbook. Sage Publications. 274 pages. ISBN: 0-7619-4132-0.
 • Østbye, Helge. 2004. Källkritik och dokumentanalys. kapittel 3, pages 44-61. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge. 2004. Att konstruera frågeformulär. kapittel 6, pages 130-155. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Forskningsdesign. kapittel 10, pages 261-272. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Generalisering. kapittel 9, pages 235-260. In:
  • Østbye, Helge; Knapskog, Karl Atle; Helland, Knut; Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber. 286 pages. ISBN: 91-47-07350-0.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Generalisering. Kapittel, pages 239-264. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Forskningsdesign. Kapittel, pages 265-276. In:
  • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. ISBN: 8276748120.
 • Østbye, Helge. 1999. Barn og medier. 125-135. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard; Gentikow, Barbara. 1999. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Fagbokforlaget. 228 pages. ISBN: 82-7674-449-4.
 • Østbye, Helge. 1999. Medienes dagsorden - og publikums. 69-78. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard; Gentikow, Barbara. 1999. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Fagbokforlaget. 228 pages. ISBN: 82-7674-449-4.
 • Østbye, Helge. 1999. Vold. 135-157. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard; Gentikow, Barbara. 1999. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Fagbokforlaget. 228 pages. ISBN: 82-7674-449-4.
 • Østbye, Helge. 1999. Tostegshypotesa eller lova om opinionsleiarskap. 197-208. In:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 1999. Teori og metode i samfunnsfaga. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5430-1.
 • Østbye, Helge. 1999. "Uses and gratifications" - tankegang og funn. 61-69. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard; Gentikow, Barbara. 1999. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Fagbokforlaget. 228 pages. ISBN: 82-7674-449-4.
 • Østbye, Helge. 1999. Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. 45-53. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard; Gentikow, Barbara. 1999. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Fagbokforlaget. 228 pages. ISBN: 82-7674-449-4.
 • Østbye, Helge. 1999. Norsk mediestruktur i dag. 99-115. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Østbye, Helge. 1999. Mediepolitikk. 73-99. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Østbye, Helge. 1999. Publikumsmålinger. 83-101. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard; Gentikow, Barbara. 1999. Medievitenskap bind 3: Medier og brukere. Fagbokforlaget. 228 pages. ISBN: 82-7674-449-4.
 • Østbye, Helge. 1998. Linjer i norsk medieutvikling på 1990-tallet : internasjonalisering, konsentrasjon og kommersialisering. 7-41. In:
  • Bjørnstad, Nina. 1998. MedieNorge 1997 : fakta om norske massemedier. ISBN: 82-578-0383-9.
 • Østbye, Helge; De Bens, Els. 1998. The European newspaper market. 7-22. In:
  • McQuail, Denis; Siune, Karen. 1998. Media policy : convergence, concentration and commerce. ISBN: 0-7619-5939-4.
 • Østbye, Helge. 1997. Norway. In:
  • Østergaard, Bernt Stubbe. 1997. The media in Western Europe: the Euromedia handbook. ISBN: 0-7619-5406-6.
 • Østbye, Helge. 1997. Norwegian media in the 1990s. Internationalization, concentration and commercialization. 67-87. In:
  • Carlsson, Ulla; Harrie, Eva. 1997. Media trends 1997 in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Descriptive analyses and statistics.
 • Østbye, Helge. 1997. Media in politics : channels, arenas, actors, themes. 215-228. In:
  • Strøm, Kaare; Svåsand, Lars G. 1997. Challenges to Political Parties: the case of Norway. University of Michigan Press. 408 pages. ISBN: 0-472-10680-5.
 • Østbye, Helge. 1997. Mediesosiologi. 198-199. In:
  • Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-22948-3.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Hillesund, Terje. 1997. Tekstanalyse. faglig_bok_institusjon, pages 55-80. In:
  • 1997. Metodebok for mediefag. 26 pages.
 • Østbye, Helge. 1994. Das Mediensystem Norwegens. side 155-160. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1994. Internationales Handbuch f@yr H@ørfunk und Fernsehen 1994/95.
 • Østbye, Helge. 1994. Eierforhold i mediene. side 37-53. In:
  • Edvardsen, Steen; Terje, [Mangler fornavn]. 1994. Media og samfunnsstyring. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-051-0.
 • Østbye, Helge. 1994. Forståing og forklaring i mediesosiologien. side 9-33. In:
  • Østbye, Helge. 1994. Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. ISBN: 82-578-0320-0.
 • Østbye, Helge. 1993. Startschu@s f@yr TV2. side 166-168. In:
  • Heinrich, Frank. 1993. Medien Jahrbuch 93 Band 1. ISBN: 3-925479-30-9.

More information in national current research information system (CRIStin)